Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medieleg i dagtilbud slideshare

281 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medieleg i dagtilbud slideshare

 1. 1. Dagtilbud i et globaliseret medie- & vidensamfund
 2. 2. Hvor jeg taler fra… Stagefight: Vi omsætter med krop Drama og teater: Moralske brændpunkter Fra ide til spil: Konstruerende og åben proces Nordisk børnekulturforskning og anderkendende pædagogik: Børn kan… Live-rollespil: Hvad vil du her? Medskabende forskning: med praksis i praksis for praksis Verdensborgere: Hvordan kommunikation?Om hvad? Hvorfor?
 3. 3. Øje –sjov fest En væsentlig inspirationskilde og udfordring: Det børn finder på Gentagelse og forandring Selv og sammen med forskere, pædagoger, lærere og forældre
 4. 4. Krav til teknologien Skal være mobil Skal give adgang til andres viden alle steder Skal være enkel at gå i gang med Skal kunne bruges til kommunikation Skal kunne forbinde platforme og situationer Alle skal kunne være med: Prod-users, co- producers Lege Skabe Undersøge Eksperimentere Producere Kommunikere
 5. 5. Kamera-tagfat Krop og kamera Vi finder på i fællesskab Billede bliver funktion
 6. 6. Medielege i hverdagen Hvor-er-billedet-leg?
 7. 7. Medielege i hverdagen Hvem-er-det-leg? eller Hvad-er-det-leg?
 8. 8. Medielege i hverdagen Det åbne laboratorium Alle materialer og alle medier kan kombineres Digitale medier en del af den eksisterende praksis Og noget nyt…
 9. 9. Medielege i hverdagen Ud på nettet Snakke, kigge, fortolk e Musikvideoer på Youtube Deltage i de globale begivenheder
 10. 10. Medieleg Medieleg i det eksperimenterende fællesskab er Pædagoger og børns Fælles leg og eksperimenter Med medieteknologier og mediefortællinger Første gang på Facebook
 11. 11. Forskningsprojektet Verdensborgere Jeg har en ide Alle er med Vi dokumenterer selv og kan bruge video og billeder til nye ideer – kigge tilbage og frem
 12. 12. Forskningsprojektet Verdensborgere Kulturudveksling Hvert fællesskab kan reagere og agere i forhold til hinanden Hvordan kan denne teknologi bruges? Forældre følger med og kan se og kommentere hvad børnene foretager sig Producenter, kommunik erende
 13. 13. Sværd-og-tablet leg Selv-organiseret medieleg Det eksperimenterende fællesskab Brændpunktet som omdrejningspunkt
 14. 14. Forskningsprojektet Verdensborgere Vise, hvad vi har lavet Se hinandens Vise, hvad vi er ved at lave Være tilstede i hinandens producerende rum…
 15. 15. Gangnamstyle Et fælles globalt populærkulturelt udtryk, der både er ”kendt” og ”ukendt” Et udtryk, der tilsyneladende er åbent: klip, sprog, betydning Kan let kopieres og varieres Blevet brugt til meget forskelligt: Jokes, sex, politik
 16. 16. Korte processer Asynchron og synkron kommunikation - på skift Kombinere det analoge og det digitale rum Vise gangnam style ”Moves” Så prøver vi… Så danse fælles… Så vise nye tricks… Skal vi danse sammen?
 17. 17. Make a musicvideo again and again Modsætningen mellem proces og produkt går i opløsning Hver dag lægge et kort klip ud Hver dag redigere lidt og lægge et nyt og længere klip ud Hver dag få kommentarer og bruge klip fra nogle andre Stoppe når den er uinteressant og ikke nødvendigvis når den er færdig
 18. 18. En fælles musikvideo Se hvad nogen har gjort Blive inspireret, lave sit eget og filme det Lægge det ud på et socialt medie Få kommentarer, forslag, nye ideer Lave ny version… Play
 19. 19. Hvor er fortællingen? Cross-media På mange platforme samtidig Interaktive elementer Fra se anden slutning på dvd over kommentarer til egen fortælling Fortællingen er I krop og hoved og leg – på børnene
 20. 20. SE MULIGHEDER Se og spille spil Spil andres baner Se hvad andre siger og gør med spillet OMSÆTTE Lave en forhindringsbane på legepladsen med kasser Lave en forhindringsbane i pap, eller legov til figurer Spil det som rollespil Lav jeres egen bane i spillet UDVEKSLE Hæng det op på døren Læg det ud på facebook ogYoutube Snak med andre om, hvad de gør Lav noget sammen med dem TagALTID billeder og film. En lille opskrift
 21. 21. Det nødvendige brændpunkt Hvordan bruger de/vi spillet/hjemmesiden? Hvad betyder det for dem/os? Hvad kan vi bruge spillet/hjemmesiden til at undersøge, fortælle og kommunikere? Hvad vil vi fortælle? - og dermed vælge ud og vælge fra?
 22. 22. Fortid, nutid, fremtid Spor og Konstruktion Hvem var vi? Hvad skal vi lave? Hvordan gør de? Hvorfor gør de det?
 23. 23.  Personligt:  Hvor er jeg i verden? Hvem er jeg i mødet med den?  Socialt:  Hvad vil vi sammen tale med andre om?  Kulturelle udtryksformer:  Hvordan bruger vi egne og andres udtryk og måder at leve i verden på?  Naturfænomener:  Hvordan bruger vi forskellige teknologier til at kommunikere?  Sprog:  Hvordan kommunikerer vi med billede, krop, tale, fortælling og leg?  Krop:  Hvordan er vi tilstede med kroppen i et digitalt samfund?
 24. 24.  Se muligheder  Omsætte  Udveksle  Finde på  Lære at lære  Reflektere  Ser vi muligheder?  Omsætter vi?  Udveksler vi?  Finder vi på?  Lærer vi at lære?  Reflekterer vi?
 25. 25. Se muligheder Omsætte Udveksle Finde på Lære at lære Reflektere DigitalWorld Citizens
 26. 26. Forskningsprojektet Verdensborgere Et samarbejde mellem foreløbig to dagtilbud Pilotprojekter: 2012-2013 Forskningsprojekt: 2013-2015 Tidligere projekter om medieleg: 2004-2011 Flere dagtilbud og skoler i verden involveres undervejs klth@viauc.dk 53537189
 27. 27. Hvem er med? Børnehaven Nyrup DII Mejsen Projektledere: KlausThestrup Eva Meyer Forskningsleder: KlausThestrup Daglig ledelse: Pernille Howard Henning Hansen
 28. 28. Hvad spørger vi om? Hvordan bliver dagtilbuddets pædagogik og praksis, når de fysiske grænser ikke længere er de afgørende? Hvordan kan børn og pædagoger i dagtilbud være og blive digitale verdensborgere? Hvordan kan det enkelte dagtilbud blive et sted, hvor enhver fremtidig teknologi, kommunikations form og fortælling kan undersøges og måske anvendes?
 29. 29. Den medskabende forsker Jeg er med- iscenesætter i fælles lege, i forløb og i dokumentation Forsker og pædagog er i tæt samarbejde Udvikling af en metode over tid Visuel antropologi Dokumentation som en del af produktion og pædagogik Practise-led research
 30. 30. Vi ses i fremtiden…

×