SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Nyeren, Nampi Panganten 1
Nama : Ruhilatul Ilma
NPM / Kelas : 434334032018016 / Akuntansi C
Mata Kuliah : Budaya Sunda
Dosen : - H. wawan Herdiwan, Drs, MM
- Hendra Yulianto, S.Pd., MM.
Nyerenkeun bakal panganten
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu
Alhamdulillahilladzi ahallan nikah waharroma sifah. washolatu wassalamu 'ala
rosulillah wa'ala alihi washabihi wamawwalah amma ba'du.
Pujiining ati anu wening unggal detik disarengan sumerah ikhlas mangga urang
sami-sami sanggakeun ka Allah SWT. anu murbeng alam.
Sembahing sukma anu setra, unggal nafas urang sanggakeun ka dzat Allah anu
maha luhur Allah anu maha kawasa, luhur teu ka wengku ku usum kawasa teu
kasengker ku wates, sadaya makhluk aya dina cecepenganana.
Sholawat sinareng salam miwah kawilujengan mugia nyaahan walungan cinta
anu nyambung tur nutug kalautan kanjeng nabi Muhammad Saw, teu kakantun
kairing kulawargina anu belapati salamina, shohabat sareng rencangna anu
teuneung ludeung teu aya wates wangenna tug dugi kaurang sadaya ummatna anu
saratia.
Dinten ieu simkuring dongkap seja dumeuheus ngalangkungan sillaturrahmi mugi
mugi ginanjar kawilujengan sapapaosna, kalih ti eta manawi bahan katampi, seja
ngadugikeun kereteg maksad pun anak wastana ............................
Wireh sanggemna, kantos pateuteup patukeur tineung, palemek pacantel hate
sareng putra kakasih.................................
Jauh teu burung cunduk anggang teu elat datang, maksad seja kumawantun
manawi puruneun, tuang putra bade disuhunkeun supados sayogi janten
pibatureun umah-umah pun anak.
Kilang kitu palias nyiduh kalangit reh rumaos, sanes bangban sanes pacing, sanes
campaka aduna, wantun soteh manawi sareng manawi kembang jambe
kalanglangan, saupami kabiruyungan, kalayan kiwari simkuring seja
nyanggakeun bakal panganten pameget wasta.................. buukna salambar
getihna satetes, ambekana sadami tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal
kahaturkeun sapuratina.
Saur paripaos usum keueung pibatureun, mangsa sare keur mepende isi namah
asa kalangkung da rumaos pun anak teh tuna harta sepi tinapangarti paripaosna
henteu bodo bodo acan, tina sanes kanten kakiranganana mugia kersa ngama'lum.
Nyeren, Nampi Panganten 2
Ieu mah landong lengoh kalempohan,nyanggakeun babantunan anu saemah
pimanaeun hatur lumayan tawis ti pun anak.
Pamungkas hayu urang muntang ka dzat Allah SWT. jumerit kanu maha suci
neda jiad piduana mugia pun anak enggoning ngawangun rumah tanggana tiasa
tetep renggenek sapapait samamanis, pinarengan pangasih pangjaring Gusti,
sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan sihapunten anu kasuhun.
Hasbunallah wani'mal wakil
wassalamu'alaikum wr. wb.
Nampi panganten
Alhamdulillahilladzi ahallan nikah waharroma sifah, washolatu wassalamu 'ala
rosulillah wa'ala alihi washabihi wamawwalah amma ba'du
Kalayan kucuran hamdu ka dzat numaha luhur sinarengan inayah
jeungmaunahna. Alhamdulillah dina enjung ieu urang sadaya tiasa petepung
lawung paamprok jonghok patepang raraydina raraga sillaturrahmi di tempat ieu
kangge nyakseni walimatul urusy, insya Allah sakedap deui ijab kobul bakal
panganten bade dilaksanakeun.
Sholawat sinareng salam mugia dilelerkeun ka jungjunan panutan alam
Rosulullah SAW, manusa tuladaneun sadaya ummat anu dina hirup huripna
estuning picontoeun urang sadaya di alam pawenangan.
Teu kakantun kakulawargina anu belapati, sahabat sareng rencangna anu
teuneung ludeung miwah ka urang sadayana salaku ummatna anu saratia.
Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun kawawakil rombongan anu
parantos ngadugikeun sagala pamaksadanana.Kasauran katampi maksad kahartos
pisan mugia Allah anu mureng alam ngalimpahkeun kurnia na.
Nu cunduk muga rahayu nu nyampak muga waluya, kawanti simkuring bingah
amar watasuta, wireh aya jajaka pinilih tanding nu kersa mileuleuheungkeun pun
anak kanggo dijantenkeun bojona, manawi ieu teh prantos aya garis ti ajali, pun
anak kenging bageanana, sapi anut na ka banteng pun anak dulang tinande
sumerah seja bumela.
Kilang kitu daek semet purun wungkul dumeh kabaledog jodo rumaos tuna
rumaos laip lieuk euweuh ragap taya semetnyanggakeun badan sakujur. keur
batur ngatur hirup kapayun, kang putra ditampi kuastakilih kasangga kalingga
murda.
Para ibu bapa sareng kulawarga bakal besan anu salamina mugia dimulyakeun ku
Allah SWT pajar teu jangjang teu jingjing pajar jonghok bari lengoh, geuning
buktosna sakieu rebona ieu sadaya cacandakan silokaning pangais asih katampi
ku astakalih kasangga kalingga murda mugi mugi tiasa ngajantenkeun tatali
silaturrahmi diantawis urang sadaya kalayan kenging pangwales anu panaglipet
ganda ti Allah anu murbeng alam.
Nyeren, Nampi Panganten 3
Sakitu anu kapihatur, tulus langkung kepang halang bobo sapanon carang
sapakan hapunten anu kasuhun.
Hasbunallah wa’nimal wakil.
Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

More Related Content

What's hot

Risala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian Text
Risala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian TextRisala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian Text
Risala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian TextSultan ul Faqr Publications
 
Doa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah saw
Doa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah sawDoa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah saw
Doa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah sawR. Benny Wahyuadi
 
Amalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasa
Amalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasaAmalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasa
Amalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasaTanpa Nama
 
29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse
29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse
29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderseAloida Inojosa
 
LA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOT
LA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOTLA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOT
LA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOTBRIAN MOORE
 
Oracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesus
Oracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesusOracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesus
Oracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesusFlavia Bazola
 
Iii domingo de pascua .22 abril
Iii domingo de pascua .22 abrilIii domingo de pascua .22 abril
Iii domingo de pascua .22 abrilTania Hernández
 
Cancionero Pentecostes 013
Cancionero Pentecostes 013Cancionero Pentecostes 013
Cancionero Pentecostes 013Dana Diaz
 
los 46 rosarios a virgen gasudalupe
los 46 rosarios a virgen gasudalupelos 46 rosarios a virgen gasudalupe
los 46 rosarios a virgen gasudalupeleoacalp
 
Santo rosario por los difuntos
Santo rosario por los difuntosSanto rosario por los difuntos
Santo rosario por los difuntosYolanda Padron
 

What's hot (20)

Do'a renungan suci
Do'a renungan suciDo'a renungan suci
Do'a renungan suci
 
Risala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian Text
Risala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian TextRisala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian Text
Risala Roohi Sharif - English Translation And Exegesis With Persian Text
 
Alejo oracion
Alejo oracionAlejo oracion
Alejo oracion
 
Doa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah saw
Doa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah sawDoa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah saw
Doa ziarah hari sabtu kpd Rasulullah saw
 
Doa akhir penutupan
Doa akhir penutupanDoa akhir penutupan
Doa akhir penutupan
 
Subsidio Litúrgico del Jueves Santo
Subsidio Litúrgico del Jueves SantoSubsidio Litúrgico del Jueves Santo
Subsidio Litúrgico del Jueves Santo
 
دعاء عظيم
دعاء عظيمدعاء عظيم
دعاء عظيم
 
Misa con jóvenes 12 marzo
Misa con jóvenes 12 marzoMisa con jóvenes 12 marzo
Misa con jóvenes 12 marzo
 
Amalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasa
Amalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasaAmalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasa
Amalan menambah cahaya aura diwajah cahaya kalau bahasa
 
29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse
29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse
29224749 obras-y-trabajos-de-santeria-para-defenderse
 
LA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOT
LA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOTLA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOT
LA INMUTABILIDAD DE LA TRADICIÓN- CARDENAL BILLOT
 
Oracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesus
Oracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesusOracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesus
Oracao das mil_misericordias_pedidas_por_jesus
 
Casita De Oracion Ane
Casita De Oracion AneCasita De Oracion Ane
Casita De Oracion Ane
 
Iii domingo de pascua .22 abril
Iii domingo de pascua .22 abrilIii domingo de pascua .22 abril
Iii domingo de pascua .22 abril
 
Cancionero Pentecostes 013
Cancionero Pentecostes 013Cancionero Pentecostes 013
Cancionero Pentecostes 013
 
Doa halal bi halal
Doa halal bi halalDoa halal bi halal
Doa halal bi halal
 
los 46 rosarios a virgen gasudalupe
los 46 rosarios a virgen gasudalupelos 46 rosarios a virgen gasudalupe
los 46 rosarios a virgen gasudalupe
 
Hoja de cantos del viernes santo
Hoja de cantos del viernes santoHoja de cantos del viernes santo
Hoja de cantos del viernes santo
 
Santo rosario por los difuntos
Santo rosario por los difuntosSanto rosario por los difuntos
Santo rosario por los difuntos
 
Adoremos al Santísimo
Adoremos al SantísimoAdoremos al Santísimo
Adoremos al Santísimo
 

Similar to Nyeren, Nampi Panganten

Pidato sunda
Pidato sundaPidato sunda
Pidato sundaDans Kita
 
Serah tarima panganten
Serah tarima pangantenSerah tarima panganten
Serah tarima pangantenTony Hermawan
 
Serah tarima panganten
Serah tarima pangantenSerah tarima panganten
Serah tarima pangantenTony Hermawan
 
Seren sumeren panganten
Seren sumeren pangantenSeren sumeren panganten
Seren sumeren pangantenanes88
 
kHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docx
kHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docxkHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docx
kHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docxAHMADSIHABUDDIN2
 
Teks Pembawa Acara Pernikahan Sunda
Teks Pembawa Acara Pernikahan SundaTeks Pembawa Acara Pernikahan Sunda
Teks Pembawa Acara Pernikahan SundaSiti Hadiarti
 
KHUTBAH_IDUL_FITRI.docx
KHUTBAH_IDUL_FITRI.docxKHUTBAH_IDUL_FITRI.docx
KHUTBAH_IDUL_FITRI.docxIkhwanudin18
 
01.12.2006 membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)
01.12.2006  membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)01.12.2006  membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)
01.12.2006 membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)Salina Ahmad
 
materi ustd arifin ilham.docx
materi ustd arifin ilham.docxmateri ustd arifin ilham.docx
materi ustd arifin ilham.docxJHoniMNur
 
Materi Bina Siswa Kristen2015
Materi Bina Siswa Kristen2015Materi Bina Siswa Kristen2015
Materi Bina Siswa Kristen2015stephen sihombing
 
Surat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTren
Surat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTrenSurat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTren
Surat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTrenInfo PayTren
 
Contoh ikrar halal bi halal
Contoh ikrar halal bi halalContoh ikrar halal bi halal
Contoh ikrar halal bi halalMas Ustadz
 

Similar to Nyeren, Nampi Panganten (20)

Serah panganten
Serah pangantenSerah panganten
Serah panganten
 
Pidato sunda
Pidato sundaPidato sunda
Pidato sunda
 
Acara tikahan
Acara tikahanAcara tikahan
Acara tikahan
 
Serah tarima panganten
Serah tarima pangantenSerah tarima panganten
Serah tarima panganten
 
Serah tarima panganten
Serah tarima pangantenSerah tarima panganten
Serah tarima panganten
 
Seren sumeren panganten
Seren sumeren pangantenSeren sumeren panganten
Seren sumeren panganten
 
kHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docx
kHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docxkHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docx
kHUTBAH IDUL ADHA MASJID NURUDDIN.docx
 
Teks Pembawa Acara Pernikahan Sunda
Teks Pembawa Acara Pernikahan SundaTeks Pembawa Acara Pernikahan Sunda
Teks Pembawa Acara Pernikahan Sunda
 
KHUTBAH_IDUL_FITRI.docx
KHUTBAH_IDUL_FITRI.docxKHUTBAH_IDUL_FITRI.docx
KHUTBAH_IDUL_FITRI.docx
 
Doa graduasi pra2016 sks
Doa graduasi pra2016 sksDoa graduasi pra2016 sks
Doa graduasi pra2016 sks
 
01.12.2006 membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)
01.12.2006  membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)01.12.2006  membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)
01.12.2006 membentuk anakmenjadiinsancemerlang(rumi)
 
Biantara
BiantaraBiantara
Biantara
 
Doa lawatan
Doa lawatanDoa lawatan
Doa lawatan
 
Adungweb on education
Adungweb on educationAdungweb on education
Adungweb on education
 
materi ustd arifin ilham.docx
materi ustd arifin ilham.docxmateri ustd arifin ilham.docx
materi ustd arifin ilham.docx
 
Materi Bina Siswa Kristen2015
Materi Bina Siswa Kristen2015Materi Bina Siswa Kristen2015
Materi Bina Siswa Kristen2015
 
Surat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTren
Surat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTrenSurat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTren
Surat Ustadz Yusuf Mansur Kepada Mitra Bisnis PayTren
 
Assalamualaikum wr
Assalamualaikum wrAssalamualaikum wr
Assalamualaikum wr
 
Pidato
PidatoPidato
Pidato
 
Contoh ikrar halal bi halal
Contoh ikrar halal bi halalContoh ikrar halal bi halal
Contoh ikrar halal bi halal
 

Recently uploaded

Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxoperatorsttmamasa
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...YulfiaFia
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdfTidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdfAnggaaBaraat
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 

Recently uploaded (20)

Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdfTidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 

Nyeren, Nampi Panganten

 • 1. Nyeren, Nampi Panganten 1 Nama : Ruhilatul Ilma NPM / Kelas : 434334032018016 / Akuntansi C Mata Kuliah : Budaya Sunda Dosen : - H. wawan Herdiwan, Drs, MM - Hendra Yulianto, S.Pd., MM. Nyerenkeun bakal panganten Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu Alhamdulillahilladzi ahallan nikah waharroma sifah. washolatu wassalamu 'ala rosulillah wa'ala alihi washabihi wamawwalah amma ba'du. Pujiining ati anu wening unggal detik disarengan sumerah ikhlas mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah SWT. anu murbeng alam. Sembahing sukma anu setra, unggal nafas urang sanggakeun ka dzat Allah anu maha luhur Allah anu maha kawasa, luhur teu ka wengku ku usum kawasa teu kasengker ku wates, sadaya makhluk aya dina cecepenganana. Sholawat sinareng salam miwah kawilujengan mugia nyaahan walungan cinta anu nyambung tur nutug kalautan kanjeng nabi Muhammad Saw, teu kakantun kairing kulawargina anu belapati salamina, shohabat sareng rencangna anu teuneung ludeung teu aya wates wangenna tug dugi kaurang sadaya ummatna anu saratia. Dinten ieu simkuring dongkap seja dumeuheus ngalangkungan sillaturrahmi mugi mugi ginanjar kawilujengan sapapaosna, kalih ti eta manawi bahan katampi, seja ngadugikeun kereteg maksad pun anak wastana ............................ Wireh sanggemna, kantos pateuteup patukeur tineung, palemek pacantel hate sareng putra kakasih................................. Jauh teu burung cunduk anggang teu elat datang, maksad seja kumawantun manawi puruneun, tuang putra bade disuhunkeun supados sayogi janten pibatureun umah-umah pun anak. Kilang kitu palias nyiduh kalangit reh rumaos, sanes bangban sanes pacing, sanes campaka aduna, wantun soteh manawi sareng manawi kembang jambe kalanglangan, saupami kabiruyungan, kalayan kiwari simkuring seja nyanggakeun bakal panganten pameget wasta.................. buukna salambar getihna satetes, ambekana sadami tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal kahaturkeun sapuratina. Saur paripaos usum keueung pibatureun, mangsa sare keur mepende isi namah asa kalangkung da rumaos pun anak teh tuna harta sepi tinapangarti paripaosna henteu bodo bodo acan, tina sanes kanten kakiranganana mugia kersa ngama'lum.
 • 2. Nyeren, Nampi Panganten 2 Ieu mah landong lengoh kalempohan,nyanggakeun babantunan anu saemah pimanaeun hatur lumayan tawis ti pun anak. Pamungkas hayu urang muntang ka dzat Allah SWT. jumerit kanu maha suci neda jiad piduana mugia pun anak enggoning ngawangun rumah tanggana tiasa tetep renggenek sapapait samamanis, pinarengan pangasih pangjaring Gusti, sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan sihapunten anu kasuhun. Hasbunallah wani'mal wakil wassalamu'alaikum wr. wb. Nampi panganten Alhamdulillahilladzi ahallan nikah waharroma sifah, washolatu wassalamu 'ala rosulillah wa'ala alihi washabihi wamawwalah amma ba'du Kalayan kucuran hamdu ka dzat numaha luhur sinarengan inayah jeungmaunahna. Alhamdulillah dina enjung ieu urang sadaya tiasa petepung lawung paamprok jonghok patepang raraydina raraga sillaturrahmi di tempat ieu kangge nyakseni walimatul urusy, insya Allah sakedap deui ijab kobul bakal panganten bade dilaksanakeun. Sholawat sinareng salam mugia dilelerkeun ka jungjunan panutan alam Rosulullah SAW, manusa tuladaneun sadaya ummat anu dina hirup huripna estuning picontoeun urang sadaya di alam pawenangan. Teu kakantun kakulawargina anu belapati, sahabat sareng rencangna anu teuneung ludeung miwah ka urang sadayana salaku ummatna anu saratia. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun kawawakil rombongan anu parantos ngadugikeun sagala pamaksadanana.Kasauran katampi maksad kahartos pisan mugia Allah anu mureng alam ngalimpahkeun kurnia na. Nu cunduk muga rahayu nu nyampak muga waluya, kawanti simkuring bingah amar watasuta, wireh aya jajaka pinilih tanding nu kersa mileuleuheungkeun pun anak kanggo dijantenkeun bojona, manawi ieu teh prantos aya garis ti ajali, pun anak kenging bageanana, sapi anut na ka banteng pun anak dulang tinande sumerah seja bumela. Kilang kitu daek semet purun wungkul dumeh kabaledog jodo rumaos tuna rumaos laip lieuk euweuh ragap taya semetnyanggakeun badan sakujur. keur batur ngatur hirup kapayun, kang putra ditampi kuastakilih kasangga kalingga murda. Para ibu bapa sareng kulawarga bakal besan anu salamina mugia dimulyakeun ku Allah SWT pajar teu jangjang teu jingjing pajar jonghok bari lengoh, geuning buktosna sakieu rebona ieu sadaya cacandakan silokaning pangais asih katampi ku astakalih kasangga kalingga murda mugi mugi tiasa ngajantenkeun tatali silaturrahmi diantawis urang sadaya kalayan kenging pangwales anu panaglipet ganda ti Allah anu murbeng alam.
 • 3. Nyeren, Nampi Panganten 3 Sakitu anu kapihatur, tulus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun. Hasbunallah wa’nimal wakil. Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu