Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas

1,898 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas

 1. 1. Projekto “Ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo plėtra” (IPUP) II etapo struktūra Projekto vadovė Vigilija Gudauskytė vigilija.gudauskyte@sac.smm.lt, (8 5) 2649 4482012 01 20 1
 2. 2. ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2012-01-05. Projekto pabaiga – 2015-01-05.2012 01 20 2
 3. 3. 2012−2014 m. PROJEKTO ESMĖ (I)- Trys projekto komponentai: organizacinis, turinio ir kompleksinės pagalbos.- Organizacinis – - konsultacijos savivaldybėse dėl naujų grupių steigimo bei ikimokyklinio ugdymo organizavimo galimybių; - konsultacijos specialistams telefonu ir el. paštu; - padidėjusio vaikų skaičiaus darželiuose finansavimas pagal Mokinio krepšelio metodiką; - konkursas savivaldybėse esančioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms dėl inovatyvių ugdymo organizavimo modelių rėmimo (apie 25 modelius). 2012 01 20 3
 4. 4. 2012−2014 m. PROJEKTO ESMĖ (II)- Trys projekto komponentai: organizacinis, turinio ir kompleksinės pagalbos.- Turinio – - Parengta/atnaujinta ir išleista: - metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo turinio rengimo; - bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa; - ikimokyklinio amžiaus vaikų (taip pat ir turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) pasiekimų aprašas; - Mokymai ir stažuotės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) pedagogams, IPU įstaigų vadovų pavaduotojams. 2012 01 20 4
 5. 5. 2012−2014 m. PROJEKTO ESMĖ (III)- Trys projekto komponentai: organizacinis, turinio ir kompleksinės pagalbos.- Kompleksinės pagalbos – - mokymai ir stažuotės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) pedagogams, soc. pedagogams, švietimo, socialinę bei kompleksinę pagalbą teikiantiems specialistams; - konkursas savivaldybėms dėl kompleksinės pagalbos specialisto etato steigimo (20 projektų, 24 mėn.). 2012 01 20 5
 6. 6. Gerosios patirties apie IPU sklaida- Filmas apie gerąją ikimokyklinio ugdymo patirtįLietuvoje.- Filmas apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymoturinį ir jo diegimą.- Leidinys apie gerąją ikimokyklinio ir priešmokykliniougdymo turinio diegimo patirtį. 2012 01 20 6
 7. 7. Tyrimai-Tyrimas, kuriuo bus įvertinta ikimokyklinio,priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programųdermė.- Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiausvaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimas. 2012 01 20 7
 8. 8. Portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir plėtraPortale dirba:- Švietimo vadybos specialistas;- Redaktorius;- IT specialistas;- Specialistai praktikai, padedantys pildyti portalo turinį. 2012 01 20 8
 9. 9. ĮGYVENDINIMO SCHEMA Europos socialinio fondo Švietimo ir mokslo ministerija agentūra (ESFA) (ŠMM) (įgyvendinančioji institucija) (tarpinė institucija) Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) (vykdančioji institucija) Paslaugų teikėjai, laimėję viešųjų pirkimų konkursus veikloms atlikti2012 01 20 9
 10. 10. Daugiau informacijos apie projektą ŠAC svetainėje adresu www.sac.smm.lt/Projektų administravimas/Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra bei www.ikimokyklinis.lt2012 01 20 10
 11. 11. AČIŪ UŽ DĖMESĮ...2012 01 20 11

×