Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pudziuvelienes pranesimas vu 2013

5,319 views

Published on

 • Be the first to comment

Pudziuvelienes pranesimas vu 2013

 1. 1. INTERAKTYVIOS LENTOS(SMART) PANAUDOJIMASDARBUI SU IKIMOKYKLINIO IRPRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUSVAIKAISPER LOGOPEDINES PRATYBAS Parengė: Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio vyresnioji logopedė Ieva Pudžiuvėlienė 2013-01-18
 2. 2. INTERAKTYVI LENTA (SMART)UGDYME: padeda integruoti skaitmenines technologijas į ugdymo procesą; gerina pedagogų ir jų ugdytinių bendravimą ugdymo metu (vaikams tai kelia didelį susidomėjimą, o tuo pačiu ilgesniam laikui išlaiko dėmesį, jie mažiau blaškosi ir nerimauja); sumažina pedagogų pasirengimo pamokoms laiką; didina mokymosi tempą ir apimtį (net ir patys aktyviausi vaikai, geba susikaupti ir atlikti didesnį užduočių kiekį nei su bet kuriomis kitomis priemonėmis); leidžia pedagogui įvairinti ugdymo metodus.
 3. 3. Dirbant su ikimokyklinio irpriešmokyklinio amžiaus vaikaispagrindinis ugdymo(si) metodasorientuotas į ugdymąsi žaidžiantMokomieji žaidimai, kuriuos kuriu su SMARTprograma yra spalvingi, žaismingi,interaktyvūs, užduočių pateikimas žaidimuose –įvairinamas, kad jiems nebūtų nuobodus, o patsprocesas patrauklus, suteiktų teigiamas emocijas.
 4. 4. Smart lentos panaudojimo galimybėsVaikai keliais spustelėjimais ar piršto pagalba galiparašyti, apvesti, nutrinti parašytas raides, skiemenisar žodžius, objektus, juos nuspalvinti.
 5. 5.  Galima sudėti paveikslėlius iš dalių, “nunešti“ į tam tikrą lentos vietą, padidinti-sumažinti.
 6. 6. Pateikti programos “ruošiniai” suteikia galimybęugdytiniui sugrupuoti daiktus, objektus.
 7. 7.  Atlikus užduotį iš karto galima pasitikrinti teisingai arneteisingai atlikta užduotis.
 8. 8.  Ugdytiniai su pedagogo pagalba gali kurti pasakas, įrašyti vaizdą ir garsą, perklausius - aptarti, įvertinti ir pan. Surasti daiktą pagal pateiktą aprašymą.
 9. 9.  Priskirti paveikslėliui raidę, skiemenį, žodį, ir pan.
 10. 10.  Ugdytiniams labai patinka tokios interaktyvios užduotys, kuriose yra veiksmas, judesys. Čia vaikai gali apversti paveikslėlį, paridenti kauliuką, susprogdinti balioną (už kurio slepiasi užduotis) ir pan.
 11. 11. Labai svarbus ir pats sunkiausias dalykas,ruošiant priemones su Smart notebookprogramaPedagogas turi labai gerai apgalvoti, kad parengtapriemonė būtų: veiksminga (atitiktų pamokos temą, tikslą,uždavinius, skatintų naujų dalykų išmokimą,tobulintų turimus įgūdžius, sudarytų sąlygassavarankiškai ugdytinių veiklai, įgalintųpasitikrinti atliktą darbą, padidintų mokomosiosmedžiagos vaizdumą, įtaigumą); kryptinga, nuosekli (turėtų aiškiai, nuosekliaipateiktas užduotis, užduotys pateiktos sunkėjančiatvarka, atitiktų vaiko gebėjimus, poreikius, padėtųįveikti ar sumažintų mokymosi sunkumus);ugdytiniui patraukli.
 12. 12. Interaktyvios priemonės Ilgalaikės (nenusidėvi, nesuplyšta,visuomet spalvingos), efektyvios, nes ugdymo procesenereikia naudoti daug įvairiųpriemonių,suteikiama galimybė stebėti judesį,daiktus, situacijas, objektus įvairiojeaplinkoje.
 13. 13. Interaktyvią lentą savo darbenaudoju:individualiosepratybose,pogrupinėse pratybose,grupinėse pratybose.
 14. 14. Ši lenta gali būti panaudojama bet kurioje pamokos dalyjeNuteikiant, sutelkiant ir motyvuojantvaikus darbui,pateikiant naują medžiagą,įtvirtinant pamokoje įgytas žinias,apibendrinant pamoką.
 15. 15. Logopedui yra labai svarbu Įvertinti ugdytinių kalbą, ugdyti visą kalbos sistemą, padėti susidaryti šnekamosios kalbos vartojimo įgūdžiams.Taigi sukūriau metodinę priemonę, skirtą 4-7 m. vaikų kalbai vertinti ir ugdyti. Šią priemonę sudaro trys dalys – 3 mokomieji žaidimai.
 16. 16. Tikslas:ugdyti šnekamosios kalbos vartojimo gebėjimus,šalinti kalbos sutrikimus.
 17. 17. Regimojo ir girdimojo suvokimo lavinimo užduotys1. Vienodos formos daiktų atrinkimas.2. Paveikslėlių sudėjimas iš 2,3,4 dalių.3. Vienodos spalvos daiktų atrinkimas.4. Geometrinės formos.5. Nekalbinių garsų skyrimas.6. Kalbos supratimas.7. Garso Š išskyrimas garsų eilėje.8. Panašiai skambantys žodžiai.9. Garso S nustatymas žodžių eilėje.10. Garso Š nustatymas žodžių eilėje.
 18. 18. Užduotys kalbos gramatiniam taisyklingumui tobulinti1. Daiktavardžio ir būdvardžio derinimas.2. Daiktavardžio daugiskaitos sudarymas.3. Daiktavardžio ir skaitvardžio derinimas.4. Prielinksnių “ant, po, tarp, už, prie” vartojimas.5. Priesaginių daiktavardžių daryba.6. Daiktavardžių kaitymas linksniais.7. Priešdėlinių veiksmažodžių vartojimas.8. Veiksmažodžio laikų vartojimas.
 19. 19. Užduotys žodyno plėtimui1. Daiktavardinė leksika. Žaislai.2. Daiktavardinė leksika. Aplinkos daiktai.3. Daiktavardinė leksika. Laukiniai ir naminiai gyvūnai.4. Daiktavardinė leksika. Apibendrinantys žodžiai.5. Daiktavardinė leksika. Daiktų įvardinimas pagal apibūdinimą.6. Būdvardinė leksika. Spalvos.7. Būdvardinė leksika. Priešingos reikšmės žodžiai.8. Veiksmažodinė leksika. Veiksmai paveikslėliuose.9. Veiksmažodinė leksika. Judėjimas.
 20. 20. Šiuose mokomuosiuose žaidimuose prie kiekvienosužduoties yra paaiškinimai, instrukcijos.
 21. 21. Šiuos mokomuosius žaidimus galinaudoti:logopedai,auklėtojai,pradinių klasių mokytojai.Priemonėje pateikiami tie dalykai, kuriuosvaikai sunkiai suvokia, netaisyklingai vartoja(pvz.: linksnių, laikų, prielinksnių,apibendrinamųjų sąvokų, būdvardinės leksikosvartojimas ir t.t.).
 22. 22. Ji skirta vaikams, turintiems sulėtėjusią kalbos raidą, nežymų ar vidutinį kalbos neišsivystymą, pradinių klasių mokiniams, neįgijusiems tvirtų šnekamosios kalbos įgūdžių.Tai puiki priemonė ne tik kalbai ugdyti, ji lavina mąstymą, vaizduotę, pastabumą, ugdo kūrybinius gebėjimus, žadina jausmus, lavina smulkiąją motoriką.

×