Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ekologinis ugdymas

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to Ekologinis ugdymas (20)

Advertisement

Ekologinis ugdymas

 1. 1. PARENGĖ: ŠEDUVOS L/D LOGOPEDĖ IEVA PUDŽIUVĖLIENĖ ŠEDUVA 2011
 2. 2. Vaiko gyvenimas – tai natūralus veržimasis pažinti pasaulį, tobulėti. Vaikas aktyvus ir nenurimstantis. Jis mokosi būti suaugęs, savarankiškas, mokosi elgtis su jį supančia aplinka. Dabar, kai vaikai gyvena technikos perpildytame pasaulyje, ryškėja vis labiau didėjantis atotrūkis nuo natūralios gamtos, vaikai neturi sukaupę gamtos saugojimo ir puoselėjimo įgūdžių, neįgiję tyrinėjimų natūralioje aplinkoje patirties.
 3. 3. Bet kokia kultūra, tame tarpe ir ekologinė, sunkiai skiepijama jau subrendus. Ji formuojasi tik ankstyvoje vaikystėje. Todėl ši tema yra aktuali mūsų ugdytiniams. Norime suteikti jiems žinių apie gamtą, kurios padėtų įžiebti meilę gamtai, suprasti ją, pajustų jos grožį ir gėrį, ir svarbu nepavėluoti.
 4. 4. Vaikai gyvens tokioje žemėje, kokią išmokysime mylėti, todėl mūsų ugdytiniams gamtoje labai svarbu: SUPRASTI MYLĖTI SAUGOTI
 5. 5. SUPRASTI - • sudaryti sąlygas stebėti, pažinti gamtos reiškinius, augalus ir gyvūnus; • skatinti natūralų domėjimąsi gamta, gamtos reiškiniais.
 6. 6. MYLĖTI - • ugdyti meilę gamtai; • ugdyti vaikų sugebėjimą gėrėtis gamta įvairiais metų laikais.
 7. 7. SAUGOTI - • išmokyti vaikus rūpintis visu tuo, kas gyva; • skatinti prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.
 8. 8. Vaiko asmenybės formavimuisi didelės įtakos turi įvairi, spalvinga ir turtinga aplinka. Visas pasaulio pažinimas pradedamas nuo vaiko artimiausios aplinkos. Jai darželyje skiriame ypatingą dėmesį. Šeduvos lopšelio-darželio kieme
 9. 9. Šeduvos lopšelio-darželio teritorija yra gana didelė, todėl daug švenčių ir projektų vyksta lauke įvairiais metų laikais. Vienas iš paskutinių meninių - vizualinių projektų “Velykų medis” papuošė mūsų įstaigos kiemą šį pavasarį.
 10. 10. Šiame projekte dalyvavo ne tik vaikai, lopšelio-darželio darbuotojai, bet ir ugdytinių tėvai, kurie noriai prisideda prie aplinkos gražinimo visus metus: dalyvauja organizuojamose puokščių, rudens gėrybių parodose, kasmetiniame projekte: “Ant Kalėdų slenksčio”, kalėdiniams papuošimams gaminti. Įstaiga kiekvienais metais pasipuošia floristiniais kilimais, kuriuos padeda kurti darželio bendruomenė. Ji aktyviai dalyvauja pavasario aplinkos tvarkymo talkose, akcijose, skirtose Žemės dienai ir daugelyje kitų įstaigos, miesto, respublikos projektų ir renginių.
 11. 11. Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenė noriai įsijungė į respublikinį plenerą “Mažųjų raštai tūkstantmečio juostoje” ir papuošė įstaigos aplinką.
 12. 12. Bet kuriuo metų laiku susitikti su gamta yra įdomu, nes gamtoje viskas keičiasi. Kiekvieną kartą galima pamatyti kažką naują, netikėta. Mūsų įstaigoje ugdytiniams dažnai organizuojame įdomią ir kūrybingą veiklą ne tik darželyje, bet ir gamtoje.
 13. 13. Šeduvos lopšelio-darželio ugdytiniai aktyviai skleidžia ekologines idėjas miesto bendruomenės renginiuose Ekologiškame ūkininko kiemelyje Žolinių šventės metu dalina šviežias bulves su lupenomis, naminį rūgštų pieną.
 14. 14. Didelį dėmesį ekologiniam ugdymui skyrėme vaikų vasaros poilsio stovykloje “Žalia stotelė” Šeduvos lopšelis-darželis įsikūręs labai gražioje miestelio vietoje, šalia Niauduvos upelio, miesto parko. Todėl norėjome vaikus ne tik supažindinti su supančia aplinka, atskleisti gamtos grožį, jos paslaptis, bet ir organizuoti įdomią ir kūrybingą veiklą gamtoje.
 15. 15. PAŽINTINĘ SPORTINĘ- PRAMOGINĘ MENINĘ DARBINĘ Ekologinį ugdymą įgyvendinome per įvairią veiklą
 16. 16. Pažintinė veikla Ekologinį ugdymą pradėjome nuo supratimo apie gamtą, jos grožį. Jei nori globoti ir tausoti gamtą, pirmiausia reikia ją pažinti. Tai mums padėjo įgyvendinti šios priemonės: •pokalbis “Mano žemės grožis”; •diskusija “Kaip išsaugoti gamtą”; •paskaita “Švari gamta-sveikas žmogus”; •ekskursija Kleboniškio muziejus, Burbiškio dvaras; •išvyka po Šeduvos miestą; •lavinamieji ekologiniai žaidimai.
 17. 17. Paskaita: “Švari aplinka - sveikas žmogus”. Svečiuojasi sveikatos priežiūros biuro direktorė
 18. 18. Darbinė veikla Vaikai neturi būti tik pasyviais stebėtojais labai svarbu ugdyti jų supratingumą, norą prisidėti prie gražios, tvarkingos, saugios aplinkos išsaugojimo. Augalas, gyvūnas – gyva būtybė, jis jaučia, supranta, džiaugiasi kaip žmogus. Todėl vaikų vasaros poilsio stovykloje “Žalia stotelė” organizavome: •akciją “Man rūpi švari aplinka”; •darbinę valandėlę “Paliek gėlytes”.
 19. 19. Akcija “Man rūpi švari aplinka”
 20. 20. Darbinė valandėlė “Paliek gėlytes”
 21. 21. Meninė veikla Žali miškai ir pievos, skaisčios gėlės, spalvoti drugeliai - gražias gamtos spalvas taip norisi perkelti ant popieriais, taip norisi kuo daugiau papasakoti. Nors ir mažu žingsneliu žengti į stebuklingą gamtos pasaulį. Tai mums padėjo įgyvendinti meninė veikla: •pleneras – paroda “Kartą žalioje pievoje”; •kūrybinė – meninė valandėlė “Kuriame stovyklos vėliavą ir emblemą”; •kūrybinė – meninė valandėlė “Transporto priemonių gaminimas iš antrinių žaliavų”; •kūrybinė– meninė valandėlė „Kuriame žalią pievelę ant stiklo“.
 22. 22. Pleneras – paroda “Kartą žalioje pievoje”
 23. 23. Sportinė – pramoginė veikla Ikimokyklinio amžiaus vaikai pasaulį suvokia: vaizdu, judesiu, forma ir garsu. Todėl jį supančią gamtą, jos reiškinius geriau suvokia juos regėdami, klausydami, judėdami, aktyviai veikdami, todėl į ekologinį ugdymą įtraukėme ir sportinę – pramoginę veiklą: • linksmosios estafetės “Žalieji patruliai”; • vaidybinės veiklos valandėlė “Seku žalią pasaką”; • diskoteka “Kodas – Žalia spalva”; • varžybos „Futboliukas“; • pramoga „Lauko žaliosios aikštelės atidarymas“.
 24. 24. Pramoga „Lauko žaliosios aikštelės atidarymas“
 25. 25. Stovyklaudami vaikai kartu su auklėtojomis sukūrė “Žaliosios stotelės” šūkį: Lietuvoj gražioj šalelėj, Šeduvoj “Žalioj stotelėj” Daug mergaičių ir berniukų – “Boružiukų” ir “Nykštukų” Mokos su gamta draugaut, pailsėt ir iškylaut. Po šio gražaus, turiningo ir įdomaus bendravimo su gamta stovykloje “Žalia stotelė” vaikai išmoko pagarbiai bendrauti su gamta, išmoko ja džiaugtis, tausoti kas gyva, o pirmiausia save, patį didžiausią gamtos stebuklą.
 26. 26. Ekologijos mokykime ir mokykimės iš savo vaikų, nes tik tai leis pašalinti nesveiko gyvenimo priežastis, o ne pasekmes. Tik tuomet būsime ne ekologiškos mados aukos, bet jos kūrėjai.
 27. 27. Naudota literatūra: • Į sveikatos šalį. Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo patirtis. (2009). Vilnius • Nekrošius J. (1985). Keturi žodžiai. Vilnius • Sveikos gyvensenos ugdymas ikimokyklinėse įstaigose. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija “Sveikatos želmenėliai”. Pedagogų profesinio rengimo centras (2002). Vilnius • Žaliuok, Tėviškėle! Ekologinis ugdymas darželyje-mokykloje (2003) Šiauliai • Žurnalas “Lututė”. 2009 Nr.7 ( 52) • http://ekopamokos.lt • www.ekopasaulis.com • http://gyventisamoningai.lt • www.rasakila.lt • http://zpasaulis.lt
 28. 28. AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!!

×