Advertisement

Ll3 baigiamoji konferencija

Lyderių laikas
Aug. 23, 2021
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Ll3 baigiamoji konferencija(20)

Advertisement

More from Lyderių laikas(20)

Advertisement

Ll3 baigiamoji konferencija

 1. 1 ANTRAŠTĖ Antraštė Paantraštė 1 Projekto ”Lyderių laikas” palikimas Eglė Pranckūnienė, Aurimas Marijus Juozaitis Baigiamoji konferencija 2021 06 30, Raudondvaris
 2. Ko susirinkome šiandien Apmąstyti kartu nueitą kelią Pasidžiaugti bendryste Kurti ateities planus
 3. Šios dienos tolesnė programa 11:30 – 13:00 Šokolado dalis: projekto istorija, kompleksiškumas, įvairovė, dalijimasis 13:00 – 14:00 - pietų pertrauka 14:00 – 15:30 Aitvarų dalis: ateities perspektyvos, svajonės Pabaigoje – bendra nuotrauka, baigiamieji žodžiai ir dovanėlės
 4. Projektas „LYDERIŲ LAIKAS“ Ilgalaikis nacionalinis judėjimas dėl vaikų ugdymosi pažangos
 5. Įkvėpti ir sustiprinti Lietuvos švietimo bendruomenę imtis kokybinių pokyčių savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos
 6. VIKTORINA – LOTERIJA
 7. Kas sugalvojo Lyderių laiką ?
 8. Kiek buvo projekto etapų? 1 etapas (2009 – 2011) – tyrimai, konceptualus projekto veiklų ir programų parengimas LL2 (2011 – 2015) - projekto veiklų išbandymas 15-oje pilotinių savivaldybių) LL3 (2017 – 2021) – projekto veiklų sklaida likusiose 45- ose savivaldybėse).
 9. Kas įgyvendino projektą ?
 10. Kam skirtas projektas ? Visų tipų mokyklų vadovams, pavaduotojams ir vadybinę karjerą planuojantiems švietimo lyderiams Visiems mokytojams Nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo vadybininkams Užsienio lietuvių bendruomenių nariams Ne švietimo sistemos darbuotojams
 11. Magistrantūros studijos Neformalioji programa Bendradarbiavimas su kitomis savivaldybėmis SAVIVALDYBĖS POKYČIO PROJEKTAS Konsultavimas Profesinio kapitalo tyrimai Mokymo programos ir stažuotės bendruomenei www. lyderiulaikas. smm.lt Lyderystės mokymosi leidiniai Alumnų tinklai Užsienio lietuvių telkimas Forumai Tarptautiniai tinklai PROJEKTO VEIKLOS
 12. Ką reiškia šie skaičiai ? 15 ir 45 ? LL2 ir LL3 savivaldybės, pokyčio projektai
 13. Ką reiškia skaičius ? ≈720 ? LL2 ir LL3 kūrybinių komandų narių LL2 ir LL3 įvykusių konsultacijų
 14. Kas yra KKV ? Savivaldybių kūrybinių komandų vadovai
 15. Ką reiškia skaičius ? ≈ 360 ? ISM Švietimo lyderystės magistrų
 16. Ką matuoja PK ir LM ?
 17. KAS MUMS YRA LYDERIŲ LAIKAS?
 18. Savivaldybė kaip ekosistema Tinklai Lizdai Tarpusavio priklausomybė Praktikų įvairovė Ciklai Energijos tėkmė Tolygus augimas Savitvarka Savisauga
 19. LL palikimas • Savivaldybių sukurti ir įgyvendinami pokyčio projektai, sutelkę savivaldybės bendruomenę siekti mokinių mokymosi pažangos, išauginę švietimo bendruomenės profesionalumą; Virš 700 kūrybinių komandų narių; • Išaugusi švietimo lyderių kompetencija: - 360 švietimo lyderystės magistrų; - 75 sertifikuoti švietimo lyderystės konsultantai - apie 1500 - Neformaliosios švietimo lyderystės programos dalyvių; - virš 20 000 kitų mokymo programų, stažuočių dalyvių; • Projekto dalyviai imasi naujų vaidmenų: tampa vadovais, pavaduotojais, kuria švietimo NVO, .... • Aktyvios tinklaveikos dėka projektas sukūrė profesinio augimo ir dalijimosi terpę, kurioje švietimo bendruomenė tapo labiau susitelkusi, gebanti veikti kartu dėl mokinių mokymosi pažangos. • Terpė lyderystei: tinklapis, socialiniai tinklai, knygos, forumai, konferencijos, bendradarbiavimo renginiai
 20. Augantis Lietuvos profesinis kapitalas: profesionalūs, iniciatyvūs švietimo bendruomenės nariai; Duomenims pagrįstas poveikis švietimo lyderių profesionalumo ūgčiai bei mokinių pažangai; Sukurtas pokyčio projektų kūrimo ir įgyvendinimo modelis savivaldybėse: koordinavimas, konsultavimas, individualizuotas profesinis mokymasis Sukurtas tinklinis projekto valdymo ir įgyvendinimo modelis, suburti švietimo lyderių tinklai;
 21. Kaita Plėtra Transformacija Vertybių kaita
 22. Vertybių kaita Konkurencija Bendradarbiavimas Mokymas Mokymasis Atskiros sistemos Jungtys Individualumas Kolegialumas, partnerystė Skirtumai-problema Skirtumai – stiprybė
 23. LL3 veiklų perspektyvos LL3 Potencialas Perspektyva Savivaldybių pokyčio projektų kūrimo ir įgyvendinimo modelis Siūlome taikyti LL3 sukurtus modelius kituose nacionaliniuose projektuose, pvz. Ugdymo turinio atnaujinimas, Kokybės krepšelis, Tūkstantmečio mokyklos, Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas , ypač įtraukiant susikūrusiais švietimo lyderių bendruomenes Švietimo lyderystės programos (magistrantūra ir Neformalioji) Siūlome jas adaptuoti pradedančiųjų bei patyrusių vadovų profesiniam tobulėjimui suderinus su atnaujinamu mokyklų vadovų kompetencijų modeliu. Lyderystės mokymuisi ir profesinio kapitalo konceptualus pagrindas ir tyrimai Profesinio kapitalo samprata – mokytojų profesinio tobulėjimo sistemos kaitos pagrindas Parengtos įvairios skalės, pvz. mokytojų kolegialios sąveikos rezultatyvumas, profesinio tobulėjimo siekiai, vadovų dėmesys ugdymui, ir kt. Portalas www.lyderiulaikas.smm.lt bei facebook paskyra Siūlome perkelti į mokyklų vadovams bei kitiems švietimo vadybininkams skirtą portalą. LL Alumnų tinklai Gali būti tęsiama per virtualius socialinius tinklus, pvz. Linkedin, portalą, forumus. Labai svarbus tęstinis žmonių palaikymas , tinklų moderavimas. Knygų leidyba Siūlome plėtoti Švietimo klasikos bei aktualių knygų biblioteką
Advertisement