LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22

465 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
182
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Lyderystė vardan mokymosi – mums svarbu, kad lyderystė būtų pagrįsta gerais mokymosi rezultatais, kad pamoka būtų efektyvesnė, kad savivaldybė ir ministerija sudarytų prielaidas mokytojui dirbti. Mums labai svarbu tvarumas: kas bus po manęs? Kas lieka po mūsų ir kas plėtos mūsų idėjas.
  Vertybė – pagarba, pagarba mokiniui, mokytojui, mokyklos vadovui, visiems.. Profesijai, mokytojystei. Kad vienas kitu tikėtume, pasitikėtume.
 • Konsultacinių paslaugų trūkumas, konsultantas pakylėja...
  Decentralizacija – mums svarbu šiame etape, kad jei žiūrime projekte iš pagarbos pusės, kad priimtume decentralizacijos aktus, bet kad mokykla būtų atskaitinga ir atsakinga
  Kad mokykla tokia būtų reikia, kad žmonės joje dirbantys būtų kompetetingi
 • ISM’ui mokame valstybės nustatyta normine kaina, dirba dėstytojai ne tik iš ISM, bet ir kitų universitetų bei vakarų..
  Neformalios studijos – tie, kurie norės magistro, prisimokės, atsiskaitę, galės apsiginti magistro laipsnį.
 • Remiamės Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030 – koks mokinys, toks mokytojas, koks mokinys, tos mokytojas - dermė
 • Forumo žanras reikalauja girdėti kuo daugiau atvykusių – kad klausytojas ir besidalinančių mintimis skaičius maksimaliai sutaptų. Norime žiūrėti ir kas vyksta tarptautiniu mastu. Todėl siunčiame po 1 žmogų į tarptautinę konferenciją ir pristatome šmm.
  Longitudinis – jei žmogus netyrinėja, kas vyksta toje pačioje grupėje – tai mes netobulėjame. Tyrinėjame savo veiklą ir kiek galima norime pataisyti, kas negerai.
 • 6. Mes nenorime diktuoti. Laimėjusios savivaldybės rinkosi pačios savo lyderystės modelius. Žmonės turi keisti ir daryti tai, kas jiems atrodo svarbiausia. Projekto žmonių misija yra padėti iškelti jiems aukštesnius tikslus ir paremti įgyvendinant modelius.
 • LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22

  1. 1. Pristatymas Klaipėda 2013 11 21 Živilė Kleivaitė, projekto viešosios komunikacijos specialistė
  2. 2. Įgyvendintojai, trukmė Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų biuras Pareiškėjas – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras Partneris 1 – Mokyklų tobulinimo centras Partneris 2 – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Trukmė: 1 etapas (dokumentų rengimas): 2009 – 2011 2 etapas (1 etapo veiklų pilotavimas): 2011 - 2014
  3. 3. Projekto tikslas Sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą(aplinką) • • • • plėtojant vadybines kompetencijas atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį
  4. 4. Tikslinės grupės Jis skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, žmonėms, besidomintiems lyderyste: mokyklų administracijos darbuotojams mokytojams savivaldybių administracijų darbuotojams Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams aukštųjų mokyklų dėstytojams švietimo konsultantams švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams visiems jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje
  5. 5. Konceptualusis pagrindas Sisteminė lyderystė švietime – mokyklų ir visos švietimo sistemos tobulinimas pritraukiant, puoselėjant ir ugdant lyderius visuose lygmenyse – klasėse, mokykloje, vietos savivaldybėje ir nacionaliniu mastu Lyderystė vardan mokymosi – galingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kurioje lyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi. Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę Vertybinis pagrindas – pagarba žmogui, profesijai, susitarimams; pasitikėjimas, pagalba, įgalinimas, kurie veda į skaidrią bei aiškią atsakomybės ir atskaitomybės sistemą
  6. 6. Trys daliniai projekto tikslai 1. plėtoti konsultacinių paslaugų rinką, jautrią švietimo subjektų poreikiams ir galimybėms 2. skatinti švietimo valdymo decentralizavimą 3. sudaryti sąlygas vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos, padėsiančios gerinti ugdymo kokybę, sukūrimui
  7. 7. I. Decentralizavimas • išbandyti savivaldybėse ir mokyklose lyderystės vystymo modelius (15 pilotinių savivaldybių, kartu su savo mokyklomis ir projekto priskirtais proceso konsultantais, rengia ir įgyvendina unikalius savivaldybės lyderystės modelius) • remti savivaldybes įgyvendinant jų rengiamus unikalius lyderystės modelius • viešinti šalies, savivaldybių ir mokyklų kaitos gerąsias patirtis • kurti ir diegti mokyklų savarankiškumą bei švietimo sistemos prieinamumą palaikantį teisinį reglamentavimą (rengiamas teisinių dokumentų paketas) • leisti projekto pirmojo ir antrojo etapų metu parengtus dokumentus
  8. 8. II. Konsultavimas • parengti 52 konsultantus, gebančius konsultuoti ugdymo proceso, strateginio planavimo, finansų ir personalo valdymo bei viešųjų ryšių valdymo ir socialinio dialogo temomis • parengti dar 9 konsultavimo programas mokykloms svarbiomis temomis • išbandyti ir tobulinti švietimo konsultavimo modelį • pirkti ir švietimo bendruomenei pristatyti edukacines knygas lyderystės tema • Iš užsienio kalbų versti, leisti ir švietimo bendruomenei pristatyti knygas lyderystės tema
  9. 9. III. Kompetencijos • įgyvendinti formaliąją švietimo lyderystės studijų programą (antrame etape ISMe mokosi 81 studentas iš nacionalinio, savivaldybės ir mokyklos lygmens) • parengti nacionalinės švietimo lyderių studijų finansavimo tvarkos aprašą • įgyvendinti neformaliąją švietimo lyderystės mokymo programą (nuo 2013 sausio mėn. šioje programoje studijuoja 280 studentai iš nacionalinio, savivaldybės ir mokyklos lygmens) • išbandyti lyderystės kompetencijų pripažinimo ir papildymo modelį
  10. 10. III. Kompetencijos • Bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą (Lietuva 2030) Mokinys: • Kūrybiškas • Pilietiškas • Lyderis Mokytojas: Kūrybiškas Pilietiškas Lyderis
  11. 11. Palydimosios veiklos • įdiegti lyderystės virtualios aplinkos modelį (www.lyderiulaikas.smm.lt ) • organizuoti Nacionalinius švietimo lyderystės forumus 2014 m. kovo 6-7 d. Vilniuje! • dalyvauti trijose skirtingose tarptautinėse konferencijose ir pristatyti jas ŠMM • vykdyti longitudinius Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimus, stebėti suteiktų kompetencijų taikymą
  12. 12. Projekto privalumai (1) 1. Nuostata – LYDERIU GALI BŪTI KIEKVIENAS 2. Visos veiklos lygiagrečiai vyksta nacionaliniame, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis Triname ribas tarp suvokimo „Jie“ ir „Mes“ 3. Visuose lygmenyse didinama kritinė švietimo lyderių masė 4. Visuose lygmenyse įtvirtinama lyderystės vardan mokymosi idėja: – visų lygmenų ir švietimo dalyvių sutelktos pastangos gerinti kiekvieno mokinio mokymąsi 5. Kuriamos bendradarbiavimo, tarimosi tradicijas per nuolatinius švietimo lyderių forumus, viešąsias konsultacijas 6. Motyvuotos savivaldybės ir mokyklos sukuria unikalius lyderystės plėtros modelius
  13. 13. Projekto privalumai (2) 7. Žmonių ir institucijų patirtys dokumentuojamos įvairiomis formomis ir skleidžiamos virtualioje aplinkoje; 8. Konsultantų rengimas derinamas su praktika – jie iš karto dirba atrinktose savivaldybėse ir mokyklose; 9. Plėtojamos lyderystės kompetencijos į formalias ir neformalias lyderystės studijas įtraukiant per 300 švietimo lyderių iš nacionalinio, savivaldybių bei mokyklų lygmenų 10. Visos veiklos yra susijusios viena su kita 11. Studijuojame teisės aktus ir bandome atrasti, kurie iš jų trukdo mums judėti į priekį
  14. 14. www.lyderiulaikas.smm.lt rasa.snipiene@sac.smm.lt – Rasa Šnipienė, projekto vadovė lina.kilimonyte@sac.smm.lt – Lina Kilimonytė, projekto veiklų koordinatorė zivile.kleivaite@sac.smm.lt – Živilė Kleivaitė – projekto viešosios komunikacijos specialistė egle@mtc.lt – Eglė Pranckūnienė, MTC vadovė, projekto partneris marpil@ism.lt – Margarita Pilkienė, ISM atstovė, projekto partneris ricardas.alisauskas@smm.lt – Ričardas Ališauskas, ŠMM atstovas rita.dukynaite@smm.lt – Rita Dukynaitė, ŠMM atstovė

  ×