Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to 12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas (20)

Advertisement

12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas

 1. 1. Projekto “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” II etapas Gražina Šeibokienė Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamentas 2012 m. balandžio 12 d. Vilnius
 2. 2. Kodėl Vykdomas toks projektas?
 3. 3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011 – 2013 metų programa (Žin., 2011, Nr. 30-1421)
 4. 4. Projekto II etapo siekiai Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinti socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių
 5. 5. Projekto II etapo siekiai Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius .
 6. 6. Konsultacinė pagalba
 7. 7. Mokymai Stažuotės
 8. 8. Metodinė medžiaga
 9. 9. Gerosios patirties sklaida
 10. 10. Laukiamas rezultatas Ikimokyklinio ugdymo prieinamumas padidės: mieste 3 proc., kaime 8 proc.
 11. 11. Laukiamas rezultatas Ne mažiau kaip 20 proc. įstaigų taikys įvairius, šeimai patrauklius, lanksčius organizacinius modelius: pvz. sutrumpintos dienos, kelių dienų per savaitę, savaitgalio, sezoninės įstaigos ir grupės; įvairias vaikų ugdymo(-si) poreikius atliepiančias programas, individualizuotas veiklas ir kt.
 12. 12. Laukiamas rezultatas Ne mažiau kaip 20 savivaldybių teiks koordinuotą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo tėvams
 13. 13. Įsikurs ne mažiau kaip 50 nevalstybinių darželių
 14. 14. Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa
 15. 15. Parengti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų aprašai
 16. 16. Parengtos ir išleistos ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo rekomendacijos
 17. 17. Papildomas kompetencijas įgis ir patobulins 3380 asmenų Tapyba ant šilko- iš interneto Bociule
 18. 18.  Visą projekto vykdymo laikotarpį ir jam pasibaigus veiks portalas www.ikimokyklinis.lt  Bus sukurti 2 metodiniai filmai

×