Advertisement

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"

Congrés Govern Digital
Nov. 24, 2021
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

More from Congrés Govern Digital(20)

Advertisement

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"

  1. Automatsme per la publicació de les nostres dades obertes al portal Dades Obertes de l’AOC Isabel Martnez Ajuntament de Gavà NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
  2. PERQUÈ AUTOMATITZAR? Agilitzem compliment de les lleis Millorem serveis: > 24x7 > immediatesa > fiabilitat EFICIÈNCIA DELS SERVEIS PÚBLICS Alliberem RRHH tasques mecanitzables NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS
  3. PERQUÈ DADES OBERTES AOC? Utilitzar altres serveis AOC (Portal de transparència) Més dades obertes sense esforç, amb dades que AOC disposa (*) Automatització tasques (API) Racionalització dels Serveis (costos) NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS
  4. DADES OBERTES GAVÀ Automatització tasques (API) PORTAL DADES OBERTES GAVÀ 40 datasets automàtcs (AJ. GAVÀ) CIDO (*) (*) Més dades obertes sense esforç, amb dades que AOC ja disposa https://seu-e.cat/ca/web/gava/dades-obertes Convocatòries de personal Cartpàs EACAT (*) Reg.Funcionaris habilitats HISENDA (*) PERFIL DEL CONTRACTANT (*) ... JSON, CSV PORTAL PRESSUPOSTOS NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS
  5. DADES OBERTES GAVÀ Automatització tasques (API) NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS 85 datasets ... Per ara !
  6. EXEMPLE: DATASET DE FACTURES Automatització tasques (API) Freqüència actualització diària sense cap tipus d’intervenció NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS
  7. TECNOLOGIA APLICADA Automatització tasques (API) > Java > Spring Batch > Pipeline Jenkins > Serv. Docker Preparat per evolucionar-ho!! NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS
  8. ORGANITZA #CGD2021 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital www.linkedin.com/in/isabelmarmar
Advertisement