(Josep M. Portabella) Projecte Gestio Electronica Factures Generalitat

792 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(Josep M. Portabella) Projecte Gestio Electronica Factures Generalitat

 1. 1. Projecte de Factura Electrònica Octubre 2009 1 19/10/2009
 2. 2. Índex • Novetats legislatives 2007 • Factura electrònica i digitalització certificada • Model e.Fact de les administracions públiques catalanes •Projecte de digitalització certificada i factura electrònica de la Generalitat de Catalunya 2 19/10/2009
 3. 3. Novetats legislatives 2007 • Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, incloses en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament amb què es regulen les obligacions de facturació Defineix la possibilitat de digitalitzar factures en paper amb una signatura electrònica i de destruir l’original, i conservar-ne la còpia digitalitzada (digitalització certificada) • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics Consagra el dret dels ciutadans (i de les empreses) a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques. Aquest dret obliga totes les AP a proporcionar, a través d’Internet, la realització de tots els tràmits que es poden dur a terme de forma presencial mitjançant l’ús de la signatura electrònica. Tots els sistemes hauran d’estar adaptats abans de l’1 de gener de 2010 (tot i que “en l’àmbit de les CCAA, els drets reconeguts en l’article 6 de la llei podran ser exercits en relació amb la totalitat dels procediments i actuacions de la seva competència sempre que ho permetin les seves disponibilitats pressupostàries”). • Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic La nova llei de contractes del sector públic posa l’accent en la utilització dels mitjans telemàtics i defineix l’obligatorietat de les empreses d’emetre factures electròniques al sector públic estatal. Aquesta obligació comporta la necessitat que les AP muntin sistemes que els permetin rebre i gestionar aquestes factures electròniques. També és rellevant el projecte CODICE impulsat per la Direcció General de Patrimoni del Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquesta iniciativa (juntament amb d’altres com UBL...) s’està utilitzant en l’àmbit europeu com a base per al desenvolupament de plataformes de contractació pública electrònica, i per a la interoperabilitat de processos de contractació electrònica. • Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari en sigui l’Administració General de l’Estat (www.facturae.es) • Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació Consagra de forma més genèrica el dret dels ciutadans a les relacions telemàtiques amb les AP i amb les empreses que presten serveis al públic de transcendència econòmica especial. També estén l’impuls de l’ús de la factura electrònica a la resta d’AP (autonòmiques i locals), “respectant les seves competències reconegudes”. 3 19/10/2009
 4. 4. Índex • Novetats legislatives 2007 • Factura electrònica i digitalització certificada • Model e.Fact de les administracions públiques catalanes •Projecte de digitalització certificada i factura electrònica de la Generalitat de Catalunya 4 19/10/2009
 5. 5. Què és la facturació electrònica? • Definició de facturació electrònica La facturació electrònica consisteix en la transmissió de les factures (justificant fiscal de lliurament de producte o servei) o documents anàlegs entre emissor i receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), amb garanties d’autenticitat i integritat, que permeten donar la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper •Consideracions de la facturació electrònica. • Cal garantir-ne l’autenticitat (validació de l’emissor) i la integritat (contingut no alterat). • Es pot emetre en diferents formats (doc, xml, pdf, html, txt...). • Qualsevol persona física o jurídica pot facturar electrònicament. • Ha d’estar signada electrònicament d’acord amb la normativa de signatura electrònica. • L’emissor ha de comptar amb la conformitat del receptor. • El receptor ha de conservar les factures en el mateix format que les ha rebudes i, a més, cal que verifiqui la validesa de la signatura i de la factura. • Marc jurídic estable i comú a tota la Unió Europea. 5 19/10/2009
 6. 6. Models de facturació electrònica Model Descripció Peer-to-peer •Enviament simple de factures electròniques d’origen a destí. •Tradicionalment consistia en l’enviament de la factura en PDF (signada) a través del correu electrònic, i actualment (P2P) s’estan utilitzant formats de documents més estructurats. •Aquest model s’està desenvolupant gràcies a les funcionalitats dels ERP i al desenvolupament de directoris d’empreses i organismes oficials que admeten la factura electrònica. Hub (B2B) •Enviament de factures electròniques entre empreses, amb formats estructurats i integrables amb sistemes propis, i que ofereixen serveis de valor afegit. •Tradicionalment es tractava de companyies que o bé ja s’intercanviaven documents electrònics via EDI, o bé han sorgit dels entorns Marketplace (Internet), o bé han estat impulsades per Entitats Financeres. •Actualment estan apareixent plataformes sectorials que donen resposta a les necessitats dels seus associats (Fenitel –instal·ladors telcos-, efacmercas –xarxa de Mercas-, factur-e –cambres de comerç-...). •Aquest model ajudarà a solucionar el problema de la interoperabilitat (diferents formats de factura electrònica, de signatura i diferents mètodes d’enviament/recepció). Portal de •Els grans clients disposen d’un portal on els seus proveïdors donen d’alta les factures (a través d’un formulari web, per exemple). proveïdors •El model només és vàlid per a aquells proveïdors amb els quals el client disposa de suficient capacitat d’influència. •Exemple: Sanitas, Seat, Ministeri de Foment, Gas Natural Portal de •Els grans proveïdors disposen d’un portal emissor de factures electròniques als seus clients finals (consumidors). •Model vàlid per a grans companyies amb un gran nombre de clients (típicament Utilities o Comunicacions) clients (B2C) •Exemple: Telefònica, Endesa, Ya.com 6 19/10/2009
 7. 7. Digitalització Certificada L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/962/2007 indica la forma Opcional de digitalitzar les factures rebudes en paper, i permet destruir, amb garantia legal Destruir plena, tot l’arxiu històric de paper factures d’una entitat. Escanejar Segons l’article 7.2: Signatura electrònica S’entén per digitalització certificada el procés de la imatge tecnològic que permet, mitjançant l’aplicació de tècniques fotoelectròniques o d’escàner, convertir la Organitzar en una base de dades imatge que conté un document en paper en una imatge digital codificada d’acord amb algun dels formats estàndards d’ús comú i amb un nivell de resolució admesos per l’Agència Estatal Signatura electrònica d’Administració Tributària. de la BDD 7 19/10/2009
 8. 8. Índex • Novetats legislatives 2007 • Factura electrònica i digitalització certificada • Model e.Fact de les administracions públiques catalanes • Projecte de digitalització certificada i factura electrònica de la Generalitat de Catalunya 8 19/10/2009
 9. 9. Un projecte comú per a les administracions catalanes • Definició del projecte • Participants • Ajuntament de Barcelona • Diputació de Lleida • Generalitat de Catalunya • DG de Contractació • Localret • Consorci AOC - CATCert 9 19/10/2009
 10. 10. Model definit per a les administracions catalanes Projecte Generalitat 10 19/10/2009
 11. 11. Índex • Novetats legislatives 2007 • Factura electrònica i digitalització certificada • Model e.Fact de les administracions públiques catalanes •Projecte de digitalització certificada i factura electrònica de la Generalitat de Catalunya 11 19/10/2009
 12. 12. Projecte de e-factura corporatiu • Es recullen totes les e-factures de e-Fact dels NIF’s de la Generalitat , i ens que tenen el seu sistema de gestió dins dels entorns o GECAT, GEEC, GICS, ...... • Es digitalitzen les factures recepcionades en paper, es tracten amb OCR i es transformen en format electrònic. • Es custodien en un únic arxiu segur , en dos formats: XML (electrònic), i PDF (per poder visualitzar), permetent l’unificació dels tractaments en els sistemes receptors. • Es distribueixen les factures als diferents sistemes que les han de tractar. • Es recullen els estats de situació en la tramitació de les factures i es reenvien a e-Fact. 12 19/10/2009
 13. 13. Esquema de solució per factura electrònica i digitalització certificada Factura ••• Factura paper Arxiu electrònica electrònic Recepció segur Recepció Factures en paper Factures electròniques Validació PDF - XML Signatures OCR electròniques PSIS ••• Verificació / Enroutament Sistemes tramitadors de factures 13 19/10/2009
 14. 14. Avantatges per als proveïdors de les AAPP (Emissió de factures) • Les pròpies de la facturació electrònica o Menor cost, menor temps de tramitació.... • Informació sobre l’estat de tramitació de les factures presentades. o Seguiment acurat de la seva tramitació o Accions davant de problemes o Previsions de tresoreria • Majors garanties: o Registres electrònic d’entrada de factures o Còmput de terminis de pagament 14 19/10/2009
 15. 15. Beneficis de la facturació electrònica • Estalvi de despeses. (segons dades Plan Avanza) • El temps estimat de reducció de temps de gestió de recepció de factures rebudes electrònicament envers les factures rebudes en paper és de 10 minuts procedents d’una major eficiència en les següents tasques: • Recepció • Introducció de factures al sistema comptable • Validació • Resolució d’incidències • Arxiu d’oficina i arxiu extern: cost de personal i cost d’emmagatzematge Costos per factura Recepció Emissió Totals Factures Estalvi Paper 2.87€ 0.76€ 3.63€ 300.000 834.000€ Factura electrònica 0.09€ 0.06€ 0.15€ 500.000 1.390.000€ Estalvi 2.78€ 0.70€ 3.48€ 800.000 2.224.000€ 15 19/10/2009
 16. 16. Sistema de e-factura corporatiu • Terminis de licitació projecte : 3 Qt de 2009 • Temps de execució de projecte : 3 Qt 2009 , 1Qt 2010 • Estimació de posta en marxa. • 1 Qt de 2010 (departament pilot: EiF i ICS) • 2-3 Qt de 2010 (resta departaments i entitats) • 2-3 Qt de 2010 ( Punt de digitalització massiva) • Volum actual de factures dins l’àmbit de la Generalitat. • 800.000 factures anuals (dades 2008) 16 19/10/2009
 17. 17. Facturació electrònica Moltes gracies per a la seva atenció. 17 19/10/2009

×