Advertisement

CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció"

Congrés Govern Digital
Nov. 22, 2021
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció"(20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció"

  1. Pilar de Diego Ruiz. Barcelona 11 de novembre del 2021 Implementació de la Línea Ètica a la Universitat Pompeu Fabra Instrument de garantia i compliment dels principis i valors ètics
  2. 1. Projecte ÈTIC (Estratègia de Transparència, Integritat i Compliment) • Vuit principis ètics inspiradors de la vida universitària (integritat, llibertat acadèmica, responsabilitat, honradesa, igualtat, privacitat i confidencialitat, respecte i sostenibilitat). Estableix dos mecanismes de seguiment i revisió: • Comissió d’Integritat (òrgan de garantia i de compliment dels principis ètics) • Línia Ètica (bústia electrònica). Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell Termini: 17 de desembre del 2021 Revisió del Codi Ètic -juliol del 2020-
  3. 2. Línia Ètica de la UPF Garantia de gestió amb respecte als valors de qualitat democràtica LÍNIA ÈTICA Què és? Canal bidireccional de comunicació electrònica al servei de la comunitat universitària i de la ciutadania en general per comunicar conductes al si de la UPF que puguin resultar contràries al dret, al Codi Ètic i als principis o regles ètiques i de bon govern comunament establertes. Objectiu Garantir que la gestió de la Universitat es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics. La Línia Ètica garantitza en tot moment, la confidencialitat de les comunicacions. Es poden facilitar les dades identificatives i de contacte o, fer-ho de manera anònima.
  4. 3. Implementació de la Línia Ètica • Àmbit jurídic: • Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat • Normativa reguladora de la Línia Ètica • Àmbit tecnològic: • Model de l’Ajuntament de Barcelona: conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital (XNET) per a l’adhesió a l’eina creada per ambdues institucions. • No implica obligacions econòmiques de les parts • Suport del Delegat de Protecció de Dades i de l’àmbit de Comunicació i Difusió Un projecte transversal
  5. 4. Estat actual de la Línia Ètica • Posada en marxa de la Línia Ètica: 8 de juliol del 2021 • Primera universitat catalana en disposar de Línia Ètica • Nombre de comunicacions: 14 comunicacions ( 8 anònimes) • Creació de la Comissió Permanent de la Comissió d’Integritat com a òrgan operatiu • Nombre de reunions de la Comissió d’Integritat: 2 • Importància de la comunicació (plans de difusió) i la formació Novembre del 2021
Advertisement