Attent is de digitale nieuwsbrief                                    nieuwsbrief 5  ...
Mail voor het plaatsen vancommerciële en niet-commerciëlemededelingen: info@izare.nlPGB & Zorg-in-natura - Zin (vervolg) ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Attent nr. 5: PGB, AWBZ, WTZi, WMO.

778 views

Published on

Nieuwsbrief van Izare en Grassroots Inclusion.
Met signaleringen, relevant voor kleinschalige ondernemingen in zorg en welzijn en sociale ondernemers. Op het grensvlak van zorg/welzijn en commercie.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Attent nr. 5: PGB, AWBZ, WTZi, WMO.

 1. 1. Attent is de digitale nieuwsbrief nieuwsbrief 5 22 mei 2011van Izare en Grassroots InclusionRedactie: Robert Moutonen Gert Rebergenwww.izare.nl / www.grassrootsbv.nlMeldt u aan of af voor Attentvia: info@izare.nlLaarstraat 47, 7201 CB Zutphen PGB & Zin Cliënt = 1 !!! De PGB tarieven worden In zorg & welzijn moeten de verlaagd omdat volgens de afnemers meer dan nu het staatssecretaris het PGB in geval is, aan de stuurknuppel vergelijking met "Zin" komen te zitten. Denk aan: het (Zorg-in-natura) bevoordeeld nieuwe welzijn, empowerment zou zijn. Concreet betekent en het fundament van de WCZ het dat het PGB met ongeveer (zie: Attent nr. 4). 30% wordt gekort. Ook de Beginselenwet (zoek Hierdoor zullen vele van de op www.rijksoverheid.nl) moet meer dan 200 kleinschalig hier worden genoemd. Hoe de georganiseerde aanbieders regelingen er uiteindelijk uit van zorg en ondersteuning in zullen gaan zien, is nog de een financiële kramp terecht vraag. Maar de ambitie van de komen. versterking van de positie van De staatssecretaris maakt de cliënt, wordt niet minder. echter een ernstige denkfout. We houden je op de hoogte. Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2Van de redactie:Nieuwsbrief Attent geeft een op maat van de AWBZ / WTZi / Nieuwe bronnendoelgroep gesneden selectie van de grotehoeveelheid informatie die vrijkomt. Attent is WMO In deze nieuwsbrief veeleen initiatief van Geertien Pols, Robert ruimte voor vier publicaties. Als de overheveling vanMouton en Gert Rebergen. Zelf schreven we het AWBZ gefinancierde zorg naarWij richten ons op sociale ondernemers, werkdocument "Zonder trends de WMO haar beslag heeftkleinschalige aanbieders van zorg en vaart niemand wel". Zie pag. 2,ondersteuning voor mensen met gekregen, is het voor met PGB blok 2.beperkingen, eigenstandig werkenden gefinancierde kleinschalige Daarnaast twee leestips in debedrijfsonderdelen van grootschalige zorg- initiatieven van belang om blokken 3 en 4:en welzijnsinstellingen. t.z.t. ook door de gemeentenVerspreiding: >350 mailadressen. - Adjiedj Bakas: De toekomst gekend te zijn. Misschien is van Gezondheid. het daarom nu zaak om (proGa voor nadere informatie naar - Diagnose 2025, geschreven forma) een WTZi-toelating tewww.izare.nl, www.grassrootsbv.nl of onze door P.J. Idenburg en M. vanprofielen op LinkedIn. regelen. Dan zit je bij de Schaik. overdracht van zorgkantoorNatuurlijk horen we graag uw reactie. naar gemeente in het bestand.Mailadres: info@izare.nl. De derde leestip van de hand Alternatief: afspraken maken van Prof. H. Maarse gaat over c.q. samenwerking overwegen markthervorming in de zorg. met een WTZi-toegelaten organisatie. Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2
 2. 2. Mail voor het plaatsen vancommerciële en niet-commerciëlemededelingen: info@izare.nlPGB & Zorg-in-natura - Zin (vervolg) Zonder trends vaart niemand welDe vergelijking van de componenten (verblijf, behandeling, De afgelopen periode hebben Robert Mouton en Gertzorg, hulpmiddelen) waaruit het PGB en Zin bestaan, is de Rebergen een werkdocument samengesteld over trends. Hetgrondslag van de korting op het PGB tarief. De gehanteerde resultaat hebben we publiekelijk gemaakt onder de titel:vooronderstelling is dat deze componenten in (kleinschalige) Zonder trends vaart niemand wel (mei 2011, 26 pag.).PGB gefinancierde en (grootschalige) Zin gefinancierde Zie: http://www.izare.nl/uploads/Over%20trends.pdforganisaties op een vergelijkbare manier worden Het werkdocument bestaat uit een beschouwing overvormgegeven. En daarin zit voornoemde denkfout. relevante trends voor de zorg- en welzijnssector, én een zogenoemde paklijst. In de paklijst is een bonte verzamelingIn kleinschalige PGB gefinancierde voorzieningen wordt van algemene en sectorspecifieke trends opgesomd.integrale zorg en ondersteuning geleverd door een klein team Het doel van het werkdocument is het gesprek overvan medewerkers. Er is in vergelijking met grootschalige selectieprincipes en waarderingsregels enigszins teinstellingen nauwelijks sprake van functiedifferentiatie. Anders structureren.gezegd: de componenten zorg en verblijf lopen in de praktijkveel meer door elkaar heen dan in grootschalige Graag nodigen we je uit om van dit gratis te downloadenvoorzieningen. Hetzelfde geldt voor handelingen aan het bed document kennis te nemen en je commentaar te sturen naardie onder het component behandeling vallen. info@izare.nl en r.mouton@grootklimmendaal.nl.Kortom: de werkprocessen in de onderscheiden organisatiesverschillen dermate dat de vergelijking van tarieven op basisvan componenten waaruit de tarieven zijn opgebouwd, niethoudbaar is.Dit vraagt om en krijgt ook actie!(met dank aan Anna Kalkman - Huize Petronella) social import / kunst galerie: www.izarte.nlVers van de pers Diagnose 2025Prof. H. Maarse, Markthervorming in de zorg. Medio 2010 verscheen het boek:Wat is de invloed van de principes van keuzevrijheid, Diagnose 2025; over de toekomst van de Nederlandsesolidariteit, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid op de gezondheidszorg. Scriptum, Schiedam, 2010).vormgeving van de markthervorming in de zorg? En, Auteurs: P.J. Idenburg en M. van Schaik.omgekeerd, van de markthervorming op deze vijf principes? Over onder meer 17 trends:Zie: http://www.zorgmarkt.net/?m=news&f=detail&id=47958 - younique: meer differentiatie in zorgconsumenten. - power to the patiënt.A. Bakas, De toekomst van Gezondheid; met 10 trends: - zorg tot in de hemel.- naar radicaal andere financiële zorgarrangementen. - bang voor de zorg (zorg is onveilig en complex).- naar nieuwe vormen van solidariteit. - gezond grijs Nederland.- naar nadruk op ziektepreventie en extramuralisering. - iedereen is patiënt.- naar voortschrijdende technologisering in de zorgindustrie. - gezond is een keuze.- naar politisering van zorg en felle debatten. - voorkomen.- naar zorgtoerisme en globalisering van zorg. - zorgen zonder grenzen.- naar spiritualisering van gezondheid en de terugkeer van de - googleritis; digitalisering van de consument.dood. - one-to-one.- naar democratisering van medische kennis en autonomie van - caring is sharing.de patiënt. - groener.- naar nieuwe spelers en onwaarschijnlijke coalities op de - saving lives, saving costs.zorgmarkt. - wie zorgt voor mij?- naar innovatief leiderschap en nieuw HR-beleid in de zorg. - herinrichten van de zorgketen. - De rekening graag: meer vraag, meer kosten.Deze nieuwsbrief is ontworpen door Frank Fahner en GerritEbbink: www.wijmakenhet.nl. Zeer informatieve bron. Aanbevolen.

×