Decentralisatie van begeleiding    <voorbeeld gemeente>
InleidingBeste collega’s van de gemeente X,Zoals u weet is het over een jaar al zo ver, de functie begeleiding zal worden ...
InhoudsopgaveBegeleiding vanuit de AWBZDecentralisatie van begeleiding naar de WmoData-analyse toekomstige situatie <voorb...
Begeleiding vanuit de AWBZ               4
De huidige wijze van indicatiestelling in de AWBZ gaat voornamelijk uit van        de beperking en zorgbehoefte va...
De huidige wijze van indicatiestelling in de AWBZ gaat voornamelijk uit van de beperking en zorgbehoefte van de cliënt  ...
In Nederland zijn ruim 206.000 cliënten, onderverdeeld in cliëntgroepen, die       diverse vormen van begeleiding AW...
In Nederland zijn ruim 206.000 cliënten, onderverdeeld in cliëntgroepen, die diverse vormen van begeleiding AWBZ     ...
Decentralisatie van begeleiding naar de Wmo                       9
De Wmo is lokaal georganiseerd op basis van gemeentelijk beleid en gaat uit           van het compensatiebegins...
De Wmo is lokaal georganiseerd op basis van gemeentelijk beleid en gaat uit van het compensatiebeginsel Per 1 januari 200...
Vanaf 2014 verliezen alle cliënten hun recht op AWBZ-begeleiding en hebben         mogelijk aanspraak op Wmo-compe...
Vanaf 2014 verliezen alle cliënten hun recht op AWBZ-begeleiding en hebben mogelijk aanspraak op Wmo-compensatie   Het ...
De decentralisatie van begeleiding is extra complex door alle overige            wijzigingen die plaats zullen ...
De decentralisatie van begeleiding is extra complex door alle overige wijzigingen die plaats zullen vinden  Op dit momen...
Decentralisatie gecombineerd met bezuinigingen heeft een forse impact op      gemeenten en dwingt tot aanpassingen v...
Decentralisatie van de begeleiding gecombineerd met bezuinigingen heeft forse impact op gemeenten en dwingt tot      ...
De basis van het hele invoeringsproces van begeleiding in de Wmo, wordt      gelegd door een gedegen inventarisatie ...
De basis van het hele invoeringsproces van begeleiding in de Wmo,                   wordt gelegd door ee...
Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de transitie- enuitvoeringskosten, tekorten moeten worden gedekt met begeleiding...
Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de transitie- en uitvoeringskosten, tekorten moeten worden gedekt met      ...
Data-analyse toekomstige situatie <voorbeeld gemeente>                             22
Door de data-analyse op 3 bronbestanden ontstaat inzicht in de impact van     de decentralisatie van begeleiding voor...
Door de data-analyse op drie bronbestanden ontstaat inzicht in de impact                   van de decen...
De cliëntaantallen van het Zorgkantoor en CIZ wijken 5% af van elkaar, waar          het CAK tussen de 40% en 45%...
74% van de cliënten voor de gemeente X vallen in de doelgroep VG, LG of         PSY, wat overeenkomt met landelijk...
74% van de cliënten voor de gemeente X vallen in de doelgroep VG, LG of PSY,                       w...
75% van de voorkeursleveringen wordt ook in werkelijkheid overgenomen              o.b.v. totaalcijfers  Cli...
Op productniveau wordt tussen de 75% en 80% van het geïndiceerde ook        geleverd, waarbij voorkeur te zien is v...
Doelgroepen tot 18 jaar hebben voorkeur voor leveringsvorm PGB                              ...
De verdeling PGB en ZIN in <voorbeeld gemeente>     CIZ                                ...
De meeste cliënten die individuele begeleiding geïndiceerd kregen vallen in            de doelgroep PSY, VG of...
De meeste cliënten die groepsbegeleiding geïndiceerd kregen vallen in de             doelgroep PSY, VG of LG ...
Kortdurend Verblijf wordt voornamelijk geïndiceerd aan verstandelijk                      gehandicapt...
De cijfers van het Zorgkantoor en het CIZ komen grotendeels overeen   CIZ                       ...
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding

1,496 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voorbeeld data analyse decentralisatie van begeleiding

 1. 1. Decentralisatie van begeleiding <voorbeeld gemeente>
 2. 2. InleidingBeste collega’s van de gemeente X,Zoals u weet is het over een jaar al zo ver, de functie begeleiding zal worden gedecentraliseerd van AWBZ naar de Wmo. 2011 ishet jaar geweest waarin gemeenten zich hierop hebben voorbereid. Vanaf 2013 zullen de eerste cliënten bij gemeentenaankloppen met hun ondersteuningsvraag. Passend binnen uw budget en in afstemming met de vele leveranciers zal deze vraagbeantwoord moeten worden.In opdracht van uw gemeente heeft het WMO kantoor een analyse gemaakt over de beschikbare data van CIZ, Zorgkantoor enCAK. Het resultaat van deze opdracht, waarbij ook beleid en workshops behoren, ligt voor u. Eerst wordt de huidige situatie in deAWBZ nog toegelicht, om vanuit hier duidelijk de diverse veranderingen weer te geven. Verder betreft dit het eerste rapport meteen impact-analyse van de situatie in uw gemeente. Hierin leggen we de nadruk op de tot nu toe beschikbare data voor uwgemeente (budget, aantal cliënten, voorzieningenaanbod en zorgaanbieders), om een zo goed mogelijk beeld van de huidigestand van zaken te scheppen. Mede met behulp van deze analyse, kan de gemeente het Wmo-beleid in de toekomst vormgeven.Wij hopen dat dit voor u gemeente een stap mag zijn bij het behouden van de regie in de uitvoering van de Wmo.Met vriendelijke groet,Het WMO kantoor 2
 3. 3. InhoudsopgaveBegeleiding vanuit de AWBZDecentralisatie van begeleiding naar de WmoData-analyse toekomstige situatie <voorbeeld gemeente> 3
 4. 4. Begeleiding vanuit de AWBZ 4
 5. 5. De huidige wijze van indicatiestelling in de AWBZ gaat voornamelijk uit van de beperking en zorgbehoefte van de cliënt Sociale omgeving Bestaande Voorzieningen Gebruikelijke zorg NettoCliënt met Mantelzorg vastgestelde Indicatie Zorginkoop Zorglevering Declaratie- Ziekte Wettelijke (vrijwillig) (AWBZ)- Beperking voorliggende zorgbehoefte 1. CIZ en BJZ 2. Zorgkantoor 3. Zorgaanbieder 4. CAK- participatie- voorzieningen (Zvw) problemen Algemeen gebruikelijke voorzieningen 5Bron: CIZ indicatiewijzer. Versie 4.1, april 2011.
 6. 6. De huidige wijze van indicatiestelling in de AWBZ gaat voornamelijk uit van de beperking en zorgbehoefte van de cliënt De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in Nederland een 2. Zorgkantoren verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet-individueel Nadat de indicatie is gesteld wordt de zorg geregeld via Zorgkantoren. verzekerbare ziektekostenrisicos. Op grond van de AWBZ is iedere Voor <gemeente voorbeeld> is dit een X Zorgkantoor. Het Zorgkantoor Nederlander verzekerd tegen de kosten van onverzekerbare medische gaat op zoek naar een geschikte zorgaanbieder die aan de zorgvraag van risico’s en langdurige zorg (na 366 dagen). de cliënt kan voldoen. Nederland is verdeeld in 32 Zorgkantoorregio’s, waarbij de zorgverzekeraar met de meeste verzekerden in een regio de rol Tot 2003 zijn veel aanvullende regels gemaakt om de AWBZ aan te passen van Zorgkantoor heeft. Naast zorgtoewijzing zijn Zorgkantoren ook aan veranderende maatschappelijke trends. Daardoor werd de verantwoordelijk voor zorginkoop bij aanbieders in de regio, waarbij aan regelgeving te complex. Vanaf 2003 is een serie wijzigingen doorgevoerd: de hand van geldende regels specifieke afspraken worden gemaakt met zo werden onder andere de aanspraken benoemd in termen van functies betrekking tot volume, prijs en kwaliteit. in plaats van voorzieningen en mogen zorgorganisaties extramuraal Het Zorgkantoor heeft tevens een handhavende functie om te zorgen dat AWBZ-breed zorg aanbieden. Daarna is per 2007 de huishoudelijke zorgaanbieders tijdig de juiste informatie aanleveren aan het CAK. verzorging overgegaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kabinet wil nu nog een aantal wijzigingen in de AWBZ gaan 3. Zorgaanbieders aanbrengen door mogelijk de toegang tot de AWBZ voor zwakbegaafden De zorgaanbieder levert de met het Zorgkantoor in overeenstemming (met een IQ tussen de 70 en 85) te beperken en de voorwaarden van het bepaalde (combinatie van) zorg aan de cliënt. De verschillende soorten persoonsgebonden budget te wijzigen. AWBZ-zorg zijn: -Persoonlijke verzorging - Verblijf in een instelling 1. CIZ/Bureau Jeugdzorg -Verpleging - Kortdurend verblijf De individuele zorgaanvraag van de AWBZ start met een indicatie van het -Begeleiding - Behandeling Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Hieruit vloeit een indicatiebesluit voort, waarbij is gekeken naar mogelijkheden Het werkelijk aantal ontvangen uren zorg wordt vervolgens doorgegeven voor gebruikelijke zorg en mantelzorg. Indien een cliënt recht heeft op aan het CAK. AWBZ zorg, ontvangt deze een indicatiebesluit met hierin de soorten zorg en de leveringsvorm (ZiN of Pgb). Ook staat hierin de begin en – 4. CAK einddatum, aantal uren (in klassen) en wel/geen vervoer vermeld. Deze Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) declareert de eigen bijdrage totale bandbreedte van zorg kan afwijken van de daadwerkelijke afname. gerelateerd aan het aantal ontvangen uren zorg aan de cliënt. Deze bijdrage is gebaseerd op basis van het werkelijk aantal ontvangen uren zorg. Niet op alle AWBZ-zorg wordt een eigen bijdrage geheven, maar wel op alle vormen van AWBZ-begeleiding.Bron: Transitiebureau, begeleiding in beeld. Toelichting beleidsinformatie extramurale begeleiding. Oktober 2011 6 Rijksoverheid: Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording over de uitvoering AWBZ 2011. Nederlandse Zorgautoriteit, augustus 2011
 7. 7. In Nederland zijn ruim 206.000 cliënten, onderverdeeld in cliëntgroepen, die diverse vormen van begeleiding AWBZ ontvangen Indicatie voor begeleiding Psychiatrisch 18+ 71.210 Verstandelijke handicap 18+ 37.325 Verstandelijke handicap 0-17 jaar 26.170 Cliëntgroep Somatisch 65+ 23.910 Lichamelijke handicap 18.345 CIZ: 80% Psychogeriatrisch 65+ 14.180 Somatisch 0-64 jaar 9.760 Totaal 206.015 cliënten Zintuiglijke handicap 5.110 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Aantal cliënten Begeleidingsvorm Aantal indicaties Gemiddelde duur Individuele begeleiding 152.515 4,4 uur per week Jeugdzorg: 20%* Groepsbegeleiding 101.450 4,8 dagdelen per week Kortdurend Verblijf 21.180 1,2 etmalen per week * Cijfers Bureau jeugdzorg nog niet vrijgegeven 7 Bron: CIZ basisrapportage AWBZ, Nederland. Peildatum: 1 juli 2011.
 8. 8. In Nederland zijn ruim 206.000 cliënten, onderverdeeld in cliëntgroepen, die diverse vormen van begeleiding AWBZ ontvangen In de database van het CIZ staan alle AWBZ-indicaties opgeslagen die door - Een psychogeriatrische aandoening of beperking het CIZ zijn afgegeven. Ook Bureau Jeugdzorg (BJZ) geeft indicaties af voor Er is sprake van een ziekte, niet-aangeboren aandoening of functiestoornis AWBZ-zorg. Zij indiceren kinderen jonger dan 18 jaar, met alléén een in of van de hersenen. Deze aandoeningen gaan vaak gepaard met psychiatrische (PSY) aandoening. De indicatie kan uiterlijk tot hun 23ste aantasting van denkvermogen, gevoelsleven en herinneringscapaciteit. gelden. Het aantal cliënten met aanspraak op AWBZ-zorg in een gemeente Voorbeeld: dementie hoeft niet overeen te komen met het aantal cliënten dat daadwerkelijk - Een psychiatrische aandoening of beperking zorg consumeert. Een cliënt kan een indicatie hebben zonder die te Een stoornis door een of meer symptomen veroorzaakt door in de psyche verzilveren bij een zorgaanbieder. Daarnaast kan een verschil optreden als gelegen factoren. Bij de classificatie worden vaak vastgestelde criteria cliënten in een andere gemeente dan waar zij wonen, hun zorg gehanteerd (DSM-IV )die uitgaan van een (groep van) symptomen. consumeren. Voorbeeld: Borderline en Anorexia - Een verstandelijke handicap Voorkeursleveringsvorm Iemand scoort met het denkvermogen (cognitief) lager dan gemiddeld bij Bij het aanvragen van AWBZ-zorg kiest de cliënt welke leveringsvorm zijn een algemene intelligentietest (in Nederland geldt voor AWBZ-zorg een voorkeur heeft: Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in Natura (ZiN). In IQ-grens van 85). Er is sprake van blijvende beperkingen op het gebied van een indicatiebesluit dat meerdere functies omvat, kan voor iedere functie de sociale redzaamheid. een leveringsvorm gekozen worden. De leveringsvorm wordt in Voorbeeld: Syndroom van down afstemming met het Zorgkantoor bepaald en kan afwijken van de - Een lichamelijke handicap leveringsvorm van voorkeur. Een fysieke aandoening waarbij sprake is van beperkingen als gevolg van stoornissen van het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat, waarbij geen functionele verbetering mogelijk is. Grondslagen Voorbeeld: niet-aangeboren hersenletsel, handicaps van het spierstelsel en Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg moet er een medische reden beenderstelsel (dwarslaesie en verlamming). (grondslag) aanwezig zijn waardoor iemand bepaalde activiteiten niet - Een zintuiglijke handicap zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp nodig heeft. De volgende Het kan gaan om een beperkt gezichtsvermogen (visueel) of gehoor grondslagen kunnen recht geven op AWBZ-zorg: (auditief) of een communicatieve handicap. - Een somatische aandoening of beperking Voorbeeld: visuele handicaps (blindheid, slechtziendheid en oogziekte) en Een lichamelijke ziekte die een blijvende beperking geeft, niet veroorzaakt auditieve handicaps (doofheid en andere stoornissen in het gehoor). door een stoornis van het zenuwstelsel of bewegingsapparaat. Voorbeeld: Artrose Bron: CIZ basisrapportage AWBZ, Nederland. Peildatum: 1 juli 2011. 8 Grondslagen AWBZ, College voor zorgverzekeringen. 22 augustus 2011
 9. 9. Decentralisatie van begeleiding naar de Wmo 9
 10. 10. De Wmo is lokaal georganiseerd op basis van gemeentelijk beleid en gaat uit van het compensatiebeginsel Wmo Invulling van ondersteuningsbehoefte burger middels compensatieplicht binnen kaders van lokale Wmo beleid Gemeente 1. Informatievoorziening 2. Indicatiestelling 3. Indicatiebesluit 4. Levering Gemeente verstrekt Waarbij eerst wordt In de vorm van een Soort en informatie aan burgers gekeken naar eigen arrangement wordt omvang van (Wmo loket, via media kracht, sociaal netwerk soort en omvang ondersteuning, zoals krant, folders, en algemene van ondersteuning middels Zorg in internet etc.) voorzieningen vastgesteld Natura of Pgb Doel Wmo De Wmo moet er voor zorgen dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij Eigen kracht dienen ze zoveel mogelijk een beroep te doen op hun sociale netwerk en zo min mogelijk op Sociaal netwerk (duurdere) individuele voorzieningen. Algemene voorzieningen individuele voorzieningen 10 Bron: VNG en Zorgverzekeraars Nederland: mini-toolkit samen werken aan decentralisatie van begeleiding, maart 2011
 11. 11. De Wmo is lokaal georganiseerd op basis van gemeentelijk beleid en gaat uit van het compensatiebeginsel Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van Een belangrijke vernieuwing die de invoering van de Wmo met zich kracht. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De gemeente meebracht is de compensatieplicht. De wet bepaalt wel dat gemeenten kent de eigen inwoners en hun behoeften beter dan de landelijke hun inwoners moeten ondersteunen op een aantal omschreven overheid, daarom is de Wmo een taak van de gemeente. De wet beoogt domeinen, maar bepaalt niet hoe die ondersteuning er uit moet zien. De niet alleen participatie van kwetsbare groepen, maar vooral ook de Wmo verschilt hierin van bijvoorbeeld de AWBZ, waarin de mogelijke participatie van de gezonden en de sterken: steun door vrienden, familie, voorzieningen wel omschreven en ingekaderd zijn. Dit biedt gemeenten bekenden. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, is er veel ruimte om Wmo-beleid te maken dat het beste past bij de specifieke ondersteuning vanuit de gemeente geboden. lokale context. Artikel 4 van de Wmo introduceert de term compensatie: - De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Ondersteuning komt ‘Ter compensatie van de beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel in de vorm van voorzieningen als Hulp bij het Huishouden, een rolstoel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4,5 en 6 ondervindt in zijn zelfredzaamheid of woningaanpassing. en zijn maatschappelijke participatie, treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen op het gebied van maatschappelijke - De Wmo ondersteunt mensen, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, die ondersteuning die hem in staat stellen: zich inzetten voor hun medemens of buurt. - De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in a. Een huishouden te voeren; buurten en wijken vergroten. b. Zich te verplaatsen in en om de woning; - De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later c. Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid. d. Medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.’ 11Bron: VNG en Zorgverzekeraars Nederland: mini-toolkit samen werken aan decentralisatie van begeleiding, maart 2011
 12. 12. Vanaf 2014 verliezen alle cliënten hun recht op AWBZ-begeleiding en hebben mogelijk aanspraak op Wmo-compensatie AWBZ begeleiding Wmo Zware beperking Zware beperking Matige beperking Matige beperking Wmo Lichte beperking Lichte beperking Pakketmaatregel2009 2012 2013 2014 alle nieuwe en herindicaties begeleiding door gemeente alle indicaties door gemeente (alle cliënten begeleiding naar Wmo) 12
 13. 13. Vanaf 2014 verliezen alle cliënten hun recht op AWBZ-begeleiding en hebben mogelijk aanspraak op Wmo-compensatie Het overheidsbeleid is er op gericht om de AWBZ alleen nog te gebruiken Decentralisatie om zorg en ondersteuning te bieden aan burgers met langdurige In navolging op de pakketmaatregel staat in het regeerakkoord ‘vrijheid en beperkingen. De eerste stap hierin was de pakketmaatregel van 1-1-2009. verantwoordelijkheid’ het voornemen om de functie begeleiding en Deze maatregel hield in dat de criteria voor de functie begeleiding werden dagbesteding volledig uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo vanaf aangescherpt; cliënten met een lichte beperking verloren hun aanspraak 2014. Concreet betekent dit dat de functie begeleiding wordt geschrapt op zorg. Ook werd de begeleiding in omvang en beschikbare uren beperkt. uit de AWBZ en de met extramurale AWBZ-begeleiding te bereiken resultaten worden ondergebracht onder de compensatieplicht van de Pakketmaatregel Wmo. De rechten van cliënten gaan niet over en gemeenten krijgen een Als gevolg van de pakketmaatregel in 2009 zagen ongeveer 70.000 resultaatverplichting. De formulering van die resultaatverplichting zal in mensen hun aanspraak op begeleiding vervallen of verminderen. Omdat het wetgevingstraject plaatsvinden. men verwachtte en hoopte dat een groter beroep zou worden gedaan op door gemeente gefinancierde (Wmo-) voorzieningen, kregen gemeenten een gedeeltelijke tegemoetkoming van € 127 miljoen. Dit bedrag was De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding is een ontwikkeling beduidend lager dan de daarvóór, voor begeleiding, gereserveerde naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van gemeenten wat betreft middelen: met de pakketmaatregel werd een bezuiniging van € 800 participatie. Het gaat om niet-medische functies en het betreft activiteiten miljoen beoogd. die gericht zijn op zaken als zelfredzaamheid en participatie. Daarmee wordt voor gemeenten de eigen visie op de uitvoering van de Wmo een AWBZ en Wmo belangrijk ijkpunt voor de aanpak van de nieuwe taken. De betrokken Mensen die hun recht op AWBZ-zorg verliezen kunnen op grond van Wmo zorgaanbieders zullen zich meer moeten gaan richten op de gemeentelijke ondersteuning aanvragen bij gemeente (bijvoorbeeld op basis van context. onderwijs of jeugdzorg), wanneer ze niet zelf of via hun eigen netwerk in ondersteuning kunnen voorzien. Door overlap met betrekking tot In 2014 dient de decentralisatie van begeleiding gereed te zijn. 2013 is het begeleiding wordt een deel van de Wmo afgewenteld op de AWBZ. Beide overgangsjaar, waarbij nieuwe begeleidingscliënten onder de bieden vormen van ondersteuning/begeleiding. Daarbij zijn de verantwoordelijkheid van de Wmo komen. functiegerichte aanspraken in de AWBZ ruim omschreven en biedt de AWBZ de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen via Pgb. Gevolg daarvan is dat de AWBZ een soort vangnet wordt voor zorg die vanuit aanpalende terreinen niet geleverd wordt. Hierdoor treedt het gevaar van afwenteling van kosten op AWBZ op. Dit wordt versterkt doordat de AWBZ een voorliggende voorziening is op de Wmo.Bron: VNG en Zorgverzekeraars Nederland: mini-toolkit samen werken aan decentralisatie van begeleiding, maart 2011 13 VVD-CDA: vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept regeerakkoord, 30 september 2010
 14. 14. De decentralisatie van begeleiding is extra complex door alle overige wijzigingen die plaats zullen vinden Een AWBZ-Pgb alleen bij een indicatie voor verblijf in een zorginstelling Rijk en VNG zullen onderzoeken of het PGB geen onredelijke beperking oplevert voor doelmatigheid en AWBZ-Pgb via subsidie- Wettelijke verankering AWBZ-Pgb. Alleen nog Pgb bij doeltreffendheid in de Wmo. Het ligt in de rede om deregeling: vrije keuze cliënt een indicatie voor verblijf in een zorginstelling voorgenomen voorwaarden ten aanzien van het Pgb van de AWBZ wettelijk door te vertalen naar de Wmo.Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars vanaf 2013 Met de overgang van uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars, zal de zorgverzekeraar in principe alleen nog informatie kunnen verstrekken aan AWBZ door Zorgkantoor Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraar gemeenten over de eigen verzekerden en niet, zoals het Zorgkantoor nu kan, over de hele regio. Begeleiding als onderdeel van in totaal meer dan 8 miljard aan taken Decentralisatie AWBZ Budget 2,7 miljard -/- 5% (140 mln) 2013 overgangscliënten 2014 geheel 2013 overgangscliënten 2014 geheel Jeugdzorg Budget 3 miljard -/- 10% (300 mln) Start in 2012 en loopt tot 2015 Start in 2012 en loopt tot 2015 Wet werken naar vermogen Budget 2,5 miljard -/- 48% (1,2 mrd)* Integratie moet in 2015 plaats vinden Integratie moet in 2015 plaats vinden CZ Zorgkantoren * en bezuiniging van € 650 mln. op WSW (is al taak van gemeente)Bron: VNG en Zorgverzekeraars Nederland: mini-toolkit samen werken aan decentralisatie van begeleiding, maart 2011 14 Rijksoverheid: Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars. Persbericht 9-9-2011 op www.rijksoverheid.nl
 15. 15. De decentralisatie van begeleiding is extra complex door alle overige wijzigingen die plaats zullen vinden Op dit moment voeren Zorgkantoren de AWBZ uit. Per 1 januari 2013 januari 2013 de WWNV in plaats van de Wet investeren in jongeren (WIJ), nemen de zorgverzekeraars de taken van de Zorgkantoren over. De de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) of de Werk en uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars heeft voordelen: arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). De WWNV is - De verzekeraar wordt voor de cliënt hét aanspreekpunt voor de echter nog in voorbereiding. zorg. Er is dus sprake van nog maar één loket voor de cliënt. Gemeenten krijgen vanaf 2013 meer vrijheid om mensen te laten - Cliënten krijgen meer invloed omdat verzekeraars rechtstreeks instromen op de arbeidsmarkt via re-integratie. Hiervoor krijgen ze 1 aanspreekbaar zijn en ze jaarlijks van verzekeraar kunnen wisselen. budget. Voorop staat dat mensen eerst zelf verantwoordelijk zijn om werk - Naar verwachting kunnen zorgverzekeraars bij de zorginkoop een te vinden. De gemeenten biedt ondersteuning aan iedereen die het echt betere zorginhoudelijke samenhang tussen de cure (Zvw) en de nodig heeft en met ondersteuning wel kans maken op de arbeidsmarkt. care (AWBZ) realiseren. Dit is van belang voor cliënten die zowel Zvw- als AWBZ-zorg nodig hebben, bv. ouderen en chronisch zieken. Overige wijzigingen De uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars past bij de omslag - IQ-maatregel: Het kabinet onderzoekt hoe vanaf 1 januari 2013 de die het kabinet wil maken: naar een meer cliëntgerichte zorg met een toegang tot de AWBZ kan worden beperkt voor mensen met een IQ goede prijs-kwaliteitverhouding. tussen de 70 en 85 (zwakbegaafden). Wederom is het idee dat de zorg dichterbij en meer vanuit het eigen netwerk moet worden georganiseerd. Met dergelijke steun kan een deel van deze groep Jeugdzorg zonder begeleiding deel nemen aan de maatschappij. Uiterlijk per 1 januari 2016 worden alle voorzieningen voor jeugdzorg die • PGB-maatregel: Per 1 januari 2012 kunnen alleen mensen met een nu nog onder de AWBZ vallen, gedecentraliseerd naar de Wmo. Zo krijgen verblijfsindicatie nog aanspraak maken op een PGB. Bestaande jeugdigen en hun begeleiders 1 aanspreekpunt. De gemeenten staan cliënten met een PGB op basis van een AWBZ-indicatie voor zorg dichter bij de cliënt en kunnen dus meer maatwerk leveren. De gegevens zonder verblijf kunnen tot uiterlijk 1 januari 2014 hun PGB met doelgroepen en omvang zijn reeds nog niet vrijgegeven. Wel is in de behouden. Nieuwe cliënten met een indicatie ‘zorg zonder verblijf’ decembercirculaire gemeentefonds 2011 is te lezen dat gemeente X in kunnen bij hoge uitzondering in aanmerking komen voor de 2012 € 30.000 invoeringskosten voor Jeugdzorg zal ontvangen. Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ). Dit kan alleen als zij een intensieve en complexe zorgvraag hebben waarvoor het Wet werken naar vermogen zorgkantoor geen passende zorg kan regelen. Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Voor wie (gedeeltelijk) kan werken, geldt per 1Bron: VNG en Zorgverzekeraars Nederland: mini-toolkit samen werken aan decentralisatie van begeleiding, maart 2011 Rijksoverheid: Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars. Persbericht 9-9-2011 op www.rijksoverheid.nl 15 Rijksoverheid: Wet werken naar vermogen en decentralisatie jeugdzorg. www.rijksoverheid.nl
 16. 16. Decentralisatie gecombineerd met bezuinigingen heeft een forse impact op gemeenten en dwingt tot aanpassingen van beleid Gemeentelijke Landelijke 2,8 compensatie- aanspraak 5% doelmatigheids- plicht 2,5 korting (140 miljoen). Huidige AWBZ cliënten Budget (in mrd. €) 2 206.000 1,5 600.000 Aantal 1 396.000 leveranciers 0,5 0 Decentralisatie van een Grote financiële impact en Toename aantal complexe en diverse groep bezuiniging zorgleveranciers Decentralisatie per 2013 heeft Het AWBZ budget voor Cliënten met een meer betrekking op ruim 200.000 begeleiding bedraagt € 2,8 diverse zorg behoefte complexe en diverse cliënten miljard en gaat bij decentralisatie zorgen voor meerdere gepaard met een bezuiniging: (meerdere) leveranciers/ 1 op 1 doorzetten van huidige ketenpartners. begeleiding AWBZ niet mogelijkBron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, septembercirculaire gemeentefonds 2011 16 CIZ basisrapportage AWBZ, Nederland. Peildatum: 1 juli 2011
 17. 17. Decentralisatie van de begeleiding gecombineerd met bezuinigingen heeft forse impact op gemeenten en dwingt tot aanpassingen beleid De rapportage van het CIZ (juli 2011) geeft aan dat 206.015 mensen De decentralisatie van begeleiding brengt derhalve nieuwe vraagstukken worden geholpen met extramurale begeleiding. Het gaat om mensen met met betrekking tot toegang/indicatiestelling, nieuwe inkoop en nieuwe een verstandelijke en/of lichamelijke of zintuiglijke handicap, mensen met samenwerkingspartners met zich mee. Een belangrijk gegeven is dat het een psychiatrische stoornis en ouderen met problematiek met een hier niet gaat om overheveling maar om decentralisatie van begeleiding. psychogeriatrische grondslag (bijvoorbeeld dementie). Er worden functies geschrapt uit de AWBZ en gelijktijdig wordt er een nieuwe taak in de Wmo gecreëerd. Er moet worden voorkomen dat Het huidige budget voor de functie begeleiding bedraagt € 2,8 miljard. De klanten en indicaties worden gekopieerd vanuit de AWBZ, wat gedeeltelijk decentralisatie van begeleiding gaat gepaard met een bezuiniging van 5 met Hulp bij het Huishouden is gebeurd bij de invoering van de Wmo procent, oftewel 140 miljoen. De groei wordt onvoldoende aangezien hier juist de mogelijkheid liggen voor een uitvoering op maat. gecompenseerd waardoor werkelijke bezuiniging 10-15% is. Het budget voor de functie begeleiding wordt niet geoormerkt. De Wmo is een wet die gemeenten veel beleidsvrijheid geeft bij het bereiken van prestaties. Hierdoor worden gemeenten in staat gesteld om op lokaal niveau maatwerk te leveren en de begeleiding dichtbij de burger te organiseren. Gemeenten staan daarbij voor de uitdaging de begeleiding voor deze nieuwe, omvangrijke en diverse groep van cliënten zo optimaal mogelijk te regelen met een goede balans tussen kwaliteit, keuzevrijheid, toegankelijkheid én kosten. Gemeenten kunnen de begeleiding anders vormgeven en doelmatig uitvoeren door de interne werkprocessen efficiënt in te richten. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid de indicatiestelling goed te regelen en synergie te bereiken. Dit in aansluiting met de overige bestaande lokale voorzieningen en gemeentelijke domeinen, zoals bijvoorbeeld het woonbeleid en de re-integratie.Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, septembercirculaire gemeentefonds 2011 17 CIZ basisrapportage AWBZ, Nederland. Peildatum: 1 juli 2011
 18. 18. De basis van het hele invoeringsproces van begeleiding in de Wmo, wordt gelegd door een gedegen inventarisatie en analyse Inventarisatie Visie en keuzes Verwerking aanpak Implementatie en analyse en keuzes 1. Inventarisatie 1. Visie en aanpak 1. Verwerking van 1. Communicatie met burgers en 2. Relatie huidige begeleiding geformuleerde aanpak cliënten over veranderingen in Wmo formuleren in conceptverordening aansluiting landelijke campagne 3. Samenhang andere 2. Uitwerken van keuzes en beleidsregels 2. Organiseren van toegang decentralisaties o.a. op het gebied van 2. Schrijven en publicatie en vraagverheldering 4. Krachtenveldanalyse regie, fasering en van bestek 3. Inrichten administratieve 5. Samenwerken met uitvoering 3. Start offertetraject organisatie en werkprocessen andere gemeenten 4. Regelen eigen bijdrage 6. Voorbereiding 5. PGB besluitvorming 6. Opstellen beleidsregels 7. Inkoop en aanbesteding 8. Publicatie definitieve verordening1 okt. 2011 1 jan. 2012 1 mei 2012 1 aug. 2012 1 jan. 2013 18 Bron: TransitieBureau Begeleiding in de Wmo: Decentralisatie begeleiding naar de Wmo, plan van aanpak. Oktober 2011
 19. 19. De basis van het hele invoeringsproces van begeleiding in de Wmo, wordt gelegd door een gedegen inventarisatie en analyse Gemeenten moeten vanaf 2013 adequate ondersteuning bieden aan hen die dat nodig hebben. De gemeente doet dat niet alleen. Zij organiseert die ondersteuning in samenspraak met zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, cliëntorganisaties en vrijwilligers en mantelzorgers. Instrumenten die hiervoor zijn aangereikt door de overheid zijn Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling. Gezien het feit dat gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk zijn voor mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding, zullen gemeenten voorbereidingen moeten treffen. Dit betekent in het huidige traject dat in 2012 de levering van zorg voor begeleiding ingekocht of aanbesteed dient te worden terwijl tegelijkertijd de werkprocessen van indicatiestelling tot verantwoording dienen te worden ingericht. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk om voor 1 januari 2012 een actualisatie van het Wmo beleidsplan aan te leveren, waarin de visie, de doelen en de consequenties van de decentralisatie van extramurale begeleiding zijn verwerkt. Door een gedegen inventarisatie en analyse krijgen gemeenten te weten: - Hoeveel cliënten hebben begeleiding in de gemeente, van welke groep? - Welke aanbieders zijn gecontracteerd en welke te contracteren? - Welke lokaal en welke niet-lokaal? - Welke mogelijkheden ziet gemeente voor inrichting van deze begeleiding op gemeentelijk niveau? 19Bron: TransitieBureau Begeleiding in de Wmo: Decentralisatie begeleiding naar de Wmo, plan van aanpak. Oktober 2011
 20. 20. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de transitie- enuitvoeringskosten, tekorten moeten worden gedekt met begeleidingsbudget Transitiekosten Uitvoeringskosten AWBZ-begeleidingsbudget Transitiebudget Schatting structureel Schatting AWBZ begeleidings- uitvoeringsbudget budget 2012: € 47,6 miljoen 2013: € 55 miljoen 2014: € 2,8 miljard Nederland 2013: € 32 miljoen 2014: € 55 miljoen 2015: € 2,8 miljard 2012: € 144.000 2013: € 166.000 2014: € 8.210.000 gemeente X 2013: € 96.000 2014: € 166.000 2015: € 8.210.000 Min. VWS, 2012: € 50 miljoen zorg- aanbieders, 25% van het budget wordt verdeeld Budget is voor jeugd en begeleiding Gebaseerd op data uit de CIZ patiënten- onder gemeenten; 75% wordt samen én VWS voert een onderzoek uit basisrapportage 2011. Deze gaat uit van: organisaties verdeeld op basis van inwoneraantal naar de vrijvallende uitvoeringskosten Totaal aantal cliënten extramuraal met (Septembercirculaire 2011). in de AWBZ. Staat nog niet vast. begeleiding in NL: 206.315 gemeente X cliënten extramuraal met begeleiding: 665Bron: * Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, septembercirculaire gemeentefonds 2011 20 Bestuursakkoord 2011 – 2015, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, interprovinciaal overleg, unie van waterschappen en rijk.
 21. 21. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de transitie- en uitvoeringskosten, tekorten moeten worden gedekt met begeleidingsbudget AWBZ begeleidings-budget - Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 miljoen De met begeleiding te bereiken resultaten worden onder het aan te invoeringskosten beschikbaar. passen compensatiebeginsel van de Wmo gebracht. De beleidsvrijheid die - In 2013 komt een bedrag van € 32 miljoen beschikbaar via de dit met zich meebrengt stelt gemeenten in staat besparingen te algemene uitkering realiseren. De middelen worden verdeeld via een vast bedrag (25%) en via een bedrag per inwoner (75%). Voor gemeente X met 55.000inwoners Het in 2013 (naar rato) en 2014 over te hevelen bedrag staat nog niet betekent dit: vast. De volgende rekenregel wordt hiervoor gebruikt: Macro NL (In mln. €) gemeente X (in €)* De basis voor het over te hevelen bedrag in 2013 (naar rato) en 2014 zijn 2012: Transitiekosten 47,6 € 144.000 de gerealiseerde uitgaven in 2010 voor extramurale dagbesteding, 2013: Transitiekosten 32 € 96.900 begeleiding en bijbehorend vervoer, inclusief de begeleiding voor jeugd. De kosten voor mensen op de wachtlijst PGB die alsnog een PGB toegewezen Indien gemeenten hogere kosten maken dan het Rijk voor het uitvoeren krijgen worden hierbij opgeteld. Dat geldt ook voor de middelen voor de van de begeleiding, dan dienen deze kosten te worden gedekt uit het inloopfunctie GGZ. Het over te hevelen bedrag wordt verlaagd voor de overgehevelde budget. effecten van de IQ-maatregelen gecorrigeerd voor de effecten van € 50 miljoen is beschikbaar voor het ministerie van VWS, zorgaanbieders maatregelen om de PGB’s beheersbaar te maken. Op het totale en patiëntenorganisaties. Hier kan de gemeente geen aanspraak op geïndexeerde budget dat wordt overgeheveld wordt een maken. doelmatigheidskorting toegepast van 5%, waarmee beide partijen accepteren dat de korting lager of hoger kan uitvallen dan het vastgestelde Uitvoeringsbudget bedrag van € 140 miljoen (vanaf 2014) uit het regeerakkoord. VWS laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de daadwerkelijk vrijvallende integrale uitvoeringskosten in de AWBZ in verband met het Uitgaande van de meest recente CIZ data, zal er vanaf 2014 jaarlijks een schrappen van de functie begeleiding. Deze vrijvallende budget van € 8.210.745,70 vrijkomen voor het leveren van begeleiding. uitvoeringsmiddelen worden overgeheveld naar gemeenten. Het kabinet stelt daarnaast in totaal 55 miljoen structureel beschikbaar Transitiebudget voor uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en begeleiding samen. Er vindt Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de (transitie)kosten die geen monitoring plaats over de gemaakte uitvoeringskosten. Hogere samenhangen met de decentralisatie van begeleiding. Er komt in totaal uitvoeringskosten moeten worden gecompenseerd met eigen middelen. € 130 miljoen beschikbaar, waarvan € 80 miljoen voor gemeenten. Naar schatting zal dit € 166.000 bedragen voor gemeente X. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, septembercirculaire gemeentefonds 2011 21 Bestuursakkoord 2011 – 2015, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, interprovinciaal overleg, unie van waterschappen en rijk.
 22. 22. Data-analyse toekomstige situatie <voorbeeld gemeente> 22
 23. 23. Door de data-analyse op 3 bronbestanden ontstaat inzicht in de impact van de decentralisatie van begeleiding voor uw gemeente Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Indicatiestelling Zorginkoop Zorglevering Zorgdeclaratie CIZ (en BJZ) CZ Zorgkantoor Zorgaanbieder CAK - Toegang tot AWBZ - Zorgkantoor koopt zorg in bij - Het aantal uren zorg in - Het CAK int de eigen bijdrage - Indicatie geeft aan in welke aanbieders in de regio gelet op overeenkomst met afspraak gekoppeld aan CIZ functie- functie-klasse de zorgaanvrager de prijs – kwaliteit verhouding Zorgkantoor klasse en werkelijk ontvangenSysteemdoel is ingedeeld - Zorgkantoor maakt afspraken - Levert het aantal ontvangen aantal uren zorg per - Indicaties op basis van een met zorgaanbieders zorguren van de cliënten aan zorgperiode (4 weken, 13 p.j.) bandbreedte; het werkelijk te - Heeft handhavende functie het CAK - Hoogte eigen bijdrage wordt nuttigen aantal uren hoeft niet zodat zorgaanbieders gegevens gecorrigeerd door leeftijd, gelijk te zijn aan het maximum correct aan CAK doorgeven inkomen en gezins- in deze bandbreedte. samenstelling - Uiting toegewezen AWBZ zorg - Toewijzing budget per regio - Het aantal geleverde uren zorg - Het CAK ontvangt gegevens op basis van functieklasse per aanbieder per cliënt wordt geregistreerd van de belastingdienst, de GBA, - Indicatie voor mogelijk te - Inzicht in beschikbaar budget - Deze gegevens worden UWV, gemeenten enRegistratie ontvangen aantal uren is op per regio doorgestuurd aan het CAK zorgaanbieders basis van een bandbreedte - Kennis over aantal aanbieders - Het aantal zorguren wordt - De jeugdigen onder de 18 jaar - Jongeren met psychiatrische in de regio soms in dagdelen geleverd in en Pgb-houders staan niet in dit grondslag worden geregistreerd plaats van aantal uren bestand bij BJZ en niet bij CIZ Registratieverschillen over de gehele breedte van het AZR systeemBron: Begeleiding in Beeld, CIZ, 2011 23
 24. 24. Door de data-analyse op drie bronbestanden ontstaat inzicht in de impact van de decentralisatie van begeleiding voor uw gemeente Interpretatie van data van het CIZ Interpretatie van data van het Zorgkantoor Er is voor de data-analyse gebruik gemaakt van de rapportage Zorgkantoren trachten de zorg zo optimaal mogelijk in te zetten, waardoor “begeleiding in beeld” van het CIZ. In de rapportage “begeleiding in beeld” het werkelijk aantal uren ontvangen zorg van de cliënt in de regel minder zijn de cijfers voor gemeente X en voor Nederland inzichtelijk. Indien in de is dan het maximum aantal geïndiceerde uren zorg. In de rapportage is wel rapportage wordt gerefereerd naar een landelijk gemiddelde is dit altijd uitgegaan van het maximum om een vergelijking mogelijk te maken met een vergelijking met behulp van cijfers uit de CIZ rapportage. het aantal geïndiceerde uren van het CIZ. Het Zorgkantoor hanteert klassen in het gegevensbestand voor Het CIZ bepaalt voor welke vormen van AWBZ-zorg de cliënt in afgesproken productie met zorgleveranciers en voor indicatiegegevens op aanmerking komt en legt deze vast in een indicatiebesluit. In het cliëntniveau. Uit analyse blijkt dat de productiegegevens overeenkomen indicatiebesluit staat een bepaalde bandbreedte van zorg. De indicatie is met de indicatiegegevens per cliënt. Daarom worden deze gegevens niet op basis van een bandbreedte, gebaseerd op een maximum aantal te meegenomen in deze analyse. Daarnaast registreert het Zorgkantoor ontvangen uren zorg. Het CIZ indiceert de cliënten in functieklassen, sporadisch indicaties van Bureau Jeugdzorg. Deze vindt u in de presentatie waarbij cliënten maar één indicatiebesluit kunnen ontvangen. In dit terug in cliëntgroep PSY onder 18. De gegevens van het WMO kantoor indicatiebesluit kunnen zij echter wel voor meerdere grondslagen worden niet gelinkt aan het GBA, zodat er mogelijk cliënten in zijn terug te geïndiceerd zijn; in dat geval wordt één grondslag als dominante grondslag vinden die inmiddels verhuisd of overleden zijn. Ook zijn cliënten die aangewezen. Ook kunnen cliënten voor meerdere begeleidingsvormen bovenregionaal zorg ontvangen niet opgenomen in het bestand. worden geïndiceerd. Interpretatie van data van het CAK Belangrijk is dat ook Bureau Jeugdzorg indicaties afgeeft voor AWBZ-zorg. In de data van het CAK is terug te vinden welke productie is geleverd in Zij indiceren kinderen jonger dan 18 jaar, met een psychiatrische uren en op welke zorgcode deze zorg is aangemeld. De CAK data is niet aandoening. Omdat het CIZ niet over de gegevens van de Bureaus gecategoriseerd in cliëntgroepen en begeleidingsvormen maar is per Jeugdzorg beschikt, kan hierover niet worden gerapporteerd. huishouden en per cliënt gegroepeerd. Postcodes met minder dan 5 Tweede aandachtspunt is dat het aantal cliënten met aanspraak op AWBZ- huishoudens en cliënten die PGB ontvangen zijn niet opgenomen in het zorg in een gemeente niet overeen hoeft te komen met het aantal overzicht. In de bestanden worden gegevens getoond van leefeenheden cliënten dat daadwerkelijk zorg consumeert in die gemeente. Een cliënt die in zorgperioden 4, 5 en 6 van zorgjaar 2011 hebben afgenomen en kan een indicatie hebben zonder die te verzilveren bij een zorgaanbieder. daarvoor via het CAK een eigen bijdrage opgelegd hebben gekregen. De Daarnaast kan een verschil optreden als cliënten in een andere gemeente meeste zorg wordt binnen vier weken na afloop van een zorgperiode dan waar zij wonen, hun zorg consumeren. aangeleverd. Ervaring leert echter dat het gemiddeld nog drie maanden duurt voordat gegevens ‘stabiel’ zijn. Zorgaanbieders mogen altijd nog nieuwe zorg registreren bij het CAK, ook als de zorg al veel eerder is afgenomen. Als deze zorg binnen de afgelopen twee jaren is afgenomen,Bron: Begeleiding in Beeld, CIZ, juli 2011, Zorgkantoordata 10 november 2011 kan hiervoor nog een eigen bijdrage opgelegd worden. 24 .
 25. 25. De cliëntaantallen van het Zorgkantoor en CIZ wijken 5% af van elkaar, waar het CAK tussen de 40% en 45% afwijkt 800 737 695 700 665 600 500 394 400 300 200 100 0 Unieke clienten in periode Unieke Unieke Unieke 6 conform CAK begeleidingsclienten op 1- begeleidingsclienten op 1- begeleidingsclienten op 1- 9-2011 conform 9-2011 conform 7-2011 conform CIZ Zorgkantoor (inclusief PSY Zorgkantoor (Exclusief PSY onder 18) onder 18) Aantal clienten Toelichting verschillen: • CAK kent alleen ZiN cliënten •Eigen bijdrage Pgb Via Zorgkantoor • Zorgkantoor bevat cijfers voor PSY < 18 jaar • Onbekend bij CIZ door indicatie van cliëntgroep door Bureau Jeugdzorg • Onbekend bij CAK doordat <18 jaar geen eigen bijdrage hoeft te betalen •Zorgkantoor data is niet GBA proof i.v.m. wettelijke regeling •Verschil door PeilmomentBron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, juli 2011; CZ Zorgkantoor data, 10 november 2011; CAK data, 2011 25
 26. 26. 74% van de cliënten voor de gemeente X vallen in de doelgroep VG, LG of PSY, wat overeenkomt met landelijke cijfers 74% van de totale doelgroep voor Verklaring van <voorbeeld gemeente>, wat waardes overeenkomt met Nederland De door het CIZ geïndiceerde 250 228 231 functiecategorie laat grotendeels dezelfde cijfers zien 200 als de cijfers van het Zorgkantoor Aantal cliënten 150 132 130 99 105 Landelijk versus 100 84 84 gemeente X 54 42 47 50 33 29 30 20 25 18 6 5 In Nederland zijn 0 de grootste LG PG 66 jaar PSY 0-18 PSY 19 SOM 0-65 SOM 66- SOM 76 VG 0-18 VG 19 ZG en ouder jaar en 75 jaar en jaar jaar en geïndiceerde ouder ouder ouder cliëntgroepen PSY Zorgkantoor CIZ en VG 18 jaar en ouder en VG onder de 18 volgens cijfers van het CIZBron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, juli 2011; CZ Zorgkantoor data, 10 november 2011 (unieke cliënten) 26
 27. 27. 74% van de cliënten voor de gemeente X vallen in de doelgroep VG, LG of PSY, wat overeenkomt met landelijke cijfers Unieke cliënten Verdeling over cliëntgroepen Het aantal unieke cliënten in de data van het CIZ en de data van De grootste geïndiceerde cliëntgroep in de <voorbeeld gemeente> is Zorgkantoor wijken van elkaar af. Indien we de cijfers van cliënten Psychiatrisch boven de 18 jaar met 228 aantal inwoners. Dat is 35 procent achterwege laten die een jeugdzorgindicatie hebben voor een van het totaal aantal indicaties. Daarna volgt de cliëntgroep Lichamelijk Psychiatrische grondslag met 18 jaar en jonger (42 cliënten), staan er in gehanidcapt met 19 jaar en ouder met 15 procent en Verstandelijk het CIZ-bestand 665 unieke cliënten en in het bestand van het Gehandicapt 19 jaar en ouder met 130 cliënten en 20 procent. Zorgkantoor 695. Dit is een verschil van 33 cliënten is relatief gezien 5 procent. De mogelijkheid bestaat dat dit voortkomt uit de verschillen in peildatum waarop de bestanden zijn gemaakt. Wat opvalt is dat voor de Landelijk gezien worden de meeste indicaties gesteld voor Psychiatrisch 18 Somatische cliëntgroepen bij het Zorgkantoor meer cliënten bekend zijn jaar en ouder (35 %), gevolgd door Verstandelijk gehandicapt onder de 18 dan bij het CIZ, namelijk ongeveer 20 procent. jaar (15%) en Verstandelijk gehandicapt 18 jaar en ouder (20%). De groep Lichamelijk Gehandicapten ligt in gemeente X 5 procent groter dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is de data van het Zorgkantoor niet GBA proof. De CAK gegevens geven alleen het aantal budgethouders die Zorg in CZ Zorgkantoor Natura ontvangen weer. Het betreft 394 unieke cliënten in periode 6, dit zijn er 414 in periode 4. De data over de aantallen indicaties betreffen unieke cliënten bekend bij het Zorgkantoor. Ook in de data van het Zorgkantoor kan er voor een cliënt zorg ingekocht zijn voor meerdere functiecategorieen. De peildatum CIZ van de gegevens van het Zorgkantoor is 1 november 2012. De data over de aantallen indicaties betreffen unieke cliënten met een indicatie. Cliënten met een CIZ-indicatie hebben altijd slechts één Aantal cliënten indicatie. De peildatum van de gebruikte gegevens is 1 juli 2011. Het aantal cliënten dat volgens het Zorgkantoor in de <voorbeeld gemeente> zorg ontvangt is 737. Dit betekent dat 14 op de 1000 inwoners Aantal cliënten begeleiding zouden ontvangen. De grootste cliëntgroepen komen overeen Het aantal cliënten dat in de <voorbeeld gemeente> een indicatie heeft met de cliëntgroepen aangegeven door het CIZ. voor begeleiding is 665. Landelijk hebben 206.020 Inwoners een indicatie voor begeleiding. Dit betekent dat 12 op de 1000 *inwoners een indicatie hebben voor een vorm van begeleiding. In de <voorbeeld gemeente> hebben ook 12 op de 1000 inwoners een indicatie voor een vorm van begeleiding.Bron: Peildatum 1 november 2012, CBS, 27Bron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, juli 2011; CZ Zorgkantoor data, 10 november 2011
 28. 28. 75% van de voorkeursleveringen wordt ook in werkelijkheid overgenomen o.b.v. totaalcijfers Cliënten geven een voorkeursleveringsvorm op bij het CIZ. Na het aangeven van de voorkeur wordt door het Zorgkantoor een inschatting gemaakt samen met de cliënt op basis van de situatie van de cliënt en aan de hand van het aanbod in de regio welke leveringsvorm wordt ingezet. Levering van zorg inzichtelijk op basis Indicatie inzichtelijk op basis van van het totaalbestand van het cijfers CIZ (unieke cliënten) Zorgkantoor (unieke cliënten) Zorg in natura PGB ZIN + PGB Zorg in natura PGB Het CAK gaat uit van 394 34 5% cliënten (p6) 141 229 die Zorg in 21% 36% Natura ontvangen (75% van CIZ 402 indicaties). Bij 490 64% het CAK zijn 74% geen cijfers van het PGB bekend. 28Bron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, juli 2011; CZ Zorgkantoor data, 10 november 2011
 29. 29. Op productniveau wordt tussen de 75% en 80% van het geïndiceerde ook geleverd, waarbij voorkeur te zien is voor ZIN Individuele begeleiding Groepsbegeleiding ZIN PGB Indicatie, geen levering ZIN PGB Indicatie, geen levering 108 81 21% 24% 249 49% 192 67 56% 153 20% 30%Bovenstaande cijfers betreffen geïndiceerde producten, Bovenstaande cijfers betreffen geïndiceerde producten,waarbij ZIN en PGB ook is geleverd. Op basis van waarbij ZIN en PGB ook is geleverd. Op basis vanproducten wordt 79% van de individuele begeleiding producten wordt 76% van de groepsbegeleidinggeleverd. geleverd.Buiten beschouwing gelaten zijn 41 cliënten waarbij Buiten beschouwing gelaten zijn 29 cliënten waarbijzorg geleverd wordt (PGB), maar in het bestand geen zorg geleverd wordt (PGB), maar in het bestand geenindicatie is weergegeven indicatie is weergegeven 29Bron: Zorgkantoor data, 10 november 2011 (indicatie)
 30. 30. Doelgroepen tot 18 jaar hebben voorkeur voor leveringsvorm PGB Doelgroepen ontvangen zorg voornamelijk op basis van Zorg in Natura De cijfers zijn Doelgroep 160 gebaseerd op heeft voorkeur 145 indicaties die ook Doelgroep PGB 140 worden geleverd kiest alleen (A), indicaties die PGB niet worden 120 116 geleverd (B) en hierbij zijn tevens 100 opgenomen leveringen waarbij 77 78 geen indicatie 80 aanwezig is. (C) 63 Alle leveringen 60 55 54 49 waaraan geen indicatie ten 40 32 33 grondslag ligt, 28 wordt geleverd in 25 22 21 21 22 18 PGB (70 product 20 15 5 9 7 9 6 cliënt 1 3 3 4 0 combinaties). 0 LG PG 66 jaar en PSY 0-18 jaar PSY 19 jaar en SOM 0-65 SOM 66-75 SOM 76 jaar VG 19 jaar en VG 0-18 jaar ZG ouder ouder en ouder ouder Dit betreft alleen ZiN PGB geindiceerd, geen levering BGG en BGI.Bron: Zorgkantoor data, 10 november 2011 30
 31. 31. De verdeling PGB en ZIN in <voorbeeld gemeente> CIZ Zorgkantoor Als er een indicatie wordt afgegeven voor begeleiding geeft de cliënt zijn Het afgeven van een indicatie door het CIZ of BJZ wordt doorgegeven aan voorkeur voor een leveringsvorm aan: het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor (kent alleen maar PGB voor BJZ • Persoonsgebonden budget (Pgb) of; indicaties) stemt het aanbod af op de vraag en zorgt voor de • Zorg in natura (ZIN). contractering van zorg bij zorgaanbieders. Bij ZIN wordt op basis van een Ook kan hij of zij bij de indicatie aangeven of hij een aanbieder van indicatie AWBZ-zorg geleverd door een zorgaanbieder. Bij een PGB voorkeur heeft. In een indicatiebesluit dat meerdere functies omvat, kan ontvangt een cliënt op basis van de indicatie een geldbedrag van het voor iedere functie een leveringsvorm gekozen worden. Hierdoor kan een Zorgkantoor waarmee hij of zij zelf zorg kan inkopen. De uiteindelijke Indicatiebesluit zowel de voorkeursleveringsvorm ZIN als Pgb bevatten. levering kan afwijken van de voorkeursleveringsvorm aangegeven door de Belangrijk is, dat de hier gepresenteerde leveringsvorm van voorkeur niet cliënt bij het CIZ. overeen hoeft te komen met de uiteindelijke leveringsvorm. Die wordt namelijk in afstemming met het Zorgkantoor bepaald en kan afwijken van Opmerking inzake verschillen detailbestand en totaalbestand Zorgkantoor de leveringsvorm van voorkeur. In de overzichtsheet waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen de cijfers van het Zorgkantoor en het CIZ inzake de voorkeursleveringsvorm Landelijk versus <voorbeeld gemeente> zijn twee verschillende taartdiagrammen weergegeven. Reden om Het landelijk beeld conform CIZ wijkt niet veel af van het beeld in de hiervoor te kiezen is het feit dat het bestand van het Zorgkantoor twee gemeente X, zoals onderstaande figuur laat zien. verschillende soorten cijfers weergeeft in haar databestand. Het databestand bestaat uit twee werkmappen, namelijk een werkmap waarin Voorkeursleveringsvorm Landelijk gemeente X de totalen staan en een werkmap met cliëntdetails. In de werkmap ZiN 75% 74% cliëntdetails staan indicaties waarop er wel sprake is van zorg, maar niet PGB 20% 21% aangegeven is of het een PGB of een ZiN indicatie betreft omdat er ZiN + PGB 5% 5% bijvoorbeeld niet geleverd is op de indicatie, of andersom, er is wel een leveringsvorm opgegeven, maar geen indicatie. Bron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, 2011; Zorgkantoor data, 10 november 2011. 31
 32. 32. De meeste cliënten die individuele begeleiding geïndiceerd kregen vallen in de doelgroep PSY, VG of LG De cijfers CIZ zijn Verklaring van beduidend lager dan de waardes cijfers van het Zorgkantoor De door het CIZ 200 geïndiceerde 190 180 functiecategorie 180 Aantal cliënten individuele begeleiding laat grotendeels 160 dezelfde cijfers zien 140 als de cijfers van 124 121 het Zorgkantoor 120 100 80 71 76 Landelijk versus 65 64 60 gemeente X 40 21 24 12 16 15 20 6 4 7 2 3 3 0 LG PG 66 jaar PSY 0-18 PSY 19 SOM 0-65 SOM 66- SOM 76 VG 19 VG 0-18 ZG en ouder jaar jaar en 75 jaar en jaar en jaar In Nederland en in ouder ouder ouder gemeente X zijn de grootste Zorgkantoor CIZ geïndiceerde cliëntgroepen PSY, VG en LGBron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, 2011; Zorgkantoor data, 10 november 2011.Opmerking: 1 cliënt heeft psychosociale problemen en is niet opgenomen in grafiek 32
 33. 33. De meeste cliënten die groepsbegeleiding geïndiceerd kregen vallen in de doelgroep PSY, VG of LG Verklaring van 29% waardes 17,5 % De door het CIZ 120 geïndiceerde 98 102 functiecategorie Aantal cliënten groepsbegeleiding 100 16,5% laat grotendeels dezelfde cijfers zien 80 als de cijfers van het Zorgkantoor 61 62 58 60 49 43 43 40 33 33 Landelijk versus 29 27 gemeente X 20 12 13 10 11 2 3 3 0 In gemeente X is LG PG 66 PSY 0-18 PSY 19 SOM 0- SOM 66- SOM 76 VG 19 VG 0-18 ZG 62,5% LG, PSY jaar en jaar jaar en 65 75 jaar en jaar en jaar onder 19 jaar en ouder ouder ouder ouder VG 0 tot 18 jaar Zorgkantoor CIZ In Nederland is dit 65,9%Bron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, 2011; Zorgkantoor data, 2011. 33
 34. 34. Kortdurend Verblijf wordt voornamelijk geïndiceerd aan verstandelijk gehandicapte kinderen Verklaring van 50 waardes 44 45 Aantal cliënten Kortdurend Verblijf 40 De door het CIZ 36 geïndiceerde 35 functiecategorie 30 laat grotendeels dezelfde cijfers zien 25 als de cijfers van het Zorgkantoor 20 per cliëntgroep 15 10 11 10 10 10 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 LG PG 65 jaar PSY tot 18 PSY 19 jaar SOM 0-65 SOM 66-75 SOM 76 en VG 0-18 VG 19 en ZG en ouder jaar en ouder ouder jaar ouder Kortdurend verblijf Zorgkantoor Kortdurend verblijf CIZBron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, 2011; Zorgkantoor data, 10 november 2011. 34
 35. 35. De cijfers van het Zorgkantoor en het CIZ komen grotendeels overeen CIZ Begeleiding in groepsverband is een integraal pakket. Begeleiding in De data over welke vorm van begeleiding cliënten ontvangen betreffen groepsverband bevat ook alle Persoonlijke Verzorging, Verpleging, geen unieke cliënten. Een cliënt kan geïndiceerd worden voor meerdere Begeleiding individueel en Behandeling (op de achtergrond) die tijdens de functiecategorieën, dus zowel voor groeps- als individuele begeleiding. Begeleiding in groepsverband moet worden gegeven. Vandaar dat onderstaande cijfers niet overeenkomen met het aantal unieke cliënten (665). Het betreft geen cliënten met een indicatie van Kortdurend verblijf Bureau Jeugdzorg. Kortdurend verblijf komt het minst vaak voor, het vaakst bij de cliëntgroepen Verstandelijk Gehandicapt en Lichamelijk gehandicapt. Functiecategorie Aantal geïndiceerde Kortdurend verblijf gaat altijd samen met groepsbegeleiding. Alle 70 functiecategorieen CIZ cliënten in gemeente X die kortdurend verblijf ontvangen, ontvangen ook groepsbegeleiding. In Nederland is 7,5% van de geïndiceerde Individuele begeleiding 495 begeleidings-vormen Kortdurend verblijf. In gemeente X is dit percentage Groepsbegeleiding 352 10,5%. Kortdurend Verblijf 70 Zorgkantoor Totaal 917 De grootste cliëntgroepen komen overeen met de cliëntgroepen aangegeven door het CIZ. Wat opvalt is dat voor de Somatische cliëntgroepen bij het Zorgkantoor meer cliënten bekend zijn dan bij het Groeps en individuele begeleiding CIZ, voornamelijk op functiecategorie individuele begeleiding. De cliëntgroep Psychiatrisch 18 jaar en ouder is geïndiceerd voor de meeste individuele en groepsbegeleiding in de <voorbeeld gemeente>. Van de 231 unieke cliënten van deze cliëntgroep ontvangen 61 cliënten zowel Individuele als groepsbegeleiding. De groep verstandelijk gehandicapten is geïndiceerd voor voornamelijk individuele begeleiding. Van de 216 unieke cliënten die verstandelijk gehandicapt zijn ontvangen 40 personen zowel individuele als groepsbegeleiding. De lichamelijk gehandicapte cliënten ontvangen evenveel groeps- als individuele begeleiding. De overlap tussen deze groep van 99 unieke cliënten is 20 cliënten die beide vormen van begeleiding ontvangen. Bron: CIZ rapportage Begeleiding in Beeld, 2011; Zorgkantoor data, 10 november 2011. 35

×