Successfully reported this slideshow.

De kracht van gewone nomaden.

169 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De kracht van gewone nomaden.

  1. 1. De kracht van gewone nomaden.Ondanks de quasi eeuwigheidproductie van internet zijn wij, gewone mensen, definitief passé alsgeen mens ons meer herinnert. Ons lot is te leven in snel optredende vergetelheid. Eigenzin enheling zijn naar binnen gekeerde, oubollige en tanende zoektochten.Nieuwe ruimte ligt bij lokale medezin, bij tegenmacht en met het landschap versmeltendeversnippering.Nauwelijks opvallende groepjes nomaden kunnen de gewenste invloed uitoefenen en zo het eigenlevensverhaal de moeite waard maken.Gert Rebergendeeltijdactivist

×