Attent nr. 9

260 views

Published on

Nieuwsbrief Attent nr. 9 gaat over het rapport van de RVZ over Gezondheidsdoelen (juni 2011) en de reactie van de minister VWS (febr. 2012) daarop. Verschillende kritische lezingen van het advies en de brief zijn bij elkaar gebracht.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Attent nr. 9

  1. 1. Attent is de digitale nieuwsbrief nieuwsbrief 9 15 april 2012van Izare en Grassroots InclusionRedactie: Robert Moutonen Gert Rebergenwww.izare.nl / www.grassrootsbv.nlMeldt u aan of af voor Attentvia: info@izare.nlLaarstraat 47, 7201 CB Zutphen Gezondheids- Lezing 1 doelen De inrichting van de zorg blijft een plan met een dubbele In 2011 publiceerde de Raad moraal: marktwerking onder voor de Volksgezondheid & budget, vrije prijzen in een Zorg het rapport "Sturen op begrensde omgeving, controle gezondheidsdoelen". door de overheid i.p.v. door (http://www.ggzbeleid.nl/2012/ het veld. 2177.pdf) De teloorgang van de grens In februari 2012 reageerde de tussen eerste en tweede lijn minister van VWS er op. (in feite door marktwerking) is (http://www.rijksoverheid.nl; risicovol. Er wordt uitgegaan tag: Gezondheidsdoelen) van de veronderstelling dat de Wij lazen de rapporten vanuit verzekeraar inkoopt wat de onze eigen perspectieven. som aan individuele cliënten Conclusie: we hebben meer nodig heeft. vragen dan antwoorden. Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2Van de redactie:Nieuwsbrief Attent geeft een op maat van de Lezing 2 Lezing 3doelgroep gesneden selectie van de grote De minister staat voor de Gezondheid, misschien welhoeveelheid informatie die vrijkomt. Attent iseen initiatief van Geertien Pols, Robert realisatie van volume-/budget- het belangrijkste voor eenMouton en Gert Rebergen. beheersing en bezuiniging. mens. Nederlandse burgersWij richten ons op sociale ondernemers, Het maatschappelijk gemor die zich ook in 2020 gezondkleinschalige aanbieders van zorg en daarover is op begrijpelijke voelen, daar gaat het over. Deondersteuning voor mensen met gronden zeer breed hoorbaar. geboortegolf van na WOII isbeperkingen, eigenstandig werkenden Waar het op aankomt, is de dan gemiddeld 70 gewordenbedrijfsonderdelen van grootschalige zorg- vraag door welke partij het en als ze al niet eerder aanen welzijnsinstellingen.Verspreiding: ongeveer 550 adressen. collectief aan verzekerden (= welvaartsziekten overledenGa voor nadere informatie naar: alle burgers) zich het meest zijn, dan komen nu toch echt- http://www.izare.nl. gehoord voelt. M.a.w. er is een de kwaaltjes boven. De- http://www.grassrootsbv.nl. strijd om het gewenste imago overheid is op systeemniveau- onze profielen op LinkedIn. bij politici, verzekeraars en nog steeds verantwoordelijkTwitter: @GRRizare & @GeertienPols. zorgaanbieders. voor de betaalbaarheid, deWe horen graag uw reactie.Mailadres: info@izare.nl. Allemaal vertegenwoordigen toegankelijkheid en de zij naar eigen zeggen het kwaliteit van de zorg, schrijft belang van de burger c.q. de de minister. cliënt c.q. de verzekerde. Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2
  2. 2. Mail voor het plaatsen vancommerciële en niet-commerciëlemededelingen: info@izare.nlSamenvattingen Holle retoriek versus bedrijfskundig inzichtNL blijft achter in de stijging van de levensverwachting en de Welke ideeën bestaan uit holle retoriek en welke niet? Welkeverschillen in geleverde kwaliteit van zorg zijn te groot. Sturing concrete maatregelen zullen daadwerkelijk iets verbeteren?vindt nu vooral plaats op verrichtingen, (nog) niet op resultaten VWS geeft een consequentie-arme opsomming. Toch nemenvan behandelingen. Dat kan beter. Verondersteld wordt dat we de brief serieus. De visie van VWS begint met de mantrasturen op gezondheidsdoelen tot een betere kwaliteit van de van eigen verantwoordelijkheid, zorg dichtbij (vandaar dezorg en betere zorg voor de patiënten leidt. Ook zou het de logica van concentratie, specialisatie en schaalvergroting -effectiviteit van de ingezette middelen vergroten, zowel in ???) en vrijheidsgraden.menskracht als in geld. Aanbevelingen in trefwoorden: Het idee van de WCZ (vgl. Attent 4) en de Beginselenwet is* werken met behandelplannen en gezondheidsdoelen. dat door toekenning van meer verantwoordelijkheden aan de* introductie van performance-management. zorgconsument en meer verplichtingen aan de zorgaanbieder* uitkomstindicatoren landelijk vaststellen. er min of meer automatisch een nieuw evenwicht zal gaan* gezondheidsdoelen in gezondheidsbeleid opnemen. ontstaan tussen marktpartijen. O.i. worden zo politieke* bekostigingssysteem aanpassen. verhoudingen tussen partijen belangrijk, niet een wederzijds* uitkomstgegevens in patiëntendossiers. vertrouwen in een markt. Dat het toelatingenregime (WTZi)* samen aan de slag gaan, opschaling lopende initiatieven. wordt losgelaten, betekent dat de overheid de tot haar verantwoordelijkheid behorende bewaking van deVWS reageert instemmend omdat het rapport aansluit bij de toegankelijkheid de facto wordt overgelaten aan de markt. Metbeleidsdoelstelling: "Zorg die werkt". Een selectie van de gelijktijdige opheffing van de Kwaliteitswet Zorginstellingenkernwoorden: zorgbehoefte centraal, vrijheidsgraden voor wordt weer een nieuw instituut in het leven geroepen (NZi).verzekeraars en aanbieders inbouwen, rol van de patiënt Het denken in kwaliteitssystemen gaat hiermee mogelijk tenversterken, ontschotting 1e en 2e lijnszorg, transparantie. onder. Dit alles getuigt van weinig bedrijfskundig inzicht. Vervolg in blok 4 hieronder.Imagotoop Zelfmanagement & consumentenmachtAlle partijen proberen in woord en geschrift te bewijzen dat ze De termen in de brief zijn geruststellend, saai en obligaat. Watopkomen voor de belangen van de burger. De minister doet gaat daar achter schuil? Het gevoel dat het over mij gaat, overdat in deze brief. De zorgverzekeraars via Zorgverzekeraars hoe ik over 8 jaar zorg krijg, ontstaat niet bij mij. Het wordtNederland (zie; www.ZN.nl; toekomstbeeld AWBZ). En de steeds meer en beter voor minder. Ik word gecoacht enzorgaanbieders onder meer via hun eigen koepels. Zo begeleid, dichtbij of veraf. Ik denk dat ik meer ga betalen, datbeschouwd is de VWS brief een pamflet om het eigen imago de ondernemer waarbij de arts in dienst is, er beter van wordtte benadrukken dat het VWS gaat om de zorgbehoeftige. Niet en dat mijn verzekering minder vergoedt. Als ik niet gezonddat VWS de burger in dit geheel onbelangrijk vindt, maar de leef, wordt me dat aangerekend. Ik krijg letterlijk de rekeninguitspraak dat de burger-cliënt centraal moet komen te staan, is gepresenteerd. Krijg ik bij succesvol zelfmanagement geldniet houdbaar gezien de beleidsrichting. Zo er al in de brief terug van de verzekeraar? Gaan patiëntenorganisatiessprake is van een visie, dan gaat het om het bouwen aan de bedingen welke medicijnen vooral geleverd moeten worden opgewenste imagotoop (het geheel van beelden van derden), straffe van weglopen van groepen verzekerden naar andere,waarin de politieke doelstelling dient te worden gerealiseerd. lees: betere verzekeraars? Welke rol gaat deDaarbij gebruikt de minister de woorden die horen bij het consumentenmacht spelen bij overheid, verzekeraar en arts?burgerbelang, keuzevrijheid en … noem het maatschappelijkgeaccepteerde, rijtje maar op, beginnend bij participatie, actief Vervolg blok 2. Begrippen als mededinging, taakherschikkingburgerschap, eigen kracht en zelfmanagement. en functiedifferentiatie, geven aan dat niet de zorgaanbieders"Burgers, zorg goed voor elkaar", is het neoliberale devies. bepalen wat zij bieden, maar zorginkopers & marktmeesters.Mantelzorg en vrijwilligers worden ingezet als het ei van Er wordt afgerekend op (economische) prestaties onder deColumbus om de zorg betaalbaar te maken. Dat veronderstelling dat de kwaliteit is geborgd. Een marktmantelzorgers in hun belang ondergeschikt worden gemaakt suggereert echter keuzevrijheid van zowel inkopers alsaan de cliënt als partij in het politieke spel van de inrichting verkopers. Is daar wel over nagedacht? De anderhalvevan de zorg, is recentelijk terecht door Mezzo ingebracht. lijnszorg doet zijn intrede. Wordt het geheel er verdedigbaarZie: www.zorgwelzijn.nl, mantelzorg, opinie 05-04-2012. beter en goedkoper van? Een visie met een kleine "v".

×