Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het nieuwe rouwen

225 views

Published on

Wat we van Tiwi's kunnen leren.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het nieuwe rouwen

  1. 1. 1Het nieuwe rouwen.Tijdens een nomadisch boekenuitje naar de Aborigines in Australië ontmoette ik een lucratievegedachte. Als iemand van de Tiwi sterft, wordt zijn of haar lichaam onmiddellijk begraven.Maar het begrafenisritueel wordt maanden opgeschort, totdat het verdriet van de familieleden isafgenomen. Afscheid van het lichaam zetten de Tiwi’s dus los van de nagedachtenis. Het rouwen ende tranen zijn voor de privéruimte. Dat lijkt me wel wat.Geen openbare etaleringen meer van een schrijnend verlies.Voorbij de stille tochten met kaarsjes, een bloemetje en knuffels.Haren op het stadsplein uit het hoofd trekken om iedereen over het eigen lijden te informeren: inéén klap verleden tijd.Weg kramp om de onverwachte begrafenis in te plannen in de drukke werkzaamheden.Dag brok-in-de-keel-praatjes van beheerste ooms die dat vaker hebben gedaan.Begin van opwekkende rouwfeestjes.Een gat in de markt voor werkloze coaches die de training: ‘Blij dat ik rouw’ en de verdiepingsdag:‘Haal meer uit je eigen rouw’ verzorgen.Kunnen we een Mol vragen om een TV/privé-inkijkje te geven in het binnenhuislijke verdriet van defamilieleden.De liefhebbers krijgen dan toch nog hun reguliere portie emotiepornografie.Heerlijk, zo’n bevrijdende gedachte.Ik zie de advertentie al in de krant staan.Algemene kennisgeving voor familie, vrienden en kennissen die wat met Gert hadden.Met vreugde delen wij hierbij mee dat onze lieve Gert een paar maanden geleden er in weerwil vaneen slopende ziekte de brui aan heeft gegeven. U bent van harte uitgenodigd om met ons datontzettend wijze en moedige besluit van Gert te vieren.Als u iets wilt meebrengen, stellen we een financiële bijdrage bestemd voor de Coöperatie Laatste Wilzeer op prijs. Geen bloemen svp.Gert Rebergendeeltijdactivist

×