2010 06 24 Def Presentatie

746 views

Published on

Presentatie Iris van Bennekom over ontwikkelingen in de AWBZ

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Demografie/vergrijzing is maar een beperkte verklaring voor de uitgavengroei in de zorg, zeker bij de curatieve zorg
 • Bij alle partijen blijven de zorguitgaven (reëel) groeien, ondanks de door diverse partijen aangekondige partijen. Er is dus sprake van ‘minder meeruitageven’ in de zorg. Zelfs bij de meest zuinige partij (VVD) groeit de zorg de komende kabinetsperiode met 4,4 miljard euro. Dit is meer dan de groei van de onderwijsuitgaven bij de meest gulle partij (D66).
 • 2010 06 24 Def Presentatie

  1. 1. AWBZ heroverwogen Iris van Bennekom Directeur Langdurige Zorg
  2. 2. Inhoud <ul><li>Trends en beleid </li></ul><ul><li>Toekomst Langdurige Zorg </li></ul>
  3. 3. Trends Consequenties <ul><li>Ontzuiling </li></ul><ul><li>Digitalisering </li></ul><ul><li>Individualisering </li></ul><ul><li>Mondialisering </li></ul><ul><li>Spreiding kennis </li></ul><ul><li> (opleidingen) </li></ul><ul><li>Nieuwe communities </li></ul><ul><li>Economische herordening (tussenhandel verdwijnt) </li></ul><ul><li>Diversiteit (naar SES) </li></ul><ul><li>Verschuiving economische groei (BRIC) </li></ul><ul><li>Mondigheid/hogere eisen producten/diensten </li></ul>Grote ontwikkelingen
  4. 4. Naar de zorg… <ul><li>De geschiedenis leert: </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van de samenleving en de zorg </li></ul><ul><li>gaan hand in hand. </li></ul><ul><ul><ul><li>Bepalend zijn: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sociale context </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stand technologie/ wetenschap </li></ul></ul></ul>
  5. 5. De jaren ’73-‘82 <ul><ul><ul><li>Gezondheidszorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Patiënt perspectief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medische technologie ontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Groei intramurale sector </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algemeen tijdsgewricht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oliecrises </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grenzen aan de groei (voor het eerst sinds de jaren ’50) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ombuigingsprogramma’s </li></ul></ul></ul>
  6. 6. De jaren ’82-‘94 Algemeen tijdsgewricht <ul><ul><ul><li>Staatsschuld loopt sterk op </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Werkgelegenheid prioriteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kabinetten Lubbers: ombuigingsbeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bami-akkoord (akkoord van Wassenaar) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De val van de muur (1989) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaren ’90: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Economisch herstel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer welvaart burgers </li></ul></ul></ul>
  7. 7. <ul><ul><ul><li>Trends </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zorgkosten % BNP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wachtlijsten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beleidsreactie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capaciteitsplanning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stelseldebat Commissie Dekker (1987) Commissie Dunning (1991) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan Simons ( 1 basisverzekering) </li></ul></ul></ul>De jaren ’82-‘94 Gezondheidszorg
  8. 8. <ul><ul><ul><li>Geloof in maakbare samenleving verdampt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paarse kabinetten: marktwerking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sterke economische groei </li></ul></ul></ul>De jaren ’94-’02 Algemeen tijdsgewricht
  9. 9. <ul><li>Trends </li></ul><ul><li>Macro kostenbeheersing BKZ </li></ul><ul><li>Rechtszaken: individueel recht op zorg </li></ul><ul><li>Beleidsreactie </li></ul><ul><ul><ul><li>Wachtlijstmiddelen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meerjarenafspraken overheid en veld </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitwerking stelseldebat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vraag aan Bod </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zorg aan Zet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van Zorg Verzekerd </li></ul></ul></ul>De jaren ’94-’02 Gezondheidszorg
  10. 10. <ul><ul><ul><li>Instabiel electoraat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Economische recessie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Herziening diverse stelsels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>zorgstelsel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>WAO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>verlaging belastingen voor bedrijven </li></ul></ul></ul></ul>De jaren ’02-‘06 Algemeen tijdsgewricht
  11. 11. <ul><ul><ul><li>Trends </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wachtlijstbeleid zonder financiële grenzen (te) duur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanbodbeheersing juridisch niet houdbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beleidsreactie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ZVW </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modernisering AWBZ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WMO </li></ul></ul></ul>De jaren ’02-‘06 Gezondheidszorg
  12. 12. <ul><ul><ul><li>Zichtbaar effect vergrijzing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wantrouwen naar overheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verharding klimaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opkomst digitale ‘generatie’ </li></ul></ul></ul>De jaren ‘07-’11 Algemeen tijdsgewricht
  13. 13. <ul><ul><ul><li>Trends </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Houdbaarheid en kwaliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheidsverdeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beleidsreactie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consistentie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdere implementatie van stelselwijzigingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(ZVW, AWBZ, WMO) </li></ul></ul></ul>De jaren ‘07-’11 Gezondheidszorg
  14. 14. Maar ook…. <ul><ul><ul><li>Economische recessie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beroepsbevolking kleiner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Druk op pensioenen/AOW/zorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel partijen kabinetten </li></ul></ul></ul><ul><li>Beleidsreactie </li></ul><ul><li>Heroverwegingen </li></ul>
  15. 15. Wat veroorzaakt de uitgavengroei?
  16. 16. <ul><li>Zelfs bij de meest zuinige partij (VVD) groeit de zorg met 4,4 miljard euro. Dit is meer dan de groei van de onderwijsuitgaven bij de meest gulle partij (D66). </li></ul>Uitgavengroei zorguitgaven per partij
  17. 17. Heroverwegingen langdurige zorg
  18. 18. <ul><li>Weinig vertrouwen in huidige AWBZ </li></ul><ul><li>Vele rapporten, visies en adviezen (SER, RVZ, enz.) </li></ul><ul><li>Visiebrieven Staatssecretaris Bussemaker </li></ul><ul><li>Ook: financiele tegenvallers </li></ul><ul><li>Opdracht: 4,2 mld besparingen </li></ul>Context
  19. 19. <ul><ul><ul><ul><li>Geef de zorg terug aan de mensen zelf </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geef de cliënt meer regie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pak de bureaucratie aan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zorg voor toezicht en heldere verantwoordelijkheidstoedeling </li></ul></ul></ul></ul>Visie langdurige Zorg
  20. 20. <ul><li>Houdbaarheid AWBZ </li></ul><ul><li>De arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Bureaucratie </li></ul>Urgentie
  21. 21. Uitgangspunten <ul><li>- Aanspraken:gradaties van onbetwistbaarheid </li></ul><ul><li>Effectiviteit maatregelen:besparing </li></ul><ul><li>Bestuursfilosofie: vier varianten </li></ul><ul><li>Politiek neutraal </li></ul>
  22. 22. Kern maatregelen <ul><li>Schrappen begeleiding: opvang WMO </li></ul><ul><li>MEE naar gemeenten </li></ul><ul><li>Verhogen norm gebruikelijke zorg verzorging </li></ul><ul><li>Kortdurende zorg niet meer vergoeden (< 6 mnd) </li></ul><ul><li>Geen verblijf verzorgingshuis (ZZP 1 t/m 3) </li></ul><ul><li>Aanscherpen normen verblijf psych. </li></ul><ul><li>Geen zorg verstandelijk gehandicapen IQ > 70 </li></ul><ul><li>Verhogen eigen bijdrage </li></ul><ul><li>Doelmatiger uitvoering AWBZ </li></ul>
  23. 23. AWBZ versoberd Zorg verzekerd Eigen regie Zorg dichtbij Eigen verantwoordelijkheid Eigen regie Vier varianten
  24. 24. AWBZ versoberd <ul><li>Huidige AWBZ </li></ul><ul><li>Alle aangegeven maatregelen </li></ul><ul><li>Zorgkantoren blijven bestaan </li></ul><ul><li>Herverdeling regiobudgetten </li></ul>
  25. 25. Eigen regie <ul><li>Alle aangegeven maatregelen </li></ul><ul><li>Geen eigen betalingen/vermogenstoets </li></ul><ul><li>Zorg in natura wordt persoonlijk budget </li></ul><ul><li>80% van ZIN met vangnet </li></ul><ul><li>Meer beroep op WMO (begeleiding) </li></ul>Gaat uit van empowerment patient, Zie ook recent RVZ rapport ‘nieuwe ordeningen’
  26. 26. Zorg dichtbij <ul><li>Alle intramurale zorg naar gemeenten </li></ul><ul><li>Recht op zorg wordt compensatiebeginsel </li></ul><ul><li>Ruimte voor gemeenten voor maatwerk, samenhang met huisvesting </li></ul><ul><li>Vergt opschaling gemeenten </li></ul><ul><li>Vraagt bestuurskracht gemeenten: </li></ul><ul><li>Opschaling </li></ul><ul><li>Centrum gemeenten </li></ul><ul><li>Opting out </li></ul>
  27. 27. Zorg verzekerd <ul><li>VVT en langdurige GGZ naar de zorgverzekeraars </li></ul><ul><li>Begeleiding schrappen </li></ul><ul><li>Competitie model </li></ul><ul><li>Actief beleid scheiden wonen en zorg </li></ul><ul><li>Resterende AWBZ is verantwoordelijkheid rijksoverheid </li></ul>1 basis verzekering, welke is afhankelijk van politieke keuze ZVW: competatieve omgeving AWBZ: overheidssturing
  28. 28. Politieke Context FD, 6 april 2010
  29. 29. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s? Besturingsfilosofie: - Ingrijpende maatregelen extramuraal - Intramuraal veelal geen veranderingen zbo zbo zbo awbz awbz zbo zbo awbz vouchers 5,9 Gehandicaptenzorg zbo zbo zbo awbz awbz zbo zbo awbz vouchers 2,2 GGZ wmo wmo zbo awbz awbz zvw zvw awbz vouchers 9,8 Verpleging en verzorging                     Intramuraal                       awbz zvw zbo wmo awbz zvw awbz zvw zvw 0,9 Revalidatie wmo wmo zbo wmo awbz zvw awbz wmo vouchers 2,7 Persoonlijke Verzorging wmo wmo zbo wmo awbz zvw awbz wmo vouchers 0,9 Verpleging wmo wmo zbo wmo awbz schrappen awbz wmo wmo 1,5 Dagbesteding wmo wmo zbo wmo awbz schrappen awbz wmo wmo 1,3 begeleiding                     extramuraal (incl. PGBs) SGP D66 ChrU GL PVV VVD SP PvdA CDA mld euro  
  30. 30. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s <ul><li>Pakketmaatregelen: </li></ul><ul><li>Inzetten op extramuralisering </li></ul><ul><li>Korten op extramurale begeleiding </li></ul><ul><li>Geen korting intramuraal </li></ul><ul><li>Scheiden wonen-zorg </li></ul>0,0 -0,3 0,0 1,2 0,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 Overige maatregelen -1,6 -1,9 -0,9 -0,5 0,0 -2,1 0,0 -0,6 -0,6 Aanpassing pakket -1,3 -1,2 -1,2 -0,2 0,0 -0,5 0,0 -0,4 -1,0 Doelmatigheid/stelsel SGP D66 ChrU GL PVV VVD SP PvdA CDA  
  31. 31. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s? <ul><li>Eigen betalingen: </li></ul><ul><li>-Continuering huidig beleid </li></ul><ul><li>Scheiden wonen en zorg </li></ul><ul><li>Links: invoeren vermogenstoets </li></ul><ul><li>Rechts: korting op de WMO </li></ul>0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 korting wmo budget 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 remgeld 1,8 2,3 2,6 2,6 2,7 2,9 1,9 2,2 1,8 1,9 2,9 eigen betalingen SGP D66 ChrU GL PVV VVD SP PvdA CDA zonder verhoging basis  
  32. 32. Wat levert het structureel op? Maatregelen AWBZ versoberd Eigen regie Zorg dichtbij Zorg verzekerd Schrappen begeleiding -1,2 -1,2 0 -1,1 Schrappen MEE -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Norm gebruikelijke zorg -0,7 -0,5 -1,4 0 Geen aanspk kortdurende zorg -0,1 -0,1 Geen verblijf ZZP 1 t/m 3 -0,4 -0,4 -0,1 -0,1 Beperken recht op verblijf GGZ -0,2 0 -0,2 -0,2 Geen recht gehandicaptenzorg IQ > 70 -0,2 -0,1 -0,4 -0,4 Eigen bijdragen -0,9 +0,3 -0,8 -0,2 Efficiency -0,5 -0,7 -1,0 -0,9 Persoonlijk zorgbudget -0,7 Totaal -4,4 -3,7 -4,0 -3,1
  33. 33. Hoe verder?
  34. 34. Niet alleen de overheid! U en wij!!
  35. 35. Consumenten/ Patiënten Overheid Waardecreatie Zorgverzekeraars Werkgevers Zorginstellingen Toeleveranciers Complex palet
  36. 36. Overwegingen bij het denken over het toekomstige zorglandschap voor de zorg “ Loslaten van toegangspoorten en loketten, die worden opgebouwd voor aanbieders, nooit voor klanten” Voor de oplossing van de huidige problematiek moeten evolutionaire stappen genomen worden, die pas genomen worden als het water tot over de lippen is gekomen. “ Niet denken vanuit typen zorgaanbieders: zorgaanbieders veranderen over de tijd.” “ De zorg kan helemaal geen 15-20% van het BNP zijn, dat kan Nederland helemaal niet aan. Wat gebeurt er als de kapitaalkrachtige vraag verdwijnt?” “ De ontwikkeling van de kosten binnen de AWBZ vraagt om een crisis. Dit lijkt niet oplosbaar in een geleidelijke verandering.” Zet de zorg niet achter in de rij als het gaat om het ontwikkelen van normen en waarden in de sector, al is de vraag of de sector wel zonder een pubertijd kan Geef de klant het geld in handen “ Als je koopkracht organiseert, dan komt het aanbod vanzelf.” Er is meer….
  37. 37. Rol van de overheid <ul><li>Visie ontwikkeling: </li></ul><ul><li>Meningen verzamelen </li></ul><ul><li>Dialoog/ Ronde’s door het land </li></ul><ul><li>Studiereizen </li></ul><ul><li>Instrument ontwikkeling: </li></ul><ul><li>- Integrale bekostiging </li></ul><ul><li>Zorgstandaarden/clientprofielen </li></ul><ul><li>- Transparantie </li></ul>
  38. 38. Rol van de overheid <ul><li>Innovatie programma’s: </li></ul><ul><li>- In Voor Zorg! </li></ul><ul><li>- ZorgInnovatie Platform </li></ul><ul><li>Versterking eerstelijn </li></ul><ul><li>Zichtbare schakels </li></ul><ul><li>- Nationaal Ouderenprogramma </li></ul><ul><li>- Welzijn Nieuwe Stijl </li></ul>
  39. 39. Rol van de overheid Beleidsevaluaties Niet alleen kosten - Werken de zorg - Zorgbalans - Baten van de Zorg ook baten!!!
  40. 40. Opdracht aan Masterclass: Welke criteria zijn bepalend voor de afhankelijkheid van zorg uit de AWBZ? Dan wel zorg uit andere systemen? Groepjes van 4-5 mensen, 15 minuten Vervolgens korte presentatie van jullie bevindingen.

  ×