SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Karagdagang Kaalaman: Nang dumating ang panahon na naputol na
ang monopolyo ng pamahalaan sa pangangalakal ng bansa,
maraming mga banyaga ang nagiging interesado na magnegosyo
rito. Sila na ang nagluluwas sa Maynila ng kani-kanilang kalakal na
dati rati ay sa pamamagitan lamang ng galyon nakararating sa
Pilipinas. Nabuksan ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan.
Nagpaunlad ng kabuhayan sa panig ng mga Pilipino ang pagbubukas
ng mga daungan ng Maynila sa pandaigdigang pangangalakal. Naging
mariwasa ang ilang mga Pilipino na tinatawag na ilustrado. Kasama
rito ang mga may-ari ng malalaking sukat ng lupa, mangangalakal,
guro, manggagamot, manananggol, at iba pang propesyonal. Ang
pagbubukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig ay nakapukaw sa
damdaming nasyonalismo.
1. Bakit kailangan nating makinig sa mga ulat o
balita?
2. Balik-aralan ang nakaraang aralin tungkol sa
epekto ng pagbubukas ng mga daungan sa bansa?
3.Anu-ano ang epekto ng pagbubukas ng mga
daungan ng bansa para sa pangkalakalang
pandaigdig?
Mahalaga para sa
kinabukasan ng tao
Mga dayuhan
Magandang buhay sa
hinaharap
Isa sa mga banyagang
sumakop sa ating bansa
Isa uri ng pananampalataya
Pagpapatibay ng Dekritong
Pang-edukasyon ng 1863
Ang mga Pilipino, bago pa man sakupin
ng mga Espanyol ay may paraan na ng
pagtuturo sa mga kabataan. Sila ay
tinuturuan sa bahay ng mga gawaing
praktikal gaya ng panghanapbuhay sa
halip na pang-akademiko. May mga
tagapagturo sa bawat tribu o baranggay
subalit hindi ito maituturing na pormal.
Dekritong Pang-edukasyon
1863
1. Noong December 20, 1863, pinagtibay ng Espanya ang isang kautusan
kaugnay ng sistema ng edukasyon sa kolonyang Pilipinas.
2. Sa mga unang taon ng pananakop, ang edukasyon para sa mga Pilipino
ay nakatuon sa relihiyon at ito ay para lamang sa mga maykaya.
3. Dahil sa dekritong ito, naging malaya at madali ang pag-aaral para sa
lahat.
4. Nagkakaloob ito ng dalawang paaralan, isa para sa mga lalaki at isa para
sa mga babae sa bawat bayan o pueblo sa pangangasiwa ng pamahalaang
bayan.
5. May tatlong antas: entrada, acenso, at termino.
6. Kabilang sa mga pag-aaralan ay ang doktrina ng Katolisismo,
pagpapahalaga at kasaysayan, pagbasa at pagsulat ng Espanyol, matematika,
agrikultura, wastong pag-uugali, pag-awit, heograpiya ng mundo, at
kasaysayan ng Espanya.
7. Tinuruan din ng pananahi ang mga babae.
Pagsusuri sa Dekrito
1. Sa kalaunan, ang edukasyon sa kolonyang Pilipinas ay nasa
pangangasiwa na ng mga orden ng relihiyon gaya ng mga Pransiskano,
Dominikano, at iba pa.
2. Nag-iba ang pokus ng pag-aaral. Mas binigyang-tuon at pinahaba
ang oras sa pagtuturo ng katesismo (may kinalaman sa Katolisismo)
kaysa sa akademiko.
3. Makikita natin ang layunin dito ng simbahan. Ito ay bahagi ng
kanilang planong kontrolin ang buong kolonya sa pamamagitan ng
relihiyon, nang sa gayon, lumawig pa ang kanilang pananakop sa
Pilipinas.
4. Gayunpaman, naramdaman din ito ng mga Pilipino lalo na ang nasa
gitnang uri, partikular ang mga ilustrado. Hindi sila nagsawalang-kibo
sa usapaing ito. Nang maging malinaw ang pagmamalabis ng
simbahan, natanim sa ilan na hindi totoo ang relihiyong
ipinangangaral nila bagkus ito ay isang balat-kayo upang linlangin ang
Nahayag ang tunay na layunin ng
Espanya. Hindi nila ibig na matuto
ang mga Pilipino sa halip nais nilang
manatiling mangmang upang
humaba pa ang kanilang pananakop.
Karagdagang Kaalaman. Noong 1863, nagpalabas ng kautusan ang
pamahalaang Espanyol ukol sa edukasyon. Nagtakda sa pagtatayo ng
paaralang primarya sa bawat pueblo. Ang mga paaralan para sa mga mag-
aaral na lalaki ay hiwalay sa mga mag-aaral na babae. Ang kautusan ay
nagtakda rin ng pagtatayo ng paaralang normal para sa mga gurong lalaki
sa ilalim ng pamamahala ng mga Heswita. Ang wikang Espanyol ay
sapilitang ipinaturo. Ngunit hindi sumunod ang mga Espanyol sa kautusan
na ituro ang wikang Espanyol sa katutubo. Isang katangian ng edukasyon sa
panahon ng Espanyol ang pagsasaulo ng mga dasal, pagdidisiplina sa
pamamagitan ng pananakot, at pananakit sa mag-aaral kapag hindi
nakatupadsa itinuturo ng gurong prayle. Nagtatag sila ng mga paaralan
upang mapalaganap ang doktrina ng Kristiyanismo at mkapagsanay sa mga
alagad ng Diyos. Sinasanay nila ang mga katutubo na magsaulo ng mga
dasal at sabay-sabay na magdasal ang mga maganak
Bakit tila yata napakatagal bago naramdaman
ng mga Pilipino ang tunay na layunin ng
sistema ng edukasyon ng Espanya?
May sariling sistema ng edukasyon ang mga
Pilipino bago pa man ang pananakop. Sa
sistema ng edukasyong ipinatupad ng mga
Espanyol noong 1863 at sa kinalaunan, layunin
nilang manatiling kulang sa kaalaman ang mga
Pilipino upang humaba pa ang pananakop nila.
Isulat ang salitang Tama sa patlang kung ang pangungusap ay
tama at salitang Mali kung ang pangungusap ay mali.
________ 1. Noong 1863, nagpalabas ng kautusan ang
pamahalaang Espanyol ukol sa edukasyon.
________ 2. Ang wikang Espanyol ay hindi sapilitang ipinaturo.
________ 3. Ang mga paaralan ng mga lalaki ay hiwalay sa
mga paaralan ng mga babae.
________ 4. Hindi sinanay ng mga Espanyol ang mga katutubo
na turuang magsaulo ng dasal at sabay-sabay na magdasal ang
mag-anak.
________ 5. Layunin ng mga prayle na matutuhan ng mga
katutubo ang mga batas na nakatakda sa Saligang Batas ng
Espanya.
Takdang-aralin:
Sa kalahating papel, sumulat ng isang sanaysay tungkol
sa kahalagahan ng edukasyon.

More Related Content

Similar to AP Q1 W4.dekreto.pptx

Pag usbong ng Liberal na Ideya
Pag usbong ng Liberal na IdeyaPag usbong ng Liberal na Ideya
Pag usbong ng Liberal na IdeyaMary Grace Agub
 
APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx
APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptxAPAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx
APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptxDungoLyka
 
Pag usbong ng liberal na ideya
Pag usbong ng liberal na ideyaPag usbong ng liberal na ideya
Pag usbong ng liberal na ideyaLeth Marco
 
Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...
Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...
Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...JENNBMIRANDA
 
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxQuarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxermapanaligan2
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolSue Quirante
 
Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya
 Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya
Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang EspanyaMavict De Leon
 
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangayModyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay南 睿
 
Gr.5 ar pan las q3 w3
Gr.5 ar pan las q3 w3Gr.5 ar pan las q3 w3
Gr.5 ar pan las q3 w3ssuser47bc4e
 
Dahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Dahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptxDahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Dahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptxPaulineMae5
 
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,VielMarvinPBerbano
 
Week 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptx
Week 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptxWeek 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptx
Week 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptxKatrinaReyes21
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino南 睿
 
Epekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyalEpekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyaljetsetter22
 
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2ssuser47bc4e
 
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2ApHUB2013
 

Similar to AP Q1 W4.dekreto.pptx (20)

Pag usbong ng Liberal na Ideya
Pag usbong ng Liberal na IdeyaPag usbong ng Liberal na Ideya
Pag usbong ng Liberal na Ideya
 
Unit 2, mod 3
Unit 2, mod 3Unit 2, mod 3
Unit 2, mod 3
 
APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx
APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptxAPAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx
APAN_Q1W1(SUEZ CANAL).pptx
 
Pag usbong ng liberal na ideya
Pag usbong ng liberal na ideyaPag usbong ng liberal na ideya
Pag usbong ng liberal na ideya
 
Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...
Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...
Araling Panlipunan 6 Hand out- Mga Pangyayari sa Pag-Usbong ng Nasyonalismong...
 
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxQuarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong Espanyol
 
Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya
 Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya
Learning Plan - Pagtatag ng Kolonyang Espanya
 
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangayModyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
Modyul 4 ang kalinangang pilipino sa panahon ng barangay
 
Gr.5 ar pan las q3 w3
Gr.5 ar pan las q3 w3Gr.5 ar pan las q3 w3
Gr.5 ar pan las q3 w3
 
Dahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Dahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptxDahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Dahilan, Paraan, at Epekto ng Pananakop sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
 
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
 
Week 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptx
Week 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptxWeek 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptx
Week 1- Pagusbong ng kamalayang Nasyonalismo - Copy.pptx
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
 
Epekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyalEpekto ng edukasyong kolonyal
Epekto ng edukasyong kolonyal
 
DLP_WEEK 1_AP.docx
DLP_WEEK 1_AP.docxDLP_WEEK 1_AP.docx
DLP_WEEK 1_AP.docx
 
AP_6_Q1_WEEK_1.pptx
AP_6_Q1_WEEK_1.pptxAP_6_Q1_WEEK_1.pptx
AP_6_Q1_WEEK_1.pptx
 
Ibat ibang mukha ng progreso
Ibat ibang mukha ng progresoIbat ibang mukha ng progreso
Ibat ibang mukha ng progreso
 
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
 
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
 

More from EricPascua4

FIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptxFIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptxEricPascua4
 
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.pptdokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.pptEricPascua4
 
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptxESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptxEricPascua4
 
English 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptxEnglish 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptxEricPascua4
 
English 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptxEnglish 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptxEricPascua4
 
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptxFIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptxEricPascua4
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxEricPascua4
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxEricPascua4
 
Lokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.pptLokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.pptEricPascua4
 

More from EricPascua4 (12)

FIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptxFIL Q1 W7 D1.pptx
FIL Q1 W7 D1.pptx
 
MUSIC W7.pptx
MUSIC W7.pptxMUSIC W7.pptx
MUSIC W7.pptx
 
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.pptdokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
dokumen.tips_kolonyalismong-kastila.ppt
 
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptxESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W3 D1-5.pptx
 
English 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptxEnglish 6 W1 Day1.pptx
English 6 W1 Day1.pptx
 
MUSIC W4.pptx
MUSIC W4.pptxMUSIC W4.pptx
MUSIC W4.pptx
 
English 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptxEnglish 6 W5 D4.pptx
English 6 W5 D4.pptx
 
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptxFIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
FIL Q1 W4 Day 1 (1).pptx
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptx
 
AP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptxAP Q1 W4.dekreto.pptx
AP Q1 W4.dekreto.pptx
 
ESP 6 Q1 w2.ppt
ESP 6 Q1 w2.pptESP 6 Q1 w2.ppt
ESP 6 Q1 w2.ppt
 
Lokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.pptLokasyon ng Pilipinas.ppt
Lokasyon ng Pilipinas.ppt
 

Recently uploaded

Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 

Recently uploaded (20)

Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 

AP Q1 W4.dekreto.pptx

 • 1. Karagdagang Kaalaman: Nang dumating ang panahon na naputol na ang monopolyo ng pamahalaan sa pangangalakal ng bansa, maraming mga banyaga ang nagiging interesado na magnegosyo rito. Sila na ang nagluluwas sa Maynila ng kani-kanilang kalakal na dati rati ay sa pamamagitan lamang ng galyon nakararating sa Pilipinas. Nabuksan ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan. Nagpaunlad ng kabuhayan sa panig ng mga Pilipino ang pagbubukas ng mga daungan ng Maynila sa pandaigdigang pangangalakal. Naging mariwasa ang ilang mga Pilipino na tinatawag na ilustrado. Kasama rito ang mga may-ari ng malalaking sukat ng lupa, mangangalakal, guro, manggagamot, manananggol, at iba pang propesyonal. Ang pagbubukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig ay nakapukaw sa damdaming nasyonalismo.
 • 2. 1. Bakit kailangan nating makinig sa mga ulat o balita? 2. Balik-aralan ang nakaraang aralin tungkol sa epekto ng pagbubukas ng mga daungan sa bansa? 3.Anu-ano ang epekto ng pagbubukas ng mga daungan ng bansa para sa pangkalakalang pandaigdig?
 • 6. Isa sa mga banyagang sumakop sa ating bansa
 • 7. Isa uri ng pananampalataya
 • 9. Ang mga Pilipino, bago pa man sakupin ng mga Espanyol ay may paraan na ng pagtuturo sa mga kabataan. Sila ay tinuturuan sa bahay ng mga gawaing praktikal gaya ng panghanapbuhay sa halip na pang-akademiko. May mga tagapagturo sa bawat tribu o baranggay subalit hindi ito maituturing na pormal.
 • 11. 1. Noong December 20, 1863, pinagtibay ng Espanya ang isang kautusan kaugnay ng sistema ng edukasyon sa kolonyang Pilipinas. 2. Sa mga unang taon ng pananakop, ang edukasyon para sa mga Pilipino ay nakatuon sa relihiyon at ito ay para lamang sa mga maykaya. 3. Dahil sa dekritong ito, naging malaya at madali ang pag-aaral para sa lahat. 4. Nagkakaloob ito ng dalawang paaralan, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae sa bawat bayan o pueblo sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan. 5. May tatlong antas: entrada, acenso, at termino. 6. Kabilang sa mga pag-aaralan ay ang doktrina ng Katolisismo, pagpapahalaga at kasaysayan, pagbasa at pagsulat ng Espanyol, matematika, agrikultura, wastong pag-uugali, pag-awit, heograpiya ng mundo, at kasaysayan ng Espanya. 7. Tinuruan din ng pananahi ang mga babae.
 • 13. 1. Sa kalaunan, ang edukasyon sa kolonyang Pilipinas ay nasa pangangasiwa na ng mga orden ng relihiyon gaya ng mga Pransiskano, Dominikano, at iba pa. 2. Nag-iba ang pokus ng pag-aaral. Mas binigyang-tuon at pinahaba ang oras sa pagtuturo ng katesismo (may kinalaman sa Katolisismo) kaysa sa akademiko. 3. Makikita natin ang layunin dito ng simbahan. Ito ay bahagi ng kanilang planong kontrolin ang buong kolonya sa pamamagitan ng relihiyon, nang sa gayon, lumawig pa ang kanilang pananakop sa Pilipinas. 4. Gayunpaman, naramdaman din ito ng mga Pilipino lalo na ang nasa gitnang uri, partikular ang mga ilustrado. Hindi sila nagsawalang-kibo sa usapaing ito. Nang maging malinaw ang pagmamalabis ng simbahan, natanim sa ilan na hindi totoo ang relihiyong ipinangangaral nila bagkus ito ay isang balat-kayo upang linlangin ang
 • 14. Nahayag ang tunay na layunin ng Espanya. Hindi nila ibig na matuto ang mga Pilipino sa halip nais nilang manatiling mangmang upang humaba pa ang kanilang pananakop.
 • 15. Karagdagang Kaalaman. Noong 1863, nagpalabas ng kautusan ang pamahalaang Espanyol ukol sa edukasyon. Nagtakda sa pagtatayo ng paaralang primarya sa bawat pueblo. Ang mga paaralan para sa mga mag- aaral na lalaki ay hiwalay sa mga mag-aaral na babae. Ang kautusan ay nagtakda rin ng pagtatayo ng paaralang normal para sa mga gurong lalaki sa ilalim ng pamamahala ng mga Heswita. Ang wikang Espanyol ay sapilitang ipinaturo. Ngunit hindi sumunod ang mga Espanyol sa kautusan na ituro ang wikang Espanyol sa katutubo. Isang katangian ng edukasyon sa panahon ng Espanyol ang pagsasaulo ng mga dasal, pagdidisiplina sa pamamagitan ng pananakot, at pananakit sa mag-aaral kapag hindi nakatupadsa itinuturo ng gurong prayle. Nagtatag sila ng mga paaralan upang mapalaganap ang doktrina ng Kristiyanismo at mkapagsanay sa mga alagad ng Diyos. Sinasanay nila ang mga katutubo na magsaulo ng mga dasal at sabay-sabay na magdasal ang mga maganak
 • 16. Bakit tila yata napakatagal bago naramdaman ng mga Pilipino ang tunay na layunin ng sistema ng edukasyon ng Espanya?
 • 17. May sariling sistema ng edukasyon ang mga Pilipino bago pa man ang pananakop. Sa sistema ng edukasyong ipinatupad ng mga Espanyol noong 1863 at sa kinalaunan, layunin nilang manatiling kulang sa kaalaman ang mga Pilipino upang humaba pa ang pananakop nila.
 • 18. Isulat ang salitang Tama sa patlang kung ang pangungusap ay tama at salitang Mali kung ang pangungusap ay mali. ________ 1. Noong 1863, nagpalabas ng kautusan ang pamahalaang Espanyol ukol sa edukasyon. ________ 2. Ang wikang Espanyol ay hindi sapilitang ipinaturo. ________ 3. Ang mga paaralan ng mga lalaki ay hiwalay sa mga paaralan ng mga babae. ________ 4. Hindi sinanay ng mga Espanyol ang mga katutubo na turuang magsaulo ng dasal at sabay-sabay na magdasal ang mag-anak. ________ 5. Layunin ng mga prayle na matutuhan ng mga katutubo ang mga batas na nakatakda sa Saligang Batas ng Espanya.
 • 19. Takdang-aralin: Sa kalahating papel, sumulat ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon.