Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2

3,559 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2

 1. 1. Markahan 2: Pagsibol ng Kamalayang Pilipino Modyul 3: KILUSANG PROPAGANDA Gawain: 1. Mga Repormista at Kanilang Adhikain 2. Mga Problema ng Kolonya ayon sa Propagandista 3. Sariling Dyaryong Pampropaganda TUKLASIN: ANG KILUSANG PROPAGANDA Lalong lumala ang kalagayan ng mga Pilipino pagkaraan ng pag-aalsa 1872 dahil sa patuloy na pang-aabuso ng mga Espanyol.Tatlong mahahalagang pangyayari ang nakagising sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Ito ang pagsibol ng mga ilustrado o intelligentsia, ang liberal na administrasyon ni Gobernador Heneral Carlos Ma. De La Torre, at ang pagbitay sa tatlong pari na sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Namulat ang mga Pilipino sa katotohanang wala nang pag-aasang mabago pa ang pamamahala ng bayan sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Espanyol. Ang mga Pilipinong marurunong at nakakaangat-angat sa buhay o mga tinaguriang “Ilustrado” ay nagtungo sa ibang lugar upang mag-aral. Nagbuklodbuklod sila at nagkaisa upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga mapayapang kampanyang humihingi ng reporma at pagbabago sa sistema ng pamamahala ng mga Espaήol. Ito ay kilala bilang "Kilusang Proganda". Kinilala sina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, at Marcelo H. Del Pilar bilang mga pangunahing propagandista. Ang pangunahing mithiin ng mga propagandista o repormista ay ang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino at mabago ang pamamahala ng Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod: 1. Magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Espanyol sa harap ng batas. 2. Gawing lalawigan o bahagi ng bansang Espanya ang Pilipinas. 3. Magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa Kortes ng Espanya. 4. Sekularisasyon ng mga pari o parokya sa Pilipinas. 5. Pagkalooban ang mga Pilipino ng kalayaan sa pagsasalita,pamamahayag, pagpupulong at paghaharap ng mga karaingan laban sa mga pang-aabuso. 6. Bigyan ng pantay na karapatan ang mga Pilipino na maipagtanggol ang sarili sa mga kasalanang ipinararatang sa kanila. 1|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 2. 2. Nagtatag ng pahayagan ang Kilusang Propaganda. Ito ang La Solidaridad. Nagsilbing instrumento ang pahayagan upang magsama-sama ang ating mga bayani at maipahayag ang kanilang damdamin. Si Graciano Lopez Jaena ang hinirang na patnugot ng nasabing pahayagan na naglabas ng unang isyu noong ika-15 ng Pebrero, 1889. Sa pagpapalaganap ng mithiing Pilipino ay kasama rin sina Mariano Ponce, Antonio Luna, Jose Ma. Panganiban, at ilan pang hindi naging masigasig sa bandang huli. Gumamit sila ng iba’t ibang sagisag upang hindi makilala at mailigtas ang kanilang mga kaanak kung sakaling paghigantihan sila ng mgaKastila. Dahilan sa sila ay mga anak-mayaman, ilan sa mga propagandista ay naging aktibo habang nasa Madrid at Europa. Ang mga Layunin ng La Solidaridad Nilayon ng La Solidaridad ang mga sumusunod: Tumulong sa mapayapang paraan upang makamtan ang mga pagbabago sa pulitika at lipunan. Ilantad ang nakalulunos na kalagayan ng mga Pilipino sa bansa upang mabigyang-lunas ng Espanya. Hadlangan ang masasamang impluwensya ng nepotismo (paggamit ng impluwensya upang mapaunlakan ang isang kaanak) at konserbatismo (pagiging makaluma) sa pamamalakad ng pamahalaan. Itaguyod ang mga kaisipang liberal at kaunlaran ng bansa. Ipaglaban ang makatuwirang mga mithiin ng mga Pilipino sa buhay, demokrasya, at pamumuhay na mapayapa at maligaya. Ilantad ang mga di kanais-nais na gawi ng mga prayle at mga tiwaling patakaran ng simbahan. Sikaping himukin ang mga Pilipino tungo sa pagkakaisa. Naging maayos ang unang isyu ng pahayagang La Solidaridad.Ang ikalawang isyu nito ay isinulat sa Madrid, Espanya. Ang unang patnugot na si Graciano Lopez Jaena ay sumulat ng Fray Botod na tumuligsa sa mga pang-aabuso ng mga prayleng Espanyol. Ang ikalawang patnugot ay si Marcelo H. del Pilar. Itinatag at pinatnugutan niya ang Diariong Tagalog noong 1882 kung saan inilathala niya ang karaingan at kahilingan para sa mga pagbabago ng mahihirap. Sa La Solidaridad, gumamit siya ng sagisag na “Plaridel”. Si Dr. Jose Rizal, ang ating Pambansang Bayani, ang sumulat naman ng nobelang Noli Me Tangere kung saan tinalakay niya ang maling sistema ng lipunan na nagpapahirap sa mga Pilipino noon. Sa kanyang akdang El Filibusterismo,tinalakay naman ni Jose Rizal ang mga gawain ng isang rebolusyonaryo.Sa pagsulat sa La Solidaridad, gumamit si Rizal ng mga sagisag sa panulat tulad ng “Dimasalang” at 2|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 3. 3. “Laong-Laan”. Ang iba pang manunulat at ang kanilang mga sagisag ay sina: Mariano Ponce (Tikbalang, Naning at Kalipulako), Dominador Gomez (Romiro Franco), Antonio (Tagailog), at Jose Maria Panganiban (Jomapa).Hindi nalaunan at nagsara ang La Solidaridad bunga ng maraming balakid na kinaharap nito. Kulang ang pondo, walang kalayaan ang operasyon, at walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Panimulang Gawain #1. You-Scoop Po! Suriin ang mga sumusunod na mga larawan. Tukuyin ang mga suliranin ng Pilipinas sa panahon ng Kolonisasyon ng mga Español at sa kasalukuyan na ipinapakita sa mga larawan. Pamprosesong Tanong: Ano-ano ang mga suliraning panlipunan ang makikita sa mga larawan? Makikita pa ba ang mga nasabing suliranin sa kasalukuyan? Patunayan. Paano sinubukang solusyunan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Español ang mga nasabing suliranin? Para sa Guro: Batay sa larawan, makikita ang ilan sa mga suliranin ng Pilipinas sa panahon ng kolonisasyon ng mga Español hanggang sa kasalukuyan tulad ng kahirapan, katiwalian sa iba’t ibang institusyon, at ang mga suliraning dala ng ipinakilalang bagong relihiyon – ang Katolisismo. Ang ilan sa mga nasabing suliranin ay sinubukang solusyunan sa pamamagitan ng mapayapang pakikibaka, ang ilan nama’y sa pamamagitan ng armadong pakikibaka o mga pag-aalsa/rebolusyon. 3|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 4. 4. Panimulang Gawain #2: Punan ang tsart na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa Kilusang itinatag ng mga Ilustrado na naghahangad ng reporma o pagbabago sa Pamahalaang Español. LAYUNIN KILUSANG PROPAGANDA MGA PROPAGANDISTA MGA SAGISAG-PANULAT Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang pangunahing layunin ng Kilusang Propaganda? 2. Bakit gumagamit ng sagisag-panulat ang mga propagandista sa pagsusulat ng kanilang mga akda? 3. Paano napukaw ang damdaming makabayan ng mga Pilipino upang maghangad ng pagbabago sa Pamahalaang Español? PAGSUSURI Sanggunian 1: The Aspiration of the Filipinos Learner’s Module, pp. 97-98 Gawain 1: Ating Alamin. Ilahad ang mga adhikain/kahilingan ng mga Propagandista ayon sa siping binasa sa pamamagitan ng pagpunan ng tsart sa ibaba. ADHIKAIN/KAHILINGAN Pamprosesong Tanong: a. Sa iyong palagay, may katwiran ba ang mga pagbabagong hinihiling ng mga Propagandista sa Pamahalaang Español? b. Anong kalayaan o karapatan ang nais makamit ng mga Pilipino sa ilalim ng Pamahalaang España? c. Sa paanong paraan hinangad ng mga Ilustradong propagandista ang kanilang kahilingan? 4|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 5. 5. Gawain 2. Liham para sa Pagbabago. Gumawa ng liham para sa mga pinuno ng ating Pamahalaan na naglalaman ng mga nais mong pagbabago sa ating lipunan. ISKORING RUBRICS PARA SA ISANG LIHAM PAGKAKAISA ORGANISASYON MEKANIKS 1. Maayos ang paglalahad ng ideya. 2. Namumukod tangi ang mga detalye 3. Ang lahat ng ideya ay lohikal na sumusuporta sa nailahad na paksa 1. Organisado ang mga ideya sa kabuuan ibinatay ang presentasyon ng daloy sa iba’t ibang mga kaalaman (halimbawa, karanasan, ilustrasyon) 2. Ang pinagsama-samang ideya ay malinaw na naipahayag 1.Ang pangungusap ay nailahad sa lohikal na pamamaraan. 2.Ang mga salita ay malinaw at madaling mabasa. 3.Maayos ang gramatika at may istilong kakaiba. Kung ang lahat ng mga katangian ay matatagpuan sa gawaing liham magbigay ng 3 puntos, kung dalawa lamang magbigay ng 2 puntos at kung isa lamang 1 puntos. Pagsama-samahin ang puntos at bigyan ito ng karampatng grado base sa inyong istandard. Sanggunian 2. Monarchism in the Philippines ni Marcelo H. del Pilar Learner’s Module, p. 100-101 Gawain 3. I-ART e Mo! Pangkatang Gawain: Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa tatlong pangkat upang gumawa ng isang tableau nagpapakita ng mga gawain at tungkulin ng mga prayle sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas . Pamprosesong Tanong: 1. Ilarawan ang mga tungkulin at gawain ng mga prayle noong panahon ng mga Kastila batay sa ipinakitang tableau. 2. Ano-ano ang mga naging epekto ng mga di- makatwirang pamamalakad ng mga prayle sa buhay ng mga Pilipino? 3. Sa iyong palagay, makatwiran ba ang mga tungkuling iniatang sa mga prayle noon? Bakit? Pangatwiranan ang sagot. 5|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 6. 6. RUBRIKS PARA SA TABLEAU Markahan ang ipinakitang pagsasadula: sa iskalang 1-5 kung saan ang 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. Batayan 1. Malinaw na nailahad ang paksa 2. Napili ang mga karapat-dapat na magsisiganap 3. Naisasadula ang mensahe ng ulat 4. Magaling ang pagtatanghal ng dula Kabuuang Iskor Natamong Iskor Katumbas na Interpretasyon: 16-20 -Napakahusay 11-15 -Mahusay 6-10 -Katamtaman 1-5 -Dapat pang linangin Sanggunian 3. Aba Ginoong Barya ni Marcelo H. del Pilar Learner’s Module, p. 103 Gawain 4. Noon at Ngayon. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa binasang akda. Tungkol saan ang akda ni Marcelo H. del Pilar? Ano-ano ang maaring dahilan ng pagsulat niya nito? Batay sa panimulang gawain, anong suliranin ng Pilipinas sa ilalim ng mga Español ang ipinapakita ng nasabing akda? Makikita pa ba ang mga nasabing puna sa ilang mga institusyon sa kasalukuyang panahon? Mula sa nasabing akda, ang mga mag-aaral ay magpapangkatan upang gumawa ng isang pagsasaliksik ukol sa mga puna ni Marcelo H. del Pilar sa Simbahan sa nasabing panahon at mga isyung kinakaharap ng Simbahan sa kasalukuyan. Tignan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito sa pamamagitan ng pagbuo sa sumusunod na graphic organizer 6|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 7. 7. NGAYON NOON Para sa Guro: Ang akda ni Marcelo H. del Pilar na pinamagatang “Aba Ginoong Barya” ay posibleng naiakda dahil sa mga kapuna-punang mga suliranin at/o problemang kinasangkutan ng Simbahang Katoliko. Ito na rin marahil ang isang dahilan kung bakit ito nasa anyo ng isangdasal. Batay sa unang gawain, ang suliraning ipinapakita ng akda ni del Pilar ay ang suliranin sa loob ng Simbahang Katoliko na siyang itinuturing na isa sa pinakamahalagang institusyon ng nasabing panahon. Opo. Ang sagot ay maaaring maiba batay sa resulta ng pananaliksik. Gawain 5. PINTAdos a. Magdala ng mga sumusunod: Cartolina Kagamitang pang-guhit Kagamitang pang-kulay b. Gamit ang mga nasabing kagamitan, ang mga mag-aaral ay gagawa ng isang masining na representasyon ng akda ni Marcelo H. del Pilar na “Aba Ginoong Barya” sa anyo ng isang poster. c. Gamitin ang rubric bilang batayan ng pagmamarka sa pangkatang gawain. 7|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 8. 8. Pamantayan Nilalaman (20%) Kaangkupan ng Konsepto (20%) Orihinalidad (10%) Kabuuang presentasyon (25%) Pagkamalikhain (25%) Napakahusay (3) Naipapakita at naipaliliwanag ng maayos ang ugnayan ng lahat ng konsepto sa paggawa ng poster Maliwanag at angkop sa paggawa ng Poster Mahusay (2) May kakulangan sa maayos na nagpapaliwanag sa ugnayan ng lahat ng konsepto sa paggawa ng poster May kakulangan sa mensahe sa paglalarawan ng konsepto Nagsisimula (1) Hindi naipaliwanag ng maayos ang ugnayan ng lahat ng konsepto sa paggawa ng poster Hindi maliwanag at hindi angkop ang mensahe sa paglalarawan ng konsepto Orihinal ang May kakulangan sa Walang orihinalidad konsepto sa paggawa orihinal na konsepto sa konsepto at paksa ng poster o paksa sa paggawa sa paggawa ng ng poster poster Malinis at maayos May bahaging may Hindi malinis at ang kabuuang kakulangan sa aspeto maayos ang presentasyon ng kalinisan at kabuuang kaayusan ng presentasyon kabuuang presentasyon Gumamit ng Hindi gaanong Hindi gumamit ng tamanag gumamit ng tamang tamang kombinasyon kombinasyon ng kombinasyon ng ng kulay upang kulay upang kulay upang maipahayag ang maipahayag ang maipahayag ang nilalaman, konsepto nilalaman, konsepto nilalaman, konsepto at mensahe ng mensahe at mensahe Sanggunian 4. The Distressing Situation of the Philippines ni Graciano Lopez Jaena Learner’s Module pp. 104-105 Gawain 6. Nakababagabag Nga Ba? Suriin ang nilalaman ng akda ni Graciano Lopez Jaena sa pamamamagitan ng pagsagot sa APPARTS Analysis Chart sa ibaba. 8|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 9. 9. The Distressing Situation of the Philippines Significance Author Ano ang kahalagahan ng sipi? Sino ang nagsulat? The Main Idea Place Ano ang mensaheng gustong iparating ng sipi? Ano ang konteksto ng sipi? Reason Prior knowledge Bakit sinulat ang dokumento? Sino ang nagsulat? Audience Para kanino ang sipi? Pamprosesong Tanong: 1. Anong problema ang nakita ni Jaena sa pagtupad ng mga opisyal ng kanilang tungkulin? 2. Ano ang reaksyon ni Jaena sa mga kasanayan ng mga empleyado ng pamahalaan? 3. Paano nakaapekto ang pagpapalit ng mga opisyal at empleyado sa pamamahala ng Pilipinas ayon sa sipi? 4. Paano inilarawan ni Jaena ang kalagayan ng Pilipinas ayon sa sipi? Para sa Guro Author – Graciano Lopez Jaena Place – Espanya, 1887 Prior knowledge – maaring magkaiba Audience – mga opisyal na Espanyol sa Espanya Reason – Ipakita ang mga problemang dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol The Main Idea – kawalan ng kakayahan ng mga opisyal sa Pilipinas sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin/Kawalan ng pagbabago o pag-asenso sa pamumuhay ng mga Pilipino Significance – Ipinakikita nito ang pananaw ng isang Pilipino sa katauhan ni Jaena ukol sa dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino 9|DIVISION OF MALABON AND NAVOTAS
 10. 10. Gawain 7. Ganito Sila Noon, Ganito Tayo Ngayon. Sa pamamagitan ng t-tsart ay paghambingin ang paraan ng pamamahala noong panahon ng mga Espanyol at sa kasalukuyan. Panahon ng Espanyol Kasalukuyan Pamprosesong Tanong: 1. Sa anong mga aspeto nagkakapareho at nagkakaiba ang pamamahala noong panahon ng mga Espanyol at sa kasalukuyan? 2. Ano ang dahilan ng pagbabago sa pamamahala mula noong panahon ng mga Espanyol at sa kasalukuyan? Gawain 8. Pangako Sa’ Yo. Gumawa ng isang panunumpa bilang mag-aaral na naglalahad ng iyong gagawin upang hindi na maranasan ng Pilipinas sa kasalukuyan ang mga problemang inilahad ni Jaena sa kanyang sipi. PANUNUMPA Ako si ____________________________ ay nangangakong _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________. 10 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 11. 11. Sanggunian 5. The Indolence of the Filipinos ni Jose Rizal Learner’s Module, pp. 106-107 Gawain 8. Anim na C, Very Easy. Bumuo ng iyong grupo at sama-samang suriin ang nilalaman ng akdang ito ni Jose Rizal sa pamamagitan ng pagbigay ng mga kinakailangang impormasyon sa 6 C’s of Primary Source Analysis Chart sa ibaba. Content Citation (Ano ang mahahalagang ideya ang nakasaad sa (Sino ang nagsulat?) dokumento?) (Kailan at saan sinulat?) Context (Anong historikal na kaganapan ang nangyayari nang isulat ang dokumento?) Communication (Ano ang bias ng nagsulat?) On the Indolence of the Filipinos Connections (Ano ang iyong dating kaalaman ukol sa primaryang batis na ito?) Conclusions (Ano ang kahalagahan ng siping ito sa pagunawa ng kasaysayan ng Pilipinas?) Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang kaugnayan ng bias sa mensaheng nais iparating ni Jose Rizal sa kanyang akda? 2. Gaano kahalaga ang konteksto sa paghubog ng mensaheng nais iparating ni Rizal? 3. Kung ikaw ay nabuhay sa panahon ni Jose Rizal, ano naman ang iyong magiging kaisipan ukol sa kawalan ng pambansang damdamin ng mga Pilipino? 11 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 12. 12. Para sa Guro: Content - Ang dokumento ay tungkol sa problemang dulot ng kawalan ng pambansang damdamin. Isinaad ni Rizal ang dahilan at ang epekto ng kawalan ng pambansang damdamin. Context – Ang mga Propagandista sa panahong ito ay masigasig na naglalantad ng mga problemang nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol sa pamamagitan ng paglalathala ng mga babasahin. Communication - Si Jose Rizal ay miyembro ng Propagandista na ang layunin ay maglantad ng mga problema sa Pilipinas. Citation – Si Jose Rizal ang nagsulat at isinulat noong Agosto 31, 1890 Connections – Maaaring magkaiba ang sagot ng mga bata batay sa kanilang dating kaalaman Conclusion – Napakalaking suliraning kinakaharap ng mga Pilipino sa panahong ito ay ang kawalan ng pambansang damdamin. Ito ay dulot na rin ng kawalan ng karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol. Hindi magiging possible ang pag-unlad kung walang pakialam ang mga tao sa mga pang-aabusong kanyang nararanasan sa kamay ng Espanyol at mga tiwali at walang kakayahang opisyal. Para sa Guro: Content - Ang dokumento ay tungkol sa problemang dulot ng kawalan ng pambansang damdamin. Isinaad ni Rizal ang dahilan at ang epekto ng kawalan ng pambansang damdamin. 12 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 13. 13. Gawain 9. Tara! Usap Tayo! Ang nasa ibaba ay isang kunwaring usapan ng isang bata at ni Jose Rizal. Ipagpalagay na ikaw si Jose Rizal at sagutin ang mga katanungan ng mga bata batay sa siping On the Indolence of the Filipinos. Dr. Rizal, ano po ang ibig ninyong sabihin sa katawagang pambansang damdamin? Ang pambansang damdamin ay_______________________ _________________________ _________________________ _________________________ __ Sa tingin po ba ninyo ay mayroong pambansang damdamin ang mga Pilipino noon? Bakit po? ____ sapagkat _____________ Napakahalaga ang _________________________ pagkakaroon ng pambansang _________________________ damdamin sapagkat________ _________________________ __ _________________________ _________________________ __ Ano po ang mga maaaring maging epekto sa bayan kapag ang mga opisyal ng pamahalaan ay walang kakayahan at mga tiwali? Ang ating bayan ay__________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________. Dr. Rizal, bakit po mahalagang mabuo sa mga Pilipino ang pambansang damdamin? Napakahalaga ang pagkakaroon ng pambansang damdamin sapagkat________ _________________________ _________________________ _________________________ __ 13 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 14. 14. Para sa Guro: Mga posibleng sagot: 1. Ang pambansang damdamin ay ang damdaming dulot ng pagiging isang bayan katulad ng organismong may mga ugat na dinadaanan ng dugo para bumuhay at kumilos nang isa. Sa damdaming ito ay umiiral ang bayan at hindi ang indibidwal na tao. 2. Wala, sapagkat walang kalayaang tinatamasa ang mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol. Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away. 3. Magiging patuloy lamang ang mga pang-aabusong ginagawa sa mga Pilipino. 4. Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod-buklod ng mga Pilipino. Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa. Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung may damdaming pambansa. Pagtutuunan ng pansin ang mga kapos-palad na kababayan dahil di lang ang sarili ang pagiisipan. Gawain 10. Ikaw ang Humusga. Isa-isahin ang mga mahahalagang puntos na sinulat ni Jose Rizal at ilahad ang iyong pagsang-ayon o pagtutol sa kanyang mga ideya kalakip ang iyong mga dahilan sa pamamagitan ng You Be the Jury Worksheet. Isulat ang mga mahahalagang ideyang binanggit ni Jose Rizal sa kanyang akda. Iyong lagyan ng (/) ang iyong posisyon sa ideya ni Rizal (sang-ayon o tutol) at ilagay ang iyong dahilan Ideya#1: Sang-ayon Dahilan: Tutol Ideya#2: Sang-ayon Dahilan: Tutol 14 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 15. 15. ABSTRACTION Gawain 11. Kumpletuhin ang mga exit slips sa ibaba upang mabuo ang mga mahahalagang kaisipang natutunan sa modyul. Exit Slip #1 Ang kilusang propaganda ay may layuning_____________________________________________ ___________________________________________________. Exit Slip #2 Nakamit/Hindi nakamit ng mga propagandista ang kanilang mga layunin sapagkat_____________________________________ ____________________________________________________ ___________________________________________________. Exit Slip #3 Nanatili pa/Hindi na nanatili ang mga suliraning inilahad ng mga propagandista sa kasalukuyan sapagkat ____________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ___________________________________________________. Application Gawain 12. ANG SCRAPBOOK KO! 1. Ikaw ay naatasan na gumawa ng scrapbook na maaaring maglaman ng mga larawan, sariling karanasan, mga sipi o artikulo na nakuha mula sa iba’t ibang sanggunian na nagpapakita ng diwa ng kabayanihan, katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Inaasahan na dapat ay maglagay ng repleksyon sa bawat bagay na lalamanin ng scrapbook. Sa repleksyon ay dapat makita ang pagkakaugnay ng mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino noong panahon ng mga propagandista at sa kasalukuyan at ang mga mungkahi upang bigyang tugon ang mga inilahad na suliranin. 15 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 16. 16. Rubriks sa Pagmamarka ng Scrapbook. Pamantayan 4 3 Kaugnayan sa paksa Ang scrapbook ay nagpapakita ng mahusay na paguugnay sa paksa Ang scrapbook ay nagpakita ng pag-uugnay sa paksa Mensahe ng scrapbook Naipabatid ng buo ang mensahe ng scrapbook Naipabatid ang mensahe ng scrapbook sa mga tagapagmasid Naipabatid ng kaunti ang mensahe ng scrapbook sa mga tagapagmasid Hindi naipabatid ang mensahe ng scrapbook sa mga tagapagmasid Pagkamalikhain Nakalikha ng orihinal na scrapbook ang pangkat Nakalikha ng scrapbook ang pangkat Hindi natapos ng pangkat ang scrapbook Walang nagawang scrapbook ang pangkat Nakatawag Nakatawag ng agad ng pansin ang pansin ang scrapbook sa scrapbook sa mga mga tapagmasid tagapagmasid Hindi agad nakatawag ng pansin ang scrapbook sa mga tagapamasid Hindi nakatawag ng pansin ang scrapbook Kulang ang mga kagamitang ginamit sa paggawa ng scrapbook Walang dalang gamit ang pangkat sa paggawa ng scrapbook Dating ( Impact ) Kalidad ng mga kagamitang ginamit Kumpleto, malinis at maayos ang mga kagamitang ginamit sa paggawa ng scrapbook Malinis ang mga kagamitang ginamit sa paggawa ng scrapbook 2 1 Puntos Ang scrapbook Ang scrapbook ay nagpakita ng ay hindi maliit na pagnagpakita ng uugnay sa pag-uugnay sa paksa paksa 16 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S
 17. 17. Kabuuan ng Puntos /20 Division of Malabon City Cardenas, Fitzpatrick I. Castro, Fe Cruz, Mark Alvin M. Villarico, Erlinda Division of Navotas City Francis R. Pascual Ligaya A. Orqueza Antonia Dy Emerlito Matias 17 | D I V I S I O N O F M A L A B O N A N D N A V O T A S

×