SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Ang Pilipinas, ayon kay Norio Usui ng Asian Development Bank (ADB),
ay may malusog na sektor ng paglilingkod na sandigan ng ating ekonomiya.
Subalit kailangan ng bansa na magkaroon ng ganoon ding kalakas na
sektor ng industriya upang makapagbukas ng mas maraming pagkakataon
na makahanap ng trabaho ang mga mamamamayan.
Ito ay isang pagpapatunay na ang sektor ng industriya ay isang
mahalagang bahagi upang matamo ang kaunlaran.
Pangunahing layunin nito ay maiproseso ang mga hilaw na materyal o
sangkap na materyal upang makabuo ng mga produktong ginagamit ng tao.
Karaniwang nagmumula sa agrikultura ang mga hilaw na materyal
upang mabuo ang mga produktong maaaring ipagbili sa mga mamimili o
gamitin bilang bahagi ng isang produkto tulad ng tornilyo sa kotse.
Ang sector ng industriya ay nahahati sa sumusunod na sekondaryang sektor:
Pagmimina
Ang sekondaryang sektor na kung saan ang mga metal, di-metal,
at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang
gawing tapos na produkto (halimbawa ay hikaw na gawa sa ginto) o
kabahagi ng isang yaring kalakal (halimbawa ay tornilyo para sa kotse).
Ang mismong produkto, hilaw man o naproseso ang nagbibigay ng
kita para sa bansa.
Pagmamanupaktura.
Ayon sa diksiyonaryong Macquarie, ang pagmamanupaktura ay
tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual
labor o ng mga makina.
Dagdag dito, inilarawan din ng Australian and New Zealand
Standard Industrial Classification (ANZSIC) na nagkakaroon ng
pisikal o kemikal na transpormasyon ang mga materyal o bahagi nito
sa pagbuo ng mga bagong produkto.
Konstruksiyon
Kabilang dito ang mga gawaing tulad ng pagtatayo ng mga gusali,
estruktura at iba pang land improvements halimbawa ay tulay, kalsada
at iba pa bilang bahagi ng serbisyo publiko ng pamahalaan sa mga
mamamayan.
Kasama rin sa sekondaryang sektor na ito ang probisyon sa
pagbibigay ng serbisyong teknikal at konstruksiyon tulad ng
pagsasaayos at pagmimintina kasama na rin ang ang personal na
konstruksiyon ng mga tirahan.
Utilities (koryente, gas, at tubig)
Ito ay binubuo ng mga kompanyang ang pangunahing layunin ay
matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa tubig,
koryente, at gas.
Sa sekondaryang sektor na ito, malaki ang papel ng pamahalaan
upang masiguro ang maayos na serbisyo.
Kasama sa mga tungkuling ito ang paglalatag ng mga
imprastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang
nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. Ito ay bilang paninigurong ang
bawat mamamayan ay maaabot ng mga nasabing serbisyo.
Sa pangkalahatan, ang sektor ng industriya ay isang mahalagang
bahagi ng ekonomiya ng bansa. Ang bansa, ayon sa artikulo mula sa
Economy Watch, ay ikatatlumpu’t dalawang (32) bansa na may
pinakamalaking ekonomiya sa mundo at may GDP na US$188.719B
noong 2010.
Dahil dito, ang Pilipinas ay may napakalaking potensiyal upang maging
ganap na industriyalisado.
Dagdag ni Ginoong Usui ng ADB, ‘ang Pilipinas ay maaaring maging
pangunahing lokasyon ng produksiyon sa Asya. Sa panahon na
naghihigpit ang pamilihan ng manggagawa sa ibang mundo, at habang
patuloy na bumabangon pa lamang mula sa mga kalamidad ang ibang
bansa at sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng Yen, ang Pilipinas ay
may isang napakalaking pagkakataon upang makaakit ng mga dayuhang
mamumuhunan. Inaasahang ang tagumpay ay hindi malayo para sa mga
Pilipino’.
Kahalagahanng Sektor ng Industriya
Malaki ang paghahangad ng maraming bansa na matamo ang kaunlaran. Karaniwang
iniuugnay ang industriyalisasyon sa kaunlaran ng isang bansa. Ito ay alinsunod sa
modernization theory ni Walt Rostow batay sa artikulo ni Peter Kasanda na nagsaad na
ang kaunlaran ay matatamo kung susundan ang mga dinaraanang na proseso ng mga
mauunlad na bansa.
Ayon naman sa batayang aklat ng Araling Panlipunan IV nina Balitao et al. (2012) na
kanilang hinalaw sa mga kanluraning ekonomista, ang kaunlaran ay maaaring maganap
kung magkakaroon ng transpormasyon ang isang lipunan mula sa ‘pagiging rural,
agricultural, atrasado, at mapamahiin patungong urban, industriyal, progresibo, at
moderno’.
Ang paniniwalang ito ay naging isang mainit na paksa sa maraming panig ng mundo
dahil sa magkakaibang paniniwala at kalagayan. Ang isang debate tungkol sa teorya ay
batay sa hindi magkakaparehong katangian ng mga bansang papaunlad. Ngunit sa
anumang kaparaanan, malinaw ang mensahe na ninanais ng bawat bansa, ito ang
makamit ang kaunlaran na mayroon ang mayayamang bansa tulad ng Japan, Singapore,
Switzerland, at iba pa.
Ayon kina Balitao et al. (2012), may kaukulang kahulugan ang
konsepto ng industriyalisasyon. “Hindi lamang ito nangangahulugan ng
paggamit ng mga makinarya at pag-unlad ng mga industriya. Higit sa
lahat, tinutukoy nito ang pagbabagong teknolohikal na sinasabayan ng
mga pagbabagong pangkultura, panlipunan, at pansikolohiya.
Nagpapakita ito ng pagtanggap ng isang kaayusang teknolohikal sa
halip na panatilihin ang isang kaayusang tradisyonal. Pinakatiyak na
katibayan ng industriyalisasyon ang pag-ikot ng industriyal na pagawaan.
Masasabing may kaunlarang pang industriya kung lubos na napakilos
ang lahat ng mga pabrika at may mataas na bahagdan ng mga taong
kabilang sa lakas-paggawa.
Kahinaan ng Sektor ng Industriya
Policy Inconsistency
Ang kahinaan ng pamahalaan na magkaroon ng mga polisiyang
susuporta sa pagpapalakas ng industriya ang isa sa mga dahilan sa
pagkawala at pag-iwas ng mga mamumuhunan sa bansa.
Nangyari ito sa panahon na ang mga bansang China at Vietnam ay
mayroong murang lakaspaggawa at mas madaling regulasyon sa
pagnenegosyo.
Dahil dito, mas maraming mga mamumuhunan ang naging
interesadong magtayo ng kanilang mga negosyo sa dalawang bansa.
Inadequate Investment.
Ang pamumuhunan ay mahalaga upang malinang ang teknolohiya at
mapalakas ang kasalukuyang industriya. Kung may sapat na kakayahang
pinansiyal, mas madali sa isang bansa na magbago ng negosyo at
magpokus sa mga produktong may mataas na demand.
Ngunit dahil sa mababang antas ng pamumuhunan sa Pilipinas
kompara sa mga karatig bansa, naging mahirap para sa mga negosyante
na mapalakas ang teknolohiya o magbago ng mga produktong ginagawa.
Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na demand sa mga
makabagong gadyet sa buong mundo. Nagdulot ito sa mabagal na pagtaas
ng kita mula sa industriya.
Macroeconomic Volatility and Political Instability.
Ang kahinaan ng mga elemento ng makroekonomiks at ang kaguluhang
politikal sa bansa sa iba’t ibang panahon ay nagtulak sa mga lokal at
dayuhang mamumuhunan na huwag magnegosyo sa bansa.
Bunga nito ang mababang antas ng pamumuhunan na nagresulta sa
matamlay na industriya at mabuway na ekonomiya.
Epekto ng Industriyalisasyon
Ang kaugnayan ng industriyalisasyon sa kaunlaran, ayon sa mga ekonomistang
tulad nina Adam Smith (1776), Marx, Engels (1848) at John Willamson (1990), ang
patuloy na motibasyon ng maraming bansa na mapataas ang produksiyon ng sektor
ng ekonomiya.
Ngunit ayon din sa kanila, sa kabila ng mga benepisyo na dala ng industriyalisasyon
sa buhay ng mga mamamayan, marapat na makita rin ang epekto nito. Mangangailangan
ng kritikal na pag-unawa at pagninilay upang mapagtimbang ang kahalagahan at epekto
ng industriyalisasyon at ang pangmatagalang implikasyon nito sa lipunan at sa bawat isa.
Ayon sa mga ekonomistang nabanggit sa itaas, ang industriyalisasyon ay
nakapagdudulot ng mataas na antas ng polusyon, hindi pagkakapantay ng kalagayang
pang-ekonomiko, at ang pagbaba ng pagkakaisa sa mga miyembro ng komunidad dahil sa
paglakas ng kumpetisyon.
Nabanggit din sa batayang aklat na isinulat nina Balitao et al. (2012) na ang polusyon
at pagkasira ng kapaligiran ay masyadong mabilis dulot ng industriyalisasyon. Samantala,
batay naman kay Williamson (1999), na binanggit sa dyornal nina Federman at Levine
(2005), ang industriyalisasyon ay maaari ding maging dahilan upang bumaba ang bilang
ng mga mag-aaral sa paaralan dahil nahihikayat silang magtrabaho sa halip na tapusin
ang kanilang pag-aaral.
Dahil dito, inaasahang maging mapanuri at matalino ang pamahalaan. Totoong
maraming benepisyo kapag nakamit ng bansa ang kalagayang industriyal na karaniwang
nakaugnay sa kaunlaran.
Subalit, nangangailangan ding maunawaan at makilala ang mga negatibong epekto
nito, higit kung ang isang bansa ay may kahinaan sa mga regulasyon na ipinatutupad.
Tandaang ang pamahalaan ay may responsibilidad na pangalagaan ang limitadong likas
na yaman ng bansa upang masiguro na maiingatan ang mga ito.
Gayundin naman, dapat na maikintal sa mga mamamayan na ang bawat isa ay
katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod at pag-iingat ng ating yamang likas dahil
kapag napabayaan, maaaring wala nang magamit pa ang susunod na henerasyon ng mga
Pilipino.
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx

More Related Content

What's hot

Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptx
Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptxMga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptx
Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptxmelissakarenvilegano1
 
Ppt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-versionPpt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-versionShiella Cells
 
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasMELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasRivera Arnel
 
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth QuarterAP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth QuarterCj Obando
 
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...Rodel Sinamban
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawaka_francis
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodRivera Arnel
 
Aralin 3 Sektor ng Industriya
Aralin 3 Sektor ng IndustriyaAralin 3 Sektor ng Industriya
Aralin 3 Sektor ng Industriyaedmond84
 
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanMELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanRivera Arnel
 
Aralin 10 supply at ang bahay kalakal
Aralin 10 supply at ang bahay kalakalAralin 10 supply at ang bahay kalakal
Aralin 10 supply at ang bahay kalakalRivera Arnel
 
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang PiskalMELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang PiskalRivera Arnel
 
araling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptx
araling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptxaraling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptx
araling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptxfedelgado4
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorRivera Arnel
 
Ap9 Q4 Module 1 PPT.pptx
Ap9 Q4 Module 1 PPT.pptxAp9 Q4 Module 1 PPT.pptx
Ap9 Q4 Module 1 PPT.pptxElsaNicolas4
 
Elastisidad ng Suplay
Elastisidad ng SuplayElastisidad ng Suplay
Elastisidad ng SuplayApril Lane
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSofia Cay
 

What's hot (20)

Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptx
Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptxMga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptx
Mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita.pptx
 
Ppt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-versionPpt pambansang-kita new-version
Ppt pambansang-kita new-version
 
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasMELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
 
Modyul 8 pakikilahok at bolunterismo
Modyul 8 pakikilahok at bolunterismoModyul 8 pakikilahok at bolunterismo
Modyul 8 pakikilahok at bolunterismo
 
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth QuarterAP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
 
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingk...
 
Sektor ng Agrikultura
Sektor ng AgrikulturaSektor ng Agrikultura
Sektor ng Agrikultura
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
 
Niyebeng itim
Niyebeng itimNiyebeng itim
Niyebeng itim
 
Aralin 3 Sektor ng Industriya
Aralin 3 Sektor ng IndustriyaAralin 3 Sektor ng Industriya
Aralin 3 Sektor ng Industriya
 
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanMELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
 
Aralin 10 supply at ang bahay kalakal
Aralin 10 supply at ang bahay kalakalAralin 10 supply at ang bahay kalakal
Aralin 10 supply at ang bahay kalakal
 
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdfSEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
 
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang PiskalMELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
 
araling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptx
araling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptxaraling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptx
araling panlipunan grade 9 4th quarter AP9Q4M1.pptx
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
 
Ap9 Q4 Module 1 PPT.pptx
Ap9 Q4 Module 1 PPT.pptxAp9 Q4 Module 1 PPT.pptx
Ap9 Q4 Module 1 PPT.pptx
 
Elastisidad ng Suplay
Elastisidad ng SuplayElastisidad ng Suplay
Elastisidad ng Suplay
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
 

Similar to Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx

MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxMGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxsophiadepadua3
 
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptxQ4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptxarahalon
 
Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptx
Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptxUgnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptx
Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptxEduardoReyBatuigas2
 
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptxAraling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptxMarkAgustin23
 
Anyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptxAnyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptxnylmaster
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdfBryanDomingo9
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdfBryanDomingo9
 
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyonWeek 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyonedwin planas ada
 
Aralin 27 (Group 2)
Aralin 27 (Group 2)Aralin 27 (Group 2)
Aralin 27 (Group 2)RCM143
 
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptxImplikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptxJulie Ann[ Gapang
 
Kalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptx
Kalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptxKalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptx
Kalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptxTeodoroJervoso
 
Anyo ng Globalisasyon
Anyo ng Globalisasyon Anyo ng Globalisasyon
Anyo ng Globalisasyon edmond84
 
AP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptx
AP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptxAP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptx
AP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptxJoyLedda3
 

Similar to Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx (20)

Ekonomiks aralin 3
Ekonomiks aralin 3Ekonomiks aralin 3
Ekonomiks aralin 3
 
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxMGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
 
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptxQ4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
 
Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptx
Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptxUgnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptx
Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya.pptx
 
isyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptxisyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptx
 
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptxAraling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
 
Anyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptxAnyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptx
 
arALING-PANLIPUNAN.pdf
arALING-PANLIPUNAN.pdfarALING-PANLIPUNAN.pdf
arALING-PANLIPUNAN.pdf
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
 
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyonWeek 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
 
Aralin 27 (Group 2)
Aralin 27 (Group 2)Aralin 27 (Group 2)
Aralin 27 (Group 2)
 
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptxImplikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
 
Kabanata VIII.pptx
Kabanata VIII.pptxKabanata VIII.pptx
Kabanata VIII.pptx
 
10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa
 
Mga Issue ng Paggawa.pptx
Mga Issue ng Paggawa.pptxMga Issue ng Paggawa.pptx
Mga Issue ng Paggawa.pptx
 
Kalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptx
Kalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptxKalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptx
Kalagayan-at-suliranin-sa-isyu-ng-paggawa-sa.pptx
 
Anyo ng Globalisasyon
Anyo ng Globalisasyon Anyo ng Globalisasyon
Anyo ng Globalisasyon
 
G10 AP mga isyu sa paggawa
G10 AP mga isyu sa paggawaG10 AP mga isyu sa paggawa
G10 AP mga isyu sa paggawa
 
AP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptx
AP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptxAP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptx
AP 9 Q4 L1 araling panlipunannnnnnn.pptx
 

More from EduardoReyBatuigas2

paraan para malabanan ang kakapusan.pptx
paraan para malabanan ang kakapusan.pptxparaan para malabanan ang kakapusan.pptx
paraan para malabanan ang kakapusan.pptxEduardoReyBatuigas2
 
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptxinteraksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptxEduardoReyBatuigas2
 
Ugnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdf
Ugnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdfUgnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdf
Ugnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdfEduardoReyBatuigas2
 
angelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptx
angelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptxangelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptx
angelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptxEduardoReyBatuigas2
 
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptxinteraksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptxEduardoReyBatuigas2
 
ARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptx
ARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptxARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptx
ARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptxEduardoReyBatuigas2
 
Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...
Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...
Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...EduardoReyBatuigas2
 
2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptxEduardoReyBatuigas2
 
1. kontemporaryong isyu araling panlipunan
1. kontemporaryong isyu araling panlipunan1. kontemporaryong isyu araling panlipunan
1. kontemporaryong isyu araling panlipunanEduardoReyBatuigas2
 
1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu
1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu
1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyuEduardoReyBatuigas2
 
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptxEduardoReyBatuigas2
 
aralin2-pambansangkita-1710061300538.pdf
aralin2-pambansangkita-1710061300538.pdfaralin2-pambansangkita-1710061300538.pdf
aralin2-pambansangkita-1710061300538.pdfEduardoReyBatuigas2
 
paikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdf
paikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdfpaikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdf
paikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdfEduardoReyBatuigas2
 
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptxPagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptxEduardoReyBatuigas2
 
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptxEduardoReyBatuigas2
 
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptxEduardoReyBatuigas2
 
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptxEduardoReyBatuigas2
 
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptxEduardoReyBatuigas2
 

More from EduardoReyBatuigas2 (20)

paraan para malabanan ang kakapusan.pptx
paraan para malabanan ang kakapusan.pptxparaan para malabanan ang kakapusan.pptx
paraan para malabanan ang kakapusan.pptx
 
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptxinteraksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
 
Ugnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdf
Ugnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdfUgnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdf
Ugnayan ng kita,pag-iimpok at pagkonsumo.pdf
 
angelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptx
angelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptxangelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptx
angelastisidadngsuplay-150610092816-lva1-app6891.pptx
 
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptxinteraksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
interaksyonngdemandatsuplay-150908235632-lva1-app6891.pptx
 
ARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptx
ARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptxARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptx
ARALIN-1-ANG-KAHALAGAHAN-NG-PAG-AARAL-NG-KONTEMPORARYONG-ISYU.pptx
 
Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...
Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...
Mga Patakaran at Programa upang mapaunlad ang sektor ng Industriya at Pangang...
 
2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
2. esp 10 Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
 
1. kontemporaryong isyu araling panlipunan
1. kontemporaryong isyu araling panlipunan1. kontemporaryong isyu araling panlipunan
1. kontemporaryong isyu araling panlipunan
 
1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu
1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu
1. Globalisasyon kontemporaryong araling panlipunan 10isyu
 
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
3. Mga Dahilan at Epekto ng Migrasyon.pptx
 
aralin2-pambansangkita-1710061300538.pdf
aralin2-pambansangkita-1710061300538.pdfaralin2-pambansangkita-1710061300538.pdf
aralin2-pambansangkita-1710061300538.pdf
 
paikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdf
paikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdfpaikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdf
paikotnadaloyngekonomiya-171105083856.pdf
 
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptxPagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa.pptx
 
1. kontemporaryong isyu.pptx
1. kontemporaryong isyu.pptx1. kontemporaryong isyu.pptx
1. kontemporaryong isyu.pptx
 
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
 
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
 
Ang Kakapusan.pptx
Ang Kakapusan.pptxAng Kakapusan.pptx
Ang Kakapusan.pptx
 
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
 
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
1. Ang Mataas na Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob.pptx
 

Recently uploaded

Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasEamelRitual
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxJayliePea
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxDonnaMaeSuplagio
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxPaulineMae5
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................ferdinandsanbuenaven
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxLlemorSoledSeyer1
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfAizaStamaria3
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxMartin M Flynn
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfAizaStamaria3
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTrojelbartolome23
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxDonnaMaeSuplagio
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfAizaStamaria3
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoMichelleAlonso14
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapdhanjurrannsibayan2
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..junielleomblero
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptSJCOJohnMichaelDiez
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxjohnarveedomingo278
 

Recently uploaded (19)

Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 

Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Ang Pilipinas, ayon kay Norio Usui ng Asian Development Bank (ADB), ay may malusog na sektor ng paglilingkod na sandigan ng ating ekonomiya. Subalit kailangan ng bansa na magkaroon ng ganoon ding kalakas na sektor ng industriya upang makapagbukas ng mas maraming pagkakataon na makahanap ng trabaho ang mga mamamamayan. Ito ay isang pagpapatunay na ang sektor ng industriya ay isang mahalagang bahagi upang matamo ang kaunlaran. Pangunahing layunin nito ay maiproseso ang mga hilaw na materyal o sangkap na materyal upang makabuo ng mga produktong ginagamit ng tao. Karaniwang nagmumula sa agrikultura ang mga hilaw na materyal upang mabuo ang mga produktong maaaring ipagbili sa mga mamimili o gamitin bilang bahagi ng isang produkto tulad ng tornilyo sa kotse.
 • 6. Ang sector ng industriya ay nahahati sa sumusunod na sekondaryang sektor:
 • 7. Pagmimina Ang sekondaryang sektor na kung saan ang mga metal, di-metal, at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto (halimbawa ay hikaw na gawa sa ginto) o kabahagi ng isang yaring kalakal (halimbawa ay tornilyo para sa kotse). Ang mismong produkto, hilaw man o naproseso ang nagbibigay ng kita para sa bansa.
 • 8. Pagmamanupaktura. Ayon sa diksiyonaryong Macquarie, ang pagmamanupaktura ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Dagdag dito, inilarawan din ng Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) na nagkakaroon ng pisikal o kemikal na transpormasyon ang mga materyal o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto.
 • 9. Konstruksiyon Kabilang dito ang mga gawaing tulad ng pagtatayo ng mga gusali, estruktura at iba pang land improvements halimbawa ay tulay, kalsada at iba pa bilang bahagi ng serbisyo publiko ng pamahalaan sa mga mamamayan. Kasama rin sa sekondaryang sektor na ito ang probisyon sa pagbibigay ng serbisyong teknikal at konstruksiyon tulad ng pagsasaayos at pagmimintina kasama na rin ang ang personal na konstruksiyon ng mga tirahan.
 • 10. Utilities (koryente, gas, at tubig) Ito ay binubuo ng mga kompanyang ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa tubig, koryente, at gas. Sa sekondaryang sektor na ito, malaki ang papel ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na serbisyo. Kasama sa mga tungkuling ito ang paglalatag ng mga imprastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. Ito ay bilang paninigurong ang bawat mamamayan ay maaabot ng mga nasabing serbisyo.
 • 11. Sa pangkalahatan, ang sektor ng industriya ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa. Ang bansa, ayon sa artikulo mula sa Economy Watch, ay ikatatlumpu’t dalawang (32) bansa na may pinakamalaking ekonomiya sa mundo at may GDP na US$188.719B noong 2010. Dahil dito, ang Pilipinas ay may napakalaking potensiyal upang maging ganap na industriyalisado. Dagdag ni Ginoong Usui ng ADB, ‘ang Pilipinas ay maaaring maging pangunahing lokasyon ng produksiyon sa Asya. Sa panahon na naghihigpit ang pamilihan ng manggagawa sa ibang mundo, at habang patuloy na bumabangon pa lamang mula sa mga kalamidad ang ibang bansa at sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng Yen, ang Pilipinas ay may isang napakalaking pagkakataon upang makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan. Inaasahang ang tagumpay ay hindi malayo para sa mga Pilipino’.
 • 12. Kahalagahanng Sektor ng Industriya Malaki ang paghahangad ng maraming bansa na matamo ang kaunlaran. Karaniwang iniuugnay ang industriyalisasyon sa kaunlaran ng isang bansa. Ito ay alinsunod sa modernization theory ni Walt Rostow batay sa artikulo ni Peter Kasanda na nagsaad na ang kaunlaran ay matatamo kung susundan ang mga dinaraanang na proseso ng mga mauunlad na bansa. Ayon naman sa batayang aklat ng Araling Panlipunan IV nina Balitao et al. (2012) na kanilang hinalaw sa mga kanluraning ekonomista, ang kaunlaran ay maaaring maganap kung magkakaroon ng transpormasyon ang isang lipunan mula sa ‘pagiging rural, agricultural, atrasado, at mapamahiin patungong urban, industriyal, progresibo, at moderno’. Ang paniniwalang ito ay naging isang mainit na paksa sa maraming panig ng mundo dahil sa magkakaibang paniniwala at kalagayan. Ang isang debate tungkol sa teorya ay batay sa hindi magkakaparehong katangian ng mga bansang papaunlad. Ngunit sa anumang kaparaanan, malinaw ang mensahe na ninanais ng bawat bansa, ito ang makamit ang kaunlaran na mayroon ang mayayamang bansa tulad ng Japan, Singapore, Switzerland, at iba pa.
 • 13. Ayon kina Balitao et al. (2012), may kaukulang kahulugan ang konsepto ng industriyalisasyon. “Hindi lamang ito nangangahulugan ng paggamit ng mga makinarya at pag-unlad ng mga industriya. Higit sa lahat, tinutukoy nito ang pagbabagong teknolohikal na sinasabayan ng mga pagbabagong pangkultura, panlipunan, at pansikolohiya. Nagpapakita ito ng pagtanggap ng isang kaayusang teknolohikal sa halip na panatilihin ang isang kaayusang tradisyonal. Pinakatiyak na katibayan ng industriyalisasyon ang pag-ikot ng industriyal na pagawaan. Masasabing may kaunlarang pang industriya kung lubos na napakilos ang lahat ng mga pabrika at may mataas na bahagdan ng mga taong kabilang sa lakas-paggawa.
 • 14. Kahinaan ng Sektor ng Industriya
 • 15. Policy Inconsistency Ang kahinaan ng pamahalaan na magkaroon ng mga polisiyang susuporta sa pagpapalakas ng industriya ang isa sa mga dahilan sa pagkawala at pag-iwas ng mga mamumuhunan sa bansa. Nangyari ito sa panahon na ang mga bansang China at Vietnam ay mayroong murang lakaspaggawa at mas madaling regulasyon sa pagnenegosyo. Dahil dito, mas maraming mga mamumuhunan ang naging interesadong magtayo ng kanilang mga negosyo sa dalawang bansa.
 • 16. Inadequate Investment. Ang pamumuhunan ay mahalaga upang malinang ang teknolohiya at mapalakas ang kasalukuyang industriya. Kung may sapat na kakayahang pinansiyal, mas madali sa isang bansa na magbago ng negosyo at magpokus sa mga produktong may mataas na demand. Ngunit dahil sa mababang antas ng pamumuhunan sa Pilipinas kompara sa mga karatig bansa, naging mahirap para sa mga negosyante na mapalakas ang teknolohiya o magbago ng mga produktong ginagawa. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na demand sa mga makabagong gadyet sa buong mundo. Nagdulot ito sa mabagal na pagtaas ng kita mula sa industriya.
 • 17. Macroeconomic Volatility and Political Instability. Ang kahinaan ng mga elemento ng makroekonomiks at ang kaguluhang politikal sa bansa sa iba’t ibang panahon ay nagtulak sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan na huwag magnegosyo sa bansa. Bunga nito ang mababang antas ng pamumuhunan na nagresulta sa matamlay na industriya at mabuway na ekonomiya.
 • 18. Epekto ng Industriyalisasyon Ang kaugnayan ng industriyalisasyon sa kaunlaran, ayon sa mga ekonomistang tulad nina Adam Smith (1776), Marx, Engels (1848) at John Willamson (1990), ang patuloy na motibasyon ng maraming bansa na mapataas ang produksiyon ng sektor ng ekonomiya. Ngunit ayon din sa kanila, sa kabila ng mga benepisyo na dala ng industriyalisasyon sa buhay ng mga mamamayan, marapat na makita rin ang epekto nito. Mangangailangan ng kritikal na pag-unawa at pagninilay upang mapagtimbang ang kahalagahan at epekto ng industriyalisasyon at ang pangmatagalang implikasyon nito sa lipunan at sa bawat isa. Ayon sa mga ekonomistang nabanggit sa itaas, ang industriyalisasyon ay nakapagdudulot ng mataas na antas ng polusyon, hindi pagkakapantay ng kalagayang pang-ekonomiko, at ang pagbaba ng pagkakaisa sa mga miyembro ng komunidad dahil sa paglakas ng kumpetisyon.
 • 19. Nabanggit din sa batayang aklat na isinulat nina Balitao et al. (2012) na ang polusyon at pagkasira ng kapaligiran ay masyadong mabilis dulot ng industriyalisasyon. Samantala, batay naman kay Williamson (1999), na binanggit sa dyornal nina Federman at Levine (2005), ang industriyalisasyon ay maaari ding maging dahilan upang bumaba ang bilang ng mga mag-aaral sa paaralan dahil nahihikayat silang magtrabaho sa halip na tapusin ang kanilang pag-aaral. Dahil dito, inaasahang maging mapanuri at matalino ang pamahalaan. Totoong maraming benepisyo kapag nakamit ng bansa ang kalagayang industriyal na karaniwang nakaugnay sa kaunlaran. Subalit, nangangailangan ding maunawaan at makilala ang mga negatibong epekto nito, higit kung ang isang bansa ay may kahinaan sa mga regulasyon na ipinatutupad. Tandaang ang pamahalaan ay may responsibilidad na pangalagaan ang limitadong likas na yaman ng bansa upang masiguro na maiingatan ang mga ito. Gayundin naman, dapat na maikintal sa mga mamamayan na ang bawat isa ay katuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod at pag-iingat ng ating yamang likas dahil kapag napabayaan, maaaring wala nang magamit pa ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.