Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 2 ramon llull

ramon llull, sistema filosòfic,intenció, obres, llengua

 • Login to see the comments

Tema 2 ramon llull

 1. 1. COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA VALENCIÀ I –Tema 2: Ramon Llull C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 1 LA PROSA LITERÀRIA
 2. 2. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 2 PROSA LITERÀRIA • La nostra literatura arranca amb la prosa, no amb la poesia • Motius:  les cançons de gesta són orals  la poesia trobadoresca és en occità • Primers textos daten del s. XI i XII • Són documents jurídics i religiosos del s. XII • Furs de València • Llibre dels Feits, Jaume I • Crònica, Bernat Desclot • Consolidació de llengua • Quatre grans cròniques • Ramon Llull Creador de la prosa catalana
 3. 3. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 3 SEGLE XII • VISIO DE MÓN Teocentrisme • Transformacions socials i culturals que fan trontollar el sistema feudal l’ hegemonia de l’ esglesia el llatÍ com a llengua de cultura CANVIS EN L’ ALTA EM • Notable progrés de les llengües romàniques • Aparició de les universitats • Secularització del saber • Primeres ciutats • Aparició d’ una nova classe social la burgesia • Pas de l’ art romànic al gòtic • L’ obra literària = eina didàctica i moral CONTEXT HISTORIC DEL SEGLE XIII
 4. 4. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 4 RAMON LLULL VIDA OBRA LLENGUA EDUCAT COM A CAVALLER SENESCAL DE JAUME I VIDA CORTESANA 30 ANYS CONVERSIÓ MÉS DE 300 OBRES VARIETAT LITERÀRIA EN CATALÀ I NO EN LLATÍ INTENCIÓ DOCTRINAL I PROPAGANDÍSTICA ÚS PRAGMÀTIC FER-SE ENTENEDOR CREACIÓ LÈXICA NEOLOGISMES CULTISMES ARCAISMES PARAULES PATRIMONIALS
 5. 5. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 5 T R E S G R A N S I D E A L S • Als 30 anys se li apareix cinc vegades Déu en somnis i és el moment de la seua conversió • Aprén llatí i àrab durant 9 anys que dura el període de formació • El seu sistema filosòfic ve recollit en L’Art abreujada d’atrobar veritat • Es proposa aconseguir : TRES GRANS IDEALS CONVERSIÓ DELS INFIDELS COMPOSICIÓ DE LLIBRES PER A DIVULGAR LA FE CRISTIANA FUNDACIÓ DE MONESTIRS
 6. 6. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 6 DISPUTES ENTRE LES RELIGIONS RIVALS EL MÓN MEDIEVAL RELIGIONS MÓN LLATÍ MÓN BIZANTÍ MÓN ISLÀMIC RELIGIÓ CRISTIANA RELIGIÓ JUEVA RELIGIÓ ISLÀMICA BASADA EN L’ANTIC TESTAMENT BASADA TAMBÉ EN L’ANTIC TESTAMENT BASADA EN EL CORAN JESUCRIST=MESIES EL MESIES ENCARA NO HAVIA VINGUT TRINITAT L’ENCARNACIÓ • Les disputes entre les religions rivals va donar lloc a la creació de tota una nova literatura apologètica per defensar cadascuna de les religions • Entre els cristians i jueus, que es basaven en la mateixa autoritat, l’Antic Testament, allò que es disputava era la seva interpretació • Però amb l’islam, no es podien emprar “arguments d’autoritat” ja que no compartien cap text, i per a demostrar la supremacia de la religió cristiana hi havia dos sistemes filosòfics: el de l’Art Lul·lià i el de Sant Tomàs d’Aquino • L’Art Lul·lià pretenia demostrar la fe amb “raons necessàries”
 7. 7. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 7 S I S T E M A F I L O S Ò F I C GLÒRIA VERITAT VIRTUT VOLUNTAT SAVIESA PODER DURACIÓ GRANEA BONEA DÉU • Déu es caracteritza per una sèrie d’atributs essencials i aquests són els principis substancials de totes les coses • Aquestes Dignitats es reflecteixen en tots els aspectes de la Creació i constitueixen doncs tota l’estructura fonamental de l’univers. • En Déu són una essència mateixa i són convertibles en altres. En les criatures ja no són convertibles, ja no poden ésser predicades una de l’altra recíprocament. TEORIA DE LES DIGNITATS DIVINES
 8. 8. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 8 L A T E O R I A D E L S Q U A T R E E L E M E N T S AIRE FOC TERRAAIGUA CONTRARIETAT CONCORDANÇA Calor(+) Secor(-) Fredor(+) Humitat(-) • Hi havia quatre elements i també quatre qualitats • Cada element participava més d’una que de l’altra de la seva parella, la qualitat primària l’anomenava pròpia i a la secundària apropiada • Totes les criatures que pertanyien al món material són elementals i el desequilibri entre ells provocava les malalties. Tota la medicina es basava en el quatre elements Com a explicació de les coses observables damunt la terra
 9. 9. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 9 OBRA LUL·LIANA OBRA FILOSÒFICA I DOCTRINAL OBRA NARRATIVA OBRA MÍSTICA OBRA POÈTICA INTENCIÓ Organitza el saber humà de forma al·legòrica per demostrar racionalment la superioritat del cristianisme Mostrar l’ideal de vida cristiana i el millor estat de l’home: l’ermità Afavorir la meditació i el diàleg amb Déu Expressar les experiències i les contradicions de la seua fe Organitza el saber humà de forma al·legòrica per demostrar racionalment la superioritat del cristianisme Afavorir la meditació i el diàleg amb Déu Organitza el saber humà de forma al·legòrica per demostrar racionalment la superioritat del cristianisme Afavorir la meditació i el diàleg amb Déu Llibre de Gentil e los tres savis L’Arbre de la Ciència Llibre de l’ordre de cavalleria Doctrina pueril Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna son fill (El Blanquerna) Fèlix o Llibre de les meravelles Dins d’ell El llibre de les bèsties Llibre d’Amic e Amat inclòs en el Blanquerna Lo Desconhort Cant de Ramon Lo Concili obres
 10. 10. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 10 IMPORTÀNCIA DE LA SEVA OBRA • En la seva obra hi ha de forma constant una voluntat doctrinal i propagandística • Però sobretot, hi ha un aspecte que sorprén en el pensament de Llull: Volia trobar les “raons necessàries”, és a dir, una justificació racional d’allò que es considera la fe, la creença en el dogma cristià Pretenia conjugar la fe amb la raó
 11. 11. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 11 • Exemples: – Llibre d’Evast, d’Aloma e de son fill Blanquerna – Fèlix o Llibre de meravelles. • Característiques: – Caràcter biogràfic profund i exemplar. – En els personatges recull exemples de la seva pròpia vida. – Els protagonistes empren un camí de realització personals dins de la religió.
 12. 12. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 12 • Exemples: – Llibres d’Amic e d’Amat (dins del Blanquerna). • Recull de 365 versicles (curts paràgrafs numerats). • Plantegen l’amor místic envers la divinitat / poden ser llegits a banda de la intenció religiosa. – Llibre del gentil e dels tres savis: • Llibre singular d’aquest terreny. • 3 savis, 3 arguments, 3 religions. – Llibre de les bèsties.
 13. 13. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 13 • Exemples: – Lo desconhort. – Cant de Ramon. • Objectius: – Rerefons autobiogràfic: home desanimat, cansat de tants obstacles en les seves activitats públiques.
 14. 14. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 14 Forma part de Blanquerna i presenta l'origen i el desenvolupament de la relació entre l'home i Déu, i reflecteix una experiència personal de Ramon Llull. Una relació que ell centra en l'amor, amb la seva doble cara de sofriment i joia, amb un to emocional, combinat amb elaboracions mentals i de raó.
 15. 15. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 15 • Fèlix es enviat pel seu pare a meravellar-se de les meravelles del món. Està format per deu contes o llibres: de Déu, dels Àngels, del Cel, dels elements, de les plantes, dels metalls, de les bèsties, de l'home, del paradís i de l'infern. Escrit amb molt d'enginy, és ple d'exemples, preguntes i respostes. • Setena part: Llibre de les bèsties (1288): És una breu novel·la inclosa al Llibre de Meravelles, protagonitzada per animals, que reprodueixen d'una manera simbòlica el comportament humà. Narra el procés que va de l'elecció del lleó com a rei, fins a la mort de Na Renard, víctima de les seves pròpies intrigues. El propòsit de l'obra és la salvació dels homes, i va dirigida, tant a modificar les conductes personals, com a la reforma de la societat de l'època, que oblidava els ideals cristians.
 16. 16. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 16 • El símbol de l’arbre amb les seves arrels, tronc, branques, etc., canvia el mecanisme logicomatemàtic i es transforma en un vehicle d’estructuració dels coneixements de l'època, en funció dels tres temes capitals del pensament humà: món, home i Déu.
 17. 17. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 17 • Llull creu haver trobat un mètode infal·lible per a l’adquisició del saber i per a convèncer els no creients de la veritat de la fe cristiana. El seu mecanisme logicomatemàtic està, al servei d'una finalitat doctrinal.
 18. 18. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 18 LA LLENGUA DE RAMON LLULL • Ramom Llull fa un ús pragmàtic de la llengua, i com necessita ser comprés, manifesta una obsessió per fer-se entenedor, per difondre el seu ideal, la fe cristiana. • A més, és un pioner, en fer un ús primerenc d’una llengua vulgar per a escriure sobre matèries com la filosofia o les ciències. • Davant la mancança d’un vocabulari tècnic per a anomenar un bon nombre de conceptes que fins aleshores només s’havien expressat en llatí o àrab, va haver de portar a terme una important tasca de creació lèxica amb la introducció de neologismes. • La majoria del lèxic lul.lià està format per paraules patriononials o populars, però també fa ús de cultismes i d’arcaismes.
 19. 19. VALENCIÀ– Tema 2: Ramon Llull Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 19 SUFIXOS LLATINS NOMINALS -able, -ible, -al, -ança, -ença, –itat, -esa, -ment VERBALS -ar, -ir, ejar • Introdueix un gran nombre de paraules derivades amb sufixes llatins • Però Llull també adopta un sistema de derivació inspirat en l’àrab, que permet la creació de paraules d’una mateixa família Acció Agent Producte Agent potencial Producte potencial BO AMOR bonificar Bonificant o bonificador bonificat bonificatiu bonificable amar amant o amador amat amable • La sintaxi lul.liana empra elements cultes: construccions llatines, relatius, subordinades amb subjuntiu…; però també elements populars com ara les fórmules afectives.

×