Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literatura catalana(3)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Literatura catalana(3)

  1. 1. LITERATURA CATALANA MARIA ROSA ÀNGEL GUIMERÀ JUDITH SÍLVIA SALA I SENDRA           1r BATXILLERAT
  2. 2. ÍNDEX -INTRODUCCIÓ  -CONDICIÓ SOCIAL DE LA DONA - LLENGUATGE   -SÍMBOLS   - VALORACIÓ PERSONAL -BIBLIOGRAFIA
  3. 3. INTRODUCCIÓMaria Rosa (1894) és un dels drames de base realista mésdestacats de la produccióteatral d’Àngel Guimerà.  Com a obra realista amb elements naturalistes, trobem elsconflictes socials de l’època següents: La lluita de classes entre treballadors i patró o les precàries condicions laborals.  L’analfabetisme gran problema de l’època, que afecta la població obrera.  Obra interessant com a document dels costums socials dunaèpoca: les formes de lleure, la verema, el festeig... Situació de desigualtat de la dona envers lhome. 
  4. 4. CONDICIÓ SOCIAL DE LA DONA A lacte de dona casada, no disposaven dels seus ingressos ni de propietats.  Feien una doble jornada laboral, cuidaven de la casa i la família i feien treballs en les fàbriques (revolució industrial).  Discriminació salarial, tenien una feina exclusiva per elles i no cobraven el mateix que els homes.  Tenien com a funció natural: esposa i mare.   No prenien decisions. Se les considerava el que eren, dones, incapaces de tenir coneixements.
  5. 5. LLENGUATGE Ús de formes gramaticals considerades incorrectes actualment.   Idealitza els parlars populars (llenguatge col·loquial de lèpoca) i llenguatge de lobra poètica de lautor. Veus dels personatges i de lautor sexpressen duna manera creïble i eficaç.   Expressions populars i els castellanismes, presents en el català de l’època.  Llenguatge proper al que parla el poble però farcit d’una dimensió poètica.
  6. 6. ELS SÍMBOLS A lobra hi trobem: metàfores, comparacions i símbols.   Nom de la protagonista representa simbòlicament la puresa i la passió, debat que es mou entre el blanc i el vermell. La serp, desitg den Marçal cap a Maria Rosa.   El vi i la sang representen el sacrifici i també la vida eterna. Actualment es relacionen amb el cristianisme.  Lagulla representa el dolor i el sacrifici.
  7. 7. VALORACIÓ PERSONALDesprès dhaver estudiat lobra de Maria Rosa a fons, sé queno només llegim llibres escrits per autors coneguts, o llibressimplement escrits per persones, el que llegim és molt mésque això. Entre línies hi ha anys dhistòria, i només la podemconèixer gràcies a documents com aquests, que són fontdinformació per saber una mica més del nostre passat,aparentment retingut en loblit.Textos on les inquietuds, pors, repressions, sentiments,emocions... Tot això i molt més, sentien persones com aranosaltres. Llegir obres com Maria Rosa, ens aporten unariquesa cultural molt gran.Mha agradat i he disfrutat estudiant Maria Rosa i sobretotconèixer a un escriptor tan gran com ho és Àngel Guimerà.
  8. 8. BIBLIOGRAFIA-http://literaturacatalana1.blogspot.com/2010/02/treball-poetes-poemes.html-http://literaturaindustrial.blogspot.com/2010/10/maria-rosa-el-llenguatge-i-els-simbols.html-http://versosalabutxaca.wikispaces.com/Maria+Rosa-http://www.scribd.com/doc/37502367/Estudi-de-Maria-Rosa-http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/29/27/0/4/Drama/.html Curiositats:-http://estaciocollserola.blogspot.com/2010/10/cinema-en-temps-de-guerra-exili-i.html-http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic/menuitem.cfda1539e77b8087ba26422db0c0e1a0/?vgnextoid=c24639c6a7cdc110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c24639c6a7cdc110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8501464b12bfa210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

×