Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literatura Medieval Catalana s.XII-XIII

25,099 views

Published on

Breu recorregut històric i literari d'autors i obres europees i catalanes creades al s.XII-XIII.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Literatura Medieval Catalana s.XII-XIII

 1. 1. LITERATURA MEDIEVAL. S. XII I XIII Sílvia Montals
 2. 2. INTRODUCCIÓ •Edat Mitjana: Caiguda de l’imperi romà d’Occident (476). Conquesta de Constantinoble pels turcs (1453)
 3. 3. CONTEXT HISTÒRIC •Àmbit polític: Europa està formada per molts regnes. Les invasions són constants. Provoquen una gran inseguretat política. •Àmbit cultural: Els centres de cultura del moment són els monestirs.
 4. 4. •Àmbit socioeconòmic: L’economia és agrària. La societat s’organitza a través del feudalisme. •Àmbit religiós: L’església és la institució més poderosa. •Àmbit lingüístic: La llengua de cultura i de les institucions és el llatí. Més endavant sorgiran les llengües vulgars.
 5. 5. CONTEXT LITERARI •Cultiva els gèneres heretats de la tradició grecollatina, però trenca amb la temàtica i els models dels clàssics. •Reflecteix la societat de l’època.
 6. 6. LITERATURA MEDIEVAL A EUROPA Èpica •Cançons de gesta: Poemes narratius que cantaven els fets gloriosos del passat d’un poble i les proeses dels herois nacionals. Tenen un rerefons històric, tot i que són llegendes (deformaven els fets). Les transmetien els joglars oralment.
 7. 7.  Cançons de gesta importants: Cançó de Roland (francesa) •Fet històric: oDerrota de l’exèrcit de Carlemany a Roncesvalls (Pirineu). oCarlemany acudia a ajudar els governadors de Girona, Barcelona i Ebre, a causa dels atacs de l’emir de Còrdova. oEls bascos, enemics dels francs, els van atacar. Fet llegedari: oCarlemany entra a Espanya per lluitar contra els sarraïns, és a dir, per defensar la religió cristiana.
 8. 8. Cançó dels nibelungs (alemanya) Sigfrid es casa amb la princesa Krimilda, gràcies a l’ajuda que li proporciona al seu germà: aconsegueix casar- lo amb la reina Brunilda. Sigfrid és assassinat per un súbdit del rei i Krimilda lluitarà per venjar la mort del seu marit casant-se amb Atila, rei dels huns.
 9. 9. Cançó del Mio Cid (espanyola) •Narra les aventures del Cid, un cop és desterrat pel rei de Castella. •Al llarg dels anys intentarà aconseguir el seu perdó
 10. 10. LA LÍRICA •Tracta els sentiments personals del poeta a partir d’una melodia cantada: Lírica popular: oral Lírica culta: escrita. •Neix a Occitània •S’anomena lírica trobadoresca •Primera poesia en llengua vulgar.
 11. 11. •Qui les escriu? Trobador: •Compòn la lletra i la melodia del poema. •És d’origen noble. •Té una formació completa. Joglar: •Intèrpret que difón les poesies. •És d’origen humil
 12. 12. •Característiques Visió de la dona •Visió idealitzada. La dona és considerada com un ésser superior. •Esdevé un model de perfecció física i espiritual. •El trobador és el seu vassall i servidor (reflex del pacte vassallatge feudal).
 13. 13. L’amor cortès Joc de galanteig en què es trasmeten valors espirituals: lleialtat, generositat… (basat en la relació feudal). Quan la dama accepta l’homenatge del trobador, aquest avança espiritualment i materialment. Personatges: Midons (dona) Hom (trobador) Gilós (marit) Lauzengiers (envejosos)
 14. 14. RELACIÓ FEUDAL Senyor Ofereix protecció, fidelitat i respecte Pacte feudal Vassall Ofereix servei, fidelitat i respecte AMOR CORTÈS Dama Ofereix protecció amorosa i fidelitat Pacte amorós Trobador Ofereix servei amorós i fidelitat
 15. 15. Gèneres trobadorescos: Cançó: el trobador canta les virtuts de la dama i es posa al seu servei. Alba: sepació dels amants després d’haver passat la nit junts.
 16. 16. Pastorel·la: diàleg entre un trobador i una pastora. Tençó: combat poètic entre dos trobadors.
 17. 17. Sirventès: atac verbal a una persona concreta. Plany: dolor per la mort d’una persona. Es lloen les seves virtuts.
 18. 18. LITERATURA MEDIEVAL A CATALUNYA Context històric Catalunya es forma com a poble (llengua, cultura i institucions pròpies). Nucli originari de Catalunya: Catalunya Vella (després s’eixampla).
 19. 19. Política: Al s.VI els gots dominen el territori. Al s. VIII els musulmans entren a la zona. Els carolingis creen la Marca Hispànica (Catalunya Vella). L’any 988, els territoris catalans dels francs i s’organitzen per comtats. S’amplia el territori amb Provença, Aragó, València, Illes Balears, etc.
 20. 20. Economia: La terra. Són possessió de l’església i la noblesa. Cultura: Art romànic. Llengua: Es formen les llengües romàniques.
 21. 21. LITERATURA CATALANA S.XII-XIII Primers textos: Pertanyen a l’àmbit jurídic o religiós. Llibre jutge (Forum Iudicum) Codi de lleis visigòtiques Homilies d’Organyà Recull de sermons amb comentaris de textos bíblics.
 22. 22. POESIA CATALANA S.XII-XIII Cançons de gesta: van existir, però no es conserva cap document. Lírica: poesia trobadoresca. Els autors principals foren: Guillem de Berguedà (s.XII): vescomte de Berguedà. Tenia un caràcter agressiu. Solia escriure sirventesos.
 23. 23. Cerverí de Girona (s.XIII): Era d’origen humil. És l’últim gran trobador Escriu sirventesos, cançons i pastorel·les. Altres trobadors: Guillem de Cabestany, Guerau de Cabrera, Ramon Vidal de Besalú…
 24. 24. PROSA CATALANA S.XII-XIII Religiosa Finalitat: Ensenyar el camí de la fe Instruir el poble en l’Evangeli. S’escriu en vulgar perquè el poble no entenia el llatí.
 25. 25. Ramon Llull Biografia: Neix a Mallorca. Fins als 30 anys viu a la cort. Es casa i té dos fills. Escriptor polifacètic (escriu 243 llibres) Als 32 anys es retira per viure una vida religiosa. Decideix difondre la fe cristiana. Té 3 objectius: Convertir els infidels Escriure llibres, sobretot cristians. Crear escoles per missioners.
 26. 26. OBRES POPULARS DE RAMON LLULL Prosa filosòfica i científica Obra narrativa Obra poètica Obra mística 1.Arbre de la ciència 2.Gentil 1.Vida coetània 2.Blanquerna 3.Llibre de meravelles 1.Cant de Ramon 2.Lo desconhort 3.Los cent noms de Déu. 1.Llibre de contemplació en Déu. 2.Llibre d’Amic e Amat 3.Arbre de filosofia i amor
 27. 27. Obra: (més de 250 obres) Narrativa: Llibre d’Evast e Blanquerna Narra la vida d’un matrimoni cristià. El fill passa per tots els estadis de la vida religiosa. Llibre de Meravelles Es divideix en 10 llibres que estructuren l’univers tal com s’entenia a l’època: Déu, àngels, elements, bèsties... Protagonista: Fèlix és enviat a conèixer les meravelles del món que Déu ha creat. Interroga a la gent per saber el perquè de les coses.
 28. 28. *Llibre de les Bèsties (7è llibre) Faula sobre el comportament polític dels homes, vist a través d’una cort d’animals. La protagonista és Na Renard (guineu), la qual mou els fils de tota la conxorxa. Poesia Poemes autobiogràfics Cant de Ramon Lo desconhort

×