Birgitta Hellman om Digidel och digital delaktighet 130529

722 views

Published on

Birgitta Hellman presenterade kommunstyrelsen Mjölby

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
276
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Birgitta Hellman om Digidel och digital delaktighet 130529

 1. 1. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Ökad digital delaktighet– så kan biblioteken bidraFöredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef
 2. 2. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Riksomfattande kampanj• Treårig kampanj 2011-2013• Målet att ytterligare 500 000vuxna svenskar ska bli digitaltdelaktiga• Motto: Alla ska våga, vilja ochkunna använda Internet
 3. 3. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Det digitala utanförskapet i Sverige 2013• Ca 1,2 miljoner svenskar sominte använder Internet alls• Nästan lika många svenskaruppger att de använder Internetmycket sporadiskt• Nästan hälften av den vuxnabefolkningen känner sig intedelaktig i informationssamhället
 4. 4. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Mjölby bibliotek – en av 410 partners i kampanjen
 5. 5. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Mjölby kommuns biblioteksplan 2010-2014Biblioteken ska vara:• en central resurs i kommunensstrategiska arbete för att höjamedborgarnas utbildningsnivåoch e-kompetens• en plats där människor ochkultur kan mötas – fysiskt ochvirtuellt
 6. 6. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529” Biblioteken står för obegränsadoch fri tillgång till kunskap ochinformation. Den som inte kanhantera den nya teknikendrabbas obarmhärtigt. Därförmåste arbetet med digitaldelaktighet bli än mer naturligtför biblioteken.Datorprat ska vara en lika viktiguppgift som bokprat! ”Niclas Lindberg, SvenskBiblioteksförening”Digidel-kampanjen är viktig för biblioteken”
 7. 7. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Förslag till ny bibliotekslag”Folkbiblioteket ska verka för attöka kunskapen om hurinformationsteknik kan användasför kunskapsinhämtning, lärandeoch delaktighet i kulturlivet.”
 8. 8. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529RUPEN
 9. 9. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Tydligt politiskt uppdrag
 10. 10. Kommunstyrelsen, Mjölby, 1305292012Deltagare på Digidel-aktivitet199105426050100150200250300350400450Individuell handledning Studiecirkel Föreläsning/visning
 11. 11. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Boka individuell handledningExempel på handledningar:• Boka biljetter• Handla på nätet• Internetbanken• Komma igång med surfplattan• Ladda ner e-böcker• Lyssna på musik på nätet
 12. 12. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Drop in varje torsdag kl 10-12• Frågor om Internet,datorer, läsplattoroch mobiler• Ingen föranmälan• Bemannas av tvåbibliotekarier• Mellan 4-5 besökareper gång• Mycket uppskattat
 13. 13. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Get Online Week i hela Europa
 14. 14. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Gratis studiecirklar för nybörjare• Samarbetar med flerastudieförbund• Få deltagare per cirkel,4-6 personer• Lära sig hantera musen,ut på internet, skaffa e-post• Arvode för cirkelledarebetalas avregionförbundet
 15. 15. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Röster från kursdeltagareAnnelie och Lotta, 61, ärbarndomsvänner som återsettvarandra på Internetkursen.”Jättekul, nu mejlar vi tillvarandra varje dag!”Lennart, 88, f.d. jägare, kände siglite utanför www-världentidigare. Nu har han skaffat sig endator. ”Äntligen kan jag läsaskytte-resultaten på Internet ochlägga ut annonser på Blocket.”
 16. 16. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Tore Nilsson, 82, kursledare• Varför? Ja inte är detför pengarna…• Är änkeman, ochtycker det är roligt attkomma ut och träffafolk, blir så isoleradannars.• Och så är det så roligtatt hjälpa människoratt bli digitaltdelaktiga, det är såtacksamt!
 17. 17. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529”Rädslan har släppt”• Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälptdem att ta de första stegen över den digitala klyftan. Så härskriver en 67-årig kvinna som betraktar sig som relativt ovanInternetanvändare i utvärderingen:• ”Helt underbart bemötande av bibliotekspersonalen. Läroriktoch givande. Rädslan för det digitala har släppt, nu är detbara spännande och man vill lära sig mer. Biblioteket i Mjölbyär toppen! Hoppas på en fortsättning av alla aktiviteter.”
 18. 18. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Digitalt medborgarskap – på biblioteket• Nyanlända flyktingar fårsamhällsintroduktion påbiblioteket• Ingår 10 timmar Internetkurs• Samarbete medflyktingsamordnaren och Östsam
 19. 19. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Digitala verkstan – ny satsning 2013
 20. 20. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Åtagande för 2013• Nå 500 personer med merhandfast hjälp i digitalaverkstan
 21. 21. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Fulltecknade kurser…
 22. 22. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Digital delaktighet – vems ansvar?
 23. 23. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Maria, 49 år, blev arbetslös…”Jag har inte behövt användadatorn tidigare, men så blev jagarbetslös och upptäckte att detinte går att söka jobb utan attkunna använda Internet. Jag badarbetsförmedlingen om hjälp,men de kunde inte hjälpa mig.”
 24. 24. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Else-Marie, 78 år, är nyfiken…”Mina barnbarn pikar mig för attjag inte kan använda datorn ochInternet. Visst är jag litenyfiken, så jag vill gärna vetaom det här är något för mig…”
 25. 25. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Ulla, 65, vill kunna betala sina räkningar”I mitt jobb som sjuksköterskahar jag jobbat med datorn, mendet här med Internet är ganskanytt för mig. Jag skulle viljakunna betala mina räkningar pånätet.”
 26. 26. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Doktorsavhandling Linköping maj 2013
 27. 27. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Kommunala e-tjänster
 28. 28. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Söka barnomsorg på nätet
 29. 29. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Köa för bostad
 30. 30. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Söka jobb via nätet
 31. 31. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Kommunen i sociala medier
 32. 32. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Beställa böcker och andra medier
 33. 33. Kommunstyrelsen, Mjölby, 130529Vilket ansvar har kommunen?• Vilket ansvar har kommunen för att alla medborgarna skakunna vara delaktiga i informationssamhället?• Idag måste man kunna behärska de digitala verktygen för attkunna vara delaktig i samhället.• I takt med att kommunen, och andra offentligasamhällsaktörer, skapar nya e-tjänster, borde det också varasjälvklart att kommunen erbjuder medborgarna någon form avutbildning i hur man använder de digitala verktygen.

×