Governo Nätverksträff Digidels partners 20111201

881 views

Published on

Governo som studerat nyttan av digital delaktighet utifrån ett producentperspektiv inom fyra olika branscher. Idag får vi höra lite mer om de drivkrafter som finns för telekombranschen och kommuner att arbeta för digital delaktighet.

När vi går från analoga kunder till digitalt delaktiga, vad innebär det för affärsverksamheten?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
197
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Governo Nätverksträff Digidels partners 20111201

 1. 1. Vad tjänar man på ökad digital delaktighet? Nätverksträff Digidel-kampanjen Karin Hovlin 2011-12-01
 2. 2. Governos uppdrag – bakgrund, syfte och mål • Digidelkampanjens mål: minst 500 000 svenskar ska börja använda Internet innan utgången av 2013. För att åstadkomma detta krävs partners: myndigheter, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner. • Syftet med uppdraget har varit att för Digidels räkning skapa goda förutsättningar att knyta till sig nya partners. Rapporten som visar på nyttan som tillkommer olika aktörer ska fungera som dörröppnare i kontakten med potentiella partners och intressenter. • Målet har varit att ge en tydlig bild över den nytta som tillkommer olika aktörer när deras kunder/brukare övergår från att vara analoga till att bli digitalt delaktiga. • Vilken nytta och vilket värde tillkommer aktörer i de olika sektorerna när vissa kundgrupper övergår från att vara analoga till att bli digitalt delaktiga?Nätverksmöte 1 december 2011 2
 3. 3. Fyra fallstudier KOMMUNNätverksmöte 1 december 2011 3
 4. 4. Exempel 1 - Telekomföretaget 4
 5. 5. Telekombranschen gynnas direkt av fler digitalt delaktiga isamhället• Gynnas påtagligt av flera internetanvändare vilket skapar möjlighet för tillväxt & fler kunder.• Stark tillväxt och betydande konkurrens på marknaden.• Internationellt finns flera exempel på telekomföretag som deltagit i initiativ för att öka digital delaktighet.• Tämligen begränsade initiativ för att öka digital delaktighet men bra koll på olika kundsegment. 5
 6. 6. Vilka värden finns det för ett telekomföretag?• Tillväxt (potential 1,5 • Ökad möjlighet att hålla miljoner nya kunder) kvar kunderna längre (minska ”churn rate”)• Ökad möjlighet att sälja fler befintliga eller nya tjänster • Närmare kommunikation och interaktion med• Stärkt varumärke – externt kunden och internt (CSR) 6
 7. 7. Nytta för telekomföretaget? JA! Det finns många värden av en ökad digital delaktighet. Förutsättningar för att få nya internetanvändare är sannolikt ett paket med helhetslösningar – hårdvara, mjukvara, tjänster – i samarbete exempelvis med marknadsledande operatörer. Kanske också en ”tävling” mellan operatörerna och utmana dessa att bidra till ökad digital delaktighet (och fler nya kunder)?? 7
 8. 8. Exempel 2 – Kommunen 8
 9. 9. Utgångspunkt• Digital delaktighet i kommuner med utgångspunkt i två perspektiv: - Service: en möjlighet att ge en bättre & mer effektiv service till kommunens medborgare & andra som interagerar med kommunen - Medborgardeltagande: betydelse för medborgardeltagandet i samhället i stort• För medborgare & företag: - e-tjänster ett praktiskt sätt att få information, tillstånd & lämna uppgifter, delta i olika former av medborgardialog• För en kommunal förvaltning: - praktiskt & kostnadseffektivt att kommunmedborgare & företag använder e-tjänsterna• Ur ett kommunalt perspektiv: betrakta två olika grupper av digitalt icke delaktiga - De som är digitala men som inte använder kommunens digitala tjänster - Den grupp som inte alls är digitala, dvs. Digidels målgrupp - Kommunen måste dock upprätthålla traditionell service för dem som inte vill eller kan använda Internet & digitala tjänster 9
 10. 10. Tre drivkrafter för ökad digital delaktighetEn allmän drivkraft för digitalisering är också det generella tryck somfinns i samhället1. Skapa medborgarnytta - Medborgarna ges möjlighet att ta del av kommunens tjänsteutbud - Delaktighet i samhället - Utgå på medborgarnas behov - Många kommuner arbetar idag med sociala medier - ”Utvecklingen av sociala medier går snabbt. Katrineholms kommun tar del av utvecklingen genom att använda sociala medier på olika sätt. Vi använder bland annat twitter, bloggar, flicker, youtube & facebook”2. Intern rationalisering - En stor effektiviseringspotential genom minskad manuella ärendehantering - “Man effektiviserar administrationen men man ökar också servicegraden” 10
 11. 11. Drivkrafter för ökad digital delaktighet3. Skapa en attraktiv kommun som arbetsplats - Öka den digitala delaktigheten bland sina medarbetare för att sedan agera ”digitaliseringsambassadörer” för att öka den digitala delaktigheten - Ett krav på att kommuner ska vara moderna arbetsplatser för att vara attraktiva när det gäller kommande rekryteringar 11
 12. 12. Hur påverkas kommunen av en ökad digital delaktighet? 12
 13. 13. Nytta för kommunen? JA! • Det finns många värden av en ökad digital delaktighet. Handlar både om att ge bättre och mer effektiv service och om att stärka demokrati & delaktighet. • Behövs en kommunal digital agenda för att komplettera den nationella? Utveckla ett strategiskt tänk kring dessa frågor! • Omsorgen och kvarboende viktig fråga – kan man ha kommunkoncernperspektiv? • Resursutmaningen i främst mindre kommuner måste beaktas! 13
 14. 14. Reflektioner och rekommendationer 14
 15. 15. Avslutande reflektioner• Det finns många värden för olika aktörer att delta i arbetet att ökad den digitala delaktigheten i samhället. Det handlar både om att direkt kunna påverka lönsamheten genom att sälja fler tjänster till existerande och nya kunder eller effektivisera förvaltning, och om att mer på sikt stärka varumärken och öka kundnöjdheten.• De ”enkla” kalkylerna visade sig dock vara svåra att göra. Ofta mer komplexa samband och beroenden och också svårt att få data.• Kommunerna viktiga aktörer: ägare av bostadsbolag där stora vinster finns kring ökat kvarboende, har många kontakter med grupper som ej är digitalt delaktiga men också utifrån en demokratiaspekt. Många som inte är digitalt delaktiga är inte heller delaktiga i samhället i stort.• Parat med de stora nyttorna för individen är nyttan och värdet av en ökad digital delaktighet stor för samhället som helhet. 15
 16. 16. Rekommendationer: Telekombolag• Fortsätt dialogen med telekombolagen men understryk lönsamhet snarare än CSR.• Undersök möjligheterna (via IT & Telekombranschen?) att med telekombranschens olika aktörer utforma paketlösning till ”ny-digitala” kundgrupper.• Utmana de stora internetoperatörerna att få flest nya internetkunder innan utgången av 2013. 16
 17. 17. Rekommendationer: Kommun• Biblioteken är i många kommuner med i Digidel-kampanjen. Viktigt nu att initiera dialog också med kommunledning, både tjänstemän och politiker och peka på nyttor för kommunen som helhet.• Önskvärt att få med några olika typer av kommuner (större/mindre, storstad/landsbygd, höger/vänster).• I dialog med kommuner: föreslå en kommunal digital agenda som innehåller en strategi för att med hjälp av digitala lösningar utveckla kommunens tjänster & service till medborgarna, förbättra demokrati & delaktighet i samhället samt använda kommunens resurser effektivt. Insatser för ökad digital delaktighet blir en viktig beståndsdel i en sådan strategi. 17
 18. 18. Rekommendationer: Bank• Utforska möjligheterna att hitta partners bland de större traditionella bankerna. De renodlade internetbankerna har sannolikt mindre intresse av att delta.• Av de större bankerna torde de med ett tydligt lokalt engagemang vara av särskilt intresse.• Utarbeta ett tydligt budskap om det värde ett deltagande skulle tillföra dessa partners. Fokus på stärkt varumärke & samhällsengagemang och potential för ökade intäkter genom att skapa merförsäljning till existerande kunder och att vinna nya kunder snarare än på betydande potentiella effektivitetsvinster. 18
 19. 19. Rekommendationer: Bostadsbolag• Fortsätt dialog men bostadsbolag som deltar i olika utvecklingsprojekt där man testar både infrastruktur, tjänster, plattformar, exempelvis de bolag som deltar i arbetet kring BoIT. SABO är här viktig aktör.• Initiera dialog med kommunerna rörande kvarboende. Driv frågan om ett kommunkoncernperspektiv på denna fråga. Få bostadsbolagen att också föra denna dialog med sina ägare.• Initiera dialog med Boverket som har tillsynsansvar rörande lagen om bostadsanpassningsbidrag. 19
 20. 20. Frågor?Diskussion 20
 21. 21. Tack! Karin Hovlin karin.hovlin@governo.se 076 555 84 27 21

×