Handlingsplan 2012 Digidel 2013

942 views

Published on

Digidel 2013 är en kampanj för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Digidel består av ett växande nätverk av partners och eldsjälar som gör insatser för att alla ska våga, vilja och kunna använda internet.

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Kul att Digidel 2013 ger effekt. Det är ni som är partners och eldsjälar som gör jobbet!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Så glad för Digidel2013 hjälp att matcha upp bankerna med SeniorNet. Det är kanske bankerna som står närmast de som INTE använda Internet. Lite mjuk spam till deras icke Internet icke-användarkunder kan bli ett win-win!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Handlingsplan 2012 Digidel 2013

 1. 1. Handlingsplan 2012FOTO: ISTOCK Digidel 2013 Alla ska våga, vilja och kunna använda Internet.
 2. 2. Handlingsplan 2012InnehållKampanjens styrka ...................................................................................................... 2Kampanjens svaghet ................................................................................................... 2Övergripande mål inför utgången av 2012 .................................................................. 3Kommunikationsarbete ................................................................................................ 3Stöd till partners och eldsjälar ..................................................................................... 3Rekryteringsarbete ...................................................................................................... 4Politiskt påverkansarbete ............................................................................................ 4Utvärderingar och statistik ........................................................................................... 4Utvecklingsarbete ........................................................................................................ 5Kampanjens styrkaKampanjen Digidel 2013 har etablerat sig som ett paraply för aktörer somjobbar med frågan om digital delaktighet. Digidel är en relevant kampanj i tiden.Det har saknats en ledande aktör i frågan om digital delaktighet och kampanjenfyller därmed ett viktigt behov. Ett välkommet erkännande fick kampanjengenom skrivningarna i regeringens digitala agenda för Sverige, där Digidelbeskrivs som ett positivt frivilligt initiativ.Kampanjens ”kärnpartners” når tillsammans miljontals människor och finns mednätverk och resurser i landets alla kommuner. Tillsammans bildar nätverket enidealisk infrastruktur för Digidel. Nya partners rapporterar kontinuerligt insatseroch kampanjen växer i större delen av landet. Varumärket Digidel blir alltstarkare. På möten, konferenser och i sociala medier möts kampanjen avmycket ”gillande”. Det finns ett behov av att pussla ihop resurser ochkompetenser lokalt för att effektivisera arbetet och Digidel vill fylla funktionensom smörjmedel i denna matchningsprocess. ”Win-win situationen” har redanblivit tydlig för många av våra partners.Målet att nå 500 000 personer före utgången av 2013 anger riktning ochförenklar kommunikationen. Nätverksformen gör Digidel till en snabb ochflexibel kampanj. Arbetet präglas av engagemang och fokus på goda resultat.Internetfondens och Folkbildningsrådets stöd ger Digidel drivmedel att växa ochsynas på allt fler platser i Sverige.Kampanjens svaghetDet pågår stor verksamhet för digital delaktighet runt om i landet som interapporteras på digidel.se. Det kan dels bero på okunskap om kampanjen ochdels på ovilja att dela med sig av det som görs. 2
 3. 3. Budskapet att få fler digitalt delaktiga är svårt att ogilla, men svaren på ”what´sin it for me?” är fortfarande inte spetsigt nog. Argument finns, men det finnsbehov av att utveckla dem ytterligare..SE står för stor del av kampanjen ekonomiskt. För lite av nätverketsgemensamma resurser utnyttjas till att nå Digidels mål.Kampanjen drivs med hjälp av många eldsjälar, men flera av dem saknartillräcklig support och det finns risk att några kommer att slockna utan bättrestöd. Kampanjen är beroende av våra supereldsjälar.Digidel finns inte i alla kommuner, och inte ens i alla län. Ska vi vara en nationellkampanj är det viktigt att få upp Digidelflaggen över hela Sverige.Övergripande mål inför utgången av 2012 • Digidel ska ha 140 partners • Utbildningsinsatser för 150 000 personer ska registrerade på webben • Digidelinsats/projekt ska finnas i alla Sveriges länKommunikationsarbeteEtt framgångsrikt PR-arbete är avgörande för att attrahera nya partners tillkampanjen.Satsningar och aktiviteter: • Digidels webb är navet i kampanjens kommunikation. Den ska hållas levande med nyheter, tips och reportage och den ska synliggöra våra partners och eldsjälar. • Utifrån kampanjens medieplan (för traditionella och sociala medier) ska vi agera för en aktiv lokal debatt i Digidels anda. Underlag för debatt: Governos rapporter, Svenskarna och Internet, egen statistik, andras utspel, t ex Digitala agendan. • Kampanjen ska dela ut pris till bästa Digidelkommun. • 50 procent av våra partners ska tydliggöra sin koppling till Digidel genom att ha Digidelloggan på sin webb (24 procent okt 2011). • Alla Internetfondsprojekten ska koppla sin verksamhet till Digidel i sin kommunikation.Stöd till partners och eldsjälarFör att kampanjen ska växa och må väl måste våra partners och eldsjälar få ettrelevant och bra stöd.Satsningar och aktiviteter • Anordna regelbundna nätverksträffar. • Ta fram en metodhandbok tillsammans Digidel i Kalmar. 3
 4. 4. • Tillgängliggöra kampanjmaterial, statistik, utbildningsmaterial, tips, idéer mm på webben.RekryteringsarbeteFör att nå kampanjmålet måste fler göra mer. Därför behövs ett intensivtrekryteringsarbete.Satsningar och aktiviteter • Ta fram modeller för samverkan. Många av våra partners skulle kunna ha glädje av varandra för att förbättra sin egen marknad och kvaliteten i sina tjänster. Genom att tydliggöra dessa samverkansfördelar vill vi matcha ihop t ex Seniornet och bankerna, studieförbunden och bostadsbolagen o s v . • I rekryteringsarbetet ska vi särskilt satsa på kategorier av aktörer som inte är välrepresenterade i Digidel, bland annat näringsliv, regioner och kommuner. • Digidel ska ordna konferenser/möten i län som saknar projekt eller insats. Norrland ska prioriteras. • Digidel ska anordna rekryteringsmöten för föreningar, t ex handikapp-, invandrar- och pensionärsföreningar • För att sprida goda erfarenheter från pågående Digidelsatsningar till nyfikna aktörer i startgroparna inrättar Digidel resestipendium för cirka 15 personer. Personer med erfarenhet från Digidelverksamhet ska kunna ansöka om stipendium. Dessa ska göras tillgängliga att ansöka från webben. • Digidel ska medverka på Offentliga rummet, Almedalsveckan, Bok & Bibliotek och Internetdagarna. • Digidel ska driva “Get on line week” i SverigePolitiskt påverkansarbeteDigidel ska bidra till att höja frågan om digital delaktighet på den politiskadagordningen på EU-, nationell-, regional- och lokal nivå. • Digidel ska följa upp skrivningarna under ”Digitalt innanförskap” i den digitala agendan för Sverige, och verka för att strategier för digital delaktighet finns med i regionala och lokala digitala agendor. • Digidel ska träffa beslutsfattare som är viktiga för kampanjen; riksdagspartierna (2 allians och 2 oppositionspartier), näringsdepartementet, utbildningsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, EU-kommissionen och SKL.Utvärderingar och statistikDigidels mål och verksamhet ska kontinuerligt följas upp för att vi ska kunnamäta våra insatser och förbättra vårt arbete.Satsningar och aktiviteter: 4
 5. 5. • En attitydundersökning ska göras om kännedomen om Digidel och digital delaktighet. Målgrupp: ordföringar i kommunstyrelser, regionala/lokala verksamhetschefer och ordföringar i studieförbund och folkhögskolor, bibliotekschefer. • Utvärdering ska göras av Internetfondens Digidelprojekt • Kampanjens väg mot måluppfyllelse ska mätas genom Svenskarna och Internet • Digidels statistikgrupp ska rapportera folkbildningens och bibliotekens insatserUtvecklingsarbeteFör att kampanjen ska ligga i framkant måste ett aktivt utvecklingsarbeteprioriteras.Aktiviteter och satsningar • Digidel ska göra en förstudie angående EU-projekt. Projektet kan t.ex. ske inom ramen för socialfondens arbete för kompetens. Ett projekt tillsammans med andra länder kan frigöra medel för att planera insatser för digital delaktighet. Villkoren för projekt behöver utredas. Kontakt med andra länder behöver etableras. • Digidel ska fortsätta att driva demokratiprojektet, arbetslivsprojektet, vård & omsorgsprojektet, vardagslivsprojektet och lärandeprojektet. • Internetfondens projekt för digital delaktighet är en viktig resurs för utvecklingen av kampanjen. Digidel 2013 www.digidel.se Digidel 2013 på twitter @digidel2013 Digidel 2013 på facebookwww.facebook.com/digidel2013 5

×