Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Du, jag och samhället what’s in it for us

822 views

Published on

Internetdagarna, Digideldagen 23 november 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Du, jag och samhället what’s in it for us

 1. 1. Du, jag och samhället - What’s in it for us? Elisabet Ahlqvist Kungliga biblioteket, avdelningen för Nationell samverkan
 2. 2. Erik, bilmekaniker, nästan pensionär Med bristfälliga dator- kunskaper kan han inte ge service på nya bilar. Det förutsätter upp- koppling mot dator och kunskap om de program som används. Han har blivit tvungen attFoto: Henrik Johansson överlåta sådana arbets- uppgifter på yngre kollegor. En form av utanförskap...
 3. 3. Pieter, medelålders taxichaufförHar varken intresse ellertid att använda InternetBetalar med girokuvertpå posten Pressbilder transportgruppen.seHar inte behövt ansökapå nätetHustrun har dator och använder dagligenArbetar i en digital miljöDelaktig???
 4. 4. Viola 78 år – proxyanvändare• Jag skulle vilja kunna läsa om mina mediciner• Problem att ansöka om seniorboende• … när TV-tiden tar slut fortsätter det på Internet….
 5. 5. John (17) och Malin (15)• Man blir socialt utstött och har svårt att hänga med• Det blir svårare i skolan• Svårare att hänga med i nyheter• Svårt att få jobb och bostad
 6. 6. Studenterna rör sig i ett komplext IKT-landskap Varierande förkunskaper Personlig IKT-miljö och lärosätets skiljer sig åt, kompabilitetsproblem Läshandikappade – extra sårbar grupp Egen nedladdning av talböcker
 7. 7. Henrik - forskare inom informationsteknologiAllt mer tid på grundläggande datautbildningistället för det egentliga kursinnehålletInte avgränsat till det tekniska områdetBlir en allt viktigare del avden högre utbildningenHenrik ser ofta exempel pådigitalt utanförskap… Foto: Henrik Johansson Foto: Jens Gustafsson, KB
 8. 8. Kent Wallén, ordf. Nitus• "IT-kompetensen" hos studenter är inte alls så stor som vi ofta tror.• Många, särskilt i början av sin utbildning, har svårt att hänga med - hoppar av…• Störst antal avhopp - distansstudenter• Campusstudenterna har inte högre kompetens• På Lärcentra finns datorer och viss handledning för de som är i behov av detta.www.nitus.se Foto: Jens Gustafsson, KB
 9. 9. Camilla Batal, centrum för lättläst• Det räcker inte med tillgång och Arbetsgivare: för svåra instruktioner, kunnande… produktionsbortfall• Ökade krav att hantera information PPM – kan inte välja fonder, förlorar• Text på webben ställer stora krav pensionspengar• 25 % av vuxna har lässvårigheter, är Bankerna har avbrutna transaktioner otränade läsare
 10. 10. Regionbibliotekarie Christer Bergqvist, Kalmar Att biblioteken skall arbeta med digital delaktighet är ingen diskussionsfråga, både den svenska bibliotekslagen och Unescos Folkbiblioteksmanifest är glasklara på den punkten. Uppdraget finns där sedan länge.
 11. 11. Ordförande Annika Nilsson, Folkbildningsförbundet”Genom folkbildning möts människoroch det bidrar till kunskap ochengagemang. Och till ett inkluderandee-samhälle.För idag blir det allt svårare att klara sigutan att kunna använda sig av digitalteknik.”
 12. 12. Universitetslektor Jutta Haider• Nätet som en del av en livsstil• Subactivism, statusuppdateringar, bloggande som ett sätt att påverka• Internet som en väg att göra sin röst hörd• Arbetsliv och privatliv glider in i varandra §
 13. 13. Skapa tillträde till arbetsmarknadenfrämja en social och civildialog• för att öka kunskapen om behoven• för att skapa arbetstillfällen genom e-kompetens• för att skapa möjligheter till ekonomisk, social och personlig utveckling Foto: Studio CA Främja utbildningen i e-kompetens av de anställda i företagen så att de kan fortsätta att arbeta under en längre tid och utveckla företagets produktivitet.
 14. 14. Digitalt delaktig Vara online Kunna använda utrustningen Hemmastadd med tekniken Besitter tillräckliga kunskaper att använda IKT Kritiskt granska och uppleva sig som en del av e-samhället. Eurpean Economic and Social committee: Opinion. Enhancing digital literacy, e- skills and e-inclusion. CESE 1182/11
 15. 15. EU 2020-strateginskapa en smart och hållbar tillväxt för allaOjämlikheterna i tillgången till informations- och kommunikationsteknik är enförlängning av de ekonomiska och sociala ojämlikheternaTillgången till infrastrukturen och till verktygen bör betraktas som engrundläggande rättighet.30 % av hushållen i EU var inte anslutna till internet 2010KOM(2010)0245, EUT C 54, 19.2.2011TEN/453 "Främjande av digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration"
 16. 16. @digidel2013elisabet.ahlqvist [at]kb.seTwitter @EliAhlhttp://www.kb.se/bibliotek/Digital-delaktighet/Presentationen finns på Slideshare xxxx

×