Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakgrund projekt E-serviceverkstad 8 okt 2013

241 views

Published on

Projekt E-serviceverkstad, bakgrund, LAT-skissen

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bakgrund projekt E-serviceverkstad 8 okt 2013

 1. 1. Lära Om Internet Använda Elektroniska tjänster Testa Ny teknik E-serviceverkstad 1 september 2013 – 31 augusti 2014 I en e-serviceverkstad samarbetar olika kommunala verksamheter, myndigheter och studieförbund med bibliotek som samordnare. Här får medborgaren kostnadsfri hjälp att komma igång med ny teknik, med att använda offentliga e-tjänster och lära mer om Internet. Ett samarbetsprojekt mellan Internetfonden – Regionförbundet Kalmar län – Regionförbundet Östsam – Kalmar kommun – Mjölby kommun
 2. 2. Vägen hit • Stöd för vuxnas lärande 2002-2005 • Miljö för livslångt lärande/lärmiljö • IKT-lyftet sept 2009 – våren 2011 • Digidel 2013 våren 2011-dec 2013 E-serviceverkstad oktober 2013
 3. 3. Projekt IKT-lyftet • Syfte: att utveckla samverkan, resurser och metoder mellan folkbibliotek och folkbildning för att öka användningen av internet, e-tjänster och digital information. • Slutlig målgrupp: de vuxna som inte är vana att använda internet som vardagsredskap. De ska genom lokalt utformad kostnadsfri undervisning få mod, kunskap och inspiration till självständig internetanvändning.
 4. 4. NöjeNöjeUnder- hållning DiDgitanytta i vardagen Gör det själv Demokrati och integration ArbetslivUtbildning Vardag Vård och omsorg
 5. 5. • 2 §: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. • 7 §:Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. • Läsning, litteratur, kunskapssökande, lärande, information, åsiktsbildning, demokrati
 6. 6. Vad och vem • SKL: Strategi för e-samhället samt Handlingsplan för e-samhället • Regeringen: Digital agenda för Sverige samt Det digitala steget E-delegationen, Digitaliseringskommissionen, SKL, länsstyrelser, regionförbund, m fl Utvecklingen av e-tjänster ökar behovet av att arbeta med delaktighet. EU har ögonen på Sverige
 7. 7. ServiceScore 2013, frågor kommuner • Finns det något som heter kundservice, kundcenter, servicecenter eller liknande? • Finns ingången på webbens förstasida? • Är det lätt att hitta? Syns det tydligt eller måste man leta? • Finns information om vad man kan få hjälp med och hur detta går till? • Finns det någon ansvarig för service till medborgarna på kommunen? – http://www.mynewsdesk.com/se/servicescore/pressreleases
 8. 8. Service och tillgänglighet • Allt som inte är själva produkten eller tjänsteinnehållet. Bra service ska komplettera tjänsteinnehållet/produkten • För att lyckas måste alla verktyg användas, personligt, digitalt, mekaniskt • Ska vara enkel att hitta och enkel att använda – tillgänglig Fritt från Anders Örtengren, Mistat AB
 9. 9. Serviceplan Personligt, digitalt, mekaniskt/annat • Vad händer? • Vad vill vi göra? Till vilka? Var? • Vad gör vi? • Vad gör vi inte? Fritt efter Anders Örtengren, Mistat AB
 10. 10. Våra utmaningar • Att hålla medborgarens perspektiv • Att överskrida traditionella ansvarsområden • Att bygga samarbete och samverkan med formella överenskommelser

×