De som står utanför

918 views

Published on

De som står utanför är en fördjupad analys av Svenskarna och Internet 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
228
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De som står utanför

 1. 1. De somstår utanförEn rapport om digital delaktighet av Olle Findahl
 2. 2. Innehåll Utanför 2011 sid 5 Icke-användarna fördelade efter ålder Motiv till att inte använda Internet Icke-användarna sid 6 Utbildning Yrkesgrupper Yrken för icke-användare yngre än 61 år Yrken för icke-användare äldre än 60 år Skillnader i Internetanvändning mellan stad och land sid 8 SKL:s kommunindelning, H-regioner Län Hur använder de arbetslösa Internet? sid 10 Ålder Användningsmönster Hur ofta söker de jobb via Internet? Vilka är de sent nytillkomna som nyligen börjat använda Internet? sid 12 Utbildning Ålder Yrkesgrupper Yrken Användningsmönster Prognos inför framtiden sid 14Rapporten “De som står utanför” är författad av Olle Findahl iapril 2012, på uppdrag av Digidel 2013 och finansierad av .SE.
 3. 3. Utanför 2011 Andelen svenskar som använder Internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av under senare år. För tio år sedan, då ungefär halva svenska folket hade skaffat sig tillgång till Internet, kunde man skönja en avmattning i spridningstakten efter den snabba tillväxten under slutet på 90-talet. Men utvecklingskurvan planade inte ut utan fortsatte uppåt med två till tre procent för varje år. Och så har det fortsatt i minskande takt och nu ligger den årliga ökningen på omkring en procent. År 2009 var det, enligt ”Svenskarna och Internet”, vanliga intervjuundersökningar. De har ingen fast 1,7 miljoner (12+ år) som inte eller mycket sällan adress eller telefonnummer, kan inte så bra svenska använde Internet hemma. 2010 hade antalet sjunkit eller vill helt enkelt inte svara på frågor om sin till 1,5 miljoner och ett år senare, 2011, har antalet medieanvändning. som står utanför sjunkit till 1,33 miljoner. De flesta icke-användare återfinns bland pensio­ Till detta kommer ett mörkertal icke-användare som närerna, men ungefär 30 procent av icke-användarna inte fångas in i undersökningen ”Svenskarna och är yngre än 65 år. 185 000 är mellan 56 och 65 år och Internet”. Det är grupper som är svåra att nå med ungefär 100 000 är i åldern 46 till 55 år. Hur gamla är de Vilka är skälen till att 16-25 år som inte använder 1% man inte använder Internet? 12-15 år 26-35 år Internet? 1% 3% Inte tid Funktionshinder 36-45 år 3% 7% 3% För dyrt 46-55 år 5% 7%76+ år 56-65 år Krånglig teknik 43% 14% 19% Inget intresse 66% 66-75 år 28% Diagram 1 Diagram 2 Icke-användarna 2011 fördelade efter ålder Uppgivna skäl till att man inte använder Internet 2011 De som står utanför 2011 5
 4. 4. Icke-användarna Vilka är det som fortfarande 16 år efter introduktionen av Internet inte blivit tillräckligt intresserade för att skaffa sig tillgång till den nya tekniken? Vi skall här se på vilken utbildning icke-användarna har och vilka yrken de representerar. Tidigare har vi sett på ålder. Vilken utbildning har Vilka yrkesgrupper finns representerade icke-användarna? bland icke-användarna? Högskoleexamen Företagare 12% 8% Jordbrukare 5%Högskolestudier 10% Folkskola/grundskola 42% Tjänstemän 26% Arbetare 61% Studentexamen/ yrkesskola 29% Mer än grundskola men ej stud.ex. 7% Diagram 3. Diagram 4 Icke-användarna fördelade på utbildningsgrupper Andel av icke-användarna som tillhör olika yrkesgrupper. Majoriteten av de som idag inte använder Internet Majoriteten (61%) av icke-användarna har eller har är lågutbildade. Hälften (49%) har inte tagit student­ haft arbetaryrken. Men bland icke-användarna finns examen och största delen har bara vanlig folk- eller också både tjänstemän, företagare och jordbrukare. grundskola. Vi skall här göra en uppdelning av icke-användarna efter deras yrken i två åldersgrupper: Icke-användare som är yngre än 61 år och icke-användare som är äldre än 60 år.
 5. 5. Icke-användare yngre än 61 år Arbetare Vård, skola, service Företagare Akademiker chaufför dagisarbetare åkeriägare lärare fabriksarbetare distriktsassistent mjölkproducent lärare lagerarbetare fritidspedagog matproducent lärare lantbrukare frukostvärdinna producent Icke-användare äldre än 60 år lantbrukare kulturarbetare lokalvårdare kulturjournalist Arbetare Vård och skola Företagare Akademiker Kontor mekaniker kundmottagare vägarbetare vården byggnadsingenjör Vårdlärare verksamhetschef målare kundtjänst Vvs-arbetare vården byggnadsingenjör textillärare VD posten förskollärare verkstadsindustri vården kärnkraftstekniker lärare TV-producent reparatör revisorsassistent verkstadsindustri vården konstruktör lärare säljare sotare läkarsekreterare verkstadsindustri vården ingenjör lärare säljare svarvare sjukvårdare tågklarerare vården restaurangägare lärare säljare sågverksarbetare vårdbiträde typograf äldreomsorg byggare lärare sekreterare truckförare undersköterska anläggare äldreomsorg egenföretagare lärare sekreterare truckförare undersköterska textilarbetare undersköterska egenföretagare lärare sekreterare vaktmästare undersköterska televerket undersköterska åkeri lärare sekreterare ventilationsmontör undersköterska televerket undersköterska lantbrukare lärare receptionist undersköterska taxi undersköterska lantbrukare lärare postmästare taxi undersköterska lantbrukare förskollärare postkontorist sömmerska tandsköterska lantbrukare gymnasielärare polis svetsare sjukvård lantbrukare socionom platschef svarvare sjukvård lantbrukare skolsekreterare personalchef stuveriarbetare sjukvård lantbrukare pianopedagog kommunanställd snickare sjukvård lantbrukare bibliotekarie kommunanställd skogsarbetare sjukvård lantbrukare tandläkare kommunanställd skogsarbetare sjukvård lantbrukare sjukgymnast kommunanställd SJ sjukvård lantbrukare läkare kommunanställd servicetekniker sjukvårdsbiträde lantbrukare kommunanställd rörläggare personlig assistent lantbrukare Militär kommunanställd lokalvårdare mentalskötare mjölkbonde sjökapten administratör lokalvårdare hemtjänst militär administratör lokalvårdare dagbarnvårdare löjtnant byråchef lokalvårdare dagbarnvårdare flygofficer kronofogde kyrkogårdsvaktmästare matsalspersonal journalist fastighetsskötare barnbespisning juristDe flesta icke-användare i reservdelstekniker hushåll försäljareden arbetande befolkningen plastindustriarbetare hushåll försäljarehar arbetaryrken eller lägre parkeringsvakt hemmafru försäljarebefattningar inom vård och ombudsman hemmafru ekonomskola. Det finns också ett mindre möbelsnickare hemmafru ekonomantal icke-användare bland målare ekonomhögutbildade och företagare. målare Banktjänsteman banktjänsteman Metallarbetare mekaniker Elektriker Elektriker konditori konditori brevbärare De som står utanför 2011 7
 6. 6. Stad och landEn klassisk skillnad i hur ny teknik tillägnas brukar återfinnas mellan land och stad. De som bor istaden är utsatta för en större påverkan att skaffa nya saker än de som bor utanför städerna, ochstadsborna skaffar sig tidigt det nya. Så har också varit fallet med Internet men skillnaderna äridag små mellan land och stad. Intervjupersonerna har själva fått säga om de bor i en stad ellerpå landsbygden. Tillgång till Använder Internet Använder Internet Var bor du? N Internet i hemmet någon gång hemma dag/vecka Stad 1684 90% 88% 84% Landsbygd 994 87% 85% 79%Tabell 2. Andel av de som bor i stad och på landsbygden som har tillgång till och använder InternetEn närmare analys visar att skillnaderna i tillgång och högre utsträckning Internet än de äldre lågutbildadeanvändning mellan stad och land främst återfinns som bor på landet. Det gäller i åldrarna 56-65 år, 66-bland de äldre lågutbildade. I andra åldersgrupper, 75 år och över 75 år. Några sådana skillnader finns intesom bland ungdomar eller medelålders, finns inga mellan äldre högutbildade beroende på var de bor.skillnader. De äldre lågutbildade i staden använder i Folkskola/Grundskola Mer än folkskola men ej studentexamen 56-65 år 66-75 år 75+ år 56-65 år 66-75 år 75+ år Stad 95% 59% * 94% 90% 53% Landsbygd 63% 45% * 79% 62% 28%Tabell 3. Andel som använder Internet någon gång i olika åldrar med olika utbildning (* Underlag alltför litet) Andel som använder Internet någon gång i olika regionerSamma skillnader mellan glesbygd SKL:s kommunindelning H-regioneroch städer återfinns om vi delar Storstäder 85% Göteborg 88%in intervjupersonerna efter Förortskommuner 89% Malmö 88%bostadsort och använder SKL:s Större städer 88% Stockholm 87%kommunindelning eller en indelning Pendlingskommuner 87% Större städer 87%i H-regioner. Det är således något fler Kommuner >25000 86% Tätbygd 85%Internetanvändare i större städer än Kommuner 12-25000 89% Mellanbygd 85%i små kommuner, varuproducerande Kommuner <12000 83% Glesbygd 80%kommuner och glesbygd. Det visar Varuproducerande kommuner 81% Tabell 5. Andel som använderbåde SKL:s kommunindelning och Glesbygdskommuner 78% Internet i olika H-regioner Källa:en indelning i H-regioner. Svenskarna och Internet 2011 Tabell 4. Andel som använder Internet i olika typer av kommuner Källa: Svenskarna och Internet 2011
 7. 7. Något mer komplicerat är det att jämföra de äldre åldersgrupperna. Dessutom har en vägningInternetanvändningen i olika geografiska regioner, gjorts som kompenserar åldersfördelningen mellant.ex. län, i Sverige. Det beror på att åldersfördelningen yngre och äldre pensionärer i urvalen. Mindre läni urvalen kan skilja sig åt, vilket kan vara kritiskt har slagits ihop med angränsande län för att antaleteftersom det är bland de äldre som de flesta icke- intervjuade inom varje länsgrupp skall överstiga 200.användarna finns. En del av skillnaderna kan sålunda Tre områden skiljer ut sig med lägrevara en effekt av skillnader i urval. Ett urval med en Internetanvändning än i övriga landet: Västrastörre andel äldre än genomsnittet kan således leda Götaland, Jämtland-Västerbotten-Norrbotten ochtill att andelen Internetanvändare blir mindre i det Jönköping-Östra Götaland. Övriga områden är svåralänet än det annars skulle bli. I jämförelsen nedan har att skilja åt.därför jämförelser gjorts både totalt och enbart för 100% Under 60 år 80% Totalt ovägt Över 50 år vägt 60% 68% 67% 67% 66% 61% 60% Över 60 år 56% 55% 52% 40% Diagram 6. Andel Internetanvändare 20% 1. Under 60 år; 2. Totalt i urvalet; 3. Bland de över 50 år vägt i 0% 10-årsgrupper; 4. Över 60 år. Län Totalt ovägt Yngre än 60 år Äldre än 60 år Äldre än 50 år vägt Stockholm 87% 98% 68% 77% Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland 89% 97% 67% 75% Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge 88% 95% 67% 82% Skåne 89% 98% 66% 75% Gävleborg, Västernorrland 84% 96% 61% 78% Dalarna, Värmland 84% 97% 60% 73% Jönköping, Östergötland 85% 97% 56% 71% Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 87% 97% 55% 68% Västra Götaland 83% 96% 52% 67%Tabell 6. Andel i olika län och olika åldrar som använder Internet någon gång. De som står utanför 2011 9
 8. 8. Hur använder dearbetslösa Internet?Eftersom många arbetslösa tillhör grupper som är svåra att nå med vanligaintervjuundersökningar kan vi inte här ge något uttömmande svar på frågan hur de arbetslösaanvänder Internet. En del av de arbetslösa har ingen fast adress eller telefonnummer, kan inte såbra svenska eller vill helt enkelt inte svara på frågor om sin medieanvändning. Det gäller särskiltde unga med invandrarbakgrund som är arbetslösa.Alla arbetslösa som deltagit i undersökningen Många av de yngre är avancerade entusiaster med”Svenskarna och Internt 2011” har tillgång till en mycket hög aktivitet inom alla områden, såväl deInternet. 90% använder Internet dagligen hemma. informativa som de sociala och kommunikativaDe arbetslösa männen dominerar bland de yngrearbetslösa i åldrarna 16-25 år. I övriga åldrar än detganska jämnt mellan män och kvinnor. Internettid 16-25 år 1999 min = 4,8 tim dag 26-35 år 1504 min = 3,6 tim/dagFördelning av de arbetslösa på åldrar 36-45 år 1460 min = 3,5 tim/dag 16-25 år 25% 46-55 år 1380 min = 3,3 tim/dag 26-45 år 28% 56-65 år 739 min = 1,8 tim/dag 46-55 år 19% 56-65 år 24% Använder de arbetslösa InternetYngre arbetslösa tillbringar en stor del av dagen för att söka jobb?framför datorn (4,8 timmar). Det gör också de Ja, i varierande utsträckning. Flitigast är de i åldernmedelålders, medan de äldre är mer återhållsamma. 26-45 år, där hälften dagligen söker efter jobb påTvå användarmönster dominerar: Traditionalister Internet. Bland de yngsta och de äldsta söker 25%(55%) och avancerade entusiaster (45%). Det är dagligen efter jobb. I den äldsta åldersgruppentraditionell användning bland äldre som använder 55-65 år är det hälften av de arbetslösa som aldrigInternet för att skaffa information, kunskap och använder Internet för att söka efter arbete.praktisk hjälp ungefär som genomsnittet avanvändarna. De kommunicerar en del via e-postmen utnyttjar inte möjligheterna till underhållning, 36% söker jobb dagligendeltagande och sociala media. 27% några/någon gång i veckan 12% någon gång i månaden 25% aldrig eller någon gång
 9. 9. Söker jobb Andel i % 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år Aldrig/någon gång 24% 11% 0% 15% 50% Ngn gång månad 12% 11% 10% 15% 13% Ngn/ngra ggr vecka 35% 22% 40% 31% 13% Dagligen 29% 56% 50% 39% 25% Tabell 1. Andel som söker efter jobb med olika frekvens i olika åldrar Hur ofta söker de arbetslösa efter jobb via Internet?100% Diagram 5. Frekvens på arbetssökande via 10% Internet bland arbetslösa i olika åldersgrupper 11%80% 15% 12% 40% 22%60% 31% 35% 13% Månad40% 13% 56% Ngn/ngra ggr vecka 50%20% 39% 29% 25% Dagligen 0% 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år De som står utanför 2011 11
 10. 10. Vilka är de sent tillkomna användarna som nyligen börjat använda Internet? Efter sekelskiftet år 2000 har det under varje år tillkommit 3 procent nya användare, som senare blev till 2 procent och nu ligger tillväxttakten närmare 1 procent och förväntas minska ytterligare.25% 23% Nya användare efter 2008 domineras20% 19% av äldre och mycket unga. Det är 17% 16% 16% åldersgrupper där det fortfarande15% finns en andel som ännu inte blivit10% Internetanvändare. Ser vi till det 7% senaste året har de yngsta nästan5% helt försvunnit bland nya användare 1% 1%0% eftersom nästan alla ungdomar från 76+ år 66-75 år 56-65 år 46-55 år 36-45 år 26-35 år 16-25 år 12-15 år 12 år och uppåt redan använder Diagram 7. Andel av de som nyligen (efter 2008) börjat Internet. Nyrekryteringen bland de använda Internet fördelade på olika åldersgrupper. unga sker idag redan i förskoleåldern eller tidiga skolåren.30% 26% Däremot finns det fortfarande många25% bland de äldre som ännu inte har 20%20% 19% börjat använda Internet. Det är 14% samma mönster som framkom i en15% 11% tidigare analys gjord 2009, även då10% dominerade 40-talisterna. Nu är det 4% 4%5% dock en jämnare, men mycket liten 1%0% tillströmning, från 46 år och uppåt. 20-talister 4% 90-talister Diagram 8. Andel av de som nyligen (efter 2008) börjat 20% använda Internet fördelade efter generationer 30-talister 19% 80-talister 4% 70-talister 1% Diagram 9. Andel av de som nyligen (efter 2008) börjat använda Internet fördelade efter generationer 60-talister 14% 40-talister 27% 50-talister 11%
 11. 11. Vilka yrken har de sent Utbildningnytillkomna användarna? En tredjedel (31%) av de nya användare har mindre utbildning än studentexamen, hälften stu­Bland pensionärerna är det vanligast bland de dent­xamen (46%) och en fjärdedel (23%) hög­ ehögutbildade att använda Internet men nya an­ skoleutbildning.vändare kommer från alla yrkesgrupper. 35% avnya användare har eller har haft tjänstemannayrken Mer kvinnor än män bland sent nytillkomna användaremedan 53% har eller har haft arbetaryrken. De yngsta 60 procent av de sena användarna är kvinnor.finns inte inräknade i denna uppställning, eftersom Övervikten av kvinnor återfinns i alla åldersgrupper.de ännu inte har någon yrkestillhörighet Det finns dock fortfarande några procent fler män än kvinnor bland Internetanvändarna. Arbetare Vård Kontor Akademiker Skola Annat Fartygsmaskinist Sjukvårdsbiträde Försäkringstjm Ingenjör Lärare Köksmästare Chaufför Sjukvårdsbiträde Kontorist Läkare Lärare Gruppledare Chaufför Sköterska Kontorist Socionom Lärare Lantbrukare Chaufför Sköterska Kontorist Förskollärare Lantbrukare Gruvarbetare Sköterska Receptionist Fiskare Demonstratör Undersköterska Inköpare Teamledare Industriarbetare Undersköterska Försäkringsbolag Teamoperatör Fastighetsskötare Barnskötare Sjöofficer Lagerarbetare Barnskötare Kock Typograf Arbetsterapeut Föreståndare Elektriker Konstruktör Teletekniker Matros Köksbiträde Affärsbiträde ProcessteknikerVilken typ av användare blir de Undantagen finns bland de unga sent nytillkomnasena nybörjarna? användarna där två av tre börjar som traditionella användare men en av tre blir snabbt en avanceradeVad händer när de sent nytillkomna användarna börjar entusiast som på en gång utnyttjar Internets allaanvända Internet? Börjar de försiktigt eller prövar de möjligheter. De uppvisar en mycket hög aktiviteten mängd möjligheter och lägger ner mycket tid på inom alla områden, såväl de informativa som deanvändningen när de väl börjat använda Internet? sociala och kommunikativa.Svaret är att majoriteten av de sena användarna blirtraditionella användare och passar in i den storagrupp av äldre som använder Internet för att skaffa Användarmönster bland nya användare 12-35 år 36-65 år 66+ årinformation, kunskap och praktisk hjälp ungefär som Avancerade entusiaster 34% 0 0genomsnittet av användarna. De kommunicerar en Traditionalister 66% 100% 100%del via e-post men utnyttjar inte alls möjligheterna Tabell 7. Sent nytillkomna Internetanvändare i olikatill underhållning, deltagande och sociala media. åldrar fördelade efter användarmönster De som står utanför 2011 13
 12. 12. Prognos inför framtidenFortfarande år 2011 är det 1,33 miljoner sominte använder Internet. Hur bedömer de självasannolikheten att de inom 12 månader skall bliInternetanvändare? Svaret är att endast ett fåtalär intresserade av att börja använda Internet(Svenskarna och Internet 2011). 48 000 är intresserade att börja använda Internet 1 138 000Har aldrig använt Internet 1 090 000 är ej intresserade 40 000 är intresserade att 192 000 börja använda InternetHar tidigare använt Internet men inte 2011 152 000 är ej intresserade
 13. 13. Andelen svenskar som använder Internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av under senare år. Den här rapporten handlar om de som står utanför.Web: www.digidel.se E-post: kansliet@digidel.se Facebook: www.facebook.com/digidel2013 Twitter: twitter.com/#!/digidel2013

×