Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smarta dialoger Digidel lärkarta

735 views

Published on

Detta är Johanna Lindberg, Länsstyrelsen, smarta dialoger som användes under workshop 3 februari på Stockholmskonferensen - om Digital delaktighet, Digidel 2013.

Här delar hon med sig av metoden. Läs mer om Digidel 213 på www.digidel.se

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smarta dialoger Digidel lärkarta

  1. 1. Digital delaktighet / Digitala Agendan1) Samtal 2 och 25 minuter var om:Hur påverkar den digitala agendan (det som sagts idag) dig i ditt arbete?Ni själva tar ansvar för tiden.Kom ihåg att lyssna noga för du presenterar vad din parhäst sagt när ni sedan samlas.Samlas åter vid borden efter 10 minuter.2) Presentation av samtal Utse någon som antecknar under presentationsrundan. Gör en runda runt borden där ni på 1 minut presenterar vad er parhäst sagt under ert samtal. ©Länsstyrelsen Stockholms län
  2. 2. Vilka flaskhalsar ser du med 3) ÖPPNA DISKUSSIONER Vem beslutar om en ökad användning av tekniktillgången resp. digitala tjänster? teknikanvändandet i din organisation? !) Vilken roll har du i din organisation? 2) Vilken möjlighet har du att påverka tekniktillgången i din vardag på jobbet? Foto C Fagergren IT:s roll för sam- hälls utvecklingen Lätt och säkert att använda 4) Huvudstrategier i den digitala agendan Foto C Lindström Foto M Berlin Tjänster som skapar nytta Det behövs infrastruktur Foto C Fagergren ©Länsstyrelsen Stockholms län

×