Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Næringsliv og samfunnsansvar 2012  Landsdekkende Questbackundersøkelse april 2012         svar fra 449 bedriftsl...
Hva undersøkelsen avdekker• Hvor samfunnsengasjerte er norske bedrifter• Involvering i ideelle organisasjoner• Motivasjon ...
Samfunnsengasjementet øker med størrelsen                      70% er               9...
Flest støtter ad hoc. Store foretrekker fast samarbeid                         1/3 har fast   ...
“Gi tilbake til samfunnet” er viktigste motivasjonStyrke omdømmeFelles visjon/verdierSkape god samvittighetSkape engasjeme...
Flest ønsker å støtte med pengerØkonomisk støtteProdukter/Tjenester/egen kompetanse                    ...
Oppfølging og mulighet til ekstern markedsføring er viktigInformasjon og oppfølgingMulighet til å besøkeorganisasjonen og ...
• Hvor strategiske er bedriftene?      • Settes det mål for samarbeidet?      • Hvordan bruker bedriftene samarb...
De fleste setter ikke egne mål for samarbeidet          Færre store           enn i fjor04.05.2012 13:...
Flere store har forankret samarbeidet i bedriftens strategi          Store: økte           2010-11,  ...
2/3 av de store bruker samarbeidet aktivt internt i bedriften                   43% av         ...
Litt flere (46%) bruker det eksternt              • finans og forsikring 81%              • re...
Stort potensial og mye usikkerhet                     Store og de med                 ...
• Hva ønsker bedriftene å støtte?• Er de fornøyde?14.05.12              Samfunnsansvar/Ragnhild Østmo
Flest vil støtte i Norge                            Flere store                ...
Hvilke områder vil bedriften være mest interessert i å støtte  • På landsbasis:                 • Østland...
1/3 vurderer samarbeidet som godt                        Over halvparten              ...
Forsøk på konklusjoner•   De fleste ser på seg som samfunnsengasjert•   Motivasjon:      – gi tilbake til samfu...
slideshare.com/bymisjonKontakt næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon:ragnhild.ostmo(a)bymisjon.no, tlf. 97057905bymisjon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Næringsliv og samfunnsansvar 2012

1,493 views

Published on

Undersøkelsen "Næringsliv og samfunnsansvar 2012", hovedfunn. Om hvordan norske bedrifter vurderer sitt samfunnsansvar og et evt. samarbeid med ideelle organisasjoner. Hvordan involverer bedriftene seg, og hva er motivasjonen for et samarbeid. Hvor strategiske er de, og hvordan bruker bedriftene samarbeidet for egen del. Endringer i forhold til tidligere undersøkelser. Questback-basert, landsdekkende undersøkelse blant et representativt utvalg næringslivsledere i Norge. Gjennomført på oppdrag fra Kirkens Bymisjon.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Næringsliv og samfunnsansvar 2012

 1. 1. Næringsliv og samfunnsansvar 2012 Landsdekkende Questbackundersøkelse april 2012 svar fra 449 bedriftsledere Ragnhild Østmo Næringslivsansvarlig Kirkens Bymisjon
 2. 2. Hva undersøkelsen avdekker• Hvor samfunnsengasjerte er norske bedrifter• Involvering i ideelle organisasjoner• Motivasjon for samarbeidetmai 2012 Samfunnsansvar/Ragnhild Østmo
 3. 3. Samfunnsengasjementet øker med størrelsen 70% er 90% av de samfunnsengasjerte store er det04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012”www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon 3
 4. 4. Flest støtter ad hoc. Store foretrekker fast samarbeid 1/3 har fast samarbeid 2/3 store har fast samarbeid04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 4www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 5. 5. “Gi tilbake til samfunnet” er viktigste motivasjonStyrke omdømmeFelles visjon/verdierSkape god samvittighetSkape engasjementblant de ansatteForankring i bedriftensstrategiEtter oppfordring fraaksjonærer/styreBedre konkurransekraftenMulighet til å involvere Økt signifikant:de ansatte i engasjementet ”gi tilbake til samfunnet”Mulighet til å få besøk fraorganisasjonenGi noe tilbake tilsamfunnetAnnet, spesifiser her 04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 5 www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 6. 6. Flest ønsker å støtte med pengerØkonomisk støtteProdukter/Tjenester/egen kompetanse Store vil også bidra med kompetanseFrivillig innsats fra deansatte og innsatsInvolverekunder/partnere Økt fra 10% til 22%Kjøp avorganisasjonensgaveartiklerAnnet, spesifiser her 04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 6 www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 7. 7. Oppfølging og mulighet til ekstern markedsføring er viktigInformasjon og oppfølgingMulighet til å besøkeorganisasjonen og selv følgearbeidetEierskap til ett eget prosjektRepresentant fraorganisasjonen deltar påinternmøte el.l. i bedriftenMulighet for å delta somfrivillig medarbeider iprosjektetMulighet for åmarkedsføre engasjementeteksterntAnnet, spesifiser her 04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 7 www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 8. 8. • Hvor strategiske er bedriftene? • Settes det mål for samarbeidet? • Hvordan bruker bedriftene samarbeidet?14.05.12 Samfunnsansvar/Ragnhild Østmo
 9. 9. De fleste setter ikke egne mål for samarbeidet Færre store enn i fjor04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 9www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 10. 10. Flere store har forankret samarbeidet i bedriftens strategi Store: økte 2010-11, nedgang i år04.05.2012 13:56 Næringsliv og samfunnsansvar 2012 10www.questback.com
 11. 11. 2/3 av de store bruker samarbeidet aktivt internt i bedriften 43% av totalen bruker det internt04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 11www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 12. 12. Litt flere (46%) bruker det eksternt • finans og forsikring 81% • reiseliv og servering 57% • media og komm. 50% 65% av de store, nedgang fra i fjor04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 12www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 13. 13. Stort potensial og mye usikkerhet Store og de med strategisk forankring ser størst potensial04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 13www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 14. 14. • Hva ønsker bedriftene å støtte?• Er de fornøyde?14.05.12 Samfunnsansvar/Ragnhild Østmo
 15. 15. Flest vil støtte i Norge Flere store ønsker en kombinasjon04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 15www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 16. 16. Hvilke områder vil bedriften være mest interessert i å støtte • På landsbasis: • Østlandet m/Oslo mer: 1. Lokalmiljø – 51 % – Barn 2. Idrett – 38 % – Fattige 3. Barn – 36 % – Miljø 4. Katastrofer – 25 % • mindre interessert i: 5. Fattige – 24 % – Idrett 6. Miljø – 21 % – Kultur 7. Kultur – 21 % – Lokalmiljø 8. Rus – 20 % enn resten av landet 9. Menneskerett. - 13% mai 2012 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” Samfunnsansvar/Ragnhild Østmo Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 17. 17. 1/3 vurderer samarbeidet som godt Over halvparten av store bedrifter er fornøyde Halvparten av bedrifter med strategisk forankring er fornøyde svært dårlig svært godt04.05.2012 13:56 Fra undersøkelsen “Næringsliv og samfunnsansvar 2012” 17www.questback.com Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 18. 18. Forsøk på konklusjoner• De fleste ser på seg som samfunnsengasjert• Motivasjon: – gi tilbake til samfunnet, omdømmebygging, engasjement internt• Ser potensialet – men jobber lite planmessig – hvordan lykkes?• Ønsket utvikling? – forankring – dedikert – større gevinstmai 2012 Samfunnsansvar/Ragnhild Østmo
 19. 19. slideshare.com/bymisjonKontakt næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon:ragnhild.ostmo(a)bymisjon.no, tlf. 97057905bymisjon.no/oslofacebook.com/bymisjon

×