Overdoserapporten

586 views

Published on

Fra seminaret "Humanitet på Prøve". Et seminar om lavterskel og skadereduksjon.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • mars 2009 Hvor personene ble funnet døde, alder, kjønn, misbrukshistorie (-lengde) og hvorvidt personen var hjemmehørende i Oslo
 • Samme definisjon som rapporteres i “Rusmidler i Norge” utgitt av SIRUS og som brukes av det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)
 • En stor andel døde i privat bolig (inkluderer sosialbolig og hospits). Dette betyr at de fleste ble funnet på privat adresse enten hjemme hos seg selv eller hos familier, venner og bekjente. Kun (4%) døde i lavterskelboligen (hospits) de bodde i ved overdosedødsfallet En større andel menn ble funnet utendørs sammenliknet med kvinner Flere yngre (<25 år) ble funnet utendørs sammenliknet med de over 36 år Heroin var hovedårsaken til overdosedødsfall i Oslo i de fleste tilfellene. Noen færre heroindødsfall blant de eldre I den øvre aldersgruppen (46-70 år) var andelen dødsfall på bakgrunn av sterke smertestillende større og utgjorde hovedårsaken i hvert tredje dødsfall. 10% døde med metadon som hovedårsak
 • Gjennomsnittsalder var 36 år. Menn noe yngre enn kvinner Gjennomsnittsalderen var 36 år, menn 37 år og kvinner 41 år
 • Gjennomsnittlig antall ulike stoffer funnet i blodet var 3 Den vanligste kombinasjonen av funn var heroin og benzodiazepiner, fulgt av sentralstimulerende i kombinasjon både med benzodiazepiner og heroin
 • Graf 1. Andel personer som hadde hatt kontakt med de ulike instansene i tiltaksapparatet i løpet av året før de døde (n=186). I denne grafen er det ikke kun siste kontakt, men alle kontakter som er inkludert Graf 2. Siste instans personene hadde hatt kontakt før de døde 3,5 ulike tiltak ¼ del hadde hatt kontakt med 5-10 ulike tiltak og ¼ hadde hatt kontakt med 1-2 ulike tiltak Sosialtjenesten, Ullevål universitetssykehus inkludert skadelegevakten og Oslo kommunale legevakt flest hadde hatt kontakt med sist før overdosedødsfallet. ¼ hadde hatt kontakt med et lavterskeltiltak (feltpleien, møtestedet, gatehospitalet, sprøyterommet, oppsøkende tjenester, uteseksjonen) 1/3 av disse hadde bodd eller bodde i en lavterskelbolig siste året
 • Graf 3 Antall dager mellom siste kontakt og dødsfall. I denne grafen er kontakt samme dag eksludert. Det var 7 personer som kun hadde hatt kontakt med tiltaksapparatet samme dag som dødsfallet, disse er ikke regnet med i denne grafen derfor er n=179 Av de som hadde hatt kontakt med tiltaksapparatet(n=186) hadde halvparten (51%) hatt kontakt med en eller flere instanser i løpet av de to siste ukene før dødsfallet (graf XX). Om en la sammen de som hadde hatt kontakt med et eller flere tiltak den siste måneden før dødsfallet så hadde hovedandelen (77%) hatt kontakt med tiltaksapparatet inntil en måned før dødsfallet.
 • Privat rusbehandling 38 personer døde etter avsluttet annen rusbehandling av disse døde 14 personer i løpet av de tre første ukene etter avsluttet behandling . AV KRA 34 personer hadde vært i kotnakt med KRA 29 døde etter behandling, 1 under behandling og 4 ukjent om døde i behandling da var hos samarbeidspartnere I privat rusbehandling var det 19 personer som hadde hatt kontakt, 14 døde etter behandling, 5 døde under behadnling, 1 døde samme dag som utskrivelse
 • 80% har hatt kontakt med hjelpeapparatet. n= 232
 • Overdoserapporten

  1. 1. Universitetet i Oslo
  2. 2. Bakgrunn <ul><li>Vedvarende høyt antall overdosedødsfall i Oslo </li></ul><ul><li>Bystyret i Oslo kommune vedtok at det skulle iverksettes gjennomgang </li></ul><ul><li>Seraf- Senter for rus- og avhengighetsforskning fikk oppdraget november 2009 </li></ul><ul><ul><li>En helhetlig gjennomgang av samtlige overdosedødsfall i 2006, 2007 og 2008 som har funnet sted i Oslo kommune </li></ul></ul><ul><ul><li>Finne medvirkende faktorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Redegjøre for hvilken rolle Oslo kommunes hjelpeapparat har hatt i forhold til målgruppen, og hvor oppfølgingen eventuelt har sviktet </li></ul></ul><ul><ul><li>Klargjøre (tall-)forskjellen mellom overdosedødsfall etter bruk av illegale rusmidler og legale medikamenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Komme med konkrete forslag til </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiltak på systemnivå som kan føre til færre overdosedødsfall </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gode rutiner for framskaffelse av relevant tallmateriale i framtiden </li></ul></ul></ul>Universitetet i Oslo
  3. 3. Metode <ul><li>Registerundersøkelse og journalgjennomgang </li></ul><ul><li>Intervju med brukere, pårørende og fagfolk om deres erfaringer rundt overdoser </li></ul><ul><li>Undersøkelse av hvordan fem europeiske byer har løst sine problemer med åpne stoffscener og indirekte overdoser </li></ul><ul><ul><li>Publisert som egen delrapport januar 2011 </li></ul></ul>Universitetet i Oslo
  4. 4. Registerundersøkelse og journalgjennomgang <ul><li>Definisjon av overdosedødsfall </li></ul><ul><ul><li>Dødsfall som skjer kort tid etter inntak av ett eller flere psykoaktive stoffer og hvor dødsfaller er direkte relatert til inntaket </li></ul></ul><ul><li>Basert på legenes diagnosesystem ICD-10 </li></ul><ul><ul><li>Skadelig bruk, avhengighet og andre mentale eller atferdsforstyrrelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulykkesforgiftning </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvmord </li></ul></ul><ul><ul><li><70 år </li></ul></ul>Universitetet i Oslo
  5. 5. Informasjon <ul><li>Dødsårsaksregisteret </li></ul><ul><ul><li>Hoveddødsårsak, medvirkende dødsårsak, alder, dato for død </li></ul></ul><ul><li>Rettsmedisinsk institutt, UIO </li></ul><ul><ul><li>Toxikologi rapporter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke rusmidler og medikamenter, funnsted </li></ul></ul></ul><ul><li>Sykehus kontaktet for de som ikke hadde obuksjonsrapporter </li></ul><ul><li>Kriminalomsorgen </li></ul><ul><ul><li>2/3 tid, sluttført tid, faktisk løslatelsesdato </li></ul></ul>Universitetet i Oslo
  6. 6. Pasientinformasjon <ul><li>Sykehus </li></ul><ul><ul><li>Lovisenberg, Diakonhjemmet, Ullevål </li></ul></ul><ul><li>Avrusnings- og behandlingssteder </li></ul><ul><ul><li>Klinikk for rus-og avhengighet (KRA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Frelsesarmeen, Bymisjonen, P22, Fredheim, Tyrilistiftelsen </li></ul></ul><ul><li>Lavtersketiltak </li></ul><ul><ul><li>Lavterskelbolig, Feltpleien, sprøyterom </li></ul></ul><ul><li>Oppsøkende tjenester og uteseksjonen </li></ul><ul><li>Sosialtjenesten </li></ul><ul><li>Legevakten and UUS (skadelegevakten) </li></ul><ul><li>Ambulansetjenesten </li></ul><ul><li>Hjemmetjenesten </li></ul>Universitetet i Oslo
  7. 7. Resultater <ul><li>232 personer </li></ul><ul><ul><li>2006: 89 personer </li></ul></ul><ul><ul><li>2007: 66 personer </li></ul></ul><ul><ul><li>2008: 77 personer </li></ul></ul><ul><li>1/3 fra andre kommuner </li></ul><ul><li>22% kvinner </li></ul><ul><li>67% ble funnet i privat bolig </li></ul><ul><li>Hoveddødsårsak </li></ul><ul><ul><li>Heroin 66% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noen færre blant de >46 år </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metadon 10% </li></ul></ul>Universitetet i Oslo
  8. 8. Aldersfordeling Universitetet i Oslo
  9. 9. Kombinasjon av rusmidler og medikamenter (% = av alle dødsfallene N=232) Universitetet i Oslo
  10. 10. Kontakt med tiltaksapparatet - Siste år Oslotilhørige n=159 og ikke Oslotilhørige n=73 Universitetet i Oslo
  11. 11. Siste kontakt Universitetet i Oslo
  12. 12. Kontakt med tiltaksapparatet <25 år Oslotilhørige n=14 og ikke Oslotilhørige n=17 <ul><li>Siste år </li></ul><ul><li>Siste kontakt </li></ul>Universitetet i Oslo
  13. 13. Hvor mange kontakter hadde de hatt? Universitetet i Oslo
  14. 14. Antall dager mellom siste kontakt og dødsfall Universitetet i Oslo
  15. 15. Uten kontakt med tiltaksapparatet <ul><li>1/5 ikke kontakt med hjelpeapparatet (ca 15 personer hvert år) </li></ul><ul><ul><li>Halvparten fra andre kommuner </li></ul></ul><ul><ul><li>Yngre menn funnet døde som følge av en heroinoverdose utendørs eller i offentlig bygning </li></ul></ul>Universitetet i Oslo
  16. 16. Ingen ensartet gruppe <ul><li>Yngre tilreisende menn som døde av heroinoverdose utendørs eller i offentlig bygning </li></ul><ul><li>Dødsfall kort tid etter avsluttet medikamentfribehandling eller løslatelse fra fengsel </li></ul><ul><li>Personer med mye kontakt med tiltaksapparatet </li></ul><ul><li>De uten kontakt med tiltaksapparatet </li></ul><ul><li>De unge (< 25 år) i Oslo med mye kontakt med tiltaksapparatet </li></ul><ul><li>De over 45 år som døde av sterke smertestillende medikamenter </li></ul><ul><li>De som døde under substitusjonsbehandling </li></ul>Universitetet i Oslo
  17. 17. Brukere, pårørende og fagfolks erfaringer <ul><li>Tre eksempler på ulike typer overdosedødsfall </li></ul><ul><ul><li>Uhell </li></ul></ul><ul><ul><li>Utslitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Mord ”Judasdoser” – og selvmord </li></ul></ul><ul><li>Individuelle faktorer </li></ul><ul><ul><li>Nylige relasjonsbrudd og sorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange påfølgende overdoser </li></ul></ul><ul><ul><li>Utmattelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Sviktsoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Drap </li></ul></ul>Universitetet i Oslo
  18. 18. Egenskaper ved og typer rusmidler <ul><li>Alkohol og billig heroin </li></ul><ul><li>Heroin – konsentrasjon og renhet </li></ul><ul><li>Benzodiazepiner </li></ul><ul><li>Høye doser og ukjente stoffer </li></ul><ul><li>Smertestillende medikamenter </li></ul>Universitetet i Oslo
  19. 19. Utfordringer <ul><li>Vansker i tiltaksapparatet </li></ul><ul><ul><li>Det akuttmedisinske tilbudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulik forståelse av problemer og løsninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprøyterommet </li></ul></ul><ul><li>Usikker bosituasjon </li></ul><ul><li>Pårørendes uklare rolle </li></ul><ul><li>Mangel på informasjon </li></ul><ul><li>Taushetsplikten </li></ul><ul><li>Organisering </li></ul>Universitetet i Oslo
  20. 20. Hjelpeapparatets rolle <ul><li>Ikke tilstrekkelige politiske mål </li></ul><ul><li>Ulik forståelse av problemer og løsninger </li></ul><ul><li>Informasjonsutveksling </li></ul><ul><li>Hyppig bytte av fagfolk </li></ul><ul><li>Mangel på psykososial oppfølging </li></ul><ul><li>Problemer med medisinering </li></ul><ul><li>Sosial isolasjon i egen bolig </li></ul><ul><li>Holdninger </li></ul><ul><li>Tvang eller ikke tvang </li></ul>Universitetet i Oslo
  21. 21. SATSNINGSMULIGHETER <ul><li>Injeksjonskultur </li></ul><ul><li>Tilgang til hjelp ved behov </li></ul><ul><ul><li>Treffe lege ved første overdose </li></ul></ul><ul><ul><li>Motgift i nesespray </li></ul></ul><ul><ul><li>Substitusjonsbehand </li></ul></ul><ul><ul><li>Diagnostisering av selvmordsforsøk </li></ul></ul><ul><li>Varslingssystem </li></ul><ul><li>Tvang </li></ul>Universitetet i Oslo

  ×