Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norsk skadereduksjon blant injiserende stoffbrukere

613 views

Published on

Fra seminaret "Humanitet på Prøve". Et seminar om lavterskel og skadereduksjon.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Norsk skadereduksjon blant injiserende stoffbrukere

 1. 1. Humanitet på prøve<br />Tøyenkirken8. juni 2011<br />Randi Ervik, Diakonhjemmet høgskole<br />Norsk skadereduksjonblant injiserende stoffbrukere<br />
 2. 2. Farlige kvinner, homsepest - og den generelle befolkning:diskusjoner og linjevalg<br />Hiv positive og/eller prostituerte kvinner ble omtalt som «dødsmaskiner» og «bomber» og «smittebro» til den generelle befolkning. <br />«A living bomb is walking in thestreetsof San Fransisco» (Shilts 1987:519).<br />Røster her hjemme som ønsket merking av hiv positive. <br />(Litt historie: internering av prostituerte kvinner og «tyskertøser» på Hovedøya fra juni 1945 – 1946 for å hindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer).<br />I Norge ble den fryktede hiv – epidemien møtt med klokskap av helsemyndighetene<br />Det hiv-forebyggende arbeidet bygget på samarbeid med representanter for risikogruppene<br />
 3. 3. Engangssprøyta - symbol på nytt paradigme<br />Hiv – forebyggende arbeid krevde kunnskaper og detaljer omkring sprøytebruk og seksuell atferd<br />«Det var vår politikk fra ganske tidlig å ikke gå inn i samtaler om mange forhold direkte knyttet til stoffbruket, (…). Sprøyten var ganske fjern for oss, den var forbundet med selve stoffbruken og stoffopplevelsene. (…). En kunne ha ulike oppfatninger av sprøytesalg, eller ikke engasjere seg, for det vi drev på med, var å få folk til å slutte» (Sherdin 1990:43, fra intervju med medarbeider i Uteseksjonen i Oslo). <br />
 4. 4. Helsedirektoratet Seksjon for tiltak mot aids, Oslo helseråd<br />Sterk statlig styring – bidro med midler og la premisser for arbeidet<br />Samarbeid med målgruppene for tiltakene helt sentralt <br />Rådgivningstjenesten for homofile og lesbiske<br />SEKSJON FOR TILTAK MOT AIDS<br />- 1987: UNIK-prosjektet<br />- 1987: Fengselsprosjektet<br />- 1988: Sprøytebussen<br />- 1990: Mobiliseringsprosjektet<br />
 5. 5. Sprøytebussen (Aids-informasjonsbussen)<br />Lav terskel:<br />- gratis produkter<br />- anonymitet<br />- mobil enhet, sentralt <br />- åpen fra 17 – 00.30<br />Brukermedvirkning:<br />- ansatte med brukererfaring<br />- utvikling av tiltaket i samarbeid med brukerne <br />- tilbud om test for hiv og hepatitt<br /><ul><li>«puck» til brukte kanyler
 6. 6. returbokser til brukte sprøyter
 7. 7. sprøyteautomater
 8. 8. brukerundersøkelse</li></li></ul><li>Andre skadereduserende tiltak<br />1992: Prosjekt Oppsøkende Helseteam (POHT) v. <br />Vi bør ha nulltoleranse for overdosedødelighet. <br />(Stian Biong 2011) <br />1992: HUB (Hjelp Uten Betingelser)<br />Des. 2000 – 19.2.01: Prosenteretssprøyterom<br />2001: Lavterskel helsetiltak<br />2005: Gatehospital<br />2005: Forsøk med sprøyterom<br />2009: 24SJU – døgnåpent <br />Metadonbehandling/LAR:<br />1992: «Hiv – met»<br />1994: «MiO»<br />1998: Landsdekkende tilbud<br />Sp.m.: I hvilken grad fokuseres skadereduksjon i LAR? <br />
 9. 9. «Mobilisering av stoffbrukere i hiv – forebyggende arbeid»<br />Prosjekt i flere norske byer etter initiativ fra Helsedirektoratet<br />Oslo: samarbeid mellom Aids-seksjonen og Uteseksjonen<br /><ul><li>Rekruttering ved Sprøytebussen, totalt 42 deltakere, en kjerne på 10</li></ul>Ukentlige kveldsmøter gjennom et år (mat, prat og fag)<br />To dagers hotellseminar, hvor brukerne holdt flere av innledningene. <br />To dagers hotellseminar sammen med andre fagfolk og deltakere fra homsemiljøene.<br />Erfaringer:<br />Brukerkompetanse og oppdatert kompetanse på smittsomme sykdommer=solid grunnlag for utvikling av tiltak<br />Brudd på rolleforventinger: her var alle eksperter på sine områder – mer likeverdige relasjoner<br />Mulig å samarbeide over tid med folk som er på kjøret – krevde stabilt oppmøte fra oss som ledet prosjektet<br />Tålmodighet og humor<br />Sentrale prinsipper i godt skadereduserende arbeid gjennomført i praksis<br />
 10. 10. Til videre diskusjon<br />De skadereduserende tiltakene har en klar helseprofil. Men: <br />Er tiltakene godt nok tilrettelagt til å møte de mest vanskeligstilte stoffbrukerne?<br />Anerkjennes og anvendes brukernes kompetanse i tilstrekkelig grad når man planlegger og utvikler tiltakene? <br />

×