LASSO

354 views

Published on

Fra seminaret "Humanitet på Prøve". Et seminar om lavterskel og skadereduksjon.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LASSO

  1. 1. LASSO<br />Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo<br />
  2. 2. Samarbeidsprosjekt mellom rusmiddeletaten og spesialisthelsetjenesten<br />Holder til på Dalsbergstien Hus<br />Lavterskel<br />
  3. 3. Hensikt/Mål<br />Redusere risiko for helseskade forårsaket av injeksjon av opioider.<br />Redusere risiko for overstadig rusbruk og overdosedødsfall.<br />Gi mulighet for utredning og behandling av sykdom slik at deltakerne får en bedre helsesituasjon fysisk og psykisk.<br />Redusere antall ”krise-situasjoner” i deltakerens hverdag og bidra til å bedre /opprettholde boevne.<br />Gi deltakere som ønsker det hjelp til å bruke ordinært hjelpeapparat.<br />Bidra til at deltakerne ikke behøver å skaffe og injisere illegale rusmidler ved kriminell virksomhet / prostitusjon. <br />
  4. 4. Opptrapping<br />Kontroll<br />Videre oppfølging<br />
  5. 5. Noen erfaringer så langt<br />Mange ulike utfordringer<br />Noen bruker tid før de kommer i gang på medisiner<br />Ønsker om noe mer<br />

×