Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Speak up? Kommunikasjon og samfunnsansvar hos csr norge

374 views

Published on

Er det lurt for bedrifter snakke om sitt CSR arbeid? Og i såfall når og hvordan gjøre det?

 • Be the first to comment

Speak up? Kommunikasjon og samfunnsansvar hos csr norge

 1. 1. Speak up?Kommunikasjon og samfunnsansvar
 2. 2. Litt om GoodBusiness•  Strategisk rådgivning for gode og lønnsomme grep for samfunnsansvar, slik at det blir en naturlig og integrert del av virksomhet og bedriftskultur.Vår forretningsidé•  Din virksomhet kan bli enda bedre og mer lønnsom ved at du tar ansvar for bedriftens påvirkning på miljø, mennesker og samfunn. •  Ved hjelp av systematikk, struktur, kompetanse og kreativitet hjelper vi med å finne strategisk potensial og muligheter for de lønnsomme grepene. •  Samtidig blir verden litt bedre.
 3. 3. Hvem er vi?o  Kjersti Fløgstad: o  Daglig leder av GoodBusiness, styreleder i Bright Products og skribent i energiogklima.no. Tidligere generalsekretær UNICEF Norge, direktør fra Sparebanken NOR og seniorkonsulent merkevarebygging Bates Reklamebyråo  Laura Bradon Mohn: o  Associate partner GoodBusiness, 6 års erfaring som CSR-konsulent bl. a. prosjekt- og kommunikasjonsrådgiver innen bærekraft i Xyntéo i Oslo, og rådgiver innen samfunnsansvar i konsulentselskapene Planet 2050 og Article 13 i London.o  Stort nettverk av spesialkompetanse innen miljø, energi, arbeidsforhold, kommunikasjonetc.
 4. 4. Marerittet
 5. 5. Trendero  Økende fokus på samfunnsansvaro  Tillit til næringslivet er svekket – medias og forbrukeres KRITISKE fokus økero  Sosiale medier innebærer risiko, men også store mulighetero  Nytt lovforslag om rapporteringsplikto  Sympati går til merker som ”bryr seg” og er menneskelige
 6. 6. ”For  the  last  three  years  weve  worked  to  remove  all  ar3ficial  colours  and  flavourings  from  our  food  and  so<  drinks,  including  those  ones  that  have  been  associated  with  hyperac3vity  in  children.”  
 7. 7. Hvor er vi?Reell  verdi  for  miljø  og  samfunn   Godt  bevart   Effek3v     hemmelighet   kommunikasjon   Undermåler   Greenwash   Mengde  og  effekt  av  kommunikasjon  
 8. 8. Hva er deres ”big issues”?o  Kartlegg hvilke CSR-forventninger som ligger til dereo  Hvordan lever dere opp til forventningene (due diligence)?o  Vær realistisk – gjør en risikoanalyseo  Utvikle en strategi og plan for forbedringo  Knytt satsning til kjernevirksomheteno  Sett konkrete mål
 9. 9. Få innsikt og bygg troverdigheto  Vurder interessent-panelo  Etabler partnerskap med NGOero  Del og diskuter planer
 10. 10. Oppriktigheto  Kommuniser i tråd med verdieneo  Ledelsen må også målbæreo  Lov kun det selskapet virkelig menero  Fokuser på kjernevirksomhet
 11. 11. Start innenfra Ledelse  og   styret   Ansa?e   NGOer   Leverandører   og  kunder   Omverden  
 12. 12. Kommunikasjon er så mangto  Rapportering (GRI el l)o  Dialog med interessentgruppero  Interninformasjono  Nyhetsbrevo  Informasjon på webo  Produktrelatert informasjono  Sosiale mediero  Sponsing og filantropio  Annonsero  Presse/media
 13. 13. Fallgrubeneo  Manglende oversikt over ”big issues”o  Manglende konsistens o  Manglende eierskap og forpliktelseo  Uærligheto  Leverandørkjede-problematikko  Manglende fakta og mangelfulle datao  Ikke svare på spørsmålo  Ikke ta sosiale medier på alvor
 14. 14. Likevel - 4 gode grunner1.  Konkurransefortrinn og omdømme; Bærekraft og ansvar forventes – og tilhører fremtidens vinnere2.  Setter standarden å streve etter3.  Motiverer og tiltrekker ansatte4.  Oppdrar omverden og forbrukere
 15. 15. Oppsummerto  Vær ydmyko  Kjenn dine styrker og svakhetero  Vær konkreto  Etabler partnerskap og vis at du er engasjerto  Finnes mange kanaler; o  produktet i seg selv o  fagpresse er viktig o  massemedia er uforutsigbaro  Leverandørkjede-problematikk er vanskelig – pass på sosiale mediao  Fokuser på det forretningsnære og relevante
 16. 16. For å oppnå et godt omdømme, må duforsøke å være det dugjerne vil oppfattes som Socrates

×