Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommunikasjon av Sosiosponsing - Siv Skard

1,312 views

Published on

Siv Skards presentasjon under Kirkens Bymisjon sitt frokostseminar mai 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kommunikasjon av Sosiosponsing - Siv Skard

 1. 1. Kommunikasjon av SosiosponsingFrokostseminar, Kirkens BymisjonSiv Skard, siv.skard@nhh.no23. mai, 2011 www.nhh.no
 2. 2. Those who do good (bad) thingsdo so because they are good (bad) people 2
 3. 3. Er kommunikasjon av CSR et minefelt? REDUSEREØKE KJENNSKAP KOMMUNIKASJON SKEPSIS 3
 4. 4. Hvordan virker CSR? Identifisering med bedriften Holdning til CSR bedriften Holdning til CSR CSR-CA Motiv aktiviteten
 5. 5. Hvordan skal sosiosponsing kommuniseres?I. Hva skal kommuniseres ? – Valg av budskapII. Hvor skal det kommuniseres? – Valg av kommunikasjonskanal 5
 6. 6. I. Valg av budskap• To muligheter: 1. Fokus på sponsorobjektet 2. Fokus på bedriftens engasjement i sponsorobjektet 6
 7. 7. 1. Fokus på sponsorobjektet• Presisere viktigheten av saken• Kommunisere altruistiske motiv ved å velge objekter som ikke er logisk knyttet til virksomheten 7
 8. 8. 2. Fokus på bedriftens engasjement• Input-fokus: Kommunisere det konkrete bidraget til objektet• Output-fokus: Kommunisere resultater av engasjementet• Motiv-fokus: Kommunisere altruistiske eller kommersielle motiv?• ”Fit”-fokus: Kommunisere samsvar mellom sponsor og objekt 8
 9. 9. 2. Valg av kommunikasjonskanal• Sponsor som avsender – Bedriftens nettsider – PR – Reklame• Uavhengige kilder som avsender – Sponsorobjektet – Mediedekning – Word-of-Mouth KONTROLL TROVERDIGHET 9
 10. 10. Faktorer som påvirkerkommunikasjonseffekter1. Bedriftens omdømme – Bedrifter med dårlig omdømme kan oppleve at CSR kan slå negativt ut (”backfire effects”) – Bør kommunisere gjennom nøytrale kilder2. CSR/reklame-kostnader – Dersom folk opplever at bedriften bruker mer penger på å aktivere sponsingen enn det som ytes til objektet kan det gi negative effekter 10

×