Od riadenia k slobode - autor Ján Košturiak

352 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Od riadenia k slobode - autor Ján Košturiak

 1. 1. Od riadenia k slobode Od riadenia k slobode Ján Košturiak IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 2. 2. Od riadenia k slobode Obsah  Riadenie ľudí v súčasných firmách  Princípy slobody v práci  Budovanie slobodnej firmy IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 3. 3. Od riadenia k slobode Moderný manaţment prináša mnoho a mnoho si tieţ na oplátku zobral a neustále berie. Moţno, ţe nastáva čas, aby sme sa na všetko pozreli od základov znova. Musíme sa naučiť koordinovať pracovné úsilie tisícov jednotlivcov, bez toho aby sme vytvárali ťaţivú hierarchiu dohliadačov, pevnými opratami ovládať náklady, ale nepotláčať pritom predstavivosť ľudí, musíme sa naučiť budovať organizácie, v ktorých sa disciplína a sloboda navzájom nevylučujú... Gary Hamel, The Future of Management IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 4. 4. Od riadenia k slobode Gary Hamel, The Future of Management Zúčastnite sa typickej porady vedenia - na ktorej sa bude napríklad diskutovať o stratégii, rozpočtoch, zamestnancoch alebo hocičom inom - nielen, ţe zaznamenáte nápadnú neprítomnosť myslenia, ktoré vyţaduje pravú mozgovú hemisféru, ale nebudete počuť prakticky vôbec nič, čo by naznačovalo, ţe účastníci tejto porady majú srdce. Krása. Pravda. Láska. Sluţba. Múdrosť. Spravodlivosť. Sloboda. Súcit. Toto sú morálne príkazy, ktoré celé veky prebúdzajú ľudské bytosti k mimoriadnym výkonom. Je smutné, ţe jazyk manaţmentu má pre tieto cnosti tak málo miesta". IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 5. 5. Od riadenia k slobode Jim Collins, NY 2010 „Úspech je krehký a neúspech často veľmi rýchly. Nový svet podnikania sa dá označiť aj slovami permanentná nestabilita. Komu bude ľúto, ak vaša firma zmizne zo sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je málo. Nemíňajte zbytočne čas na to, ako byť úspešný. Venujte viac času hľadaniu toho, ako byť uţitočný a keď sa vám to podarí, tak sa nikdy nevzdávajte.“ IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 6. 6. Od riadenia k slobode Líder 5. generácie – Jim Collins Prejavuje sa u neho výrazná skromnosť, vyhýba sa verejnému zboţňovaniu, nikdy sa nevychvaľuje. Koná s tichou, pokojnou rozhodnosťou, ako motiváciu pouţíva predovšetkým vysoké nároky, nespolieha sa na inšpirujúcu charizmu. Svoje ambície zameriava na spoločnosť, nie pre seba, svojim nástupcom pripraví pôdu pre ešte väčší úspech v nasledujúcej generácii. Keď sa rozdeľujú zásluhy na úspechu spoločnosti, pozerá sa z okna, nie do zrkadla - na ostatných ľudí, vonkajšie faktory a šťastie. Keď sa rozdeľuje zodpovednosť za zlé výsledky, pozerá sa do zrkadla, nie z okna, nikdy neobviňuje ostatných ľudí za vonkajšie faktory či smolu. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 7. 7. Od riadenia k slobode Sloboda v práci Známy profesor a propágator slobodných firiem, Isaac Getz, spomína prieskumy Gallupovho inštitútu, v ktorých vyšlo, ţe len 27% pracovníkov firmy pristupuje k práci aktívne a práca im spôsobuje radosť. 59% ľudí chodí do práce len pre peniaze a okrem výplatnej pásky vo svojom podniku nenachádzajú nič, čo by im spôsobovalo radosť a prinášalo motiváciu. Zvyšných 14% dokonca chodí prácu sabotovať a kaziť činnosť svojich kolegov. Ţe to platí iba v socialistickom Francúzsku? Neverte. Pozrite sa niekedy v práci okolo seba. Úţasné, keď si uvedomíme, aký skrytý potenciál existuje v kaţdom podniku a hrozné, keď si spomenieme, ţe tretinu nášho ţivota preţijeme v práci. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 8. 8. Od riadenia k slobode Šialenstvo je, ak neustále a opakovane robíme tie isté veci a očakávame odlišné výsledky Albert Einstein IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 9. 9. Od riadenia k slobode Nové paradigmy Staré ikony Nový pohľad Redukujme náklady - šetrenie Zvyšujme prietok – vytváranie bohatstva (šetrenie je povinné) Hľadajme nadbytočných ľudí a prepúšťajme ich Hľadajme a rozvíjajme talenty a prácu pre nich Zlepšujme existujúce výrobky a procesy – raz prídeme na hranicu Inovujme, vytvárajme nové výrobky a procesy Investujme do najnovšej technológie Investujme do najlepších ľudí Zákazník je náš pán Zákazník je náš partner Keď nemáme objednávky, redukujme kapacity Hľadajme nové príleţitosti a vytvárajme nové trhy IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 10. 10. Od riadenia k slobode Firma inovácie a inovačné talenty  Potrebujeme rozvíjať výnimočnosť a talenty, nie štandardizovať priemernosť  Motivovať príleţitosťami a výzvami  Aj výnimoční hráči musia dodrţiavať pravidlá  Nezamieňajme si spokojnosť zamestnancov s lenivosťou a kreativitu s nedisciplínou IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 11. 11. Od riadenia k slobode Talenty a inovátori Od pračloveka, cez éru poľnohospodárov, priemyselníkov, právnikov, ekonómov a manaţérov čísel ku kreatívnym pracovníkom, tvorcom a realizátorom nových nápadov, podnikateľom. V priemysle bude svet produktivity nahradený svetom kreativity. Svet dokonalých plánovačov a optimalizátorov preválcujú nové profesie – inovačný inţinier, inovátor biznisu, inovátor myslenia, manaţér inovácií. Zvíťazí schopnosť inovácie a zmien. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 12. 12. Od riadenia k slobode Ako je rozdelený váš čas? Renée Mauborgne: modré oceány podnikania 1. Na čom pracuješ a koľko času venuješ svetu produktivity a koľko svetu kreativity a inovácii? 2. Na čom závisí budúcnosť tvojej firmy? IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 13. 13. Od riadenia k slobode Ako je rozdelený váš čas? Operatívne úlohy Čo? Strategické úlohy Čo? % času za mesiac: % času za mesiac: Rozvoj seba Čo? % času za mesiac: Čo? Rozvoj spolupracovníkov % času za mesiac: IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 14. 14. Od riadenia k slobode Čo motivuje? IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 15. 15. Od riadenia k slobode Od koho by ste chceli dostať pochvalu? IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 16. 16. Od riadenia k slobode Motivácia a stimulácia TRVALÝ RAST Krivka strachu Peniaze za nápady Peniaze za prácu Motivácia čas IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 17. 17. Od riadenia k slobode Akých máte ľudí? Charakteristika Stimulácia/ motivácia Výhody sťahuje pre seba, nevýhody a problémy na druhých Osobný benefit na úkor ostatných Podáva výkon, len pod dozorom a tlakom Tlak, dozor, represie, „bič“ Podáva výkon len za peniaze Systém odmeňovania – peniaze Zlepšovatelia Zlepšovanie procesov a svojho okolia je pre neho prirodzené Systém zlepšovania – srdce Podnikatelia Hľadá podnikateľské príleţitosti, vidí veci v súvislostiach, má odvahu ísť do nových a neprebádaných oblastí Systém inovácii - srdce Príţivníci Lajdáci Vykonávači IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 18. 18. Od riadenia k slobode Akých máte ľudí? Chce Nechce Vie Nevie IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 19. 19. Od riadenia k slobode hodnota S krivka ţivotného cyklu pracovníka Stagnácia Učím Úpadok Viem a podávam výkon Učenie Začiatok - chcem čas IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 20. 20. Od riadenia k slobode Kreatívna práca a talenty - motivácia 1. Autonómia 2. Majstrovstvo 3. Zmysel IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina Zdroj: Alexander Osterwalder
 21. 21. Od riadenia k slobode Motivácia – Dan Pink Je moţné urobiť úlohu menej rutinnou a zajímavejšou? Je úloha skôr rutinná? 1. Zdôvodnite prečo je splnenie úlohy nevyhnutné nie Pouţite odmenu “ak – potom” áno áno nie Sústreďte sa na vytvorenie motivačného prostredia, ktoré posilňuje autonómiu, majstrovstvo a zmysel 1. Ponúkajte ocenenie a spätnú väzbu skôr ako hmotné veci 2. Priznajte, ţe úloha je nudná 3. Dovoľte ľuďom, aby splnili úlohu po svojom 2. Poskytujte uţitočné informácie, a nie snahu niečo a niekoho riadiť IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 22. 22. Od riadenia k slobode Teórie vedenia ľudí teória X  dôraz na hmotné odmeňovanie  hrozba trestu  „cukor a bič“ teória Y  dôraz na nepriamu motiváciu  podpora tvorivého prostredia a nezávislosť pracovníkov A čo teória I ??? Vnútorná motivácia, sloboda, náročnosť, účel... IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 23. 23. Od riadenia k slobode Čo je úspech? IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 24. 24. Od riadenia k slobode Slobodné firmy Šťastie je ovocím slobody a sloboda je ovocím odvahy. Publius Cornelius Tacitus Tieto firmy prestali do veľkej miery rozhodovať za zamestnancov. Zaujímavým faktom je, ţe okrem vysokej miery nasadenia a nadšenia zamestnancov, vykazuje väčšina týchto spoločností trvalý rast v dvojciferných číslach alebo prakticky stopercentnú lojalitu zamestnancov. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 25. 25. Od riadenia k slobode Klasická firma / slobodná firma Oblasť Klasická firma Slobodná firma Organizácia podniku Hierarchie a nepruţné oddelenia, ktoré si plnia „svoje“ ciele Zamestnanci, ktorí dostávajú úlohy a ciele a za ich splnenie dostávajú odmenu Silní vodcovia, ktorí vytyčujú smer a ciele, sledujú ich plnenie. Stimulácia peniazmi za dosiahnutie cieľov. štandardy, pracovné poriadky, kontrola Decentralizácia, práca v autonómnych tímoch alebo v sieťach Pracovníci Lídri Motivácia na dosahovanie spoločných cieľov Pracovná disciplína Spolupodnikatelia, ktorí si úlohy a ciele definujú sami a tým aj výšku svojej odmeny – Rowanovci Pokorní lídri, ktorí vytvárajú ľuďom podmienky pre rozvoj ich talentu v práci. Motivácia cez hľadanie zmyslu pri dosahovaní spoločnej vízie. zodpovednosť a úcta voči kolegom a zákazníkom, sebadisciplína IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 26. 26. Od riadenia k slobode Klasická firma / slobodná firma Oblasť Riešenie problémov a konfliktov Komunikácia Učenie sa Riadenie a kontrola Klasická firma kompromis = ja alebo ty = ja (50%) + ty (50%) = 50% Formálne mítingy a informačný systém, diskusia, v ktorej má väčšinou pravdu šéf Plány rozvoja pracovníkov, tréningy, hodnotenie pracovníkov, učenie je často zamerané na informácie, nie na znalosti Nadriadenosť/podriade nosť, nedôvera, riadenie zhora dole, kontrola ľudí a výsledkov Slobodná firma synergia (tretia alternatíva) = ja a ty = ja (100%) + ty (100%) = 200% Voľné zdieľanie informácii, nápadov, neformálna komunikácia, dialóg, rôzne uhly pohľadu Pracovník si definuje svpj vlastný rozvoj a hľadá vhodnú pozíciu, 360 hodnotenia, spätné väzby, učenie sa z minulosti Férovosť, rešpekt, vzájomná úcta, zameranie na spoločné výsledky, morálne a etické princípy. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 27. 27. Od riadenia k slobode Všímajte si 1. Ako často sa smejú vaši ľudia v práci 2. Ako často prichádzajú s nápadmi ako zlepšiť prácu a jej výsledky 3. Ako často prídu s nápadom na nový biznis 4. Čo nové sa naučili za posledné obdobie 5. Čo nové naučili svojich spolupracovníkov 6. Ako si vzájomne pomáhajú vaši spolupracovníci v práci a v ţivote 7. Ako hovoria o svojej práci 8. Ako hovoria o svojich spolupracovníkoch 9. Ako hovoria o svojej firme pred druhými ľuďmi 10.Čo hovoria o vašej firme, keď z nej odchádzajú 11.Aké hodnoty vaši spolupracovníci prirodzene vyznávajú a ţijú 12.Ako sa vaši spolupracovníci spolu bavia, keď nepracujú IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 28. 28. Od riadenia k slobode Líderstvo - uplatňovanie vplyvu Srdce – chceš slúţiť, alebo sa nechať obsluhovať? Myseľ – vízia, poslanie, hodnoty, ciele Ruky – znalosti a činy Návyky – obnova tela aj ducha, energia a energetizácia Konflikt Výsledky Líder Sluţba + Sluţba Nasledovník Vzťah Podozrievanie, nedôvera IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 29. 29. Od riadenia k slobode Slobodná firma - pravidlá 1. Zmysel a vízia – Keď organizácia a jej zamestnanci poznajú dôvod prečo ich firma, či projekt existujú a zdieľajú spoločný smer. 2. Dialóg a počúvanie - Keď netrváme na jednej pravde, ale vieme pripustiť rôzne uhly pohľadu. 3. Fair play a dôstojnosť – Keď sa dokáţeme správať ku kaţdému človeku férovo, tj. podľa jeho zásluh. 4. Transparentnosť - Keď myšlienky voľne plynú a informácie zdieľame slobodne a zodpovedne. 5. Zodpovednosť – Keď je kaţdý človek i organizácia ako celok zodpovedný jeden druhému i spoločnosti za svoje správanie. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 30. 30. Od riadenia k slobode Slobodná firma - pravidlá 6. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov. 7. Moţnosť voľby – Keď organizácia podporuje kaţdého zamestnanca k tomu, aby sa sám rozhodoval. 8. Celistvosť – Keď sa kaţdý jednotlivec i organizácia ako celok drţia spoločných etických a morálnych princípov. 9. Decentralizácia – Keď sa moc rozloţí do všetkých úrovní a častí organizácie. 10. Reflexia a zhodnotenie – Keď všetci cítia potrebu priebeţnej spätnej väzby, potrebu učiť sa z minulosti. IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 31. 31. Od riadenia k slobode Môj príbeh oslobodenia v práci  Vyštudoval som strojárstvo a rozvíjal som odbor priemyselné inţinierstvo (Ţilina, Stuttgart, Wien, Ulm…)  1992 – docent, 1997 – profesor a moţnosť bezstarostného ţivota – komisie, posudky, granty, študijné pobyty – chlebíčky, sladké ničnerobenie  Mal som šťastie podarilo sa mi ujsť z tohto sveta… IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 32. 32. Od riadenia k slobode Môj príbeh oslobodenia v práci  1997 – zakladanie vlastnej firmy a postupný odchod z univerzity spoločne s najlepšími kamarátmi  Najväčší pocit slobody v našom ţivote, pár prebdených nocí s myšlienkou na to ako sa uţivíme  2000 – partnerstvo a spoločný podnik s Fraunhofer Gesellschaft IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 33. 33. Od riadenia k slobode  2000 – 2005 – veľký rast, stávame sa lídrami na trhu v oblasti priemyselného inţinierstva  Zvyšujeme produktivitu, optimalizujeme procesy – prispievame k tomu, aby sa ľudia stali ozubenými kolieskami a točili sa čo najrýchlejšie  Začíname si vyberať projekty a uvedomujeme si, ţe peniaze nie sú všetko IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 34. 34. Od riadenia k slobode  Rozvíjame spoločenstvo IPA a spolupodnikanie  Slušnosť, sloboda, kreativita, inovácie, podnikanie, rozvoj talentu a nezávislosti ako ţivotná filozofia  Firma ako rodina – nedefinovaný pracovný čas, práca doma, podiel na zisku, spoločný rozpočet na podnikanie, kaţdý si definuje svoju prácu, postavenie aj výšku zárobku IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 35. 35. Od riadenia k slobode  Inovácie a nové projekty so zákazníkmi – sieťovanie, od zniţovania nákladov k vytváraniu nových riešení  Zaloţili sme firmu so študentmi, podporujeme začínajúcich podnikateľov a vytvárame siete – IQ Services, Madona Lily, Elcom, Ipesoft, OMS, Vital…  Prepájame ľudí a firmy, vytvárame synergie, rozbiehame vlastné nové biznisy  Viac nás baví vymýšľať nové veci, ako “iba” zarábať peniaze IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 36. 36. Od riadenia k slobode Dva príklady z inej oblasti IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 37. 37. Od riadenia k slobode …a ešte jeden príklad  Zaloţenie firmy s 3.ročníka univerzity dvoma študentmi  Do roka skenovanie a 3D modelovanie firiem v celej Európe  Rast firmy bez akýchkoľvek zásahov zvonka, štandardov, organizačných štruktúr – všetko postavené na prenášaní znalostí z človeka na človeka a motivácii  Dnes líder v Európe IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 38. 38. Od riadenia k slobode  Denne sa stretávame s úţasnými ľuďmi a máme moţnosť rozvíjať s nim vo firmách inovácie, kreativitu, spoluprácu, slušnosť a slobodu  Základ firmy definuje líder, on svojim správaním a činmi (nie slovami) definuje hodnoty firmy a základy fungovania spoločnosti  Najlepšie praktiky (Toyota, Baťa, Kyocera, Apple, Gore-Tex alebo Semco) sa nedajú kopírovať – inšpirácia je dobrá, ale treba hľadať vlastnú cestu – model ZIPF IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 39. 39. Od riadenia k slobode  Musíme radikálne zmeniť náš postoj k ţivotu, ak sa chceme vyhrabať z problémov tohto sveta  Manaţment je plný právd, ktoré neplatia, najlepšie praktiky sú nanič a skutočná motivácia nemá nič spoločné s peniazmi  Je dôleţité pochopiť sám seba a objavovať svoju vlastnú cestu  Úloha lídrov nie je viesť a dosahovať slávu, ale slúţiť a nosiť vodu svojim spolupracovníkom IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 40. 40. Od riadenia k slobode  Svet chaosu a permanentnej nestability funguje ináč, ako to popisujú učebnice  Plány a slová neznamenajú nič, iba konkrétne činy  Špecialisti a technokrati zničia tento svet  Od firmy výroba k firme inovácie, od produktivity ku kreativite, od súperenia k spolupráci, od riadenia “ľudských zdrojov” k objavovaniu a rozvoju talentu IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina
 41. 41. Od riadenia k slobode Kto ide so stádom, vidí väčšinou iba zadky…a často aj iné, ešte menej zaujímavé veci IPA Slovakia, s.r.o. Ţilina

×