Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Od riadenia k slobode - autor Ján Košturiak

1,169 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Od riadenia k slobode - autor Ján Košturiak

 1. 1. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Ján Košturiak Od riadenia k slobode
 2. 2. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Obsah  Riadenie ľudí v súčasných firmách  Princípy slobody v práci  Budovanie slobodnej firmy
 3. 3. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Moderný manažment prináša mnoho a mnoho si tiež na oplátku zobral a neustále berie. Možno, že nastáva čas, aby sme sa na všetko pozreli od základov znova. Musíme sa naučiť koordinovať pracovné úsilie tisícov jednotlivcov, bez toho aby sme vytvárali ťaživú hierarchiu dohliadačov, pevnými opratami ovládať náklady, ale nepotláčať pritom predstavivosť ľudí, musíme sa naučiť budovať organizácie, v ktorých sa disciplína a sloboda navzájom nevylučujú... Gary Hamel, The Future of Management
 4. 4. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Zúčastnite sa typickej porady vedenia - na ktorej sa bude napríklad diskutovať o stratégii, rozpočtoch, zamestnancoch alebo hocičom inom - nielen, že zaznamenáte nápadnú neprítomnosť myslenia, ktoré vyžaduje pravú mozgovú hemisféru, ale nebudete počuť prakticky vôbec nič, čo by naznačovalo, že účastníci tejto porady majú srdce. Krása. Pravda. Láska. Služba. Múdrosť. Spravodlivosť. Sloboda. Súcit. Toto sú morálne príkazy, ktoré celé veky prebúdzajú ľudské bytosti k mimoriadnym výkonom. Je smutné, že jazyk manažmentu má pre tieto cnosti tak málo miesta". Gary Hamel, The Future of Management
 5. 5. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Jim Collins, NY 2010 „Úspech je krehký a neúspech často veľmi rýchly. Nový svet podnikania sa dá označiť aj slovami permanentná nestabilita. Komu bude ľúto, ak vaša firma zmizne zo sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je málo. Nemíňajte zbytočne čas na to, ako byť úspešný. Venujte viac času hľadaniu toho, ako byť užitočný a keď sa vám to podarí, tak sa nikdy nevzdávajte.“
 6. 6. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Prejavuje sa u neho výrazná skromnosť, vyhýba sa verejnému zbožňovaniu, nikdy sa nevychvaľuje. Koná s tichou, pokojnou rozhodnosťou, ako motiváciu používa predovšetkým vysoké nároky, nespolieha sa na inšpirujúcu charizmu. Svoje ambície zameriava na spoločnosť, nie pre seba, svojim nástupcom pripraví pôdu pre ešte väčší úspech v nasledujúcej generácii. Keď sa rozdeľujú zásluhy na úspechu spoločnosti, pozerá sa z okna, nie do zrkadla - na ostatných ľudí, vonkajšie faktory a šťastie. Keď sa rozdeľuje zodpovednosť za zlé výsledky, pozerá sa do zrkadla, nie z okna, nikdy neobviňuje ostatných ľudí za vonkajšie faktory či smolu. Líder 5. generácie – Jim Collins
 7. 7. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Známy profesor a propágator slobodných firiem, Isaac Getz, spomína prieskumy Gallupovho inštitútu, v ktorých vyšlo, že len 27% pracovníkov firmy pristupuje k práci aktívne a práca im spôsobuje radosť. 59% ľudí chodí do práce len pre peniaze a okrem výplatnej pásky vo svojom podniku nenachádzajú nič, čo by im spôsobovalo radosť a prinášalo motiváciu. Zvyšných 14% dokonca chodí prácu sabotovať a kaziť činnosť svojich kolegov. Že to platí iba v socialistickom Francúzsku? Neverte. Pozrite sa niekedy v práci okolo seba. Úžasné, keď si uvedomíme, aký skrytý potenciál existuje v každom podniku a hrozné, keď si spomenieme, že tretinu nášho života prežijeme v práci. Sloboda v práci
 8. 8. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Šialenstvo je, ak neustále a opakovane robíme tie isté veci a očakávame odlišné výsledky Albert Einstein
 9. 9. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Nové paradigmy Staré ikony Nový pohľad Redukujme náklady - šetrenie Zvyšujme prietok – vytváranie bohatstva (šetrenie je povinné) Hľadajme nadbytočných ľudí a prepúšťajme ich Hľadajme a rozvíjajme talenty a prácu pre nich Zlepšujme existujúce výrobky a procesy – raz prídeme na hranicu Inovujme, vytvárajme nové výrobky a procesy Investujme do najnovšej technológie Investujme do najlepších ľudí Zákazník je náš pán Zákazník je náš partner Keď nemáme objednávky, redukujme kapacity Hľadajme nové príležitosti a vytvárajme nové trhy
 10. 10. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Potrebujeme rozvíjať výnimočnosť a talenty, nie štandardizovať priemernosť  Motivovať príležitosťami a výzvami  Aj výnimoční hráči musia dodržiavať pravidlá  Nezamieňajme si spokojnosť zamestnancov s lenivosťou a kreativitu s nedisciplínou Firma inovácie a inovačné talenty
 11. 11. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Od pračloveka, cez éru poľnohospodárov, priemyselníkov, právnikov, ekonómov a manažérov čísel ku kreatívnym pracovníkom, tvorcom a realizátorom nových nápadov, podnikateľom. V priemysle bude svet produktivity nahradený svetom kreativity. Svet dokonalých plánovačov a optimalizátorov preválcujú nové profesie – inovačný inžinier, inovátor biznisu, inovátor myslenia, manažér inovácií. Zvíťazí schopnosť inovácie a zmien. Talenty a inovátori
 12. 12. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Renée Mauborgne: modré oceány podnikania 1. Na čom pracuješ a koľko času venuješ svetu produktivity a koľko svetu kreativity a inovácii? 2. Na čom závisí budúcnosť tvojej firmy? Ako je rozdelený váš čas?
 13. 13. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Operatívne úlohy Strategické úlohy Čo? Čo? % času za mesiac % času za mesiac Rozvoj seba Rozvoj spolupracovníkov Čo? Čo? % času za mesiac % času za mesiac Ako je rozdelený váš čas?
 14. 14. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Čo motivuje?
 15. 15. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Od koho by ste chceli dostať pochvalu?
 16. 16. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Motivácia a stimulácia Motivácia Peniaze za prácu Krivka strachu čas Peniaze za nápady TRVALÝ RAST
 17. 17. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Charakteristika Stimulácia/ motivácia Príživníci Výhody sťahuje pre seba, nevýhody a problémy na druhých Osobný benefit na úkor ostatných Lajdáci Podáva výkon, len pod dozorom a tlakom Tlak, dozor, represie, „bič“ Vykonávači Podáva výkon len za peniaze Systém odmeňovania – peniaze Zlepšovatelia Zlepšovanie procesov a svojho okolia je pre neho prirodzené Systém zlepšovania – srdce Podnikatelia Hľadá podnikateľské príležitosti, vidí veci v súvislostiach, má odvahu ísť do nových a neprebádaných oblastí Systém inovácii - srdce Akých máte ľudí?
 18. 18. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Chce Nechce Vie Nevie Akých máte ľudí?
 19. 19. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Začiatok - chcem hodnota čas Učenie Viem a podávam výkon Učím Stagnácia S krivka životného cyklu pracovníka Úpadok
 20. 20. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Zdroj: Alexander Osterwalder 1. Autonómia 2. Majstrovstvo 3. Zmysel Kreatívna práca a talenty - motivácia
 21. 21. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Motivácia – Dan Pink Je úloha skôr rutinná? Sústreďte sa na vytvorenie motivačného prostredia, ktoré posilňuje autonómiu, majstrovstvo a zmysel Je možné urobiť úlohu menej rutinnou a zajímavejšou? Použite odmenu “ak – potom” 3. Dovoľte ľuďom, aby splnili úlohu po svojom 2. Priznajte, že úloha je nudná 1. Zdôvodnite prečo je splnenie úlohy nevyhnutné 1. Ponúkajte ocenenie a spätnú väzbu skôr ako hmotné veci 2. Poskytujte užitočné informácie, a nie snahu niečo a niekoho riadiť áno nie áno nie
 22. 22. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Teórie vedenia ľudí teória X  dôraz na hmotné odmeňovanie  hrozba trestu  „cukor a bič“ teória Y  dôraz na nepriamu motiváciu  podpora tvorivého prostredia a nezávislosť pracovníkov A čo teória I ??? Vnútorná motivácia, sloboda, náročnosť, účel...
 23. 23. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Čo je úspech?
 24. 24. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Slobodné firmy Tieto firmy prestali do veľkej miery rozhodovať za zamestnancov. Zaujímavým faktom je, že okrem vysokej miery nasadenia a nadšenia zamestnancov, vykazuje väčšina týchto spoločností trvalý rast v dvojciferných číslach alebo prakticky stopercentnú lojalitu zamestnancov. Šťastie je ovocím slobody a sloboda je ovocím odvahy. Publius Cornelius Tacitus
 25. 25. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Klasická firma / slobodná firma Oblasť Klasická firma Slobodná firma Organizácia podniku Hierarchie a nepružné oddelenia, ktoré si plnia „svoje“ ciele Decentralizácia, práca v autonómnych tímoch alebo v sieťach Pracovníci Zamestnanci, ktorí dostávajú úlohy a ciele a za ich splnenie dostávajú odmenu Spolupodnikatelia, ktorí si úlohy a ciele definujú sami a tým aj výšku svojej odmeny – Rowanovci Lídri Silní vodcovia, ktorí vytyčujú smer a ciele, sledujú ich plnenie. Pokorní lídri, ktorí vytvárajú ľuďom podmienky pre rozvoj ich talentu v práci. Motivácia na dosahovanie spoločných cieľov Stimulácia peniazmi za dosiahnutie cieľov. Motivácia cez hľadanie zmyslu pri dosahovaní spoločnej vízie. Pracovná disciplína štandardy, pracovné poriadky, kontrola zodpovednosť a úcta voči kolegom a zákazníkom, sebadisciplína
 26. 26. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Klasická firma / slobodná firma Oblasť Klasická firma Slobodná firma Riešenie problémov a konfliktov kompromis = ja alebo ty = ja (50%) + ty (50%) = 50% synergia (tretia alternatíva) = ja a ty = ja (100%) + ty (100%) = 200% Komunikácia Formálne mítingy a informačný systém, diskusia, v ktorej má väčšinou pravdu šéf Voľné zdieľanie informácii, nápadov, neformálna komunikácia, dialóg, rôzne uhly pohľadu Učenie sa Plány rozvoja pracovníkov, tréningy, hodnotenie pracovníkov, učenie je často zamerané na informácie, nie na znalosti Pracovník si definuje svpj vlastný rozvoj a hľadá vhodnú pozíciu, 360 hodnotenia, spätné väzby, učenie sa z minulosti Riadenie a kontrola Nadriadenosť/podriade nosť, nedôvera, riadenie zhora dole, kontrola ľudí a výsledkov Férovosť, rešpekt, vzájomná úcta, zameranie na spoločné výsledky, morálne a etické princípy.
 27. 27. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Všímajte si 1. Ako často sa smejú vaši ľudia v práci 2. Ako často prichádzajú s nápadmi ako zlepšiť prácu a jej výsledky 3. Ako často prídu s nápadom na nový biznis 4. Čo nové sa naučili za posledné obdobie 5. Čo nové naučili svojich spolupracovníkov 6. Ako si vzájomne pomáhajú vaši spolupracovníci v práci a v živote 7. Ako hovoria o svojej práci 8. Ako hovoria o svojich spolupracovníkoch 9. Ako hovoria o svojej firme pred druhými ľuďmi 10.Čo hovoria o vašej firme, keď z nej odchádzajú 11.Aké hodnoty vaši spolupracovníci prirodzene vyznávajú a žijú 12.Ako sa vaši spolupracovníci spolu bavia, keď nepracujú
 28. 28. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Líderstvo - uplatňovanie vplyvu Srdce – chceš slúžiť, alebo sa nechať obsluhovať? Myseľ – vízia, poslanie, hodnoty, ciele Ruky – znalosti a činy Návyky – obnova tela aj ducha, energia a energetizácia Líder Nasledovník Konflikt Vzťah Podozrievanie, nedôvera Výsledky SlužbaSlužba +
 29. 29. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Slobodná firma - pravidlá 1. Zmysel a vízia – Keď organizácia a jej zamestnanci poznajú dôvod prečo ich firma, či projekt existujú a zdieľajú spoločný smer. 2. Dialóg a počúvanie - Keď netrváme na jednej pravde, ale vieme pripustiť rôzne uhly pohľadu. 3. Fair play a dôstojnosť – Keď sa dokážeme správať ku každému človeku férovo, tj. podľa jeho zásluh. 4. Transparentnosť - Keď myšlienky voľne plynú a informácie zdieľame slobodne a zodpovedne. 5. Zodpovednosť – Keď je každý človek i organizácia ako celok zodpovedný jeden druhému i spoločnosti za svoje správanie. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov.
 30. 30. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Slobodná firma - pravidlá 6. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieľov. 7. Možnosť voľby – Keď organizácia podporuje každého zamestnanca k tomu, aby sa sám rozhodoval. 8. Celistvosť – Keď sa každý jednotlivec i organizácia ako celok držia spoločných etických a morálnych princípov. 9. Decentralizácia – Keď sa moc rozloží do všetkých úrovní a častí organizácie. 10. Reflexia a zhodnotenie – Keď všetci cítia potrebu priebežnej spätnej väzby, potrebu učiť sa z minulosti.
 31. 31. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Vyštudoval som strojárstvo a rozvíjal som odbor priemyselné inžinierstvo (Žilina, Stuttgart, Wien, Ulm…)  1992 – docent, 1997 – profesor a možnosť bezstarostného života – komisie, posudky, granty, študijné pobyty – chlebíčky, sladké ničnerobenie  Mal som šťastie podarilo sa mi ujsť z tohto sveta… Môj príbeh oslobodenia v práci
 32. 32. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  1997 – zakladanie vlastnej firmy a postupný odchod z univerzity spoločne s najlepšími kamarátmi  Najväčší pocit slobody v našom živote, pár prebdených nocí s myšlienkou na to ako sa uživíme  2000 – partnerstvo a spoločný podnik s Fraunhofer Gesellschaft Môj príbeh oslobodenia v práci
 33. 33. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  2000 – 2005 – veľký rast, stávame sa lídrami na trhu v oblasti priemyselného inžinierstva  Zvyšujeme produktivitu, optimalizujeme procesy – prispievame k tomu, aby sa ľudia stali ozubenými kolieskami a točili sa čo najrýchlejšie  Začíname si vyberať projekty a uvedomujeme si, že peniaze nie sú všetko
 34. 34. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Rozvíjame spoločenstvo IPA a spolupodnikanie  Slušnosť, sloboda, kreativita, inovácie, podnikanie, rozvoj talentu a nezávislosti ako životná filozofia  Firma ako rodina – nedefinovaný pracovný čas, práca doma, podiel na zisku, spoločný rozpočet na podnikanie, každý si definuje svoju prácu, postavenie aj výšku zárobku
 35. 35. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Inovácie a nové projekty so zákazníkmi – sieťovanie, od znižovania nákladov k vytváraniu nových riešení  Založili sme firmu so študentmi, podporujeme začínajúcich podnikateľov a vytvárame siete – IQ Services, Madona Lily, Elcom, Ipesoft, OMS, Vital…  Prepájame ľudí a firmy, vytvárame synergie, rozbiehame vlastné nové biznisy  Viac nás baví vymýšľať nové veci, ako “iba” zarábať peniaze
 36. 36. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Dva príklady z inej oblasti
 37. 37. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina …a ešte jeden príklad  Založenie firmy s dvoma študentmi 3.ročníka univerzity  Do roka skenovanie a 3D modelovanie firiem v celej Európe  Rast firmy bez akýchkoľvek zásahov zvonka, štandardov, organizačných štruktúr – všetko postavené na prenášaní znalostí z človeka na človeka a motivácii  Dnes líder v Európe
 38. 38. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Denne sa stretávame s úžasnými ľuďmi a máme možnosť rozvíjať s nim vo firmách inovácie, kreativitu, spoluprácu, slušnosť a slobodu  Základ firmy definuje líder, on svojim správaním a činmi (nie slovami) definuje hodnoty firmy a základy fungovania spoločnosti  Najlepšie praktiky (Toyota, Baťa, Kyocera, Apple, Gore-Tex alebo Semco) sa nedajú kopírovať – inšpirácia je dobrá, ale treba hľadať vlastnú cestu – model ZIPF
 39. 39. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Musíme radikálne zmeniť náš postoj k životu, ak sa chceme vyhrabať z problémov tohto sveta  Manažment je plný právd, ktoré neplatia, najlepšie praktiky sú nanič a skutočná motivácia nemá nič spoločné s peniazmi  Je dôležité pochopiť sám seba a objavovať svoju vlastnú cestu  Úloha lídrov nie je viesť a dosahovať slávu, ale slúžiť a nosiť vodu svojim spolupracovníkom
 40. 40. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina  Svet chaosu a permanentnej nestability funguje ináč, ako to popisujú učebnice  Plány a slová neznamenajú nič, iba konkrétne činy  Špecialisti a technokrati zničia tento svet  Od firmy výroba k firme inovácie, od produktivity ku kreativite, od súperenia k spolupráci, od riadenia “ľudských zdrojov” k objavovaniu a rozvoju talentu
 41. 41. Od riadenia k slobode IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Kto ide so stádom, vidí väčšinou iba zadky…a často aj iné, ešte menej zaujímavé veci

×