Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sloboda

39 views

Published on

Trendy

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sloboda

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Sloboda
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Sloboda – Hodnoty slobodnej firmy – Slobodný líder – Slobodný zamestnanec – Prínosy slobodnej firmy – Tradičná vs slobodná firma – Sloboda v práci – Príklady slobodných firiem
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Slobodná firma má slobodných lídrov a zamestnancov, ktorí vyznávajú tieto hodnoty: – Sloboda – Spravodlivosť – Slušnosť
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Sloboda – Človek vo svojej podstate pracovať chce. – K tomu ale potrebuje predovšetkým slobodu robiť, čo ho baví, spôsobom, ktorý je mu vlastný, s ľuďmi, ktorých má rád, a za to dostať férovú odmenu. – Na výmenu odovzdá maximum toho, čo v ňom je, a naviac sa u toho dobre baví.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Sloboda – Vo všetkých aspektoch nášho života - v politike, ekonomike, podnikaní i v rodine chceme rozhodovať slobodne a po svojom. – Pre byrokraciu vo firmách majú ľudia pocit, že nad svojimi pracovnými životmi nemajú kontrolu, čo vedie k stresu, únave a znechuteniu. – Firmu je možné riadiť aj bez byrokracie a kontroly zhora nadol.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Sloboda – Sloboda funguje, pretože obsahuje ľudský aspekt podnikania. – Keď zamestnancom poskytnete slobodu, môžete potom ťažiť z ich znalostí a iniciatívy, bez ohľadu na odvetvie v ktorom podnikáte. – Zavádzanie slobody na pracovisku začína odstraňovaním byrokracie a renesanciou osobných vzťahov, ktoré stavajú na spravodlivosti a rovnosti, aby sa ľudia cítili ako ľudské bytosti, nie ako zdroje. – Úspech v slobodných firmách sa spája s podnikovou kultúrou založenou na princípoch slobody.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Pravidlá – Slobodné kultúry nekontrolujú konanie zamestnancov priamo prostredníctvom nariadení, predpisov a motivačných schém typu: odmeny a tresty. – Dôrazné poukazovanie na pravidlá premieňa zodpovedných dospelých ľudí na vzpurné deti. – Pravidlá podkopávajú morálku, ale zabraňujú tiež zamestnancom robiť správne veci. – Žiadna kultúra sa nezaobíde bez pravidiel. – Určitá predstava o tom, ako sa teda veci majú a robia, je nevyhnutná.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Pravidlá – Slobodné firmy pracujú s množstvom nepísaných pravidiel, ktoré musí každý zamestnanec rešpektovať, aby nečelil nenápadnej exkomunikácii. – Pravidla hry neurčuje nikto zhora, uplatňujú sa samé, neexistuje tu vrstva manažérov, oprávnená vydať nejaký príkaz. Sloboda nie je ani chaos, ani anarchia. Je to stav, kedy všetci smerujú jedným smerom a dohodnú sa na niekoľkých základných pravidlách. Tak ako vtáci na oblohe.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Spravodlivosť – Človek sa vo firme naučí, že spravodlivosť je podstatou výkonu a že obrátene to neplatí. – Spravodlivý manažér je ten, ktorý si druhých váži za to, čo robia. – Keď spoločnosť dodržiava morálne zásady, ktoré poznáme z detstva, potom je jej riadenie šťastím. – Vzťah medzi spravodlivosťou a výkonom je fascinujúci.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Spravodlivosť – Spravodlivosť má ekonomický a morálny charakter. – Napĺňanie potreby, aby s nami ostatní zaobchádzali morálne spravodlivo, ústí do vyššej efektivity a tým aj k lepším výsledkom celej spoločnosti. – To dláždi cestu k ekonomickej spravodlivosti. – Ľudia si cenia spravodlivosť a úctu viac ako peniaze. – V ideálnom svete platí: spravodlivosť, úcta a maximálna odmena. – V ideálnom svete ale nežijeme, musíme sa preto rozhodnúť, čomu dáme prednosť.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Hodnoty slobodnej firmy  Slušnosť – Rešpektovanie dôstojnosti všetkých ľudí vo firme a slušné správanie za všetkých okolností je kľúčom k tomu, aby sa tak firma prejavovala i navonok a tým si zaistila stálych zákazníkov, rast a vyššie marže. – Slušné správanie prispieva k zvýšeniu ich osobnej výkonnosti i k výkonnosti celého podniku. – Naplnenie potrieb vo vnútri firmy má za následok správanie smerujúce k pocitu šťastia - pohody a vitality - čo sa prejaví priamo na vynikajúcej výkonnosti firmy.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Slobodný líder
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Slobodný líder  Slobodný líder – Líder – Múdrosť – Dôvera – Vízia – Rovnosť – Moc – Vzťahy – Informácie – Komunikácia – Vlastnosti slobodných lídrov
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Líder Úspech alebo neúspech liberalizačnej kampane jednoznačne spočíva na bedrách lídra a úplne zásadnými faktormi, ktoré vedú k úspechu sú: jeho hodnoty, kreativita a múdrosť.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Múdrosť  Múdrosť – Každá slobodná spoločnosť bola založená, alebo transformovaná na základe múdrosti, že človek v jej čele nevie odpovede na všetky otázky. – Múdrosť sa netýka toho, čo vieme, to sú iba informácie. – Nemá mnoho spoločného ani s inteligenciou. – Múdrosť je funkciou spôsobu uvažovania a riešenia problémov. Múdrosť spočíva v uvedomovaní si toho, že nič nevieme. Sokrates.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Dôvera  Dôvera – Sloboda a dôvera nemôžu byť prideľované po kúskoch. – Keď je tomu tak, ľudia okamžite vycítia skryté kľučky a ponuku považujú za falošnú. – Ľudia naozaj neveria tomu čo líder hovorí, ale veria tomu, čo líder robí. – Až potom, keď ich uspokojí, to, čo líder robí, začnú mu dôverovať a získa si ich rešpekt.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Vízia  Vízia – Slobodné firmy musia mať víziu zdieľanú všetkými. – Najprv musia ľudia pochopiť „prečo“ a stotožniť sa s tým. – Inak sa nemôžu vydať správnym smerom. – Dosiahnuť toho, aby sa ľudia stotožnili s firemnou víziou, je pre lídra dlhá a nikdy nekončiaca úloha. – Ľudia majú radšej sny a túžby ako prízemné ciele. – Nikto neskočí z postele nadšením kvôli zvýšeniu trhového podielu o 2%. – Dosiahnuť, aby sa zamestnanci vnútorne stotožnili s víziou, vyžaduje čas a vlastný zápal.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Vízia  Vízia – Zdieľať víziu a mať slobodu konať podľa vlastného rozhodovania, aby sme víziu naplnili, sú rovnaké veci. – Ľudia začnú víziu považovať za vlastnú až vtedy, keď môžu pri jej naplňovaní rozhodovať podľa seba. – Slobodní ľudia sa rozhodujú, vyberajú z rôznych možností a vedia prečo vybrali „A“ a nie „B“. – Firmy používajú systém vodítok, podľa ktorých sa zamestnanci rozhodujú. – Vodítka musia byť jednoduché, nenapísané a dobrovoľné.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Vízia  Vízia – Líder nemôže zamestnancov k vízii nútiť. – Môže sa iba snažiť vytvoriť také prostredie - slobodu konania - v ktorom sa o zmysluplnosti vízie presvedčia zamestnanci sami. – Trvalou úlohou lídra je neúnavne a intenzívne s ľuďmi komunikovať, neustále im dávať nové informácie o firemnej vízii. – Vízia nie je statická, ale sa vyvíja. – Veľkou výhodou slobodnej firmy je to, že nečaká, kedy podnikovú víziu spochybnia klienti, partneri, alebo ekonomický pokles. – V slobodnej firme majú zamestnanci možnosť rozhodovať sa podľa seba a urobiť zmenu ešte vtedy, keď je čas.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Rovnosť Všetci ľudia sa rodia slobodní a seberovní v dôstojnosti i právach. Sú naddaní rozumom a svedomím a majú spolu jednať v duchu bratstva. Článok 1. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Organizácia spojených národov, 1948
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Moc  Moc – Vzdať sa svojej moci hovoriť zamestnancom „ako“ majú robiť svoju prácu, a deliť sa s nimi o víziu nie je ľahké. – K premene a oslobodeniu firmy je treba toho ešte omnoho viac. – Zmena musí začať vždy u lídra samotného. – Prvoradou podmienkou je, aby sa líder zdržal prikazovania a kontroly. – Musí sa riadiť tým, čo hovorí. – Lídri musia žiť podľa hodnôt, ktoré hodlajú vtisnúť svojim firmám.
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Rovnosť  Rovnosť – Pokiaľ chce liberálny líder presvedčiť ľudí, že bude s nimi jednať ako so seberovnými, musí: • odstrániť bariéru nedôvery, • odstrániť symboly moci a privilégia manažérov, • odstrániť hierarchiu, • podporovať zamestnancov, • byť spravodlivý.
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Rovnosť  Rovnosť – Najdôležitejšie je podriadiť sa svojim zamestnancom. – Podriadiť sa svojim ľuďom znamená prvý opak moci a právomoci. – Neznamená to iba počúvať, ale aj • umyť dlážku, keď je treba a ostatní nemajú na to čas, alebo • spolu s kolegami kopať kanál, alebo • podať pohár vody. – Pre lídra žiadna práca nie je podradná, pokiaľ to niekomu z jeho spoluhráčov pomôže splniť cieľ. – Je to spôsob, akým je možné si s nimi vybudovať skutočné vzťahy, založené na rovnosti.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Vzťahy  Vzťahy – Sloboda znamená, že ľudia sa správajú ako dospelí, a nesprávajú sa ako rodič, ani ako dieťa. – Je treba, aby ste vedeli nadväzovať vzťahy na dospelej úrovni - alebo vzťahy, v ktorých sa správame k ostatným tak, ako k sebe rovným.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Informácie  Informácie, transparentnosť – Všetky informácie poskytujte všetkým. – Všetkým ľuďom poskytnite informácie a potom ich naučte, ako si majú zistiť to, čo potrebujú vedieť. – Univerzálnosť informácií je otázkou úcty a rovného zaobchádzania. – Nedostatok informácií znižuje produktivitu práce. – Informácie sú silným motivačným faktorom, ktorý ľudí vedie k vyšším výkonom a mení sa dynamika vzťahu nadriadený a podriadený.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Komunikácia  Konzultácie s inými – V slobodnej spoločnosti môže platiť: Informujte všetkých ľudí, ktorých by sa mohlo vaše rozhodnutie týkať a záležitosť s nimi prekonzultujte.
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Komunikácia  Počúvanie iných – Spory pramenia z toho, že namiesto počúvania sa nariaďuje. – Prvá zmena musí začať u šéfa - zmena spávania. – Namiesto riadenia zhora nadol, musí podporovať vzájomnú komunikáciu a spoločne hľadať riešenia, ktoré podporujú firemnú víziu. – Šéf musí začať počúvať a zapájať ľudí do rozhodovania. – Vynikajúce výsledky sa dajú dosiahnuť, keby si ľudia vzájomne naozaj rozumeli. – Takí ľudia dosiahnu viac, ako jednotlivci.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Komunikácia  Dodržanie slova, sľubov – Keď niečo nesplníte, čo ste sľúbili, ohrozujete svoju povesť. – Gorovi preto záležalo na presných dodávkach a bol v tom nekompromisný. – Gore si prial, aby všetci vo firme dodržiavali svoje záväzky.
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Komunikácia  Jazyk – Gore odráža nepísané pravidlá firemnej kultúry, jej kľúčové zásady a postupy: • slušnosť voči zákazníkom, • záväzok voči zákazníkom aj kolegom. – Gore kladie veľký dôraz na používaný jazyk. – U Gora udržuje firemnú kontinuitu vnútrofiremný žargón. – Gore popisoval kultúra slovami: kolegovia, patróni, dôveryhodnosť, čiara ponoru.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Vlastnosti slobodných lídrov  Vlastnosti slobodných lídrov – Silnú motiváciu k vybudovaniu špičkovej spoločnosti. – Majú hlboké presvedčenie, že je správne jednať so všetkými ľuďmi ako so seberovnými, podporovať ich v raste a poskytovať im možnosť sebariadenia. – Neprahli po módnych trendoch v riadení. – Do procesu riadenia zasahujú čo najmenej. – Dosahujú nadpriemerné výkony. Vzťah medzi slobodou a výkonom spoločnosti je viditeľný.
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Slobodný zamestnanec
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Slobodný zamestnanec  Slobodný zamestnanec – Sebariadenie – Sebadisciplína – Zodpovednosť – Motivácia – Sebamotivácia – Potreby – Rozvoj
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Sebariadenie  Sebariadenie – Slobodné firmy odovzdávajú časť riadenia zamestnancom. – Slobodná firma je postavená na tom, že ľuďom nikto nehovorí, čo majú robiť - aj keď o to žiadajú. – Slobodné firmy sa zbavili kontroly.
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Sebadisciplína  Sebadisciplína – Slobodné pracovisko kladie dôraz na vlastnú disciplínu. – Sloboda v práci je to vysoko disciplinovaná - sebadisciplinovaná - forma organizácie.
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Zodpovednosť  Zodpovednosť – So slobodou však ide aj zodpovednosť. – Kultúra slobodnej spoločnosti je iba pre dospelých, t.j. pre ľudí, ktorí sú sami sebe dobrými sudcami a dokážu za seba niesť zodpovednosť, pretože vedia, že za svoje neúspechy nemôžu viniť nikoho iného. – Sloboda môže byť desivá, ale je krásne sa z nej tešiť. Sloboda nie je pre každého a pre niekoho je nesmierne náročná, lebo ju sprevádza zodpovednosť.
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Motivácia  Motivácia – V roku 1943 Abraham Maslow uverejnil svoj slávny článok o potrebách a motivácii. – Motivácia sa dlhé roky chápala ako vyvážený pomer medzi odmenou a firemnými cieľmi. – Psychológovia však prišli na to, že hmotné odmeny majú menší význam ako to, čo robia ľudia z vlastnej vôle. • Ak ľuďom, ktorých niečo veľmi baví, ponúknete finančnú odmenu, nastane obrat. • Keď formálne uzákoníte motiváciu, napríklad jedlo zadarmo, motivácia stráca na sile.
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Motivácia  Motivácia – Maslow odpovedal na otázku ako motivovať ľudí. – Nijako. – Človek je motivovaný od prírody. – Jeho správanie je ovplyvnené vzťahmi medzi ním a okolitým prostredím. – Vytvorenie týchto vzťahov je vecou zamerania energie určitým smerom viac než iným. Človeka nemotivujeme, pretože človek je motivovaný. Ak nie je motivovaný, je mŕtvy. McGregor.
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Sebamotivácia  Sebamotivácia – Ľudskú motiváciu nie je treba riadiť. – Pre človeka je absolútne nemožné motivovať ostatných. Bob Davids. – Pokiaľ sa pre ňu vytvorí priaznivé prostredie, sú ľudia motivovaní sami. – Ako môže človek motivovať druhých? – McGregor preformuloval na: Ako vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia budú motivovať sami?
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Sebamotivácia  Čo robia liberálni lídri: – Odstraňujú motiváciu: hmotné odmeny, bonusy, povýšenie, benefity, ocenenia, vyznamenania, elitné kluby a iné hrozby. – Počúvajú ľudí, aby zistili, čo im v pracovnom prostredí bráni v uspokojovaní ich potrieb rovnakého zaobchádzania, rastu a sebariadenia. – Potom sa snažia deprimujúce prostredie prebudovať na prostredie motivujúce.
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Sebamotivácia  Sebamotivácia – Pokiaľ prostredie predstavuje dostatočne živnú pôdu, ľudia sa motivujú sami k vykonávaniu svojich bežných činností. Robert Townsend. – Otázkou zostáva, ako toto živné prostredie vyzerá? – Na rozdiel od ranných psychológov, súčasní psychológovia si nemyslia, že ľudia usilujú o pokoj tela a duše. – Myslia si, že ľudia sa usilujú o majstrovstvo-v rôznych činnostiach, nie v ovládaní ľudí a usilujú sa o šťastie-vitalitu a pohodu.
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk Potreby  Základné potreby človeka sú: – Súnaležitosť, kompetencia a samostatnosť. – Pokiaľ sa mu ich nedostáva, nikdy sa nerozvinie. – Keď je živín dostatok, jedinec majstrovstvo a šťastie dosiahne. – Keď sú tieto potreby uspokojované, zlepšuje sa výkonnosť firmy a osobný dobrý pocit je potom príjemným následkom.
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Rozvoj  Rozvoj – Rast. – Riskovanie, odvaha, iniciatíva, možnosť robiť chyby. – Vzdelávanie zamestnancov. – Čítanie kníh.
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Ako stratili opice slobodu
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Prínosy slobodnej firmy – Aká je slobodná firma? – Spokojnosť – Výkonnosť
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Aká je slobodná firma? – Má šťastných zamestnancov. – Pri práci sa zabávajú, majú dobrú náladu a sú pozitívne naladení. – Má spokojných zamestnancov a zákazníkov. – Má vyššiu výkonnosť, ako konkurencia.
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Spokojnosť – V slobodných firmách sa ľuďom páči. – V spokojnosti spočíva jeden z hlavných rozdielov medzi tradičnou firmou a slobodnou firmou. – V tradičnej spoločnosti býva veľmi málo ľudí spokojných a to preto, lebo firemná kultúra nenapĺňa ich univerzálne potreby, ale napĺňa potreby nomenklatúry. – Veľká časť zamestnancov v dôsledku toho nie je iba nespokojná, ale žije v chronickom strese, so zdravotnými následkami, ktoré to prináša. – Slobodné firmy naopak fungujú tak, aby napĺňali potreby zamestnancov a oni mohli vďaka vlastnej motivácii dospieť k profesionálnemu majstrovstvu a pocitu šťastia.
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Výkonnosť – Rozhodnutie liberalizovať firmu nie je jednoduché, ani samozrejmé - a to ani pre tých, ktorí vedia o možných prínosoch slobodných firiem a obdivujú ich výkonnosť. – Výkonnosť obdivujú, ale slobode nerozumejú. – Iba tí, ktorí boli hlboko presvedčení o princípoch slobody, dokázali rozpoznať, že prvotriedna výkonnosť je výsledkom slobody vo firme a využili obdiv k slobodným firmám na budovanie svojej slobodnej firmy. – Skvelú výkonnosť nie je možné vynútiť. – Tá pramení zo správneho prostredia vo firme - zo slobody.
 50. 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Výkonnosť – Firmy sa snažia podporovať výkonnosť a zoštíhliť organizáciu zavedením kontról a noriem, ktoré ľuďom nariaďujú, ako majú robiť svoju prácu a koľko jej majú zvádnuť. – Tieto mechanizmy boli vymyslené preto, aby slúžili ako spodná hranica výkonnosti, ale v praxi sú jej stropom. – Odbory potom presne sledujú normy. – Odbory aj manažment ale chápu, že práca podľa predpisov môže dostať firmu na kolená. – Samotné meranie výkonnosti jej výkonnosť znižuje.
 51. 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Výkonnosť – Výkonnosť organizácií by mohla byť väčšia. – Bráni jej v tom 97% zamestnancov, ktorí sú neangažovaní, vystresovaní, na PN-ke, alebo neprítomní. – Keď umožníte ľuďom slobodne konať, skryté náklady zmiznú a inovácie a organický rast naberie na obrátkach. – Možnosť riadiť sám seba predstavuje kľúč k vytvoreniu slobodnej firemnej kultúry.
 52. 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Prínosy slobodnej firmy  Výkonnosť – Sloboda je podmienkou a zárukou nepretržitej a výnimočnej výkonnosti. – Spoločnosti, ktoré dbajú i o „mäkké“ aktíva - vedomosti a vzťahy vo firme, budú z dlhodobého pohľadu úspešnejšie. – Ich konkurenčná výhoda je v kreativite, schopnostiach a zodpovednosti ich zamestnancov.
 53. 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk Tradičná vs slobodná firma
 54. 54. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk Tradičná vs slobodná firma  Firma „ako“ - firma „prečo“ – Hodnoty – Vízia – Riadenie – Komunikácia – Informácie – Rast manažérov – Organizácia – Procesy – Sebariadenie – Rast zamestnancov – Výsledky
 55. 55. © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk Firma „ako“ - firma „prečo“  Firma „ako“ – Je hierarchická, byrokratická, založená na príkazoch a nariadeniach. – Trávi svoj čas nariaďovaním zamestnancom, ako majú svoju prácu robiť, kam majú umiestniť stroje, kedy prísť do práce, kedy skončiť ... – Zamestnanci sú posudzovaní podľa všeličoho, len nie podľa toho, čo je dôležité - či je práca hotová a či sú zákazníci spokojní.  Firma „prečo“ – Slobodných lídrov nezaujíma „ako“ sa to urobí. – Všetky otázky „ako“ nahradili jedinou otázkou: Prečo robíš to, čo práve robíš? – Sloboda znamená výmenu otázok „ako“ za jedinú otázku „prečo“. – Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka. AKO PREČO
 56. 56. © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk Hodnoty Firma „ako“ Formálne hodnoty Firma „prečo“ Skutočnné hodnoty Sloboda Spravodlivosť Slušnosť Kultúra
 57. 57. © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk Vízia Firma „ako“ Formálna Politika Firma „prečo“ Skutočná Jasná Komunikovaná Zdieľaná všetkými
 58. 58. © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk Riadenie Firma „ako“ Kontrola Moc Vzťahy nadriadený, podriadený Príkazy a nariadenia Pravidlá Manažéri všetko vedia Firma „prečo“ Dôvera Rovnocennosť, úcta, dôstojnosť Vzťahy rovnocenné Pomoc a podpora Zdravý rozum Manažéri nevedia čo robiť
 59. 59. © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk Komunikácia Firma „ako“ Hovorenie Firma „prečo“ Počúvanie Dohoda so všetkými, ktorých sa to týka Čo hovorí, to robí, je vzorom Jazyk, ako myslí, tak rozpráva
 60. 60. © RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk Informácie Firma „ako“ Zatajovanie informácií Firma „prečo“ Zverejňovanie všetkých informácií Transparentnosť informácií Odovzdávanie informácií všetkým
 61. 61. © RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk Rast manažérov Firma „ako“ Má definované ciele Je hodnotený Firma „prečo“ Sebapoznanie Sebavedenie Sebariadenie Vzdelávanie Čítanie kníh
 62. 62. © RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk Organizácia Firma „ako“ Fyzické prostredie - strohé Organizačná štruktúra Hierarchia Byrokracia Firma „prečo“ Fyzické prostredie - ľudské Kruhy Tímy Rotácia ľudí Jednoduchosť
 63. 63. © RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk Procesy Firma „ako“ Procesy - ako - činnosti Hlavné procesy Riadiace procesy Podporné procesy Smernice, postupy Sleduje náklady Firma „prečo“ Procesy - prečo - výstup Štíhle procesy Inovácie manažmentu Nemíňa, šetrí
 64. 64. © RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk Sebariadenie Firma „ako“ Je riadený Disciplína Pracovné náplne Poslušnosť Motivácia Firma „prečo“ Sebariadenie Sebadisciplína Záväzok Zodpovednosť Sebamotivácia
 65. 65. © RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk Rast zamestnancov Firma „ako“ Má definované ciele Je hodnotený Firma „prečo“ Sebapoznanie Sebavedenie Sebariadenie Vzdelávanie Čítanie kníh
 66. 66. © RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk Výsledky Firma „ako“ Stres Negatívne naladenie Nezáujem Výkonnosť na hranici noriem Firma „prečo“ Spokojnosť zamestnancov Zábava, dobrá nálada, pozitívne naladenie Obrovský záujem Šťastie Mimoriadne vysoká výkonnosť
 67. 67. © RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk Sloboda v práci
 68. 68. © RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Sloboda v práci – Univerzálny návod, ako dosiahnuť slobodu v práci. – Hlavné témy slobodných firiem – Čo robí slobodný líder? – Čo robí slobodný zamestnanec?
 69. 69. © RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Univerzálny návod, ako dosiahnuť slobodu v práci: – Otvorene a aktívne vysvetľujte svoju firemnú víziu, aby ju aj vaši ľudia začali považovať za svoju vlastnú. – Odstráňte všetky symboly a praktiky, ktoré bránia ľuďom, aby sa cítili rovnocenní. – Prestaňte hovoriť a začnite počúvať. – Prestaňte sa pokúšať motivovať. Nechajte ľudí, aby sa motivovali sami. – Zostaňte v strehu, aby ste zachovali slobodné prostredie, strážte firemnú kultúru.
 70. 70. © RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Hlavné témy slobodných firiem: – Hodnoty - vstup • Sloboda • Spravodlivosť • Slušnosť – Prínosy - výstup • Šťastie • Zábava • Spokojnosť • Výkonnosť
 71. 71. © RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Hlavné témy slobodných firiem: – Slobodný líder • Dôvera • Vízia • Rovnosť • Informácie • Komunikácia • Organizácia • Tímová práca • Procesy – Slobodný zamestnanec • Sebariadenie • Zodpovednosť • Ľudská motivácia • Rozvoj
 72. 72. © RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Čo robí slobodný líder? – Múdrosť • Používa zdravý rozum, je múdry. – Dôvera • Budí dôveru tým, že robí to, čo hovorí. – Vízia • Definuje a komunikuje víziu.
 73. 73. © RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Čo robí slobodný líder? – Rovnosť • Vytvára prostredie založené na rovnosti, úcte a dôstojnosti. • Poskytuje pomoc a podporu. – Informácie • Otvorene poskytuje informácie. – Komunikácia • Počúva iných, konzultuje s inými, dodržiava sľuby. • Nevie čo robiť a preto sa radí so zamestnancami. – Rast • Vzdeláva sa. • Číta knihy.
 74. 74. © RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Čo robí slobodný líder? – Organizácia • Mení fyzické prostredie. • Odstraňuje byrokratické prekážky a zvyklostí pre radikálnu zmenu. • Odstraňuje hierarchiu a zavádza decentralizáciu. – Tímová práca • Podporuje tímy. • Zabezpečuje rotáciu ľudí. – Procesy • Obmedzuje oddelenie ľudských zdrojov, finančnej kontroly, Q, IT. • Šetrí, nemíňa zbytočne, buduje štíhlu firmu.
 75. 75. © RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk Sloboda v práci  Čo robí slobodný zamestnanec? – Sebariadenie • Riadi seba. • Plní záväzky a prijíma rozhodnutia. – Sebadisciplína • Je zodpovedný. • Je disciplinovaný. – Sebamotivácia • Je motivovaný. – Rozvoj • Rozvíja sa, sleduje a vyhodnocuje svoj rast. • Riskuje, je odvážny a iniciatívny. • Vzdeláva sa. • Číta knihy.
 76. 76. © RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk Príklady slobodných firiem
 77. 77. © RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk Príklady slobodných firiem  Príklady slobodných firiem – Impulzy liberalizácie – Spúšťacie mechanizmy liberalizácie – Hodnoty slobody – Slobodné firmy • Nové slobodné firmy • Liberalizované firmy • Staré slobodné firmy
 78. 78. © RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk Impulzy liberalizácie  Impulzom k uvedeniu procesu liberalizácie sú dva zážitky: – Frustrácia • Kľúčovým impulzom ku konaniu väčšiny liberálnych lídrov bola ich frustrácia z prostredia „ako“. • Neuspokojili sa s kritikou pomerov vo svojich firmách. • V skutočnosti to tam nemohli vystáť a snažili sa veci zmeniť. – Obdiv k slobodným firmám.
 79. 79. © RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk Spúšťacie mechanizmy liberalizácie  Dva spúšťacie mechanizmy procesu liberalizácie: – Snaha o dosiahnutie svetového výkonu • Túžba vybudovať prvotriednu firmu je prvá podmienka k naštartovaniu liberalizácie. – Viera v slobodné princípy • Druhá podmienka je to, čo nazývame „hodnotami slobody“.
 80. 80. © RNDr. Marta Krajčíová 80 www.krajciova.sk Hodnoty slobody  Hodnoty slobody – Robiť veci obrátene nie je najlepší akčný plán. – Niektorí sa dali inšpirovať teoretikmi manažmentu, iní príkladmi firiem, ktoré obdivovali. – Rozhodnutie liberalizovať firmu nie je jednoduché, ani samozrejmé - a to ani pre tých, ktorí vedia o možných prínosoch slobodných firiem a obdivujú ich výkonnosť. – Stovky manažérov podnikli púť do firiem FAVI a Harley Davidson. – Veľká časť hľadačov dokonalosti sa z návštevy vráti domov a vo svojej firme nezmení nič, pretože im chýba presvedčenie o hodnotách slobody.
 81. 81. © RNDr. Marta Krajčíová 81 www.krajciova.sk Hodnoty slobody  Hodnoty slobody – Výkonnosť obdivujú, ale slobode nerozumejú. – Iba tí, ktorí boli hlboko presvedčení o princípoch slobody, dokázali v priebehu svojich návštev, či pri štúdiu rozpoznať, že prvotriedna výkonnosť je výsledkom slobody vo firme a využili tento obdiv na budovanie svojej slobodnej firmy. – Skvelú výkonnosť nie je možné vynútiť. – Tá pramení zo správneho prostredia vo firme - zo slobody.
 82. 82. © RNDr. Marta Krajčíová 82 www.krajciova.sk Slobodné firmy
 83. 83. © RNDr. Marta Krajčíová 83 www.krajciova.sk Kniha  Brian M. Carney, Isaac Getz – Sloboda v práci
 84. 84. © RNDr. Marta Krajčíová 84 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×