Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moderný manažment

138 views

Published on

Trendy

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moderný manažment

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Moderný manažment
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Moderný manažment – Manažment – Čo robí manažér – Zásady moderného manažmentu – Efektívnosť – Výkonnosť – Pravidelnosť – Nepravidelnosť – Predvídateľnosť – Byrokracia – Rozhodovanie – Disciplína – Moderný manažment – Výzvy – Zmena – Model riadenia
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Moderný manažment  Manažment – Manažment je proces koordinácie činností skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí, za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou. – Špecifická funkcia pri riadení organizácie, ale tiež pracovníkov, ktorí ju vykonávajú. – Určitý spôsob riadenia ľudí. – Odborná disciplína a odbor štúdia.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Čo robí manažér Manažér Delegovanie Rozhodovanie Organizovanie Kontrola Plánovanie
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Zásady moderného manažmentu Štandardizácia • Minimalizácia odchýlok od štandardov. Špecializácia • Zoskupenie podobných činností do modulových organizačných jednotiek. Koordinácia cieľov • Určenie jasných cieľov prostredníctvom hierarchického rozkladu súvisiacich cieľov a podporných meradiel. Hierarchia • Vytvorenie pyramídy právomoci založenej na obmedzenom rozpätí riadenia. Plánovanie • Vykonanie odhadu dopytov, rozpočtových zdrojov, plánovanie úloh. Kontrola • Sledovanie odchýlok od plánu a ich oprava. Odmeňovanie • Poskytovanie finančných odmien jednotlivcom a tímom za to, že dosiahli určité výsledky. Zdroj: Gary Hamel, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Moderný manažment  Efektívnosť – Nie je iba súbor užitočných nástrojov a techník. – Je to paradigma-viac ako spôsob myslenia, je to svetový názor, hlboké presvedčenie o tom, ktoré typy problémov stojí za to riešiť. – Bol vyvinutý na paradigme efektívnosti = riešení problémov neefektívnosti.  Výkonnosť – Pomáha zásadným spôsobom zvyšovať výkonnosť podnikov.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Moderný manažment  Pravidelnosť – Sústreďuje sa na jeden problém: ako maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivosť. – Vďaka pravidelnosti je práca manažérov ľahšia, lebo pomáha odstraňovať odchýlky a formulovať predpovede.  Nepravidelnosť – Stále viac však platí, že žijeme v nepravidelnom svete, v ktorom nepravidelní ľudia používajú nepravidelné prostriedky, ktoré prinášajú nepravidelné zisky. – V 21. storočí pravidelnosť neprináša prvoradú výkonnosť.  Predvídateľnosť – Ak je cieľom organizácie vytvoriť organizáciu, ktorá je vysoko prispôsobivá a ľudská, tieto zásady sú nedostatočné a často aj škodlivé.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Byrokracia  Byrokracia – S rastom produktivity rastie aj byrokracia: • štandardizované postupy • nalinkované popisy práce • hierarchická organizačná štruktúra • hierarchické ciele
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Byrokracia  Byrokracia – Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. – Je ostatným systémom nadriadený čo do presnosti, stability, stupňa dosahovanej disciplíny a spoľahlivosti. – Umožňuje tak vysoký stupeň vypočítateľnosti výsledkov pre vedenie organizácie a pre tých, ktorí s týmito organizáciami jednajú. – Taylor, Fayol, Weber-sú už 90 rokov mŕtvi.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Byrokracia  Byrokracia – V tejto definícii je odhalená ideológia manažmentu-kontrolizmus, ktorý i po 100 rokoch ostáva základným filozofickým kameňom prakticky každej väčšej organizácie. – Výhody prístupu: presnosť, stabilita, disciplína, spoľahlivosť. – Sú to pozitíva, ale vo väčšine odvetví sú dnes samozrejmosťou. – Sú potrebné pre konkurencieschopnosť, ale pre získanie zásadnejšej výhody nestačia.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – Zápal a iniciatíva nie sú jedinými obeťami kontroly. – Sú nimi aj adaptabilita a inovácia. – Vo väčšine firiem je strategické plánovanie a prideľovanie zdrojov centralizované, čo je fakt, ktorý obmedzuje pružnosť. – Hŕstka ľudí vo vedení tak môže zablokovať zmeny. – Štruktúry riadené zhora nadol, sú pre kreativitu škodlivé. – Je vylúčené, aby existovala organizácia, ktorá je adaptabilná, inovatívna a motivujúca, pokiaľ reťazec moci vychádza zhora, pokiaľ veľkí šéfovia menujú menších šéfov, pokiaľ hŕstka ľudí zodpovedá za dôležité rozhodnutia a pokiaľ zamestnanci zodpovedajú vedeniu a nie opačne. – Organizácie postavené na ideológii, ktorá preventívne a štrukturálne dáva moc menšine a odoberá ju väčšine, nebude mať v budúcnosti šancu na úspech.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Disciplína  Disciplína – Disciplína je dobrá vec „čo“, problém je však s tým „ako“. – Pre udržanie disciplíny musia byť splnené 4 podmienky: • Zamestnanci prvej línie sú zodpovední za výsledky. • Členovia tímu majú neustály prístup k aktuálnym údajom o výkonnosti. • Majú rozhodovaciu právomoc v kľúčových premenných, ktoré ovplyvňujú úroveň výkonnosti. • Existuje pevné spojenie medzi výsledkami, odmenami a uznaním.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Disciplína  Disciplína – Žiadna organizácia nemôže dlho prežiť bez podpory silnej disciplíny. – Väčšina organizácii je však riadená príliš (manažéri sa snažia riadiť veľa vecí a dôkladne) a zle (riadenie prichádza od nadriadených a predpisov a nie od ostatných kolegov). – Konečným efektom je pracovisko s minimom dôvery, kde jednotlivci nemôžu robiť samostatné inteligentné rozhodnutia. – Prečo ešte nemáme pre klasickú byrokraciu efektívnu konkurenciu? – Pretože táto ideológia je hlboko zakorenená v systémoch a procesoch manažmentu.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Moderný manažment  Moderný manažment – Úlohou manažérov v minulosti bolo, aby zaistili dodržiavanie predpisov, minimalizáciu odchýlok, plnenie kvót, potrestanie flákačov. – Zamestnanci vyrábali produkty a služby, manažéri vyrábali riadenie, tak je to aj dnes. – Výhody prístupu: presnosť, stabilita, disciplína, spoľahlivosť. – Sú to pozitíva, ale vo väčšine odvetví sú dnes samozrejmosťou. – Sú potrebné pre konkurencieschopnosť, ale pre získanie zásadnejšej výhody nestačia.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Moderný manažment Náš pokrok je doposiaľ obmedzovaný našimi manažérskymi paradigmami-efektívnosť a byrokracia.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Výzvy  Výzvy – Dnes naše organizácie stoja pred novými výzvami: • zrýchľujúce tempo zmien • hyperkonkurencia • komodizácia znalostí • neustále narastajúce požiadavky na sociálnu zodpovednosť – Pre zvládnutie týchto nových nárokov je potreba viac než len schopnosť riadiť. – Potrebujeme organizácie, ktoré sú plné zápalu a kreativity a zároveň poddajné. – Takéto organizácie sa s byrokraciou vôbec nezlučujú.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Zmena Cieľom budúcnosti manažmentu nie je potvrdiť platnosť dnešných postupov manažmentu, ale pracovať na ich premene.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Zmena  Zmena – Manažéri na celom svete sa v priebehu posledných 10 rokov snažili vymiesť neefektivitu z prevádzkových postupov firiem. – Iba málo organizácií venuje rovnaké množstvo energie a predstavivosti výzve, ktorou je zásadná premena ich procesov riadenia. – Dnes sa musíme postaviť faktu, že sám manažment je bažinou plnou neefektivity. – Chyby manažmentu sú najnákladnejšie. – V globálnej ekonomike nie je miesto, kde by sa neefektivita mohla skryť, takže tie firmy, ktoré ju nedokážu znížiť, budú nakoniec vo veľkej nevýhode.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Model riadenia To, čo najviac obmedzuje výkonnosť vašej organizácie nie je prevádzkový model, ani podnikateľský model ale jeho model riadenia!
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Model riadenia Byť lepší, pohotovejší, lacnejší, rýchlejší už dnes nestačí. Je treba zmeniť model riadenia organizácie.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Knihy  Gary Hamel & Bill Green – Budúcnosť manažmentu  Gary Hamel – Na čom dnes záleží
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×