Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hodnoty

51 views

Published on

Trendy

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hodnoty

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Hodnoty
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Hodnoty  Hodnoty – Správcovstvo – Hodnoty – Vznešenosť – Sloboda – Pravidlá – Náboženstvo – Spravodlivosť – Slušnosť – Zmena manažmentu
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Správcovstvo Na čom dnes záleží viac než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby manažéri prijali zodpovednosť, ktorú prináša so sebou správcovstvo.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Správcovstvo Úspech, rovnako ako šťastie, nie je možné vytvoriť. Musí vyplynúť. A to sa stane iba ako vedľajší efekt osobnej odovzdanosti sa niečomu, čo je väčšie ako človek sám. Viktor Frankl
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Hodnoty To, na čom dnes záleží najviac, je presne to, na čom záležalo odjakživa: na našich základných hodnotách.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Hodnoty Pozoruhodné činy vychádzajú zo zapálenej oddanosti nadčasovým ľudským hodnotám, ako je krása, pravda, múdrosť, spravodlivosť, štedrosť, vernosť, radosť, odvaha a česť.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Vznešenosť  Vznešenosť – Firmy majú záväzky k vybudovaniu „vysoko výkonnej“ organizácie. – Je to ale možné, keď sú firemné základné hodnoty skôr materiálne, ako duchovné? – Preto je poľudšťovanie jazyka a postupov vedenia základnou požiadavkou pre biznis. – Vznešené ciele inšpirujú k obetavosti, stimulujú inováciu a podporujú vytrvalosť. – Tým sa dosahujú vynikajúce výsledky. – Prečo teda tak málo v budovách korporácií počujeme o láske, oddanosti a cti? – Prečo sú ideály dôležité pre ľudí, tak málo spomínané v reči manažmentu?
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Vznešenosť  Vznešenosť – Nič nie je zlé na praktických hodnotách ako zisk, výhody a efektivita, ale tieto hodnoty postrádajú vznešenosť. – Mnohí ľudia v Googli si myslia, že ich odvetvím je múdrosť, zvyšovanie svetového IQ, demokratizácia znalostí a umožnenie prístupu k informáciám pre všetkých. – Dlhodobý úspech-pracovný a osobný-vychádza z oddanosti k ušľachtilosti a vznešenosti.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Sloboda  Sloboda – Človek vo svojej podstate pracovať chce. – K tomu ale potrebuje predovšetkým slobodu robiť, čo ho baví, spôsobom, ktorý je mu vlastný, s ľuďmi, ktorých má rád, a za to dostať férovú odmenu. – Na výmenu odovzdá maximum toho, čo v ňom je, a naviac sa u toho dobre baví.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Sloboda  Sloboda – Vo všetkých aspektoch nášho života - v politike, ekonomike, podnikaní i v rodine chceme rozhodovať slobodne a po svojom. – Pre byrokraciu vo firmách majú ľudia pocit, že nad svojimi pracovnými životmi nemajú kontrolu, čo vedie k stresu, únave a znechuteniu. – Firmu je možné riadiť aj bez byrokracie a kontroly zhora nadol.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Sloboda  Sloboda – Sloboda funguje, pretože obsahuje ľudský aspekt podnikania. – Keď zamestnancom poskytnete slobodu, môžete potom ťažiť z ich znalostí a iniciatívy, bez ohľadu na odvetvie v ktorom podnikáte. – Zavádzanie slobody na pracovisku začína odstraňovaním byrokracie a renesanciou osobných vzťahov, ktoré stavajú na spravodlivosti a rovnosti, aby sa ľudia cítili ako ľudské bytosti, nie ako zdroje. – Úspech v slobodných firmách sa spája s podnikovou kultúrou založenou na princípoch slobody.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Pravidlá  Pravidlá – Slobodné kultúry nekontrolujú konanie zamestnancov priamo prostredníctvom nariadení, predpisov a motivačných schém typu: odmeny a tresty. – Dôrazné poukazovanie na pravidlá premieňa zodpovedných dospelých ľudí na vzpurné deti. – Pravidlá podkopávajú morálku, ale zabraňujú tiež zamestnancom robiť správne veci. – Žiadna kultúra sa nezaobíde bez pravidiel. – Určitá predstava o tom, ako sa teda veci majú a robia, je nevyhnutná.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Pravidlá  Pravidlá – Slobodné firmy pracujú s množstvom nepísaných pravidiel, ktoré musí každý zamestnanec rešpektovať, aby nečelil nenápadnej exkomunikácii. – Pravidla hry neurčuje nikto zhora, uplatňujú sa samé, neexistuje tu vrstva manažérov, oprávnená vydať nejaký príkaz. Sloboda nie je ani chaos, ani anarchia. Je to stav, kedy všetci smerujú jedným smerom a dohodnú sa na niekoľkých základných pravidlách. Tak ako vtáci na oblohe.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Náboženstvo Zástancovia slobody by mali urýchliť zaistenie pre seba pomoc náboženstva, lebo musia vedieť, že bez morálky, vláda slobody nemôže byť nastolená. Alexis de Tocqueville
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Spravodlivosť  Spravodlivosť – Človek sa vo firme naučí, že spravodlivosť je podstatou výkonu a že obrátene to neplatí. – Spravodlivý manažér je ten, ktorý si druhých váži za to, čo robia. – Keď spoločnosť dodržiava morálne zásady, ktoré poznáme z detstva, potom je jej riadenie šťastím. – Vzťah medzi spravodlivosťou a výkonom je fascinujúci.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Spravodlivosť  Spravodlivosť – Spravodlivosť má ekonomický a morálny charakter. – Napĺňanie potreby, aby s nami ostatní zaobchádzali morálne spravodlivo, ústí do vyššej efektivity a tým aj k lepším výsledkom celej spoločnosti. – To dláždi cestu k ekonomickej spravodlivosti. – Ľudia si cenia spravodlivosť a úctu viac ako peniaze. – V ideálnom svete platí: spravodlivosť, úcta a maximálna odmena. – V ideálnom svete ale nežijeme, musíme sa preto rozhodnúť, čomu dáme prednosť.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Slušnosť  Slušnosť – Rešpektovanie dôstojnosti všetkých ľudí vo firme a slušné správanie za všetkých okolností je kľúčom k tomu, aby sa tak firma prejavovala i navonok a tým si zaistila stálych zákazníkov, rast a vyššie marže. – Slušné správanie prispieva k zvýšeniu ich osobnej výkonnosti i k výkonnosti celého podniku. – Naplnenie potrieb vo vnútri firmy má za následok správanie smerujúce k pocitu šťastia - pohody a vitality - čo sa prejaví priamo na vynikajúcej výkonnosti firmy.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Zmena manažmentu Existuje veľa firiem, kde pretrvávajú ešte stále staré spôsoby. Na čom dnes záleží, je, aby sme to zmenili.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Knihy  Gary Hamel – Na čom dnes záleží  Brian M. Carney, Isaac Getz – Sloboda v práci
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×