Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efektívny inovátor

50 views

Published on

Trendy

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efektívny inovátor

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Efektívny inovátor
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Efektívny inovátor – Efektívny inovátor – Myseľ – Tvorivé myslenie – Inovačné uvažovanie – Riadenie inovácií
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Efektívny inovátor  Efektívny inovátor – Potrebuje: • Konceptuálny rámec, aby pochopil, akým spôsobom pracuje jeho myseľ pri vyhľadávaní nových myšlienok. • Rozvíjať schopnosti, ktoré z neho urobia tvorivého mysliteľa. • Inovačné uvažovanie. • Schopnosť zvládať a riadiť inovácie.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Myseľ
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Myseľ  Myseľ – Teória efektívneho myslenia – Ako pracuje naša myseľ – Princíp vnútornej mysle – Úloha mozgu v kreatívnom procese – Laterálne myslenie – Tvorivé myslenie – Výhody – Inhibičné faktory
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Teória efektívneho myslenia Syntéza Hodnotenie Analýza
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Ako pracuje naša myseľ  Ako pracuje naša myseľ – Ľavá hemisféra • logická • sekvenčná • verbálna • lineárna • analytická • usudzovacia • explicitná • číslicová
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Ako pracuje naša myseľ  Ako pracuje naša myseľ – Pravá hemisféra • intuitívna • holistická • predstavy • vizuálna • priestorová • tvorivá • farby • emočná
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Princíp vnútornej mysle  Princíp vnútornej mysle – Vedomie • Sídlo rozumu a poriadku. – Podvedomie • Návyky. – Nevedomie • Neznáme, hodnoty, sny, duchovno, polozvieracie túžby, dieťa.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Úloha mozgu v kreatívnom procese  Úloha mozgu k kreatívnom procese – Rozvíjanie inovačných riešení závisí od schopnosti v tom istom čase aktivovať automaticky vzdialené oblasti mozgu, ktoré obsahujú rôzne druhy poznatkov. – Do procesu je zapojený nervový systém, noradrenalín. – Kreatívní ľudia sú obdarovaní mozgom, ktorý je schopný ukladať veľké množstvo špecifického druhu poznatkov. – Mozog je schopný divergentného myslenia a moduluje systém frontálneho laloku locus coeruleus (noradrenalín), že počas kreatívneho myslenia zníži jeho hladinu, čo vedie k prejaveniu neobvyklých systematických vzťahov.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Laterálne myslenie  Laterálne myslenie – Snaha o riešenie problému neortodoxnými metódami. – Ak si neviete rady, zmeňte uhol pohľadu, preneste svoju pozornosť z centra záberu na okolité prostredie. – Laterálne myslenie je opakom logického (vertikálneho) myslenia.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Tvorivé myslenie  Tvorivé myslenie – Čo jednotlivca činí tvorivým? – Čo jednotlivcovi bráni v tom, aby bol tvorivý? – Ľudia sú prirodzene tvoriví. – Tvorivé myslenie je pre homo sapiens prirodzené.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Výhody  Výhody – Rozvíjať porozumenie pre princípy tvorivého myslenia. – Prekonávať bariéry a bloky, ktoré znemožňujú vznik nových myšlienok a nápadov. – Rozširovať vizionárske parametre. – Naučiť sa, ako stavať na nových nápadoch a na ich kritike. – Zvyšovať toleranciu voči neistote a pochybnostiam. – Počúvať, pozorovať a čítať tvorivým spôsobom. – Ušetriť si čas na premýšľanie. – Stať sa sebavedomejším a pozerať na seba ako na tvorivú bytosť. – Stať sa efektívnejším vedúcim, či členom inovačného tímu. – Poznať, ako v svojej vlastnej organizácii riadiť a viesť inovácie.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Inhibičné faktory  Inhibičné faktory – Negatívny postoj – Obava s neúspechu – Stres – Dodržiavanie pravidiel – Vyvodzovanie predpokladov – Preceňovanie logiky – Presvedčenie, že nemáte tvorivé schopnosti
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Tvorivé myslenie
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Tvorivé myslenie  Tvorivé myslenie – 8 návykov úspešných tvorivých mysliteľov • Za hranicami deviatich bodov • Uvítajte nečakaný vpád náhody • Počúvajte svoju vnútornú myseľ • Mentálne bariéry tvorivého procesu • Odloženie úsudku • Používajte nášľapné kamene analógie • Tolerancia voči nejednoznačnosti • Myšlienkové bankovníctvo – Užitočné stratégie
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk 1 Za hranicami deviatich bodov  1 Za hranicami deviatich bodov – Spochybňujte predpoklady. – Rozširujte svoje rozpätie relevancie. – Zbavte sa zložitých myšlienok. – Otázky: • Prečo to robíme týmto spôsobom a nie iným? • Aké sú merítka úspešnosti? • Aké dôkazy máme o tom, že sme úspešní? • Kedy sme si naposledy preskúšali naše postupy? • Kto z našich konkurentov robí veci odlišne a aké dosahuje výsledky? • Kde sa v tejto oblasti robia kľúčové výskumy a rozvoj?
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk 1 Za hranicami deviatich bodov  1 Za hranicami deviatich bodov – Správne definujte problém. – Ako porozumieť problému. • Definovali ste problém alebo cieľ svojimi slovami? • Existujú i iné definície problému, o ktorých stojí za to uvažovať? • Rozhodnite sa, čo sa snažíte urobiť. • Kde sa práve nachádzate a kam sa chcete dostať. • Identifikujte dôležité fakty a faktory. • Potrebujete viac času na zber informácií? • Aké procedúry, postupy a pravidlá sú užitočné? • Zredukovali ste komplexný problém na čo najjednoduchší termín bez toho, aby ste ohrozili riešenie?
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk 1 Za hranicami deviatich bodov  1 Za hranicami deviatich bodov – Ako postupovať pri riešení problému. • Skontrolovali ste všetky svoje hlavné predpoklady? • Položte sebe a ostatným otázky: Čo, Prečo, Ako, Kedy, Kde, Kto. • Zapíšte si prekážky, ktoré vám bránia v postupe pri riešení problému. • Vráťte sa späť. • Predstavte si konečný stav a z neho postupujte odzadu k súčasnému stavu. • Vypracujte si zoznam možných riešení. • Zvoľte optimálne riešenie. • Vypracujte plán implementácie.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk 1 Za hranicami deviatich bodov  1 Za hranicami deviatich bodov – Ako hodnotiť a implementovať rozhodnutie. • Uistite sa, že ste použili všetky dôležité informácie. • Preverte vami navrhované riešenie. • Uistite sa, že váš plán je reálny. • Pozrite sa na riešenie pohľadom vlastnej skúsenosti.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk 1 Za hranicami deviatich bodov  1 Za hranicami deviatich bodov – Nedostatok skúseností a odborných znalostí v špecifickej oblasti nie je prekážkou tvorivého prístupu. – Musíme sa naučiť zapomínať naučené. – To, na čom naozaj záleží, je umenie premýšľať. – Nedostatok kvalifikácie alebo knižných vedomostí môže hrať vo váš prospech.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk 2 Uvítajte nečakaný vpád náhody  2 Uvítajte nečakaný vpád náhody – Šťastie je príležitosť, ktorá sa stretáva s pripravenosťou. – Rozvíjajte dar nachádzať nečakané a radostné veci. Náhoda prajem iba pripraveným. Louis Pasteur
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk 3 Počúvajte svoju vnútornú myseľ  3 Počúvajte svoju vnútornú myseľ – 4 základné fázy tvorivého procesu: – Príprava • Definícia a analýza problému a návrh riešení. – Inkubácia • Práca podvedomia-analýza, syntéza, hodnotenie. – Osvietenie • „Aha“-pracuje vedomie vtedy, keď relaxujeme, alebo nemyslíme na vec. – Overenie • Hodnotenie.
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk 3 Počúvajte svoju vnútornú myseľ  3 Počúvajte svoju vnútornú myseľ – Do tvorivého myslenia sa nemôžete nútiť. – Správne prepojenia vznikajú počas spánku. – Vyspite sa na problémy a ich riešenie. – Spánok hrá dôležitú pomocnú úlohu vnútornej mysle, lebo jej pomáha analyzovať, syntetizovať a hodnotiť. – Nevieme ako to mozog robí, ale hlavne že to robí.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk 4 Mentálne bariéry tvorivého procesu  4 Mentálne bariéry tvorivého procesu – Chýba východzí bod • Inšpirácia prichádza vtedy, keď ste začali problém riešiť, nie predtým. – Chýba perspektíva • Keď sa stále zaoberáme problémom-treba si oddýchnuť, alebo povedať problém kolegom. – Chýba motivácia • Tvorivé myslenie je podmienené vytrvalosťou. • Pokiaľ sa ľahko vzdávate, nemáte motiváciu. – Nedostatok času na konzultácie s ostatnými • Tvorivé myslenie je spoločenská aktivita.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk 5 Odloženie úsudku  5 Odloženie úsudku – V tvorivom procese by sme sa mali vyhýbať predčasnému hodnoteniu. – Myšlienky potrebujú čas na to, aby dozreli a potom vystúpia v celej svojej praktickej a obchodnej využiteľnosti. – Nekritizujte predčasne svoje myšlienky. – Vyvarujte sa bleskovo rýchlej kritiky. – Vyberte si konštruktívnych kritikov.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk 6 Používajte nášľapné kamene analógie  6 Používajte nášľapné kamene analógie – Keď sú nám veci známe, prestávajú byť pre nás veľké. – Boh pred nami skryl veci tak, že nám ich dal do našej blízkosti.
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk 7 Tolerancia voči nejednoznačnosti  7 Tolerancia voči nejednoznačnosti – Keď si navyknete tolerovať dvojznačnosť (muž/žena), pomôže vám to rozvíjať vytrvalosť a trpezlivosť.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk 8 Myšlienkové bankovníctvo  8 Myšlienkové bankovníctvo – Zvedavosť. – Pozorovacia schopnosť: pozerajte sa, počúvajte, dotýkajte sa, ochutnávajte, trénujte čuch. – Počúvanie myšlienok. – Čítanie. – Cestovanie. – Písanie poznámok a záznamov.
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Užitočné stratégie  Užitočné stratégie – Tvorivé myslenie potrebuje niekedy i dlhodobú sústredenú pozornosť, pričom nemusí ísť o vedomú pozornosť. – Pozitívne myslenie. – Všimnite si, že vaša podvedomá myseľ pracuje za vás, keď je vaše telo aktívne-chôdza, pohyb, ale myseľ sa nachádza v kľudovom stave. – Dajte sa do práce-nečakajte na inšpiráciu. – Je lepšie postupovať po malých krôčikoch, ako nepostupovať vôbec.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Inovačné uvažovanie
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Inovačné uvažovanie  Inovačné uvažovanie – Ako myslia úspešní inovátori • Nespochybňované dogmy • Podceňované trendy • Nevyužité schopnosti a zdroje • Nejasné potreby – Inovačné uvažovanie
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Ako myslia úspešní inovátori  Ako myslia úspešní inovátori – Všímajú si 4 veci, ktoré väčšinou nikto neskúma: – Nespochybňované dogmy • Aby ste sa stali inovátorom, musíte spochybňovať veci, ktoré ostatní berú za samozrejmosť, dávno zažité názory. • Inovátori sú od prírody rebeli. • S trochou cviku sa môže každý naučiť ako objaviť a napadnúť dávno zažité presvedčenia.
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Ako myslia úspešní inovátori  Ako myslia úspešní inovátori – Podceňované trendy • Inovátori si všímajú novo vznikajúce trendy, začínajúce prípady diskontinuity, ktoré môžu zmeniť odvetvie, alebo vytvoriť nové odvetvie. • Inovátori nestrácajú čas špekulovaním o tom, čo by sa mohlo zmeniť a nepotrpia si na plánovanie rôznych scenárov. • Inovátori si ale pozorne všímajú už prebiehajúce malé zmeny, ktoré veľkí hráči v odvetví nezaznamenali, alebo ich nepovažujú za dôležité. Inovátori neustále pátrajú po nových diskontinuitách.
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Ako myslia úspešní inovátori  Ako myslia úspešní inovátori – Nevyužité schopnosti a zdroje • Každá spoločnosť má k dispozícii súbor znalostí a zdrojov. • Obvykle sú súčasťou obchodného modelu. • Pokiaľ sa správne nasmerujú, môžu slúžiť ako základ pre inovácie a rast. • Aby ste mohli inovovať, musíte pozerať na svoju organizáciu a svet okolo ako na portfólio schopností a zdrojov, ktoré môžu byť navzájom kombinované nekonečným množstvom spôsobov, tak, aby vytvorili nové produkty a odvetvia.
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Ako myslia úspešní inovátori  Ako myslia úspešní inovátori – Nejasné potreby • Úspešní inovátori vynikajú v schopnosti zaznamenať, čo zákazníci vnímajú ako nepohodlné a ťažké. • Cieľom inovácie je ohúriť zákazníkov niečim, čo si predtým ani nedokázali predstaviť, ale keď to už raz zažili, nemôžu bez toho byť.
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Inovačné uvažovanie  Inovačné uvažovanie – Aj keď inovácia je hra, v ktorej ide o čísla a kvantitu, záleží pri nej aj na kvalite. – Aby ste zvýšili kvalitu inovačnej linky, musíte zlepšiť kvalitu inovačného uvažovania. – Školením a tréningom môžete pomôcť svojim kolegom, aby si tieto spôsoby vnímania osvojili. – Správnymi nástrojmi a vzdelávaním môžete z obyčajných zamestnancov urobiť neobyčajných inovátorov.
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Riadenie inovácií
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Riadenie inovácií  Riadenie inovácií – Tvorivé spoločenstvo – Pružná organizačná štruktúra – Otvorená a konštruktívna komunikácia – Premýšľanie – Experimentovanie – Vedenie – Viditeľný záväzok a angažovanosť vedenia – Tvorivý manažér – Tímová spolupráca – Vedenie inovačných tímov – Kľúčové roly v inovačnom tíme – Organizácia práce – Inovačná organizácia – Tri piliere dlhodobého úspechu – Organizácia budúcnosti
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Tvorivé spoločenstvo Tvorivý čin kvitne v prostredí vzájomného podnecovania, spätnej väzby a konštruktívnej kritiky-inými slovami v tvorivom spoločenstve. Wiliam T.Brady
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Pružná organizačná štruktúra  Pružná organizačná štruktúra – Prevrátený obraz byrokratickej organizácie. – Nízka štruktúra, orientovaná na zmenu a kreativitu. – Decentralizovaná rozhodovacia moc. – Prenášanie zodpovednosti. – Neformálnosť. – Minimum pravidiel. – Pozitívny prístup k primeraným a správne kalkulovaným rizikám.
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk Otvorená a konštruktívna komunikácia  Otvorená a konštruktívna komunikácia – Kde sa ľudia môžu stretávať a diskutovať. – Tímová práca vyžaduje prvotriednu laterálnu komunikáciu a štrukturálnu flexibilitu.
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Premýšľanie  Premýšľanie – Keď z firmy vystrnadíte všetko, čo je neefektívne (znižujete zásoby, kapitál, režijné náklady-ľudí), vyženiete z nej i inovácie. – Pokiaľ nevytvoríme prostredie vhodné na premýšľanie, tvorivosť bude v ľuďoch podriemkavať.
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Experimentovanie  Experimentovanie – Inovovať znamená skúšať mnoho vecí s nádejou, že jedna možno z nich uspeje. Inovácie vyžadujú čas na snenie, premýšľanie, učenie, vynaliezanie, experimentovanie.
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Vedenie Manažment, ktorý nevie v dobe inovácií, ako inovácie riadiť, je nekompetentný a nestačí na svoje úlohy.
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Vedenie  Vedenie – Organizácie sa nestávajú inovačnými čírou náhodou. – Je to koncový produkt kvalitného vedenia. – Podstata spočíva v nájdení vyváženosti medzi poriadkom a slobodou, samostatnosťou častí a jednotou celku. – Tolerancia voči neúspechu, ochota brať na seba riziká. – Inovácie musia mať vlastný marketing, administratívu a systém komisií. – Manažéri im musia venovať svoj čas a prideľovať zdroje.
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Viditeľný záväzok a angažovanosť vedenia  Viditeľný záväzok a angažovanosť vedenia – Dlhodobý záväzok manažmentu uskutočňovať pozitívne riadenie zmien spolu s pohotovosťou zaistiť navyhnutné zdroje na vzdelávanie a školenia. – Zmeny vyžadujú schopné vedúce osobnosti a vedúce osobnosti zase prinášajú zmenu. – Najoriginálnejší je ten, kto dokáže pretvoriť čo najviac zdrojov.
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Tvorivý manažér  Tvorivý manažér – Ochota prijímať riziká. – Schopnosť pracovať s nehotovými myšlienkami. – Ochota prispôsobovať pravidlá. – Schopnosť rýchlo reagovať. – Osobné nadšenie.
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Tímová spolupráca  Tímová spolupráca – Organizácia ani tímy nemajú nové myšlienky. – Iba jednotlivci prichádzajú s novými myšlienkami. – Ak chcete nové myšlienky dostať na trh, musíte spolupracovať v tíme. – Inovácia vyžaduje tímovú spoluprácu.
 50. 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Vedenie inovačných tímov  Vedenie inovačných tímov – Podpora skupinovej tvorivej synergie. – Školenie tímu. – Koučovanie tímu. – Komunikácia o inováciách. – Prekonávanie bariér, oddeľujúcich nové myšlienky od komerčnej sféry.
 51. 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk Vedenie inovačných tímov  Vedenie inovačných tímov – Výber správnych ľudí • Vyberať do tímov iniciatívnych, tvorivých a nadšených ľudí. – Prostredie mimo komfortnej zóny • Musíme definovať vysoké a nové ciele, nové témy, nové nároky. – Motivácia k inováciám • Nesmieme kaziť ľudí bonusmi a odmenami za štandardnú prácu, ktorú vykonávajú v rámci procesov. – Tvorivosť a angažovanosť • Príkazmi zabíjame tvorivosť. • Musíme dať ľuďom možnosť vyjadriť svoj názor.
 52. 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Kľúčové roly v inovačnom tíme •Môže zaviesť, alebo prísť na trh s niečim novým - produktom, službou.Zlepšovateľ •Má moc, či schopnosť vytvárať nové myšlienky, ktoré doteraz nie sú známe.Tvorivý mysliteľ •Prichádza s novými cieľmi, ktoré majú obchodný potenciál.Vynálezca •Vyberá myšlienky a využíva ich. •Prejavuje záujem a vytrvalo dbá o to, jeho myšlienky boli správne rozvíjané a úspešne. implementované. Prebor ník •Zaisťuje potrebnú podporu pre nové myšlienky.Sponzor •Formuluje a získava myšlienky a transformuje ich do obchodnej reality. Využíva mozgy iných ľudí a peniaze iných ľudí za účelom vytvorenie trhovej príležitosti. Podnikateľ
 53. 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk Organizácia práce  Organizácia práce – Angažované vedenie. – Malé inovačné tímy. – Inovačné projekty. – Čas na experimentovanie a premýšľanie. – Flexibilná firma. – Roly s väčšou zodpovednosťou a právomocou. – Kultúra otvorená pre informácie. – Prostredie podporujúce konštruktívnu komunikáciu. – Eliminácia byrokracie.
 54. 54. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk Inovačná organizácia Organizácia práce Sloboda, účel, morálka Spoločenstvo, pružná organizačná štruktúra Čas a priestor na premýšľanie a experimentovanie Otvorená komunikácia Vedenie inovačných tímov Rozvoj kľúčových schopností a inovačných talentov Vzdelávanie, učenie sa Multifunkčné tímy Motivácia k inováciám Efektívny inovátor Myseľ Tvorivé myslenie Inovačné uvažovanie Riadenie inovácií Zamestnanci Zápal Znalosti Kreativita Angažovanosť Manažment nápadov Generovanie a hodnotenie nápadov Trh a burza nápadov Spojenie nápadov, talentov a kapitálu Inovačné projekty a ich organizácia a riadenie Nástroje kreativity Myšlienkové mapy Brainstorming Obrátený brainstorming Brainwriting Brainwriting 6-3-5
 55. 55. © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk Inovácia Inovácia je kokteil namiešaný z nových myšlienok, tímovej práce a schopnosti viesť ľudí.
 56. 56. © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk Tri piliere dlhodobého úspechu  Linet – Systematické inovácie a neustála schopnosť zmeny. – Rozvoj ľudského kapitálu. – Charizmatická osobnosť v čele s dlhodobou víziou, ktorá presahuje hranice predstavivosti ich konkurentov.  Ing. Zbyněk Frolík – Riaditeľ spoločnosti Linet – Manažér roka 2000 – Podnikateľ roka 2004 – TOP 10 najlepších manažérov ČR 2005 – Manažér roka 2009 Zdroj: Jaroslav A. Jirásek, Jan Preclík, Jan Přikryl, Manažeři se lvíčkem II, Management Press , 2008
 57. 57. © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk Organizácia budúcnosti Inovácie, rýchla reakcia na zmenu Rozvoj ľudského kapitálu Manažér osobnosť Konkurenčná výhoda
 58. 58. © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk Knihy  Gary Hamel – Na čom dnes záleží  John Adair – Efektivní inovace
 59. 59. © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×