Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Greenhill consulting, s. r. o.     Naše motto: Rozvojom vašich ľudí pomáhame dosahovať          zisk a konkur...
Greenhill consulting V oblasti personálneho poradenstvo pôsobíme od roku 2004 S našimi klientmi udržiavame dlhodobé vzťa...
Naše službyPonúkame Vám služby pre riadenie ľudských zdrojov: Audity Nastavenie HR procesov Rozvoj ľudských zdrojov Ch...
AudityPonúkame audity, ktoré môžu byť zamerané na celú spoločnosť alebo na oddelenie s jasnými odporučeniami a akčným pl...
Change managementZastrešujeme celý proces od vyjasnenia si vízie a poskytnutia tímového koučingu vrcholovému manažmentu a...
Nastavenie HR systémovNastavíme HR systémy na základe analýzy a konzultácií a vyriešime: Adaptácia - vypracovanie adptačn...
Rozvoj pracovníkovPokrývame rozvoj pracovníkov od identifikácie ich silných stránok, nastavenie kariérnych plánov, talent...
TréningyRealizujeme nasledovné tréningy: Key Account Management Komunikačné zručnosti Sebarozvoj Prezentačné techniky...
Spätná väzba 360/ kompetenčný modelPonúkame komplexnú spätnú väzbu 360 zameranú na všetky úrovne zamestnancov a tiež vytv...
Facet 5 a jeho aplikácieFacet 5 je nástroj na riadenie ľudí, ktorý prináša jasný pohľad na to, ako riadiť ľudí, ako zvlád...
Výber pracovníkov Zrealizujeme pre Vás personálny výber pracovníkov  Výber pracovníka –analýza pracovného miesta a poži...
Náš tímEva Pilarčíková – zameraná na rozvoj pracovníkov, prácu s Facet5, 360 a koučing, change manažment, výber pracovník...
Prečo využiť naše služby? Prístup ku klientovi založený na dôvere Naša cenová politika sa odvíja od náročnosti Pri dlho...
Používatelia Facet5www.greenhillconsulting.net
Klienti / vybraní klienti/  Ernst & Young  ČSOB , a. s.  Allianz slovenská poisťovňa, a.s .  Aeskulab a. s.  Sch...
Kontakt            Greenhill consulting, s. r. o.               Švermova 53           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Greenhillprezentaciasluzby

310 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Greenhillprezentaciasluzby

 1. 1. Greenhill consulting, s. r. o. Naše motto: Rozvojom vašich ľudí pomáhame dosahovať zisk a konkurenciaschopnosť firmy Švermova 53, Banská Bystrica Tel: 0905 858 209www.greenhillconsulting.net
 2. 2. Greenhill consulting V oblasti personálneho poradenstvo pôsobíme od roku 2004 S našimi klientmi udržiavame dlhodobé vzťahy založené na dôvere Venujeme sa komplexne riadeniu ľudských zdrojov Sme partnerom spoločnosti Consulting Tools poprednej spoločnsoti, ktorá vyvíja psychometrické testywww.greenhillconsulting.net
 3. 3. Naše službyPonúkame Vám služby pre riadenie ľudských zdrojov: Audity Nastavenie HR procesov Rozvoj ľudských zdrojov Change management Recruitment Komplexná spätná väzba 360 + nastavenie kompetenčného modelu Facet5 osobnostný test a jeho aplikáciewww.greenhillconsulting.net
 4. 4. AudityPonúkame audity, ktoré môžu byť zamerané na celú spoločnosť alebo na oddelenie s jasnými odporučeniami a akčným plánom realizácie Audit pracovno-právnej dokumentácie - realizovaný s inšpektorkami práce a s nastavením pracovno-právnych vzťahov podľa zákonníka práce Audit firemnej kultúry – zistenie momentálnej klímy a štýlu riadenia v organizácii, vzťahov medzi oddeleniami, úrovne delegovania, používanie motivačných faktorov a odmeňovania, Audit na zvyšovanie efektivity práce a nastavenie motivácie – zistenie najväčších motivátorov a ich používanie v organizácii Audit HR procesovwww.greenhillconsulting.net
 5. 5. Change managementZastrešujeme celý proces od vyjasnenia si vízie a poskytnutia tímového koučingu vrcholovému manažmentu až po školenia k zmene firemnej kutlúry a jej implementácie do spoločnosti Nadefinovanie vízie a stratégie, poslania a cieľov spoločnosti Vyjasnenie si vízie a stratégie v manažmente Zadefinovanie kompetencií na úrovni manažmentu a zmena organizačnej štruktúry, delegovanie kompetencií Individuálny koučing vo vrcholovom manažmente Identifikácia kľúčových hráčov v spoločnosti Nastavenie kompetenčného modelu /kompetenčná mapa/ ujasnenie si kompetencií v spoločnosti/manažmente Interná komunikácia / vyjasnenie si zmeny v rámci oddelení a jej pochopenie, prijatie medzi zamestnancami – mítingy so zamestnancami Kaskádovanie firemných cieľov do individuálnych cieľov zamestnancov Nastavenie kritérií hodnotenia výkonu/ kariérne plány zamestnancov Nastavenie systému odmeňovania Školenia k zmene firemnej kultúrywww.greenhillconsulting.net
 6. 6. Nastavenie HR systémovNastavíme HR systémy na základe analýzy a konzultácií a vyriešime: Adaptácia - vypracovanie adptačného plánu a príručky pre novonastupeného zamestnanca Odmeňovanie - nastavenie vybraného systému odmeňovania, jeho finančných aj nefinančných zložiek Riadenie výkonnosti - v súlade s firemnou stratégiou a cieľmi pripravime systém riadenia výkonnosti zamestnancov, nastavíme kompetenčný model, kompetenčnú mapu a zabezpečíme preškolenie všetkých zamestnancov Zamestnanecké vzťahy a interná komunikácia- pripravíme systém smerníc upravujúcich vzťahy na pracovisku /pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna zmluva/, informujúcich zamestnancov o firemných hodnotách a pravidlách. Reštrukturalizácia a fúzie – pomôžeme, aby všetky dokumenty boli v súlade s právnou dokumentáciouwww.greenhillconsulting.net
 7. 7. Rozvoj pracovníkovPokrývame rozvoj pracovníkov od identifikácie ich silných stránok, nastavenie kariérnych plánov, talent manažment, leadership development až po koučing Talent manažment – realizácia Development centier, identifikácia silných stránok cez Facet5, odhalenie vnútorných motivátorov metodikou Thomasa Dienera a jeho porovnanie s vybratými pozíciami, koučing Leadership development – identifikácia silných stránok riadenia prostredníctvom SLR, nastavenie rozvoja, koučing manažmentu, tréningy na rozvoj leadershipu Tímový rozvoj – nastavenie tímov na základe ich vnútorných silných stránok, ich ohalenie a nastavenie efektívity prostredníctvom silných stránok tímu Rozvoj a nastavenie obchodných tímov – zistenie úrovne obchodných kompetencií pomocou medzinárodného ENS modelu a nastavenie školení na zvýšenie úrovne používania obchodných a vyjednávacích zručností Koučing / individuálny a tímový Outplacement – kariérne poradenstvo a podpora cez identifikáciu silných stránok, školenia na nové zručnostiwww.greenhillconsulting.net
 8. 8. TréningyRealizujeme nasledovné tréningy: Key Account Management Komunikačné zručnosti Sebarozvoj Prezentačné techniky Nastavovanie cieľov Vedenie hodnotiacich pohovorov Kreativita Team building Leadershipwww.greenhillconsulting.net
 9. 9. Spätná väzba 360/ kompetenčný modelPonúkame komplexnú spätnú väzbu 360 zameranú na všetky úrovne zamestnancov a tiež vytvorenie kompetenčného modelu a systému hodnotenia pracovníkov• Emotional IntelligenceView360 – základ Daniel Goleman EI model meria 17 kompetencií• ExecutiveView360 – do hĺbky zamerané na silné stránky a rozvojové potreby senior executives a meria Performance, Change, Interpersonal and Personal Leadership competencies• LeaderView360 – výstižný assessment zameraný na stredný a seniorský management• ManagerView360 – pre supervisorov, stredný a vyšší manažment, ktorý prefereuje hlbšiu analýzu• PerformanceView360 – pre zamestnancov, ktorí nezastávajú supervízorské a manažérske funkcie• SalesView360 – zameraný na interných a externých obchodníkov a reprezentantov• Sales ManagerView360 – zameraných na obchodných manažérov• TeamView360 – tímovo orientovaná 360, ktorá pozýva každého člena tímu aby poskytol feedback na ostatných Pre zákazníkov môžeme pripraviť aj individuálnu 360 podľa ich potrieb zameranú na rôzne typy kompetencií ako napr. transformačný leadership, komunikáciu a ostatnéwww.greenhillconsulting.net
 10. 10. Facet 5 a jeho aplikácieFacet 5 je nástroj na riadenie ľudí, ktorý prináša jasný pohľad na to, ako riadiť ľudí, ako zvládať dôležité situácie k zamestnancom, kolegom, vykresľuje motivačné faktory jednotlivca a podáva celkový prehľad o ďaľšom rozvoji; Audition: Definuje dôležité požiadavky pre obsadzovanú pozíciu pomocou určenia kompetencií na pracovné miesto Identifikuje ideálnych kandidátov ich silné stránky, ktoré následne spája so zadefinovaným pracovným miestom a poskytne vhodné otázky pre pracovný pohovor TeamScape: Zabezpečí efektívne fungovanie tímov, bez ohľadu na to, či sú zamerané projektovo, funkčne, alebo či sú skutočné alebo virtuálne. Leading Edge: Ukáže manažérovi aký prístup motivuje jednotlivca k čo najväčším výkonom Searchlight: Prináša prehľad najsilnejších stránok jednotlivca a jeho vplyv na organizáciu. Work Preferences: Prináša prehľad kľúčových motivátorov a vplyvov pre plánovanie kariéry Strategic Leadership Review: Spojením osobnostného profilu so spätnou väzbou okolia predpovedá silné stránky manažérov a poskytuje ďalšie odporučenia pre rozvoj ich líderských schopností. Backdrop: Umožňuje pripraviť sa na zmeny, ktoré trh prináša a na ich základe stanoviť akých ľudí potrebujete, ako ich budete rozvíjať, aby dosiahli ciele spoločnosti a konkurenciaschopnosť na trhuwww.greenhillconsulting.net
 11. 11. Výber pracovníkov Zrealizujeme pre Vás personálny výber pracovníkov  Výber pracovníka –analýza pracovného miesta a požiadavky na pracovníka, personálna inzercia, selekcia, odporučenie kandidátov  Headhunting – získanie zamestnanca priamym oslovením prostredníctvom prieskumu trhu a získaných databáz.  Assesment centrá  Testing – na získanie obrazu o zamestnancovi alebo uchádzačovi o zamestnanie používame štandardizované osobnostné testywww.greenhillconsulting.net
 12. 12. Náš tímEva Pilarčíková – zameraná na rozvoj pracovníkov, prácu s Facet5, 360 a koučing, change manažment, výber pracovníkovZuzana Moravčíková – zameraná na nastavovanie HR procesov, reštrukturalizácie spoločností, fúzie, výber pracovníkovRadoslav Marko – zameraný na nastavenie procesov v spoločnosti, nastavovanie obchodných tímov a rozvoj lídrovEva Uhríková – zameraná na rozvoj ľudí, talent manažment, realizáciu AC, DC, koučingHana Dezortova – zameraná na rozvoj obchodných tímov, koučing, prácu s Facet5 a 360Pri práci na veľkých projektoch využívame aj externých spolupracovníkovwww.greenhillconsulting.net
 13. 13. Prečo využiť naše služby? Prístup ku klientovi založený na dôvere Naša cenová politika sa odvíja od náročnosti Pri dlhodobých klientoch bonusy ako napr. konzultácie ohľadom výkonnosti pracovníka počas skúšobnej Skúsenosti s problematikou v rôznych spoločnostiach Nadhľad nad problémami spoločnosti Odbremenenie od stresu spojeného s každodennými povinnosťami Šetrenie peňažných prostriedkov a časuwww.greenhillconsulting.net
 14. 14. Používatelia Facet5www.greenhillconsulting.net
 15. 15. Klienti / vybraní klienti/ Ernst & Young ČSOB , a. s. Allianz slovenská poisťovňa, a.s . Aeskulab a. s. Schneider Electric, a. s. DSS Smith Packaging, s. r. o. Gebruder Weiss, s. r. o. Wiktor Leo Burnett, s. r. o. Hornbach Alpha Medical Starmedia, s. r. o. BK consulting, s. r. o. PPI Adhesive Products (CE), s. r. o. Bogner Slovensko, s. r. o Pohronské Strojárne, a. s. Lentimex, a. s. Gee & Stone, s. r. o. EMM, s. r. o Sociálna poisťovňa, SARIO, a. s., B+ Business Centre, s. r. o., Trunk, s. r. o, Compass Vacation Club, a. s. Inforamareal,s.r.o Energy Center / predaj energie / a ďalšíwww.greenhillconsulting.net
 16. 16. Kontakt Greenhill consulting, s. r. o. Švermova 53 974 04 Banská Bystrica 0905 858 209www.greenhillconsulting.net

×