Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Jaap van den Bout_WOONBEHOEFTE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

478 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Jaap van den Bout_WOONBEHOEFTE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

 1. 1. Wonen in een collectieve tuin Site oude voetbalterreinen Wervik Presentatie 08-06-2015
 2. 2. Ambities stad - Nieuwe verhoudingen bewoners/eigenaars & gemeente; -Participatie omwonenden en toekomstige bewoners Duurzaam ontwerp: -Toekomstgericht wonen & sociale betrokkenheid. - Alle hemelwater afkoppelen in het gebied - Groen project, aandacht voor biodiversiteit - Hernieuwbare energie, collectieve warmte-opwekking, - Flexibele woningtypologie - Duurzame materialen Mobiliteit: - Enkel collectieve parkings, carports… - Autovrij woongebied
 3. 3. stadsstructuur
 4. 4. Een groene wandeling
 5. 5. Wonen in een collectieve tuin
 6. 6. nieuwe verhoudingen
 7. 7. waterhuishouding
 8. 8. zonne-energie
 9. 9. toekomstgericht wonen
 10. 10. silhouette van de architectuur als decor van de tuin
 11. 11. Blond gesinterde baksteen in Wervik
 12. 12. zongericht wonen 6m <4m <10m 30-40°
 13. 13. zongericht wonen 1 zonnepanelen 2 zonlicht & beschutting in de gevelzone 3 tuin & terras op het zuiden 4 wonen aan de collectieve tuin 8 meter
 14. 14. Beeldkwaliteit zongericht wonen
 15. 15. zongericht wonen
 16. 16. De printplaat van het plan
 17. 17. zongericht wonen
 18. 18. Tuinhekjes en poorten Inheems hout en blank staal Baksteen De blond gesinterde baksteen in Wervik
 19. 19. Toelichting Arjen
 20. 20. woongebouw Ooststraat
 21. 21. Beplanting Hagen rond de tuin
 22. 22. Beplanting Hagen in de tuin
 23. 23. Beplanting Natuurlijke en cultuurlijke beplanting
 24. 24. Beplanting Grassen en kruiden
 25. 25. Verharding Informele en formele paden
 26. 26. Verharding Informele en formele paden
 27. 27. Verharding Informele en formele paden
 28. 28. Een samenspel van beplanting en baksteen Grenzen en zitaanleidingen
 29. 29. Inrichtingselementen Inheems hout en blank staal
 30. 30. Spelen Inheems hout en blank staal
 31. 31. Parkeerpergola’s Inheems hout en blank staal
 32. 32. Niet gebruikte afbeeldingen
 33. 33. toekomstgericht wonen
 34. 34. toekomstgericht wonen
 35. 35. toekomstgericht wonen
 36. 36. werkplan

×