Functioneel groen ingezet ineen stadsvernieuwingsprojectToepassing stad Leuven :Ontwerp masterplan publieke ruimte Vaartko...
Stand van zakenMasterplan publieke ruimte Vaartkom:Kader voor latere private ontwikkelaarsUitvoering afhankelijk van versc...
Opbouw presentatie• Verschillende functies die groen opneemt – Groen als structurerend gegeven   • Landschappelijk   ...
Structurerende waarde• Landschappelijk – Versterken bestaande landschappen
Structurerende waarde
Structurerende waarde       Landschap Roeselberg / Keizersberg
Structurerende waarde       Landschap Roeselberg / Keizersberg         Versteende landschap Vaartkom
Structurerende waarde       Landschap Roeselberg / Keizersberg         Versteende landschap Vaartkom   ...
Structurerende waarde• Landschappelijk : stadsontwerp                  3 verschillende sferen in parken, ...
Structurerende waarde• Landschappelijk : Dijle en groene ruimte in de stad                    Dijlepad ...
Structurerende waarde                   3 verschillende                   streefbeel...
Structurerende waarde        Versteende landschap Vaartkom
Structurerende waarde• Begeleiden en verbinden – Aankondigen groene ruimte – Groen ruimtes en lijnen die bestaande en ni...
Structurerende waarde                        Opvallend:                      ...
Structurerende waarde        Versteende landschap Vaartkom
Structurerende waarde• Soortenkeuze         Versteende landschap Vaartkom
Referentieontwerp
Sociale waarde• Verbeteren van de leefbaarheid – Verminderen effecten verkeer (lawaai, zicht,  lucht) – Verhogen herbe...
Sociale waarde – Vb Engels plein
Sociale waarde– Vb Engels plein
Sociale waarde
Sociale waarde
Sociale waarde – Vb staart van de Vaart
Sociale waarde• Functionele eigenheid van elke plek
Sociale waarde
Sociale waarde• Functionele eigenheid van elke plek – Versteende ruimte rond vaart als evenementenlocatie – Rust en stil...
Sociale waarde
Sociale waarde
KlimaatgroenGroen als klimaatregelend element is meegegeven als aandachtspunt in masterplanGeen actieve communicatie naar ...
Luchtgroen Actief opgenomen in ontwerp en keuzes voor Engels Plein Meegegeven als aandachtspunt voor masterplan Niet over ...
Ecologische functieMeegegeven als aandachtspunt in masterplanActief rond werken in alle projectenMeenemen van beleidsplann...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Geert vanhorebeek Functioneel groen Leuven

595 views

Published on

Hoe is functioneel groen ingezet bij het plan voor de Vaartkom in Leuven.
Welke lessen zijn hier geleerd.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geert vanhorebeek Functioneel groen Leuven

 1. 1. Functioneel groen ingezet ineen stadsvernieuwingsprojectToepassing stad Leuven :Ontwerp masterplan publieke ruimte VaartkomHeraanleg Engels plein en omgevingOostrozebeke 23 mei 2012
 2. 2. Stand van zakenMasterplan publieke ruimte Vaartkom:Kader voor latere private ontwikkelaarsUitvoering afhankelijk van verschillende deel projectenHeraanleg Engels pleinen en omgeving:Definitief ontwerp in opmaakWerken starten begin 2012
 3. 3. Opbouw presentatie• Verschillende functies die groen opneemt – Groen als structurerend gegeven • Landschappelijk • Begeleiden en verbinden – Groen als sociaal gegeven • Verbeteren van de leefbaarheid • Functionele eigenheid van elke plek • Duurzame aanplant in functie van het gebruik – Klimaat groen – Luchtgroen – Ecologische functie
 4. 4. Structurerende waarde• Landschappelijk – Versterken bestaande landschappen
 5. 5. Structurerende waarde
 6. 6. Structurerende waarde Landschap Roeselberg / Keizersberg
 7. 7. Structurerende waarde Landschap Roeselberg / Keizersberg Versteende landschap Vaartkom
 8. 8. Structurerende waarde Landschap Roeselberg / Keizersberg Versteende landschap Vaartkom Dijlelandschap
 9. 9. Structurerende waarde• Landschappelijk : stadsontwerp 3 verschillende sferen in parken, Groen langs de dijle leggen Extra groen langs openbaar domein Versteende omgeving behouden op enkele pleinen Aanlsuiting met bestaand groen in omgeving  Wordt verder geconcretiseerd en verfijnd in masterplan publieke ruimte
 10. 10. Structurerende waarde• Landschappelijk : Dijle en groene ruimte in de stad Dijlepad langs dijle Blauwgroen netwerk doorheen de stad Verbinding van open ruimte / groene plekken in stad Vermeerderen aantal grotere publieke ruimten in de binnenstad
 11. 11. Structurerende waarde 3 verschillende streefbeelden Versteende landschap Vaartkom
 12. 12. Structurerende waarde Versteende landschap Vaartkom
 13. 13. Structurerende waarde• Begeleiden en verbinden – Aankondigen groene ruimte – Groen ruimtes en lijnen die bestaande en nieuwe gebieden aan elkaar koppelen Versteende landschap Vaartkom
 14. 14. Structurerende waarde Opvallend: -Groen bijgekomen Versteende landschap Vaartkom aan zijde Engels plein --versteende ruimte rond Vaartkom blijft behouden
 15. 15. Structurerende waarde Versteende landschap Vaartkom
 16. 16. Structurerende waarde• Soortenkeuze Versteende landschap Vaartkom
 17. 17. Referentieontwerp
 18. 18. Sociale waarde• Verbeteren van de leefbaarheid – Verminderen effecten verkeer (lawaai, zicht, lucht) – Verhogen herbergzaamheid grote infrastructuurruimte  verband met luchtgroen – Verzachten effecten klimaat (schaduw, breken wind)  verband met klimatologisch aspect – Creëren van aangename verbindingen met de rest van de stad
 19. 19. Sociale waarde – Vb Engels plein
 20. 20. Sociale waarde– Vb Engels plein
 21. 21. Sociale waarde
 22. 22. Sociale waarde
 23. 23. Sociale waarde – Vb staart van de Vaart
 24. 24. Sociale waarde• Functionele eigenheid van elke plek
 25. 25. Sociale waarde
 26. 26. Sociale waarde• Functionele eigenheid van elke plek – Versteende ruimte rond vaart als evenementenlocatie – Rust en stilte plek met hoge ecologische waarde op de Keizersberg – Avontuurlijke spelaanleiding in de parken – Ontmoetingsplek voor jongeren onder het viaduct – Natuurlijke oeverstroken en verlaagde plekken aan het water – Wachten op de bus, wandelen langsheen de winkels op het Engels plein, ruimte voor kleine ontmoetingsplekken
 27. 27. Sociale waarde
 28. 28. Sociale waarde
 29. 29. KlimaatgroenGroen als klimaatregelend element is meegegeven als aandachtspunt in masterplanGeen actieve communicatie naar inwoners en weinig expliciete aandacht in uiteindelijkmasterplanElementen die kunnen aanzien worden als klimaatgroen Toename van groenoppervlakte, Situering van groen langs de Dijle, Openleggen van de Dijle Aanplanten van bomen in straten Stimuleren van de aanleg van groendaken
 30. 30. Luchtgroen Actief opgenomen in ontwerp en keuzes voor Engels Plein Meegegeven als aandachtspunt voor masterplan Niet over gecommuniceerd naar inwoners Elementen die als luchtgroen kunnen aanzien worden: Expliciete keuze van groene inrichting van het Engels Plein als buffer, Situering van groen langs de Dijle, Groensingels langs de Ring, Aanplanten van bomen in straten Stimuleren van de aanleg van groendaken
 31. 31. Ecologische functieMeegegeven als aandachtspunt in masterplanActief rond werken in alle projectenMeenemen van beleidsplannen uit het verleden rond natuur in de stadElementen die als ecologisch groen kunnen aanzien worden. Behoud van Keizersberg als natuurgebied (niet omvormen tot “gewoon” park) Situering van groen langs de Dijle als uitbouw van blauw-groen netwerk Soortenkeuze en aandacht voor ecologische waarde in aanleg van parken en groen in heel het gebied Aansluiting bij bestaande groenstructuren om corridorfunctie te bewaken Koppelen met soortbeschermingsmaatregelen (sensibilisatie)

×