Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Gert Eyckmans_VERGRIJZING EN VERZILVERING

479 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Gert Eyckmans_VERGRIJZING EN VERZILVERING

 1. 1. SeniorenThuis Gemeenschappelijk wonen voor maatschappelijk kwetsbare ouderen www.deidealewoning.be
 2. 2. WAAROVER GAAN WE HET HEBBEN? 1. Het project 2. De rol van de partners 3. Knelpunten in de regels voor sociaal wonen 4. Evaluatie na 6 maanden samenwonen www.deidealewoning.be
 3. 3. • Gemeenschappelijk woonproject • 5 appartementen met woonkamer, kitchenette, sanitair en slaapkamer • 1 grote gemeenschappelijke leefruimte met keuken en sanitair • In het centrum van Oud-Borgerhout www.deidealewoning.be HET PROJECT: WAT?
 4. 4. • Alleenstaande 65-plussers • Voldoen aan toelatingsvoorwaarden sociale huisvesting • Afkomstig uit de buurt • Geen of beperkt sociaal netwerk • Precaire of onaangepaste woonsituatie • Bereid om samen te wonen en basis aan sociale vaardigheden • Geen of zeer lichte zorgbehoefte www.deidealewoning.be HET PROJECT: VOOR WIE?
 5. 5. • Veilige woning: aangepast aan de veranderende noden van het ouder worden • In vertrouwde omgeving: ingebed in eigen buurt met huiselijke sfeer • Met voor elke bewoner een eigen plek • En tegelijk samen leven • Zodat zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt gevrijwaard en ondersteund door zorgmantel • Aan een betaalbare prijs www.deidealewoning.be HET PROJECT: DOELSTELLINGEN
 6. 6. • Zorgnetwerk Ouderenzorg Antwerpen (Beweging.net, Centrum van diensten/Thuiszorgcentrum Antwerpen, Zorgnet Vlaanderen, OKRA) • De Ideale Woning • Vrijwilliger www.deidealewoning.be HET PROJECT: DOOR WIE?
 7. 7. • Begin 2010: start binnen Ouderenzorg Antwerpen samen met De Ideale Woning • Eind 2010: oproep experimenten wonen-welzijn: samenwerking sociale huisvesting en welzijn • September 2011: selectie als experiment wonen- welzijn • 2011-2012: uitwerking concept, zoektocht naar geschikt pand • 2013: start renovatie pand • Mei 2014: oplevering • December 2014: volledig bewoond www.deidealewoning.be HET PROJECT: REALISATIE
 8. 8. • Gemeenschappelijk wonen met echte gemeenschappelijke activiteiten • Specifieke kwetsbare doelgroep met expliciet doel situatie te verbeteren • Binnen de regels van sociaal huren • Garantie op zo lang mogelijk zelfstandig wonen en snelle doorstroming naar RVT indien zelfstandig wonen niet meer kan • Ondersteuning door uitgebreid zorgnetwerk • Begeleiding door vrijwilliger www.deidealewoning.be WAT MAAKT DIT PROJECT BIJZONDER?
 9. 9. • De Ideale Woning: “klassieke” rol als SHM met een ietsje meer • Ouderenzorg Antwerpen: – Ondersteuning (mantel)zorg – Begeleiding bewoners – Zorggarantie www.deidealewoning.be DE ROL VAN DE PARTNERS
 10. 10. • Vrijwilliger: – Begeleiden bewoners – Begeleiden groepsvorming – Manusje-van-alles alles is gericht op woon- en zorgzekerheid voor de bewoners www.deidealewoning.be DE ROL VAN DE PARTNERS
 11. 11. • Normering voor bouw woningen: – Niet afgestemd op gemeenschappelijk wonen • Regels voor selectie van kandidaten: – Geen mogelijkheid om rekening te houden met wil/geschiktheid om gemeenschappelijk te wonen • Regels voor huurprijsberekening: – Niet afgestemd op gemeenschappelijk wonen • Onvoldoende capaciteit voor begeleiding www.deidealewoning.be KNELPUNTEN REGELS SOCIAAL WONEN
 12. 12. Moet sociale huisvesting dit doen? • Mensen die gemeenschappelijk willen wonen, vind je niet alleen op de private markt • Sterkere betrokkenheid bij de woning, meer sociale cohesie • Voordelen van kostprijs en efficiënt ruimtegebruik www.deidealewoning.be KNELPUNTEN REGELS SOCIAAL WONEN
 13. 13. • Bewoners: – Verbetering van welbevinden – Groepsvorming lukt – Ondersteunen elkaar • Partners: – Samenwerking loopt goed – Vrijwilliger is cruciaal www.deidealewoning.be EVALUATIE NA 6 MAANDEN
 14. 14. • Leerpunten: – Gemeenschappelijke ruimte – Privacy vs groep • Conclusie: – Smaakt naar meer www.deidealewoning.be EVALUATIE NA 6 MAANDEN
 15. 15. • Meer informatie: – www.deidealewoning.be – Mailen naar info@deidealewoning.be – Bellen naar 03 320 29 70 www.deidealewoning.be DE IDEALE WONING

×