Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het groene plan slide share

712 views

Published on

 • Be the first to like this

Het groene plan slide share

 1. 1. “Het Groene Plan”
 2. 2. “Het Groene Plan”Droom jij soms ook wel eens van romantisch, stijlvol, klassiek maar ook state of the art, energieneutraal en duurzaam wonen…? Want zeg eens eerlijk, wie zou dat niet willen, dan is dit goed nieuwswant als het even mee zit kan dat binnenkort. Een mooie schone leefomgeving in een suburbaangebied, op twintig, bij voorkeur elektrische, autominuten van het centrum van Rotterdam. In een huisdat qua architectuur herinneringen oproept aan de bouwstijl die we al honderden jaren langsHollandse wegen en in kernen zien, comfortabel is en perfect in de omgeving past.Het is op dit moment al heel goed mogelijk gebouwen te realiseren die voldoende energie producerenvoor eigen gebruik, hemelwater zuiveren en CO² in zuurstof veranderen met een zeer comfortabelleef- en woongenot tot resultaat. Wat is er mooier dan samen met de hele buurt een schoon enduurzaam woonmilieu te creëren en energie op te wekken en daardoor nauwelijks van derdenafhankelijk te zijn. Hierdoor ben je van de dreiging af dat jouw energierekening straks die van dehypotheek overstijgt. Wie er voor kiest op deze manier te wonen is vrijer dan ooit tevoren, het goeienieuws is dat er nu initiatieven ontstaan die dit waar maken. Maar voor wie is dat mogelijk, wie durft erin het huidige marktklimaat nog na te denken over een nieuw huis…?Om een voorbeeld te noemen, de mensen die in de jaren negentig een huis voor Guldens hebbengekocht waarvan velen misschien niet weten dat hun huis nu zeker in Euro’s opbrengt wat er inGuldens voor is betaald. Juist voor hen komt nu het moment de volgende stap in de wooncarrière tezetten met de dag dichterbij. De omstandigheden zijn zeker niet ongunstig, de rente is laag en er zijnbanken met mooie aanbiedingen juist voor duurzame projecten, bijvoorbeeld de Triodos Bank
 3. 3. “Het Groene Plan”De duurzaamheid van de woningen in het plan is van het allerhoogste niveau, de bouwmaterialen zijnvrijwel allemaal Cradle to Cradle gecertificeerd. Het casco van de huizen is niet van beton maar wordtgeheel uit hout opgetrokken. Dit gebeurt door gebruik te maken van het bouwsysteem, “Nur Holz”geproduceerd van hout uit productiebossen, door het Duitse bedrijf Rombach en in Nederland op demakt gebracht door Bouwpuur. In het huidige bouwproces worden veel schadelijke stoffen gebruikt diezeer waarschijnlijk mede oorzaak zijn van de explosie van astmatische en allergie klachten. Door metonverlijmd massief hout te bouwen creëer je een hele gezonde woonomgeving, geen uitwaseming enstraling van chemische stoffen en geen VOC’s (vluchtige organische stoffen). Daarnaast een hoogwooncomfort doordat het hout langzaam warmte opneemt en weer langzaam afstaat. Een gevolg iseen constante temperatuur. Het huis warmt langzaam op en koelt langzaam af.Met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen wordt energie opgewekt voor de huishoudelijkeelektriciteitsbehoefte, de verwarming, het warme water en de eventuele elektrische auto. Dezonnepanelen op de daken van de huizen vormen met elkaar de “lokale energie centrale” van hetwijkje. De panelen zijn gezamenlijk eigendom van de wijk en middels slimme systemen wordt debenodigde spanning naar de behoefte geleid.
 4. 4. “Het Groene Plan”Het verwarmingsysteem van de woningen is zeer bijzonder en ultra innovatief, de wanden van debinnenruimten worden voor een deel afgewerkt met hoogwaardige gipsplaat waarin een polymeer kernde temperatuur in de ruimte op niveau houdt. Het systeem werkt op lage spanning, dit beperkt hetgebruik van koperdraad, een steeds schaarser wordende grondstof. Een klassiek CV systeem met dedaar bijbehorende materiaal- en ruimtedruk is niet meer van toepassing, en er worden geen fossielebrandstoffen verbrand. De woningbezitter maakt zelf de energie voor zijn het eigen verwarmingsysteem. Geen experiment maar een in de praktijk getest systeem van ActiveWarmth BVHet plan omvat 2 typen woningen, landhuizen en herenhuizen, de landhuizen met platte daken en deherenhuizen een schuine kap. De daken op beide typen worden geheel of gedeeltelijk “groene daken”,hierop wordt regenwater verzameld dat naar de hemelwateropslag wordt geleid. Dit water wordt dandoor de hele wijk gebruikt als toiletspoelwater, wasmachinewater, autowaswater en om de tuinen tebesproeien. Hierdoor wordt meer dan de helft minder schoon drinkwater verspild.
 5. 5. “Het Groene Plan”En tenslotte nog dit, als je een nieuwbouw huis koopt ben je gewend dat de natte ruimten naar jouwwensen zijn afgewerkt en ingericht en dat er een keuken met apparatuur is geplaatst zoals je die jehebt uitgezocht of dat er in ieder geval bij oplevering één van jouw keuze in komt. In dit plan wordtdeze redenering ook gevolgd bij de “buitenkamers” van de huizen, de tuinen…! Net als bij keuken enbadkamers wordt hiervoor een stelpost opgenomen. Wie herinnert zich niet de oplevering van zijneerste grondgebonden huis en de kale vlakte er omheen? Ook duurde het dan nog jaren voor de tuinenigszins “omhoog” gegroeid was. Dat willen we niet in dit plan, ook omdat het groen in de totaleontwikkeling een zeer belangrijke rol voor het ecologische evenwicht speelt. Het groen verandert CO2in zuurstof en bindt rondzwevend fijn stof aan zich. Het zorgt ook voor schaduw en verkoeling in dezomer en beschutting in de winter. Het wijkje wordt in zijn geheel, inclusief de openbare ruimteontworpen en ontwikkeld. De inrichting van de openbare ruimte wordt ook anders dan de gangbarenorm, groener, vriendelijke en minder “hard”, dit ten behoeve van de gelijkmatige absorptie en afvoervan regenwater. Dit gebeurt onder andere met behulp van een groen bestratingsysteem.http://www.ttesysteem.nl/ Voor de inrichting van de tuinen en het openbare gebied wordt samengewerkt met landschapsarchitecte Astrid HölzerVoor de inrichting van de tuinen staat een aantal zaken vast, Groene hagen in plaats vanbouwmarktschuttingen en per tuin een vast minimumaantal bomen. Samen met Astrid wordt op basisvan de vaststaande componenten een plan voor de inrichting gemaakt, hierin wordt rekeninggehouden met een zonneterras en een door de geplande bomen beschaduwd terras. Astrid zalvoorstellen doen voor de te gebruiken heester- en boomsoorten. Ook is bijvoorbeeld een“bloemenplan”mogelijk, een bloeiende tuin van het vroege voorjaar tot diep in de herfst.
 6. 6. De Inspiratie
 7. 7. De Inspiratie
 8. 8. De Inspiratie
 9. 9. De Inspiratie
 10. 10. De Inspiratie
 11. 11. Het Landhuis
 12. 12. Het Herenhuis
 13. 13. “Het Landhuis”
 14. 14. “Het Herenhuis”
 15. 15. “Het Groene Plan”Projecten als dit zijn voor de bouwsector van groot belang voor de verdere ontwikkeling.Duurzaamheid zal niet meer een bijzonderheid zijn maar wordt de norm. De bouwindustrie heeftdeze impulsen nodig om weer een vitale en gezonde rol te spelen in de economischeontwikkeling van NederlandAl deze factoren bij elkaar, het houten skelet, de Cradle To Cradle materialen, het uitgekiendeverwarmingssysteem de tuin en de groene daken maken dit een waardevolle bijdrage aan eengezond leefmilieu en een gezonde woonomgeving.Het innovatieve Cradle to Cradle programma is ontwikkeld door de Duitse biologisch chemicusMichael Braungart en de Amerikaanse architect en ontwerper William McDonough. Zij hebbeneen revolutie in het duurzame en denken en produceren teweeg gebracht. Je zult het allemaalnog beter begrijpen na het zien van de Tegenlicht documentaire “afval is voedsel”…Aad Ketting©Goudsesingel 3093032 EN Rotterdam+31 10 4137899info@akrd.nlseptember 2012

×