Erp Lecture

3,565 views
3,350 views

Published on

Published in: Technology, Business
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
391
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erp Lecture

 1. 1. ERP буюу байгууллагын нөөцийн төлөвлөлт(Enterprise Resource Planning) <br />
 2. 2. Агуулга<br />БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн системийн үүрэг роль.<br />Хэрэгжүүлэх<br />Асуудлууд<br />
 3. 3. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ гэж юу вэ?<br /><ul><li>БНТ гэдэг нь 1980-аад оны үед бий болгосон байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлтийн програм хангамжийн нэрнээс үүдэлтэй. Улмаар хөгжиж цогц ПХ болсон.
 4. 4. Өнөөдөр БНТ гэдэг нь байгууллагын бүх нэгж, хэсгүүдийн ажиллагаа, чиг үүргийг бүх нэгж, хэсгийн хэрэгцээ шаардлагад үйлчлэх компьютерийн нэг системд нэгтгэснийг хэлж байна.
 5. 5. Байгууллагын зорилтуудыг гүйцэтгэх үйл ажиллагааг автоматжуулдаг.
 6. 6. Хэрэв түүнийг зөв суурилуулж, ашиглаж чадвал маш хурдан нөхөн төлөгдөж, ашиг өгнө. </li></li></ul><li>БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн системийг хэрэгжүүлэх зорилго<br /><ul><li>Байгууллагын өгөгдлийн сан, интерфейс, ком-ийн хэрэглээ, хэрэгсэлийг уялдуулан нэгтгэх, ҮА-нд реинжиниринг хийх.
 7. 7. Системийг нэгж, хэсгүүд төдийгүй бүх байгууллагын хэмжээнд системийг цогцоор нь нэгтгэн уялдуулах зорилготой.
 8. 8. БНТ-ийн системийн хэрэгжүүлэх үндсэн зорилго:
 9. 9. Барааны нөөцийг багасгах
 10. 10. Бараа, материалын нөөцийг тодорхой болгох
 11. 11. Үйлдвэрлэлийн уян хатан байдал нэмэгдэх
 12. 12. Хэрэглэгчидтэй буцах холбоог хурдан тогтоох
 13. 13. Нийлүүлэгчид болон худалдаачидтай харилцах харилцааг сайжруулах
 14. 14. Таамаглалын илүү хурдан, зөв хийх
 15. 15. Хэрэглэгчийн хүсэлт болон тусгай захиалгыг хурдан биелүүлэх.
 16. 16. Илүү үйлдэл, ажиллагааг багасгах г.м.</li></li></ul><li>БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн ашиг тус<br />Нэг систем гэдэг нь холболтын асуудал байхгүй боллоо гэсэн үг<br />Баярлалаа.<br />БНТ систем биднийг холбож өглөө.<br />Одоо би өгөгдлөө задлан шинжлэх цагтай боллоо<br />Би бусадтай нэг адил байгуулла-гын мэдээлэл-тэй боллоо<br />Би зөвхөн өгөгдлөө цагт нь оруулах хэрэгтэй боллоо<br />Бид нэг эх сурвалжаас ажлаа хийдэг боллоо<br />Ажлын урсгал хүн бүрт ил тод харагддаг боллоо<br />
 17. 17. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн системгүй болон системтэй байдлыг харьцуулах нь<br />БНТ байхгүй бол<br /> Худалдаа Үйлдвэрлэл Логистик Төлбөр<br />Захиалга<br />Асуудал: Саатал, захиалгаа алдах, компьютерийн олон систем хоорондоо<br />холбогдох явцад алдаа, доголдол гарах<br />
 18. 18. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн системгүй болон системтэй ажиллах ажиллагааны харьцуулалт<br />БНТ байгаа бол<br />Өгөгдлийн шин-жилгээ<br />Үйлчил-гээ<br />Санхүү<br />Үйлдвэр-лэл<br />Худалдаа<br />Нөөц болон хангалт<br />Хүний нөөц<br />
 19. 19. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн хөгжил, хувьсал<br />1960-70 онд МНТ<br />Нөөц хөрөнгийг боловсруулах, үйл ажиллагаа явуулах цагийг багасгах, шинэ бүтээгдэхүүн төлөвлөх систем<br />1980-аад оноос МНТ II<br />Ня-бо бүртгэл, ХНУ-ын системийг уялдуулах<br />1990-ээд оноос БНТ<br />Хэрэглэгчид чиглэсэн, бодит цаг үед хэлцэл хийнэ, хөрөнгийн удирдлага<br />2000-аад оноос ERPII болон өргөжсөн<br />Хэрэглэгчид чиглэсэн, бизнес үйл ажиллагааны бүх системийг зохистой болгох, нийцүүлэн уялдуулах, (түүний дотор нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгчид)<br />
 20. 20. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн хөгжил хувьсал<br />Эх сурвалж: Gartner group. 2004 он<br />
 21. 21. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн системийн тодорхойлолт шинжүүд<br />Үйлчлүү-лэгчсервер систем<br />4 гол лиценз,<br />Автоматаар програмчлах систем<br />Техникийн тодор-хойлолт<br />Объект хандлагат технологи<br />Харилцааны өгөгдлийн сан<br />
 22. 22. БНТ-ийн ойлголт<br />БНТ-ийн системийн тодорхойлолт шинжүүд<br />Бизнесийн уялдуулсан систем<br />Нэгэн жигд бизнес ажиллагаа<br />Нээлттэй өргөтгөсөн систем<br />Чиг үүргийн тодорхой-лолт шинж<br />Хамтын ажил-лагааны ПХ-тай холбоотой<br />Дэлхийтэй өрсөлдөх чадвартай<br />Гүйцэтгэлийн мэдээлэл<br />Цахим биз-нес эрхлэх боломж<br />
 23. 23. II. БНТ-ийн системийн үүрэг роль<br />Байгууллагын мэдээллийн систем<br />БИЗНЕС ХЭСЭГ<br />МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭСЭГ<br />Хамтаараа ашиглах ПХ болон мэдлэ-гийн менеж-мент систем<br />Дотоод үйл ажиллагааны систем<br />Үйлчилгээ <br />үзүүлэх систем<br />ХэрХарУ, ЗахУдС<br />БНТ, НиХэлхУ<br />
 24. 24. II. БНТ-ийн системийн үүрэг роль<br />Цахим бизнес болон БНТ<br />Б<br />Н<br />Т<br />С<br />И<br />С<br />Т<br />Е<br />М<br />Ц<br />А<br />Х<br />И<br />М<br />Б<br />И<br />З<br />Н<br />Е<br />С<br />Ү<br />Й<br />Л<br />Ч<br />Л<br />Ү<br />Ү<br />Л<br />Э<br />Г<br />Ч<br />WWW<br />Интернет адап-тор<br />
 25. 25. II. БНТ-ийн системийн үүрэг роль<br />ХХУ болон БНТ<br />Ү<br />Й<br />Л<br />Ч<br />Л<br />Ү<br />Ү<br />Г<br />Л<br />Э<br />Г<br />Ч<br />Ц<br />А<br />Х<br />И<br />М<br />Б<br />И<br />З<br />Н<br />Е<br />С<br />Үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээ, захиалга<br />Худалдаа, зээл, хувийн түүхийн тухай мэд-л<br />Хэрэглэгчийн нэгдмэл <br />мэдээлэл<br />Үйлчлүүлэгчийн тухай мэдээлэл, өгөгдөл хадгалах, боловсруулах, дамжуулах<br />
 26. 26. II. БНТ-ийн системийн үүрэг роль<br />Веб болон БНТ<br />БНТ<br />Хэрэглэг-чийн интерфейс<br />Бизнесийн уялдуулсан систем<br />Уялдуулсан Өгөгдлийн Сан<br />Экспортын мэдээллийн систем<br />ВЕБ<br />
 27. 27. III. Хэрэгжүүлэх<br /> Ня-бо бүртгэл<br />Худалдан<br />авалт Маркетинг<br />Хуваарилалт<br /> Хүний нөөц<br />Тэргүүлэх<br />чиглэл<br />Эрс шинэчлэлийн хандлага<br />Үе шаттай нэвт-рүүлэх хандлага<br />Туршилт хийх хандлага<br />Үйлд-вэрлэл<br /><ul><li>Олон талбарт нэгэн зэрэг хэрэгжүүлнэ.
 28. 28. “Эрс шинэчлэл” гэдэг нь “их эрсдэл” гэдэгтэй утга нэг</li></li></ul><li>III. Хэрэгжүүлэх<br />БНТ-ийг бий болгох үе шатууд<br />Төслийн баг байгуулах<br />Шаардлагуудыгтодруулах<br />Өөрсдөө боловсруулах, ХАвах эсэхээ сонгох<br />Системээ бий болгох, тестлэх<br />Системийг сайжруулах, эцэслэх<br />
 29. 29. III. Хэрэгжүүлэх<br />БНТ-ийн системийн эрсдэлийн хүчин зүйлс<br />–Системийн хэмжээ<br />–Технологийн туршлага<br />–Системийн бүтэц<br />–Системийг нэвтрүүлэх багийн тогтвортой байдал<br />–Нэвтрүүлж буй системийн стратегийн нийцэл<br />–Уг технологийг шинээр хэрэглэж буй хэрэглэгчдийн тоо<br />
 30. 30. IV. Асуудлууд<br />БНТ-д анхаарах асуудлууд: Юуг хийх вэ? Юуг хийж болохгүй вэ?<br />ТХ болон ПХ-ийг хамтад нь суулгах замаар мөнгө, цаг хэмнэх сайхан санаа танд төрж болно.Гэвч БНТ систем таны жирийн нэг хэрэглээ биш гэж шинжээчид анхааруулдаг…БНТ-ийг хэрэгжүүлэх үед танд үүсэх асуудлуудыг доор дурдав. <br />Юу хийх вэ?<br />-БНТ-ийн системийн ТХ болон ПХ –ыг суулгах хоёроос доошгүй мэргэжилтэн ашигла.<br />-ТХ-ийн мэргэжилтэн чинь таны ашиглаж буй ҮС, ашиглах ҮС-ийн чинь талаар мэдлэг сайн гэдгийг баталгаажуул.<br />-ПХ-ийн мэргэжилтэн тань ПХ болон серверийн төдийгүй “БНТ”-ийн систем суулгахад шаардлагатай бизнес үйл явцын тухай хангалттай мэдлэгтэй эсэхийг баталгаажуул. <br />Хийж болохгүй.<br />-БНТ-ийн зарим програм борлуулалтын хэмжээгээ голлон анхаарсан байдгийг мартаж болохгүй. Энэ нь танд хэрэгтэй БНТ-ийн систем гэдгийг баталж байгаа зүйл биш. <br />-БНТ-ийг хэрэгжүүлэх явцыг зөвхөн бүтцэд тулгуурласан энгийн үе шаттай төсөл болгон хувиргаж огт болохгүй. Үйлчлүүлэгч-сервер хэмээх уламжлалт ийм хандлагад тулгуурлавал БНТ-ийн систем дутуу дулимаг, үр нөлөөгүй болж хувирна. <br />

×