Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share
Uploaded on

Prezentācijas sagatavota projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta......

Prezentācijas sagatavota projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27717.html

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
773
On Slideshare
656
From Embeds
117
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 117

http://www.providus.lv 117

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) darbība un pieredze Ginta Jakobsone 2012.gada 7.jūnijsApmācības notiek projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgointegrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.
 • 2. Saturs• Ievads (pieredze NVO un valsts pārvaldē)• LOSP vēsture un statuss• LOSP mērķi• Līdzdalība politikas veidošanā• Sadarbība ar citām NVO• Sadarbība ar medijiem• LOSP un citas lauksaimnieku NVO (+/-)• Ieteikumi
 • 3. Pieredze NVO un valsts pārvaldē
 • 4. LOSP vēsture un statuss• 2000.gada 17.aprīlī – LOSP savu darbību sāka kā konsultatīva padome, savstarpēji vienojoties lauksaimnieku organizācijām un Zemkopības ministrijai• 2001.gada 22.februārī - LOSP statuss tika noteikts Lauksaimniecības likumā un sākotnēji organizācija darbojās ar Nolikumu, kas tika apstiprināts 2001.gada 23.maijā. Lēmumu izpildei tika izveidots LOSP birojs• 2004.gada 7.aprīlis LOSP statuss noteikts Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā• 2004.gada 28.decembrī - biedrība LOSP tika reģistrēta biedrību un nodibinājuma reģistrā (darbības pamats - statūti)
 • 5. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums12.pants• (1) Zemkopības ministrija, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, konsultējas ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, bet attiecībā uz zivsaimniecības attīstības politiku — ar Zivsaimniecības konsultatīvo padomi.• (2) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā pati apstiprina savu nolikumu, kurā ir noteikti Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes mērķi un galvenie uzdevumi.
 • 6. LOSP mērķi• lauksaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā• konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes un eksporta veicināšana• alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana
 • 7. Līdzdalība likumdošanā un politikas veidošanā (1)• Tiesību akti• Politikas plānošanas dokumenti• Pozīcijas, instrukcijasLīdzdalība starpinstitūciju darba grupās par ES jautājumiem: + iespēja deleģēt piemērotākos pārstāvjus - deleģētajiem pārstāvjiem nav īsti sapratnes par procesu
 • 8. Līdzdalība likumdošanā un politikas veidošanā (2)• LOSP ikmēneša sapulces• Vēstules (iniciatīvu vēstules, darba grupu lēmumi, atzinumi par tiesību aktiem, pozīcijām)• Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (mērķis – saņemot vienotu viedokli no tās pārstāvētajām organizācijām, uzņemties kopēju atbildību par turpmāku lauksaimniecības un lauku attīstību, kā arī veidot un īstenot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku)
 • 9. Sadarbība ar citām NVO• Problēmas identificēšana• Ieinteresēto NVO identificēšana (Kuras NVO būtu ieinteresētas problēmu risināt?)• Iniciatīva - aicinājums pārrunāt vai vienoties par kopīgu sadarbību problēmu risināšanā Piemēri: zemes jautājumi, kohēzijas politika, nodokļu politika….)
 • 10. Sadarbība ar medijiem• 1 sabiedrisko attiecību speciālists• Preses relīzes, informācija, raksti+ ir nodibināti kontakti ar preses pārstāvjiem- Nav pietiekoša kapacitāte novērtēt informācijas kvalitāti un mediju reakciju
 • 11. LOSP un lauksaimnieku NVO (+/-)+ LOSP pieredze, dalīborganizāciju zināšanas, plaša nozaru pārstāvniecība+ organizācijas statuss noteikts likumā+ valsts līdzfinansējums- Ļoti dažādas dalīborganizāciju intereses, grūti rast kompromisus- Dalīborganizācijas un to biedri (domā par šodienu nevis ilgtermiņā)- Pietrūkst plānošanas un stratēģiskās pieejas- Dalīborganizāciju iniciatīvas trūkums, vāja ieinteresētība, lielākā interese – “kāds man būs finansējums”- LOSP, citu lauksaimnieku NVO savstarpējā konkurence- Neefektīva NVO resursu izmantošana (darba dublēšanās dažādās NVO)
 • 12. Ieteikumi (1)Sadarbības veidošana:-Pareizo personu izvēle (kura varētu risināt problēmu)-Jābūt skaidrībai - kādā līmenī jārunā par problēmu uniespējamo risinājumu- kopīgu mērķu meklēšana (kāds no tā labumsiesaistītajām pusēm) nevis kritika-kritika tikai pamatota, ja ir iemels un nevis “savu spalvuspodrināšana”
 • 13. Ieteikumi (2)• Formulējiet kopīgus mērķus• Meklējiet kompromisus• Nosakiet organizācijas misiju, vīziju Misija Vīzija Organizācijas pašreizējais Organizācijas nākotne stāvoklis Atbild uz jautājumu: kāpēc mēs Atbild uz jautājumu: kur mēs eksistējam (esam)? gribam nokļūt?• Rakstiskā komunikācijā (ierosiniet un prasiet rīcību) – Kas ir rezultāts, kas jāsasniedz? – Ko tas dos (piemēram, organizācijai vai sabiedrībai)? – Kā organizācija zinās, ka organizācijas mērķis ir sasniegts?
 • 14. Ieteikumi (3)Sadarbība!
 • 15. Mēs varam ietekmēt nākotnes politiku!