NVO pieredze - LOSP

625 views

Published on

Prezentācijas sagatavota projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27717.html

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ievads – kādas asociācijas rodas? Piemērs, frontes otrā pusē.
 • Dokumentu izstrāde, saskaņošana un savlaicīgums. Iniciatīva no NVO vai ZM. Problēma – politikas dokumenti (ilgtermiņa), NVO biedri - domājam šodienai. Sapratnes trūkums (-): nokavē ar savu viedokli, personīgās lietas prioritāras, elektroniskā saziņa – problēma izsekot notikumiem. Risinājumi – trūkst tikšanās klātienē, vismaz 1.sanāksmi,
 • Iniciatīvas no NVO puses (LOSP ik mēneša sanāksmes (aicina nozaru ekspertus, ministrs un citas amatpersonas no ZM un citām ministrijām, institūcijām); vēstules – noteikti jāparedz teksts ar prasību uz valsts/pašvaldības rīcību un atbildi) Lauksaimnieku NVO konsultatīvā padome – mērķis??? Politiskās atbildība? Vai tiešām konusltatīvā padome?, esošās diskusijas, piemērs – pārveidot kuģi visu uzreiz vai pa daļām?
 • Kuras NVO ieinteresētas – ne vienmēr paši ierosinām iniciatīvu (jāspēj pamanīt vienotas intereses, ne vienmēr uzriez izdodas)
 • Cik interesanta žurnālistiem likās informācija, kādi nosaukumi vai fakti piesaistīšu noteiktus medijus, starptautisko mediju analīze
 • Piemērs – petīcijas parakstīšana, dalīborganizāciju vadība – parakstos, bet negribu uzņemties papildus pienākumus organizācijas biedru parakstu savākšanu. Vairāk l/s NVO konkurē, nevis meklē kopīgus mērķus, vairāk domā, kā es būšu labāks savu biedru acīs, nevis kādus organizācijas mērķus sasniegšu
 • NVO pieredze - LOSP

  1. 1. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) darbība un pieredze Ginta Jakobsone 2012.gada 7.jūnijs Apmācības notiek projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.
  2. 2. Saturs • Ievads (pieredze NVO un valsts pārvaldē) • LOSP vēsture un statuss • LOSP mērķi • Līdzdalība politikas veidošanā • Sadarbība ar citām NVO • Sadarbība ar medijiem • LOSP un citas lauksaimnieku NVO (+/-) • Ieteikumi
  3. 3. Pieredze NVO un valsts pārvaldē
  4. 4. LOSP vēsture un statuss • 2000.gada 17.aprīlī – LOSP savu darbību sāka kā konsultatīva padome, savstarpēji vienojoties lauksaimnieku organizācijām un Zemkopības ministrijai • 2001.gada 22.februārī - LOSP statuss tika noteikts Lauksaimniecības likumā un sākotnēji organizācija darbojās ar Nolikumu, kas tika apstiprināts 2001.gada 23.maijā. Lēmumu izpildei tika izveidots LOSP birojs • 2004.gada 7.aprīlis LOSP statuss noteikts Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā • 2004.gada 28.decembrī - biedrība LOSP tika reģistrēta biedrību un nodibinājuma reģistrā (darbības pamats - statūti)
  5. 5. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums 12.pants • (1) Zemkopības ministrija, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, konsultējas ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, bet attiecībā uz zivsaimniecības attīstības politiku — ar Zivsaimniecības konsultatīvo padomi. • (2) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā pati apstiprina savu nolikumu, kurā ir noteikti Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes mērķi un galvenie uzdevumi.
  6. 6. LOSP mērķi • lauksaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā • konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes un eksporta veicināšana • alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana
  7. 7. Līdzdalība likumdošanā un politikas veidošanā (1) • Tiesību akti • Politikas plānošanas dokumenti • Pozīcijas, instrukcijas Līdzdalība starpinstitūciju darba grupās par ES jautājumiem: + iespēja deleģēt piemērotākos pārstāvjus - deleģētajiem pārstāvjiem nav īsti sapratnes par procesu
  8. 8. Līdzdalība likumdošanā un politikas veidošanā (2) • LOSP ikmēneša sapulces • Vēstules (iniciatīvu vēstules, darba grupu lēmumi, atzinumi par tiesību aktiem, pozīcijām) • Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (mērķis – saņemot vienotu viedokli no tās pārstāvētajām organizācijām, uzņemties kopēju atbildību par turpmāku lauksaimniecības un lauku attīstību, kā arī veidot un īstenot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku)
  9. 9. Sadarbība ar citām NVO • Problēmas identificēšana • Ieinteresēto NVO identificēšana (Kuras NVO būtu ieinteresētas problēmu risināt?) • Iniciatīva - aicinājums pārrunāt vai vienoties par kopīgu sadarbību problēmu risināšanā Piemēri: zemes jautājumi, kohēzijas politika, nodokļu politika….)
  10. 10. Sadarbība ar medijiem • 1 sabiedrisko attiecību speciālists • Preses relīzes, informācija, raksti + ir nodibināti kontakti ar preses pārstāvjiem - Nav pietiekoša kapacitāte novērtēt informācijas kvalitāti un mediju reakciju
  11. 11. LOSP un lauksaimnieku NVO (+/-) + LOSP pieredze, dalīborganizāciju zināšanas, plaša nozaru pārstāvniecība + organizācijas statuss noteikts likumā + valsts līdzfinansējums - Ļoti dažādas dalīborganizāciju intereses, grūti rast kompromisus - Dalīborganizācijas un to biedri (domā par šodienu nevis ilgtermiņā) - Pietrūkst plānošanas un stratēģiskās pieejas - Dalīborganizāciju iniciatīvas trūkums, vāja ieinteresētība, lielākā interese – “kāds man būs finansējums” - LOSP, citu lauksaimnieku NVO savstarpējā konkurence - Neefektīva NVO resursu izmantošana (darba dublēšanās dažādās NVO)
  12. 12. Ieteikumi (1) Sadarbības veidošana: -Pareizo personu izvēle (kura varētu risināt problēmu) -Jābūt skaidrībai - kādā līmenī jārunā par problēmu un iespējamo risinājumu - kopīgu mērķu meklēšana (kāds no tā labums iesaistītajām pusēm) nevis kritika -kritika tikai pamatota, ja ir iemels un nevis “savu spalvu spodrināšana”
  13. 13. Ieteikumi (2) • Formulējiet kopīgus mērķus • Meklējiet kompromisus • Nosakiet organizācijas misiju, vīziju • Rakstiskā komunikācijā (ierosiniet un prasiet rīcību) – Kas ir rezultāts, kas jāsasniedz? – Ko tas dos (piemēram, organizācijai vai sabiedrībai)? – Kā organizācija zinās, ka organizācijas mērķis ir sasniegts? Misija Vīzija Organizācijas pašreizējais stāvoklis Organizācijas nākotne Atbild uz jautājumu: kāpēc mēs eksistējam (esam)? Atbild uz jautājumu: kur mēs gribam nokļūt?
  14. 14. Ieteikumi (3) Sadarbība!
  15. 15. Mēs varam ietekmēt nākotnes politiku!

  ×